Dlaczego warto wysłać wezwanie do zapłaty?

06-12-2016
Dlaczego warto wysłać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty - co to jest?

Wezwanie do zapłaty, zwane też monitem, to pismo, w którym wierzyciel domaga się od dłużnika zaległej zapłaty. W wezwaniu do zapłaty przypominasz swojemu dłużnikowi o tym, że nie uregulował do tej pory należnych Ci pieniędzy. Wezwanie do zapłaty nazywane jest też przedsądowym lub przedprocesowym wezwaniem do zapłaty. Możesz wysłać je w sposób tradycyjny, czyli listownie, ale równie dobrze możesz skorzystać z nowoczesnych technologii i przesłać je mailem czy SMSem. Jeżeli wezwanie do zapłaty poskutkuje i dłużnik odda Twoje pieniądze, to unikniesz kosztownej i czasochłonnej rozprawy sądowej. Wezwanie do zapłaty jest więc bardzo przydatnym narzędziem w polubownym, pozasądowym rozwiązywaniu sporów.

 

Co powinno zawierać wezwanie do zapłaty?

Przepisy nie regulują treści wezwania do zapłaty, ale w praktyce przyjęło się, że powinno ono zawierać następujące elementy:

 • dane wierzyciela (imię i nazwisko lub nazwa firmy),
 • dane dłużnika (imię i nazwisko lub nazwa firmy),
 • numer faktury lub umowy, która stanowi podstawę roszczenia,
 • kwotę długu wraz z odsetkami,
 • termin, w którym dług ma zostać spłacony (zwykle: 7 lub 14 dni)
 • sposób spłaty długu (zwykle: numer rachunku bankowego),
 • konsekwencje, które spotkają dłużnika, jeśli nie ureguluje długu w wyznaczonym terminie,
 • podpis wierzyciela,
 • datę i miejsce sporządzenia wezwania.

Do wezwania można dołączyć kopię faktury lub umowy stanowiącej podstawę roszczenia. Wezwanie do zapłaty należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, ponieważ może ono stanowić dowód w postępowaniu sądowym.

Dlaczego warto wysłać wezwanie do zapłaty?

Przede wszystkim, wezwanie do zapłaty warto wysyłać do dłużnika z tego względu, że może Ci to zaoszczędzić wizyt w sądzie. Jak wiadomo, spory sądowe są czasochłonne i stresujące, nie mówiąc o poniesionych kosztach. Dlatego zawsze warto wysłać do dłużnika wezwanie do zapłaty. Być może zapomniał o uregulowaniu Twojej należności lub gdzieś zawieruszyła mu się faktura. Wówczas takie przypomnienie zadziała na niego przypominająco i mobilizująco. Wiadomo, że sprawa sądowa może bardzo poróżnić ludzi, więc jeżeli spór zostanie rozwiązany na polubownym etapie, to nie naruszysz też dobrej relacji ze swoim dłużnikiem.

Wezwanie do zapłaty jest konieczne, kiedy naszym dłużnikiem jest przedsiębiorca, ponieważ składając pozew w sądzie, musimy załączyć jego kopię. Taki obowiązek związany jest ze zmianami w przepisach prawa, które weszły w życie od 2016 r. Wcześniej próba polubownego rozwiązania sporu (na przykład właśnie przez wysłanie wezwania do zapłaty) nie była wymagana przepisami prawa. Obecnie, jeżeli skierujesz sprawę swojej niespłaconej należności bezpośrednio do sądu, to sąd może wezwać Cię do wyjaśnienia przyczyn, dlaczego najpierw nie próbowałeś dogadać się ze swoim dłużnikiem w sposób polubowny. Przepisy prawa są tak skonstruowane, że sąd nie odrzuci Twojego pozwu z tego powodu, że nie próbowałeś rozwiązać swojej sprawy polubownie, jednak przez to cała procedura może rozciągnąć się w czasie. Na przykład sąd będzie mógł wezwać Ciebie i dłużnika na dodatkowe spotkanie informacyjne, na którym pouczy Was o możliwości pozasądowego rozwiązania sporu. Przez to kwestia odzyskania Twoich pieniędzy może się przeciągnąć w czasie. Dlatego zawsze warto wysyłać przedsądowe wezwanie do zapłaty - jest to brane przez sąd jako próba polubownego rozwiązania sporu.

