facebook

FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat Vindicat

W jaki sposób szybko i sprawnie sprzedać dług?

jak sprzedać dług, wierzytelność

Z roku na rok wzrasta zadłużenie zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Na szczęście wierzyciele nie są zdani wyłącznie na siebie i mogą zdecydować się na sprzedanie długu firmie windykacyjnej. Warto jednak dobrze zastanowić się, jak i gdzie sprzedać dług, by móc zapewnić płynność finansową prowadzonemu przedsiębiorstwu.

Giełda długów Vindicat.pl - jak szybko sprzedać dług online

Jedną z możliwości odzyskania twojej wierzytelności jest sprzedanie jej za pośrednictwem giełdy długów w systemie Vindicat. Giełda długów pozwala na przeniesienie wierzytelności w drodze umowy na osobę trzecią. Taka windykacja jest stosunkowo szybka i skuteczna, a co najważniejsze, pozwala odnieść wiele korzyści. Zobacz nasz artykuł jak dodać ogłoszenie na giełdzie długów Vindicat.pl i sprzedać dług.

Sprzedaż długów za pośrednictwem systemu Vindicat.pl to ścieżka niezwykle korzystna z punku widzenia wierzyciela, gdyż nie naraża go na ponoszenie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, a jednocześnie w przypadku zawarcia umowy przelewu wierzytelności gwarantuje szybki zwrot wartości, za którą dana wierzytelność została wystawiona na sprzedaż.

Sprzedaż długu - podstawowe porady

Zastanawiając się, jak sprzedać dług firmie windykacyjnej, warto pamiętać, że do najbardziej pożądanych wierzytelności na rynku należą te długi, które:

  • nie uległy przedawnieniu
  • są egzekwowalne w momencie sprzedaży
  • mogą być dochodzone przed sądem bądź innymi organami państwowymi
  • nie mają zbyt wielu wierzycieli

Przelew wierzytelności

Instytucję przelewu wierzytelności reguluje art. 509 i następne Kodeksu cywilnego. W drodze przelewu wierzytelności wierzyciel bez zgody dłużnika (chyba, że takie zastrzeżenie o konieczności wyrażenia zgody wynika z danego stosunku prawnego będącego podstawą powstania wierzytelności) przenosi wierzytelność na osobę trzecią (nabywcę wierzytelności – cesjonariusz). W zamian, cesjonariusz płaci wierzycielowi (cedentowi) kwotę, którą oznaczył on wystawiając wierzytelność na sprzedaż. Kwota ta może zostać przez wierzyciela określona w sposób dowolny – może ona zarówno być równowartością kwoty nominalnej wierzytelności, jak również być od niej niższa.

Skutkiem zawarcia umowy przelewu wierzytelności jest przejście na nabywcę wierzytelności (cesjonariusza) wszystkich praw i roszczeń związanych z daną wierzytelnością. To nabywca staje się wierzycielem, a zbywcę przestaje łączyć z dłużnikiem stosunek prawny związany z daną wierzytelnością.

Należy pamiętać, że umowa przelewu wierzytelności mimo dokonania jej zakupu za pośrednictwem giełdy długów powinna być zawarta na piśmie, lub w innej szczególnej formie wynikającej z danego stosunku prawnego. Sprzedaż wierzytelności jest więc możliwa. Sprzedanie jej może się okazać najlepszym wyborem jeżeli nie chcemy uczestniczyć w procesie windykacyjnym.

Zobacz nasz filmik jak sprzedać dług poprzez dodanie ogłoszenia na giełdzie długów Vindicat.pl:

 

 

 

Zarejestruj się i poznaj system bez żadnych zobowiązań


Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!