Jak odzyskać pieniądze od firmy?

22-08-2017

Dzisiaj kilka słów o tym, jak skutecznie odzyskać pieniądze od firmy. Z całą pewnością prowadzenie własnej działalności gospodarczej może dawać dużo satysfakcji, jednak każdy przedsiębiorca, wcześniej czy później spotyka się z koniecznością odzyskiwania pieniędzy od nieterminowego kontrahenta. Odzyskiwanie zaległych pieniędzy od firmy może przebiegać na różne sposoby. Pieniądze można odzyskiwać polubownie lub na drodze sądowej, a także samodzielnie lub z pomocą prawników. Poniżej kilka słów o każdym z tych rodzajów windykacji.

jak odzyskać pieniądze od firmy

Jak odzyskać pieniądze od firmy – działania polubowne

Najbardziej intuicyjnym sposobem na to, jak odzyskać pieniądze od firmy jest podjęcie działań polubownych. Do repertuaru środków, które można wykorzystać należą działania takie jak: kontakt telefoniczny z dłużnikiem, kontakt mailowy z dłużnikiem, kontakt osobisty z dłużnikiem, wystosowanie wezwania do zapłaty, podejmowanie negocjacji z dłużnikiem w sposób nieformalny, wystosowanie formalnego wezwania do negocjacji, wystawienie wierzytelności na giełdzie długów i upublicznienie danych dłużnika. Zwykle dłużnicy w obawie przed utratą kolejnych potencjalnych kontrahentów spłacają należności od razu po tym, jak dowiedzą się, że widnieją w internecie jako nierzetelni płatnicy.

Polubowne odzyskiwanie pieniędzy ma wiele zalet. Po pierwsze jako że opiera się na perswazji – jest to jedyny sposób dochodzenia roszczeń, który pozwala na odzyskiwanie przedawnionych wierzytelności. Oczywiście tą metoda można dochodzić również roszczeń nieprzedawnionych. Po drugie, windykacja polubowna generuje stosunkowo niskie koszty i wreszcie po trzecie, działania polubowne podejmowane w celu uzyskania przeterminowanych płatności nie wykluczają możliwości dalszej współpracy z danym podmiotem.

 

Jak odzyskać pieniądze od firmy – działania sądowe

Drugi sposób na to, jak odzyskać pieniądze od firmy to podjęcie formalnych działań sądowych. W przeciwieństwie do windykacji polubownej, odzyskiwanie zaległych płatności na drodze sądowej opiera się o środki o charakterze prawnym, a nie perswazyjnym, takie jak: wystosowanie wezwania do zapłaty, skierowanie pozwu do sądu lub skierowanie pozwu do e-sądu, wystąpienie do sądu o nadanie klauzuli wykonalności i wreszcie złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika oraz składanie stosownych wniosków w postępowaniu egzekucyjnym wskazujących na to, z jakich składników majątku komornik ma podejmować działania. Tutaj, w przeciwieństwie do działań polubownych, kroki trzeba podejmować w określonej kolejności.

Największą zaletą windykacji sądowej jest jej duża skuteczność i możliwość przymusowego wyegzekwowania zapłaty od nierzetelnego kontrahenta za pomocą aparatu państwowego. Jednak jest to droga dość skomplikowana, długotrwała i kosztowna.

Jak odzyskać pieniądze od firmy – zlecenie sprawy prawnikom

Kolejny sposób na to, jak odzyskać pieniądze od firmy to zlecenie sprawy kancelarii prawnej. Jest to droga najprostsza – zlecasz sprawę wykwalifikowanym specjalistom i oni podejmują wszystkie działania za Ciebie. Jednak jest to metoda zwykle bardzo kosztowna, bowiem musisz zapłacić za cały czas poświęcony przez prawników na Twoją sprawę, a stawki mogą  być zabójcze.

Jak odzyskać pieniądze od firmy – samodzielne odzyskiwanie należności

Kolejny rodzaj windykacji to samodzielne odzyskiwanie należności. Takie działania samodzielne mogą przybrać zarówno formę polubowną, jak i sądową. Jest to jednak sposób najbardziej wymagający, ponieważ wierzyciel musi poświęcić nie tylko czas, ale również musi zdobyć wiedzę niezbędną do prawidłowego przeprowadzenia procesu odzyskiwania należności (zwłaszcza na drodze sądowej). Dlatego warto skorzystać z zalet tej metody (relatywnie niski koszt), pomijając jej zasadnicze wady (wymagane kompetencje merytoryczne niezbędne do administrowania całym procesem windykacyjnym). Umożliwia to kolejny sposób odzyskiwania należności – samodzielna windykacja online.

 

Jak odzyskać pieniądze od firmy – samodzielna windykacja online

Ten model odzyskiwania pieniędzy od firm jest najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich, których nie stać na zlecenie sprawy wykwalifikowanej kancelarii. Z pomocą przychodzą tutaj systemy do samodzielnej windykacji online takie jak system oferowany przez firmę Vindicat.pl. Firma ta poprzez swój system udostępnia niezbędne zaplecze merytoryczne, dostarcza odpowiednie narzędzia i dzięki temu zapewnia, że proces windykacji administrowany samodzielnie przez Ciebie będzie efektywny, skuteczny i zgodny z prawem.

System do samodzielnej windykacji online oferowany przez Vindicat.pl pozwala na wygenerowanie wszystkich pism niezbędnych w toku procesu odzyskiwania pieniędzy od firmy (w tym przede wszystkim wezwania do zapłaty i pozwu do sądu oraz pozwu do e-sądu i to w dodatku są pisma spersonalizowane, tj. zawierające dane osobowe wierzyciela i dłużnika, a także szczegóły prowadzące do powstania konkretnego zobowiązania), a także zawiera wskazówki, co do tego, w jakiej sekwencji należy podejmować poszczególne kroki, aby najefektywniej odzyskać należności. Dodatkowo system oferowany przez Vindicat.pl zawiera moduł umożliwiający negocjacje z dłużnikiem oraz moduł pozwalający na handel wierzytelnościami za pomocą giełdy długów. Szczegóły poniżej.

 

Poniżej zestawiono proces samodzielnego odzyskiwania należności z samodzielną windykacją online, którą umożliwia Vindcat.pl.

 SAMODZIELNA WINDYKACJASAMODZIELNA WINDYKACJA ONLINE Z POMOCĄ SYSTEMU OFEROWANEGO PRZEZ VINDICAT.PL
SKUTECZNOŚĆPRZECIĘTNAWYSOKA
(potwierdzona skuteczność na poziomie 77% liczby dochodzonych roszczeń oraz 88% kwoty dochodzonych roszczeń
CZASOCHŁONNOŚĆDUŻA

 

MAŁA

(możliwość generowania gotowych i spersonalizowanych pism jednym kliknięciem myszki)

 OGÓLNA EFEKTYWNOŚĆNISKA

 

WYSOKA

(działania są podejmowane w optymalnej sekwencji, którą podpowiada system)

 WYMAGANE KOMPETENCJE WYSOKIE

 

NISKIE

(gotowe pisma są przygotowane w systemie na każdy etap procesu odzyskiwania należności, należy je jedynie wydrukować)

WSPARCIEBRAK

 

WSPARCIE DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA

(gdzie pomocą służą wykwalifikowani prawnicy specjalizujący się w prowadzeniu efektywnych postępowań windykacyjnych)

Oceń ten artykuł:

Jak odzyskać pieniądze od firmy?
Ocena: 5/5
Głosowano: 7 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!