Jak odebrać pieniądze od dłużnika nie zrażając go do siebie

11-04-2018

Sytuacja, w której ważny dla nas kontrahent ma u nas dług nigdy nie jest łatwa. Z jednej strony za wszelką cenę pragniemy utrzymać płynność finansową naszej firmy i jak najszybciej odzyskać należność. Z drugiej strony, aby nie zaprzepaścić wielu lat lub miesięcy udanej współpracy, zależy nam na utrzymaniu dobrych relacji z dłużnikiem. Pragniemy zatem uniknąć oczywistego rozwiązania w postaci skorzystania z usług firmy windykacyjnej, gdyż obawiamy się jak takie działania zostaną odebrane przez dłużnika. Na szczęście w dzisiejszych czasach mamy możliwość uniknięcia tego typu rozwiązań. Niniejszy artykuł przedstawia kilka ciekawych propozycji jak poradzić sobie z sytuacją, w której dłużnik nie płaci, a nam zależy na dalszej współpracy.

Jak odebrać pieniądze od dłużnika nie zrażając go do siebie

Windykacja polubowna

Pierwszym rozwiązaniem naszych problemów może być windykacja polubowna, inaczej zwana windykacją miękką. Polega ona na tym, że jako wierzyciel dążymy do pomyślnego zakończenia sprawy polubownymi metodami działania, bez wdawania się w spór sądowy. Działania te polegają na motywowaniu dłużnika do dobrowolnej spłaty zobowiązania, nakłanianiu go do przystąpienia do negocjacji i w konsekwencji mają prowadzić do zawarcia ugody.

Windykacja polubowna oparta jest zatem na podejmowaniu tzw. czynności perswazyjnych. Mają one na celu nakłonienie dłużnika do pożądanego przez nas zachowania się, czyli spłacenia długu. Odróżnia ją to od windykacji sądowo - egzekucyjnej, która to oparta jest na podejmowaniu odpowiednich środków mających charakter prawny. Dzięki temu, że przy windykacji polubownej nie są stosowane żadne środki prawne, pozwala ona na odzyskanie należności przedawnionych. Wobec nich środki prawne nie będą już skuteczne, ponieważ minął ustawowy termin przedawnienia.

W jaki sposób można prowadzić windykację polubowną?

  • osobisty, telefoniczny lub mailowy kontakt z dłużnikiem
  • wysyłanie dłużnikowi wezwań do zapłaty
  • informowanie dłużnika o możliwych konsekwencjach niezastosowania się do wezwań i ewentualnie gotowości do podjęcia kolejnych kroków
  • wystawienie długu na giełdzie długów i poinformowanie dłużnika o tym fakcie
  • podejmowanie prób negocjowania z dłużnikiem i wspólne ustalenie wysokości rat i terminu spłaty dochodzonej wierzytelności

Windykacja polubowna, zakończona ugodą, pozwala na uniknięcie postępowania sądowego oraz partycypacji komornika. Z perspektywy wierzyciela ma również jedną niezaprzeczalną zaletę - koszty jej prowadzenia są niskie. Co więcej, przy dobrej woli dłużnika efekty, które można osiągnąć przy pomocy windykacji polubownej mogą przyjść znacznie szybciej niż w przypadku wytoczenia powództwa.

Należy jednak pamiętać, że najważniejsze dla skuteczności prowadzenia windykacji są pierwsze dni po upływie terminu płatności. W 90% przypadków to one decydują o powodzeniu prowadzonej windykacji. Odpowiednie działania zawsze należy zatem podejmować możliwie szybko.

 

Zlecenie sprawy kancelarii prawnej

Choć słowo „prawnik” nadal wzbudza przerażenie w wielu dłużnikach, często powierzenie naszego długu wyspecjalizowanej kancelarii prawnej jest bardzo dobrym wyjściem z sytuacji. Nie musi automatycznie oznaczać końca dobrych relacji z dłużnikiem.

Powierzając sprawę kancelarii prawnej mamy pewność, że oddajemy nasz dług w ręce profesjonalistów. Prawnicy na co dzień zajmujący się odzyskiwaniem należności, np. z Kancelarii Vindicat z pewnością nie przekroczą ani granic prawa ani dobrego wychowania. Jest to zdecydowana przewaga kancelarii prawnej nad firmami windykacyjnymi. Poza tym, jako eksperci, kancelarie dysponują nie tylko doświadczeniem praktycznym, ale i kompleksową wiedzą z zakresu postępowania sądowego i egzekucyjnego. W celu odzyskania naszego długu, wdrożą sprawdzone rozwiązania, które zmierzać będą do jak najszybszego, pomyślnego zakończenia sprawy. Klient kancelarii zyskuje czas, który musiałby poświęcić decydując się na samodzielne prowadzenie windykacji. Nie oznacza to oczywiście zwolnienia od ścisłej współpracy z kancelarią i monitorowania jej działań, ale zyskiem jest czas, wsparcie i profesjonalną pomoc.

