Jak odzyskać pieniądze od jednoosobowej działalności gospodarczej?

22-12-2017

Jednoosobowa działalność gospodarcza (w skrócie JOD) to jedna z bardzo często występujących form prawnych, w jakich prowadzona jest aktywność o charakterze gospodarczym przez Polaków. Ze względu na szybką i prostą procedurę rejestracji w ciągu zaledwie kilku dni  możemy stać się przedsiębiorcami. Średnio załatwienie formalności zajmuje tylko 2 dni. Właśnie z tego powodu, tak często możemy spotkać jednoosobowe działalności gospodarcze w relacjach biznesowych. Także w przypadku tej formy prowadzenia działalności gospodarczej może dochodzić do opóźnień w płatnościach z tytułów takich jak faktury, czy umowy. Aby skutecznie odzyskiwać należności od takich podmiotów, warto poznać zasady, na jakich opiera się ich prowadzenie. Najpierw kilka słów właśnie o tych zasadach, a następnie omówimy, jak odzyskiwać zaległe należności od podmiotów mających formę jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jak odzyskać pieniądze od jednoosobowej działalności gospodarczej?

Jednoosobowa działalność gospodarcza - gdzie szukać danych rejestrowych

Jednoosobowa działalność gospodarcza podlega obowiązkowej rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEiDG). Nie jest to więc KRS, gdzie rejestrowane są spółki prawa handlowego. Co więcej, do rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej nie są wymagane żadne wkłady pieniężne i niepieniężne, jak w przypadku spółek prawa handlowego.

Za rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej przyszły przedsiębiorca nie musi uiszczać żadnej opłaty, bowiem rejestracja działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest darmowa. JOD możemy zarejestrować w urzędzie gminy (lub oczywiście urzędzie miasta) albo przez Internet.

Danych rejestrowych podmiotu będącego jednoosobową działalnością gospodarczą możemy szukać na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx, gdzie wystarczy wpisać numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej), aby danego JODa odszukać. Po znalezieniu podmiotu w bazie danych, mamy dostęp do wszystkich jego danych rejestrowych, które mogą być nam potrzebne w toku procesu odzyskiwania pieniędzy.

Nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej

Zgodnie z przepisami nazwa (a w języku prawnym firma) jednoosobowej działalności gospodarczej powinna składać się z dwóch części. Pierwsza z nich to imię i nazwisko przedsiębiorcy (osoby fizycznej, która tą działalność otworzyła). Powoduje to w praktyce nierozerwalne powiązanie osoby, która prowadzi tą działalność z prowadzonym przez nią podmiotem, stąd popularne staje się określenie „firma to ja”.

Druga cześć nazwy jednoosobowej działalności gospodarczej składa się natomiast z elementu fantazyjnego. Może być to element marketingowy mówiący o rodzaju wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności albo jakieś fantazyjne słowo.

Przykład:
Piotr Kowalski usługi hydrauliczne
Piotr Kowalski usługi hydrauliczne Tu i Teraz
Zbigniew Nowak Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Renoma
Zdzisław Piotrowski usługi poligraficzne Opraw marzenia

Jak odzyskać pieniądze od jednoosobowej działalności gospodarczej?

W przypadku odzyskiwania pieniędzy od jednoosobowej działalności gospodarczej należy pamiętać o kilku kwestiach. Omawiamy je poniżej.

Po pierwsze, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą odpowiada za zobowiązania prowadzonego przez siebie podmiotu całym swoim majątkiem. W przypadku tej formy prowadzenia działalności gospodarczej nie ma bowiem oddzielenia firmowych składników majątku od majątku osobistego przedsiębiorcy.

Przykład:
Jan zawarł umowę z Karolem na dostawę materiałów biurowych. Karol zapłacił Janowi 1000 zł za materiały, ale Jan mu ich nie dostarczył. Karol dowiedział się, że Jan oprócz wykonywania działalności pod nazwą Jan Szostak Materiały Biurowe pracuje także w innej spółce na podstawie umowy o pracę. Karol wygrał sprawę w sądzie i uzyskał tytuł wykonawczy przeciwko Janowi. Karol oddał sprawę do komornika, który następnie udał się do pracodawcy Jana i zajął odpowiednią część wynagrodzenia za pracę na poczet długów wynikających z prowadzonej przez niego jednoosobowej działalności gospodarczej.

 

Powiązanie działalności z osobą przedsiębiorcy

Takie powiązanie prowadzonej działalności gospodarczej z osobą przedsiębiorcy jest na pewno korzystne dla wierzycieli (czyli dla osób, które chcą odzyskać należne im pieniądze). No i oczywiście, nie jest to korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy praktycznie nie mogą bronić się przed egzekucją ze składników majątku niepowiązanych z prowadzoną przez siebie działalnością, takich jak np. wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę.

Z drugiej strony, niekorzystne rozporządzenie majątkiem o charakterze prywatnym przez przedsiębiorcę prowadzącego JODa (np. brak spłaty kredytu hipotecznego wziętego na prywatne mieszkanie), może spowodować niewypłacalność i w konsekwencji upadłość prowadzonej przez niego jednoosobowej działalności gospodarczej. To może być znacznym utrudnieniem w toku procesu odzyskiwania należności od takiego podmiotu. Drugim utrudnieniem, które może spowodować, że nie odzyskamy pieniędzy od takiego podmiotu jest kwestia wierzytelności z tytułu ubezpieczeń społecznych i należności podatkowych. Takie wierzytelności będą odzyskiwane w pierwszej kolejności, czyli przed długami osoby prowadzącej JODa wobec osób prywatnych.