Co ważne, w niektórych przypadkach wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty jest obowiązkowe. Chodzi tutaj o dochodzenie swojej należności w postępowaniu nakazowym lub za pośrednictwem e-sądu. W obydwu tych przypadkach przy wypełnianiu formularza pozwu będziesz musiał uzupełnić część dotyczącą podjętych prób polubownego rozwiązania sporu.

Wezwanie do zapłaty to skuteczny - i prosty - sposób na windykację długu. Nie tylko „motywuje” dłużnika do spłaty długu, ale także stanowi ważny dowód w sądzie. Wezwanie ma też ogromne znaczenie, gdy w transakcji z kontrahentem nie został określony dokładny termin płatności.

Oprócz tych plusów, o których była mowa można wyróżnić jeszcze inną bardzo ważną funkcję przedsądowego wezwania do zapłaty, a jest nią funkcja informacyjna. Wezwanie do zapłaty informuje dłużnika o kwocie, jaką musi zapłacić (czyli wysokości zobowiązania), a także o odsetkach za opóźnienie w płatności. Jeżeli Twój dłużnik spóźnia się ze spłatą długu, to masz ustawowe prawo naliczyć sobie odsetki za każdy dzień zwłoki w spłacie Twojej należności. Dlatego z wezwania do zapłaty dłużnik dowie się ile jest Ci winien łącznie z naliczonymi odsetkami. Wezwanie do zapłaty określa również termin, w którym dłużnik powinien dokonać spłaty długu, a także dowiaduje się o konsekwencjach związanych z brakiem spłaty należnych Ci pieniędzy. Do takich konsekwencji może należeć upublicznienie danych o dłużniku na giełdzie długów, czy skierowanie sprawy do sądu.

Kiedy wysłać wezwanie do zapłaty?

Wezwań do zapłaty nie wysyła się przed terminem wyznaczonym na zapłatę pieniędzy. Pierwsze wezwanie do zapłaty możesz wysłać więc dzień po upływie terminu na zapłatę należności. Podstawowa zasada jest taka: im szybciej zareagujesz na brak spłaty należności, tym lepiej - dłużnik będzie wiedział, że dbasz o swoje interesy. Chociaż wezwania do zapłaty warto stopniować, bo istnieje możliwość że Twój kontrahent po prostu zapomniał, że miał Ci coś zapłacić. W jaki sposób warto stopniować wezwania do zapłaty dowiesz się w kolejnym podpunckie.

A co jeżeli Ty zapomniałeś o wyegzekwowaniu jakiejś swojej zaległej należności? Czy istnieją jakieś górne granice czasu, powyżej których nie będziesz już miał prawa żądać od dłużnika zwrotu należnych Ci pieniędzy? Otóż tak - w prawie istnieją przedawnienia długów. W stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami podstawowy termin przedawnienia wynosi 3 lata, jednak warto zapoznać się z naszym artykułem na ten temat, ponieważ istnieje wiele wyjątków od tej podstawowej reguły: https://vindicat.pl/baza-wiedzy/co-oznacza-przedawnienie-dlugu/

 

Ile wezwań do zapłaty wysłać?

Teoretycznie można ich wysłać nieskończenie wiele, praktycznie jednak liczba wysyłanych wezwań nie przekracza kilku. Decydując się na wysłanie więcej niż jednego wezwania do zapłaty, warto w każdym kolejnym stopniować przewidziane konsekwencje, jednocześnie skracając termin spłaty zadłużenia. Liczba i rodzaj wysyłanych wezwań zależy od decyzji wierzyciela, ale zwykle przyjmuje się następujące:

 • przypomnienie - wierzyciel przypomina dłużnikowi o nieuregulowanym zobowiązaniu,
 • wezwanie do zapłaty pod rygorem wystawienia długu na internetowej giełdzie wierzytelności np. Vindicat.pl
 • wezwanie do zapłaty pod rygorem zawiadomienia prokuratury o popełnieniu przestępstwa - oczywiście tylko w przypadku, gdy wierzyciel ma podstawy sądzić, iż dłużnik popełnił wskazane w wezwaniu przestępstwo,
 • ostateczne wezwanie do zapłaty, przed złożeniem pozwu do sądu
 • przedsądowe wezwanie do zapłaty - ostatnia szansa na spłatę długu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego u komornika sądowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak łatwo można wygenerować wezwanie do zapłaty w systemie Vindicat.pl zobacz nasz film:

Oceń ten artykuł:

Dlaczego warto wysłać wezwanie do zapłaty?
Ocena: 5/5
Głosowano: 11 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!