Decydując się na współpracę z kancelarią możemy mieć również pewność, że rozwiązanie problemu będzie dobrane indywidualnie i dostosowane do naszej sprawy. Sztab ekspertów będzie pracować nad tym, aby wierzytelność została skutecznie odzyskana przy jednoczesnym utrzymaniu dobrych relacji z dłużnikiem i poszanowaniu jego godności.

Współpraca z kancelarią prawną jest niewątpliwie skutecznym modelem prowadzenia windykacji. Cieszy się jednak niechlubną opinią drogiego modelu odzyskiwania należności. Warto jednak mieć świadomość, że powierzenie sprawy kancelarii prawnej, nie musi wcale kosztować majątku. Koszt przyjęcia sprawy przez Kancelarię Vindicat to 0 zł. Prowizja rozpoczyna się już od 5% od odzyskanej wierzytelności i pobierana jest dopiero na etapie postępowania polubownego lub sądowo - egzekucyjnego.

Sprzedaż wierzytelności - koniec dobrych relacji z dłużnikiem? Niekoniecznie!

Jeśli mimo podjęcia prób windykacji polubownej kontrahent nadal unika spłaty zobowiązania, a z różnych powodów nie zdecydowaliśmy się na współpracę z kancelarią prawną, warto rozważyć sprzedaż przysługującej nam wierzytelności. Można wystawić ją na sprzedaż np: na giełdzie wierzytelności lub też odsprzedać firmie, która profesjonalnie zajmuje się skupowaniem wierzytelności od nierzetelnych kontrahentów.

Jeśli zdecydujemy się na to drugie rozwiązanie, podpisujemy z taką firmą umowę cesji wierzytelności (tj. przelewu wierzytelności). Na jej mocy „przelewamy” swój dług na tę firmę. Wierzytelność, która dotychczas przysługiwała nam, staje się własnością nabywcy i od tego momentu to on staje się wierzycielem.

Aby podpisać taką umowę nie jest konieczna zgoda dłużnika - nie musi on o niej nawet wiedzieć. Może to prowadzić do sytuacji, w których dłużnik dopiero z kolejnego wezwania do zapłaty dowiaduje się, że zmienił się jego wierzyciel. Zazwyczaj nie mamy też większego wpływu na metody, którymi cesjonariusz, tj. firma, której sprzedaliśmy swój dług będzie dochodziła należności.

Wyjściem z tej sytuacji jest wybór firmy, która odkupi wierzytelność w ramach tzw. trójstronnego porozumienia. Wówczas firma windykacyjna ustali w porozumieniu z dłużnikiem nowy termin spłaty całości wierzytelności lub podzieli ją na raty. Działania windykacyjne podejmie dopiero po upływie kolejnego, ustalonego z dłużnikiem terminu spłaty.

Sprzedaż wierzytelności w porozumieniu z dłużnikiem to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorstw, których kontrahenci mają chwilowe kłopoty z płynnością finansową, a po ich ustaniu współpraca będzie kontynuowana. Nada się również, jeśli zależy nam na szybkim otrzymaniu pieniędzy - firma windykacyjna w krótkim czasie zapłaci za należność, której stała się właścicielem. Nigdy nie jest to jednak 100% przysługującej nam wierzytelności, ponieważ oczywiste jest, że firma windykacyjna musi na tej transakcji zarobić.

Jeśli kontrahent jest dla nas naprawdę ważny, należy ostrożnie wybrać firmę windykacyjną, do której działań będziemy mieli pełne zaufanie.

Prowadzenie windykacji samodzielnie - zadanie dla ambitnych

Jeśli żaden z przedstawionych wyżej sposobów odzyskania należności nie jest dla nas przekonujący i wzbudza nasze obawy co do zachowania dobrych relacji z dłużnikiem, warto pamiętać, że windykację możemy prowadzić również samodzielnie.

Windykacja samodzielna różni się od windykacji polubownej tym, że wierzyciel decydujący się na jej prowadzenie może również wejść na drogę sądowo - egzekucyjną. Może również pozostać przy opisywanych wyżej metodach windykacji polubownej.

Samodzielna windykacja polega na regularnym podejmowaniu przez wierzyciela szeregu czynności, których efektem ma być odzyskanie należności. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na działanie bez pośrednictwa profesjonalistów musi liczyć się z tym, że dużo będzie zależało od jego konsekwencji w działaniu, poświęcenia czasu i regularności w kontaktach z dłużnikiem.

