Co utrudnia dochodzenie roszczeń za granicą?

20-05-2024

Dochody za granicą są dla wielu przedsiębiorstw i osób prywatnych szansą na rozwój oraz zwiększenie zysków. Warto jednak pamiętać, że działalność na rynkach zagranicznych niesie za sobą ryzyko związane z problemami w dochodzeniu roszczeń. Różnice w systemach prawnych, bariery językowe, kulturowe i administracyjne mogą skutecznie utrudniać proces odzyskiwania należności. W artykule przeanalizujemy kluczowe przeszkody, jakie napotykają wierzyciele podczas dochodzenia roszczeń za granicą, oraz przedstawimy, jak nowoczesne rozwiązania mogą pomóc w przezwyciężeniu tych wyzwań.

Co utrudnia dochodzenie roszczeń za granicą?

Różnice w zagranicznych systemach prawnych

Jednym z największych wyzwań w dochodzeniu roszczeń za granicą są różnice w systemach prawnych poszczególnych krajów. Każde państwo ma własne przepisy, procedury oraz wymagania dotyczące dochodzenia należności. Proces windykacji w zależności od kraju może być nie tylko skomplikowany, ale i kosztowny.

Europejski nakaz zapłatyto instrument prawny, który ułatwia dochodzenie roszczeń pieniężnych w sprawach transgranicznych w Unii Europejskiej. Jego celem jest harmonizacja systemów prawnych państw członkowskich UE.

Procedura uzyskania europejskiego nakazu zapłaty jest stosunkowo prosta i składa się z kilku kroków:

 • złożenie wniosku o europejski nakaz zapłaty zgodnie z istniejącym formularzem,
 • rozpatrzenie wniosku przez sąd,
 • doręczenie nakazu pozwanemu, który ma możliwość wniesienia sprzeciwu w terminie 30 dni od doręczenia,
 • sprzeciw - sprawa może być przekazana do zwykłego postępowania cywilnego zgodnie z prawem krajowym sądu rozpatrującego sprawę,
 • brak sprzeciwu - nakaz zapłaty staje się wykonalny i może być egzekwowany w dowolnym państwie członkowskim UE.
 

Szczegółowe regulacje związane z europejskim postępowaniem nakazowym określa rozporządzenie nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 roku.

Jedną z najpopularniejszych form relacji z zagranicznymi kontrahentami jest handel. Sprzedałeś swoje towary, a zagraniczny klient unika płatności? Boisz się, że Twój dług się przedawni? Z myślą o ograniczeniu tego ryzyka powstała konwencja o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzona w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 roku.

Nie posiadasz wystarczającej wiedzy na temat przepisów prawa międzynarodowego? Skorzystaj ze wsparcia Vindicat.pl i odzyskaj pieniądze od zagranicznego kontrahenta!

Przykład:

Pan Jakub, właściciel firmy handlowej z Polski, sprzedał partię ekskluzywnych mebli swojemu kontrahentowi z Portugalii. Niestety, mimo dostarczenia towaru, kontrahent nie uregulował należności w terminie i unikał kontaktu. Pan Jakub był zaniepokojony, ponieważ czas płynął, a on obawiał się, że roszczenia mogą ulec przedawnieniu, co wiązałoby się z utratą pieniędzy.

W obliczu tego problemu mężczyzna zdecydował się skorzystać z pomocy specjalistów. Zwrócił się do firmy windykacyjnej, która specjalizuje się w dochodzeniu należności od zagranicznych klientów. Dzięki ich wsparciu wykorzystano przepisy zawarte w konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów (zwanej również konwencją nowojorską).

Działania windykacyjne miały kluczowe znaczenie - udało się zatrzymać bieg przedawnienia, przedłużając możliwość dochodzenia roszczeń. Następnie, firma zainicjowała proces sądowy, uzyskując wykonalność europejskiego nakazu zapłaty. Dzięki skutecznej współpracy pan Jakub odzyskał pieniądze i zabezpieczył stabilność finansową swojego przedsiębiorstwa.

Pamiętaj, że każdy kraj ma własne przepisy prawne, co może prowadzić do różnych komplikacji. Aby skutecznie radzić sobie z tego typu sytuacjami, niezbędna jest biegłość w przepisach prawa obowiązujących w danym kraju.

Korzystanie z pomocy firm windykacyjnych czy kancelarii prawnych ze znajomością międzynarodowych regulacji, może znacząco ułatwić proces odzyskiwania należności.

Językowe i kulturowe bariery w dochodzeniu roszczeń za granicą

Język i kultura są fundamentalnymi elementami w procesie komunikacji - zarówno w życiu codziennym, jak i w sferze prawnej. Poprawna komunikacja jest nie tylko istotna dla skutecznej wymiany informacji, ale także niezbędna w kontekście dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów.

Przykłady barier językowych w kontekście dochodzenia roszczeń od obcokrajowców:

 • dokumentacja - wiele dokumentów prawnych i urzędowych musi być przetłumaczonych na język obcy - błędy w tłumaczeniu mogą prowadzić do nieporozumień i opóźnień w zaspokojeniu roszczeń,
 • komunikacja ustna - prowadzenie negocjacji lub rozmów telefonicznych w obcym języku może być trudne i stresujące, co zwiększa ryzyko nieporozumień.

