Co to jest handel długami?

25-08-2017

Dzisiaj kilka słów o tym, co to jest handel długami. Otóż to nic innego, jak obrót wierzytelnościami na giełdzie długów. Poniżej wszelkie szczegóły niezbędne do zrozumienia, jak działa taki proces.

handel długami

Handel długami - podstawa prawna

Handel długami jest możliwy dzięki artykułowi 509 Kodeksu cywilnego [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93]. Zgodnie z tym przepisem, każdy wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść swoją wierzytelność na osobę trzecią. Jest to możliwe w wyniku darowizny lub sprzedaży, o ile nie sprzeciwia się temu ustawa, umowa z dłużnikiem lub właściwość zobowiązania.

Tak więc w zdecydowanej większości przypadków, osoby chcące odzyskać zaległe zobowiązania mogą skorzystać z tej możliwości. Typowe umowy zawierane z kontrahentami nie zawierają żadnych klauzul o braku możliwości sprzedaży ewentualnej wierzytelności po bezskutecznym upływie terminu płatności. Handel długami zazwyczaj odbywa się poprzez umowę cesji wierzytelności za pomocą giełdy długów. Pozwala to wierzycielowi, który sprzedaje zobowiązanie osobie trzeciej, na szybkie odzyskanie swoich pieniędzy, a kupującemu taką wierzytelność - na przeprowadzenie postępowania windykacyjnego przeciwko dłużnikowi we własnym imieniu.

 

Giełdy wierzytelności

Zazwyczaj handel długami odbywa się za pośrednictwem giełd długów (zwanych również giełdami wierzytelności). Jest to znacznie bardziej popularne rozwiązanie niż obrót bezpośredni. Po prostu na giełdzie długów dużo łatwiej znaleźć kupujących. Z giełd wierzytelności korzystają nie tylko wierzyciele, którzy wolą sprzedać należność za kwotę niższą niż nominalna, aby odzyskać pieniądze szybko. Są tam również osoby profesjonalnie trudniące się działalnością windykacyjną, którym opłaca się masowo skupować wierzytelności i następnie dochodzić ich spłaty w pełnej wysokości (nominalnej z odsetkami do dnia spłaty) na drodze sądowej.

Jak działają giełdy wierzytelności?

Teraz kilka słów o tym, jak działają takie giełdy wierzytelności. Zwykle są to strony internetowe prowadzone przez profesjonalistów od odzyskiwania należności, gdzie wierzyciele mogą zamieścić oferty sprzedaży długów. Są tam informacje o niespłaconych zobowiązaniach i podmiotach, które są dłużnikami. Informacje te trafiają do publicznej wiadomości (są dostępne w wyszukiwarce internetowej). Dzięki temu osoby zainteresowane kupnem takich wierzytelności mogą dowiedzieć się, jakie długi można skupić (kto jest dłużnikiem, na jakim etapie jest sprawa, jaka jest wartość nominalna długów i za ile wierzyciel jest gotowy odstąpić dane zobowiązanie). Dzięki tym informacjom podmioty rozważające zakup danego długu mogą skalkulować opłacalność takiej transakcji ze swojego punktu widzenia i podjąć decyzję o zakupie długu. Jeżeli taki dług zostanie zakupiony to wierzyciel od razu odzyskuje część zaległych pieniędzy (reszta oczywiście przepada), a nabywca długu może dochodzić całej wartości nominalnej powiększonej o stosowne odsetki przed sądem.

Dodatkowo giełdy długów zwiększają motywację dłużników do spłaty zaległych należności, ponieważ informacje o ich zadłużeniu są dostępne publicznie. Niejednokrotnie to wystarczy, aby nagle znaleźli środki wystarczające na natychmiastowe uregulowanie danego zobowiązania. Zwykle dzieje się tak, ponieważ przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z tego, że potencjalni kontrahenci są zawsze sprawdzani przed zawarciem umowy pod kątem ogólnej wiarygodności biznesowej, w tym w szczególności pod kątem terminowości regulowania zobowiązań.

Handel długami a ochrona danych osobowych

Dłużnicy, których zaległe zobowiązania umieszczone są na giełdach długów wielokrotnie podnoszą pytania o możliwość umieszczania danych osobowych na takich giełdach wierzytelności. Przecież każdy dług, który jest wystawiony na sprzedaż ma indywidualnie scharakteryzowanego dłużnika (np. Pan Jan Kowalski z Warszawy, czy Spółka „ABC” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Miedzianej 56), a dane osobowe podlegają ochronie. Jednak wątpliwości dłużników są nieuzasadnione - przepisy chroniące dane osobowe pozwalają na przetwarzanie tych danych w sytuacjach, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych - czyli np. w celu dochodzenia zapłaty od nieterminowego kontrahenta. Dochodzenie zaległych roszczeń jest prawnie usprawiedliwionym celem, który pozwala na przetwarzanie podstawowych danych osobowych dłużnika takich jak jego imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania w przypadku osób fizycznych czy nazwa, siedziba i dokładny adres w przypadku osób prawnych - bez konieczności posiadania zgody dłużnika.

 

Handel długami za pośrednictwem Vindicat.pl

Jedną z firm, która umożliwia skorzystanie z internetowej giełdy długów jest Vindicat.pl. Internetowa giełda długów oferowana przez tą spółkę oferuje szybkie i łatwe w obsłudze narzędzie. Mogą z niego skorzystać nie tylko wszystkie osoby chcące sprzedać swoje należności, ale także osoby zainteresowane zakupem takich zobowiązań w korzystnych cenach. Dzięki giełdzie długów Vindicat.pl, każdy wierzyciel może całkowicie samodzielnie zamieścić ogłoszenie o długu, który chce sprzedać, a także może jednym kliknięciem udostępnić dane dłużnika do publicznej wiadomości.

handel długami za pośrednictwem Vindicat.pl

Oceń ten artykuł:

Co to jest handel długami?
Ocena: 5/5
Głosowano: 8 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!