Samodzielna windykacja w swojej klasycznej formie, choć pozwala na uniknięcie udziału osoby trzeciej i niepokojenia dłużnika, bywa angażująca i mało skuteczna. Pozytywnie wpływa na wizerunek wierzyciela, który w oczach dłużnika zyskuje opinię osoby konsekwentnej i poważnie traktującej swój biznes, wymaga jednak od przedsiębiorcy wiedzy i poświęcenia dużej ilości czasu. Znacznie prostszym, szybszym i skuteczniejszym rozwiązaniem jest samodzielna windykacja online.

Samodzielna windykacja długów online - platforma Vindicat.pl

Samodzielne prowadzenie windykacji omówione wyżej ma wiele wad. Nie zmienia to jednak faktu, że spotyka się z zainteresowaniem małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ jest to sposób niedrogi i skuteczny. W odpowiedzi na tę potrzebę powstał innowacyjny system Vindicat.pl - narzędzie służące do samodzielnej windykacji długów online, eliminujące wady samodzielnego odzyskiwania należności w klasycznej formie.

W dzisiejszych czasach Internet towarzyszy nam w nieomal każdym aspekcie życia. Online robimy praktycznie wszystko - począwszy od płacenia rachunków, skończywszy na kursach językowych. Dlaczego więc nie spróbować wykorzystać Internetu do odzyskiwania naszych długów?

Jak to działa?

Wierzyciel zakłada konto w systemie Vindicat.pl. Następnie wprowadza do niego dane swojego dłużnika oraz informacje o dochodzonej wierzytelności. System samoczynnie prowadzi przedsiębiorcę przez kolejne kroki zmierzające do pomyślnego rozwiązania sprawy. Daje również możliwość prowadzenia negocjacji z dłużnikiem, sprzedaż wierzytelności na giełdzie długów oraz możliwość skorzystania z pieczęci prewencyjnej Vindicat. Szczegółowe informacje na temat możliwości systemu znajdziecie państwo w dziale FAQ.

Co może zrobić dla mnie system Vindicat.pl?

System Vindicat w profesjonalny i prosty sposób prowadzi przedsiębiorcę przez cały proces windykacji. Generuje m.in wezwania do zapłaty, pozwu do sądu oraz e-sądu. Umożliwia również prowadzenie negocjacji z dłużnikiem, wystawienie długu na giełdę długów oraz zlecenie czynności komornikowi. Pomaga również w zorganizowaniu pomocniczych czynności, dostarczając gotowe wiadomość sms i e-mail, które możemy wysłać dłużnikowi.

 

Dlaczego warto?

Korzystanie z systemu Vindicat.pl daje nam gwarancję, że prowadzimy naszą windykację w sposób profesjonalny. Dokumenty generowane przez system zostały opracowane przez sztab ekspertów. System jest również nieustająco dostosowywany do zmieniających się przepisów prawa, a zatem nie musimy się martwić o legalność podejmowanych przez nas działań.

Prowadzenie samodzielnej windykacji online jest również świetnym rozwiązaniem sprzyjającym zachowaniu dobrych relacji z dłużnikiem. Ponieważ mamy kontrolę nad całym procesem windykacji, zyskujemy pewność, że do dłużnika nie trafi żadne pismo nieodpowiedniej treści. Nie musimy się również obawiać o podjęcie jakieś nieautoryzowanej przez nas czynności, która mogłaby wpłynąć na ochłodzenie relacji z nierzetelnym kontrahentem.

Bardzo istotą zaletą systemu Vindicat.pl jest też to, że jest to rozwiązanie niedrogie, na które może pozwolić sobie każdy mały i średni przedsiębiorca. Ceny zaczynają się już od 169 zł netto za powierzenie do 5 spraw miesięcznie, a zatem są nieporównywalnie niższe aniżeli innych metod odpowiednich dla zachowania dobrych relacji z dłużnikiem. Warto zatem zapoznać się ze szczegółową ofertą Vindicat.pl.

Odzyskanie pieniędzy od dłużnika bez zniechęcania go do dalszej współpracy jest możliwe!

Wystarczy tylko zapoznać się z dostępnymi obecnie metodami i wybrać najodpowiedniejszą dla naszego biznesu. Każda z nich ma wady i zalety. Posiadanie dłużnika, z którym chcemy współpracować mimo zwłoki w płatnościach nie jest łatwym tematem, dlatego kwestia wyboru najlepszego dla nas sposobu windykacji wymaga dogłębnego przeanalizowania. Chodzi przecież o przyszłość naszego biznesu i utrzymanie płynności finansowej.

Z pewnością warto się zastanowić nad ciekawym rozwiązaniem, jakim jest samodzielna windykacja online. Będzie ona idealną propozycją dla świadomych, nowoczesnych przedsiębiorców, którzy chcą profesjonalnie i skutecznie przebrnąć przez cały proces windykacji.

Oceń ten artykuł:

Jak odebrać pieniądze od dłużnika nie zrażając go do siebie
Ocena: 4,33/5
Głosowano: 6 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!