Jak upływ czasu wpływa na skuteczność prowadzonej windykacji?

03-01-2018

Co zrobić, jeśli nasz kontrahent spóźnia się z płatnością? Opcji jest wiele, ale ich wspólnym mianownikiem powinna być szybkość działania. Bierność wobec dłużnika nie tylko może doprowadzić do przedawnienia należnego nam zobowiązania, ale stanowi również jasny dla dłużnika sygnał, że może sobie pozwalać na dowolne przekraczanie terminów płatności wyznaczonych przez nas.

skuteczność prowadzonej windykacji

Skuteczność prowadzonej windykacji wzrasta, gdy zaczniemy działać tuż po upływie terminu płatności

Powinnyśmy zacząć odzyskiwać należne nam pieniądze zaraz po upływie terminu płatności zobowiązania. Przy czym tytuł, z jakiego wynika to zobowiązanie nie ma najmniejszego znaczenia. Może to być faktura VAT, pożyczka, czy każda inna umowy cywilnoprawna. Już pierwszego dnia po upływie terminu płatności powinniśmy skontaktować się z dłużnikiem i ustalić przyczynę opóźnienia. Im więcej prób kontaktu z dłużnikiem podejmiemy, tym większą odczuje on presję i dzięki temu znacząco wzrośnie szansa, że szybko odzyskamy należne nam środki.

Upomnijmy się również o należności od rodziny i wieloletnich współpracowników

Często w życiu zdarza się, że naszym dłużnikiem nie jest osoba obca, do której mamy neutralny stosunek. Wielu dłużników to osoby bliskie (często członkowie naszej rodziny) lub nasi wieloletni współpracownicy. Również od nich powinnyśmy dochodzić spłaty należności jak najszybciej. Może to wiązać się z pewnym dyskomfortem, ale pamiętajmy o własnym interesie. Pieniądze albo odzyskamy, albo stracimy.

 

Dlaczego skuteczność prowadzonej windykacji zależy od szybkości działania?

Z dwóch podstawowych powodów.

Po pierwsze, im dług jest  bardziej przeterminowany, tym wyższe koszty generuje jego windykacja. Po prostu, trzeba podjąć szereg dodatkowych czynności, które wymagają od wierzyciela lub od jego pracownika poświęcenia coraz większej ilości czasu. Tym więcej zasobów tracimy, im później zabierzemy się do odzyskiwania zaległej należności. Każdy kolejny telefon do dłużnika, każde kolejne wysłane do niego pismo, każda kolejna podjęta czynność to czas i zasoby poświęcone na windykację.

Po drugie, zwłoka w egzekwowaniu należności może doprowadzić do starty możliwości odzyskania jakiejkolwiek złotówki z pieniędzy należnych za wykonanie przez nas zobowiązania, np. za dostarczenie towarów. Dzieje się tak na przykład w wyniku przedawnienia. Otóż w polskim prawie cywilnym, wszystkie roszczenia cywilne się po prostu przedawniają z upływem kodeksowego terminu przedawnienia. Oznacza to, że po upływie określonego w kodeksie cywilnym [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93] terminu przedawnienia, dłużnik może skutecznie bronić się przed egzekucją zaległej należności wykorzystując zarzut przedawnienia. Czyli mówiąc jeszcze prościej, po upływie terminu przedawnienia, zobowiązanie nadal istnieje, ale nie można skutecznie dochodzić jego przymusowego uregulowania na drodze sądowej. Drugą sytuacją, kiedy zwłoka w podjęciu działań windykacyjnych może doprowadzić do utraty możliwości zaspokojenia się przez wierzyciela jest ogłoszenie przez dłużnika upadłości. Zwykle, przy ogłoszeniu upadłości, majątek dłużnika jest już niewielki i wystarczy jedynie na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, a dla pozostałych wierzycieli wiele do podziału nie zostanie.

Statystyki nie kłamią – upływ czasu negatywnie wpływa na skuteczność prowadzonej windykacji

Z analizy należności dochodzonych z naszym udziałem jednoznacznie wynika, że im dług jest bardziej przeterminowany, tym mniejsza skuteczność w jego odzyskaniu. Różnice w skuteczności windykacji długów mocno przeterminowanych i tych, których zapłaty zacznie się dochodzić tuż po upływie terminu zapłaty jest kolosalna.

Co zatem należy zrobić, gdy dłużnik zaczyna odkładać zapłatę w czasie, w sposób skomplikowany wyjaśnia, dlaczego nie może uregulować należności w terminie lub gdy po prostu unika kontaktu z nami? Dobrym pomysłem jest rozpoczęcie samodzielnej windykacji online za pośrednictwem  sytemu Vindicat.pl albo przekazanie sprawy kancelarii Vindicat.pl.

System do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl to narzędzie, którego wykorzystanie wpłynie korzystnie na skuteczność prowadzonej windykacji

Profesjonalne podejście do procesu odzyskiwania zaległych należności nie tylko pozwoli nam zaoszczędzić czas i energię, ale dzięki jego zastosowaniu unikniemy również wielu niepotrzebnych i przykrych sytuacji, które mogłyby doprowadzić do pogłębienia trudności w procesie windykacyjnym.

System do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl jest to profesjonalne narzędzie umożliwiające nam przeprowadzenie całego procesu windykacji należnych nam środków. Jednocześnie jest to narzędzie bardzo intuicyjne w obsłudze, co dodatkowo wpływa na jego atrakcyjność.

Za pomocą systemu do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl możliwe jest wysłanie wezwania do zapłaty, prowadzenie negocjacji online, czy sprzedanie naszego długu na giełdzie długów Vindicat.pl. Co więcej, jeżeli zajdzie potrzeba przeprowadzenia postępowania w sądzie, to będziemy mogli skorzystać z gotowych pozwów do sądu i e-sądu. A także, jeżeli będziemy zmuszeni do finalizacji procesu windykacyjnego przy udziale komornika, to w systemie Vindicat.pl znajdziemy gotowe wnioski niezbędne do wszczęcia i prowadzenia egzekucji komorniczej.

 

A jeśli zabraknie nam czasu na odzyskiwanie należności, to skorzystajmy z kancelarii Vindicat.pl

Druga możliwość to zlecenie odzyskiwania naszych należności profesjonalistom z branży windykacyjnej. Kancelaria Vindicat.pl nie pobiera opłaty początkowej, a jedynie prowizję od sukcesu, czyli od odzyskanych pieniędzy. To bardzo korzystne rozwiązanie dla wierzycieli. Jesteśmy jedynym podmiotem, który ryzyko nieskuteczności egzekucji bierze na siebie. Jeżeli nie uda się nam odzyskać pieniędzy, to sami pokryjemy poniesione przez nas koszty.

Podsumowując - jak zatem osiągnąć wysoką skuteczność prowadzonej windykacji?

Podsumowując, w windykacji należności najważniejsza jest szybkość podjęcia działań zmierzających do uiszczenia należności przez dłużnika. Im szybciej zaczniemy działać, tym mamy większe szanse na sukces.

Oceń ten artykuł:

Jak upływ czasu wpływa na skuteczność prowadzonej windykacji?
Ocena: 5/5
Głosowano: 11 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!