To wszystko powoduje, że czas działania w przypadku wystąpienia opóźnienia w płatności przez jednoosobową działalność gospodarczą ma kluczowe znaczenie, jeżeli chcemy skutecznie odzyskać nasze pieniądze.

Jednoosobowa działalność gospodarcza - proces odzyskiwania pieniędzy

A więc, co można zrobić, aby odzyskać należne nam zobowiązania od JODa? Jak stwierdziliśmy powyżej czas jest kluczowy. Już dzień po terminie płatności powinniśmy przypomnieć się takiemu kontrahentowi - zadzwonić do niego i ustalić kiedy nastąpi płatność. Poczekajmy do upływu tego terminu i jeżeli płatność nadal nie nastąpi, to wtedy musimy niezwłocznie podjąć kolejne działania. Pierwszym krokiem jest wysłanie wezwania do zapłaty. Najszybciej i najprościej można wygenerować takie wezwanie za pośrednictwem systemu do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl.

Dlaczego warto skorzystać z Vindicat.pl? Ponieważ wezwanie do zapłaty w naszym systemie do samodzielnego odzyskiwania należności online zostało przygotowane przez specjalistów z zakresu windykacji. Poza tym, korzystając z systemu Vindicat.pl uzyskujemy spersonalizowane wezwanie do zapłaty z obliczonymi odsetkami za opóźnienie. Nie musimy robić nic oprócz wprowadzenia danych naszego kontrahenta przed wygenerowaniem wezwania do zapłaty. Po wygenerowaniu dokumentu, wezwanie jest gotowe, należy je jedynie wydrukować oraz podpisać. Dodatkowo, po wygenerowaniu, wezwanie do zapłaty w systemie do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl jest wysyłane do dłużnika e-mailem oraz sms-em. Taka wielokanałowa komunikacja (za pomocą różnych środków komunikacyjnych) pozwala na wywarcie psychologicznego wpływu na osobę zadłużoną.

Jednoosobowa działalność gospodarcza - a co jeśli wezwanie nie poskutkuje?

Jeżeli wezwanie nie poskutkuje albo jeżeli bardzo zależy nam na relacjach biznesowych z naszym dłużnikiem warto wypróbować negocjacje online, które również są dostępne w systemie do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl. Moduł negocjacji online pozwala na polubowne rozwiązanie sprawy. Na początku proponujemy nasze rozwiązanie dłużnikowi, np. możemy rozłożyć jego dług na raty, umorzyć mu odsetki, itp. Taka propozycja trafia do dłużnika sms-em oraz e-mailiem. Wykorzystując hasło i login, które są wysyłane w e-mailu, nasz kontrahent może przyjąć naszą ofertę lub złożyć własną kontrpropozycję. Jeżeli dojdziemy do porozumienia, to w systemie do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl pojawia się możliwość wygenerowania ugody, która może stanowić bardzo istotny dowód, jeżeli dojdzie do postępowania sądowego.

Jeżeli wiemy, że nasz kontrahent prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma przejściowe trudności, to warto zaproponować mu zawarcie ugody. Zawsze, jeżeli nasz kontrahent nie będzie wykonywał jej postanowień, to możemy zwrócić się do sądu o wyegzekwowanie jej wykonania.

 

JOD - dalszy ciąg procesu odzyskiwania pieniędzy

Jeżeli wezwanie do zapłaty i negocjacje online nie poskutkują, to w ramach systemu do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl możemy skorzystać z możliwości sprzedania należnego nam zobowiązania na giełdzie długów. Jeżeli się zdecydujemy na to rozwiązanie, to dane naszego dłużnika zostaną upublicznione w Internecie.

Upublicznienie danych wywiera także psychologiczny wpływ na naszego kontrahenta. Nikt przecież nie chce figurować w Internecie pod swoim imieniem i nazwiskiem jako dłużnik na giełdzie długów. Wraz z publikacją oferty na giełdzie długów, mamy również możliwość przesłania dłużnikowi informacji o upublicznieniu jego danych. Warto nadmienić, że w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej będą to de facto prywatne dane, bo jak wspominaliśmy powyżej w przypadku tej formy prowadzenia działalności nie ma rozgraniczenia między firmą a osobą, która ją prowadzi.

Jeżeli i to nie poskutkuje, a nasz kontrahent nadal nie będzie chciał zapłacić swojego długu, to należy skierować sprawę do sądu. I tu znowu warto skorzystać z systemu do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl. W jego ramach, mamy do wyboru uproszczone postępowanie upominawcze oraz Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. To do nas należy wybór, którą ścieżką chcemy pójść i z jakiego postępowania chcemy skorzystać. Na koniec przypominamy, że jeżeli stracisz ochotę do samodzielnego odzyskiwania należności, to na każdy etapie prowadzenia sprawy, możesz zlecić odzyskanie należności kancelarii Vindicat.pl.

Oceń ten artykuł:

Jak odzyskać pieniądze od jednoosobowej działalności gospodarczej?
Ocena: 5/5
Głosowano: 5 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!