Warto pamiętać, iż sąd może żądać, aby dokumenty były przetłumaczone na język stosowany w danym postępowaniu. Jest to ważne zarówno dla zapewnienia zrozumienia treści dokumentów przez wszystkie strony uczestniczące w procesie, jak i dla zapewnienia równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich osób, niezależnie od ich znajomości języka.

Art. 256. Kodeksu postępowania cywilnego:„Sąd może zażądać, aby dokument w języku obcym był przełożony przez tłumacza przysięgłego”.

Tłumaczenie dokumentu może wymagać czasu, wobec czego warto mieć to na uwadze już na samym początku postępowania.

Przykład:

Pan Kamil, prowadził negocjacje dotyczące spłaty długu po angielsku z kontrahentem z Wielkiej Brytanii. Dłużnik, będąc świadomym, że pan Kamil nie jest biegły w języku angielskim, wykorzystał tę sytuację i celowo opóźniał proces spłaty długu. Podczas negocjacji używał złożonej terminologii prawnej oraz wprowadzał subtelne zmiany w warunkach umowy, które mogły być niezauważone przez pana Kamila ze względu na jego ograniczone kompetencje językowe.

Co więcej, dłużnik przekazywał fałszywe informacje i interpretował warunki umowy w sposób niekorzystny dla wierzyciela. Nieuczciwe działania przedłużyły proces negocjacji i doprowadziły do pogorszenia sytuacji finansowej wierzyciela.

Powyższy przykład doskonale ilustruje, jak różnice językowe mogą być wykorzystane przez nieuczciwych dłużników w celu uniknięcia odpowiedzialności i opóźnienia procesu spłaty zobowiązań.

Jeden z głównych obszarów barier w komunikacji stanowią normy i konwenanse. Gesty oraz sygnały, które są powszechnie akceptowane jako pozytywne lub neutralne w jednym kraju, mogą być postrzegane jako obraźliwe lub nieodpowiednie w innym. To samo dotyczy komunikacji niewerbalnej, która może być różnie interpretowana w zależności od kultury.

W Polsce podniesiony w górę kciuk oznacza, że wszystko jest „ok”, natomiast dla Greka taki gest będzie miał wulgarną wymowę. Podobna sytuacja może się zdarzyć w toku prowadzenia negocjacji. Zrozumienie lokalnej kultury i zwyczajów biznesowych może pomóc w efektywniejszym rozwiązaniu sporu.

Odległość jako bariera w dochodzeniu roszczeń za granicą

Dochodzenie roszczeń za granicą może być trudne także ze względu na odległość i związane z nią koszty. Dla wielu osób i firm te przeszkody mogą być na tyle znaczące, że zniechęcają do podjęcia kroków prawnych w celu odzyskania należności.

Windykacja klienta zagranicznego - na co wpływa bariera odległości:

 • windykacja terenowa - niektóre firmy windykacyjne mogą odmówić windykacji terenowej z uwagi na koszty podróży oraz czasochłonność procesu,
 • dostarczanie pism drogą pocztową - wysyłka listów może trwać znacznie dłużej niż krajowa, a jej koszty i ryzyko zagubienia dokumentów w drodze do adresata jest wyższe,
 • negocjacje - bezpośrednie spotkania często ułatwiają negocjacje i budowanie relacji, co jest trudniejsze na odległość,
 • wizja lokalna - brak możliwości osobistego sprawdzenia sytuacji finansowej dłużnika może utrudniać ocenę jego zdolności do spłaty długu.

Przykład:

Pani Ewa jest właścicielką małej firmy eksportowej, która dostarcza towary do różnych krajów europejskich. Jednym z jej klientów była firma z Niemiec, która po otrzymaniu towaru przestała regulować swoje zobowiązania finansowe. Na początku pani Ewa próbowała sama nawiązać kontakt z dłużnikiem, wysyłając przypomnienia i prośby o zapłatę drogą mailową. Ten z kolei unikał kontaktu, a odpowiedzi na maile były sporadyczne i niekonkretne.

Widząc, że sytuacja nie zmienia się, pani Ewa postanowiła pojechać do Niemiec i osobiście odwiedzić kontrahenta, przedstawiając mu warunki ugody. Niestety jej plan się nie powiódł, a kobieta poniosła koszty związane z podróżą. Po powrocie kobieta sporządziła wezwanie do zapłaty i wysłała je listem poleconym, jednak dłużnik nie odebrał korespondencji.

Pani Ewa znalazła się w sytuacji patowej i poddała się. Bez skutecznej pomocy profesjonalnej firmy windykacyjnej straciła nie tylko pieniądze, ale również czas i nerwy.

Odległość związana z walką z zagranicznym dłużnikiem jest istotnym utrudnieniem procesu windykacji należności. Na szczęście, na rynku pojawiają się rozwiązania, które mogą znacznie ułatwić ten proces.

Profesjonalne firmy windykacyjne oferują wsparcie w dochodzeniu należności za granicą, wspierając minimalizację kosztów i uproszczenie skomplikowanych procedur prawnych.

Vindicat.pl - Twój partner w dochodzeniu roszczeń Vindicat.pl to profesjonalna firma windykacyjna, wspierająca wierzycieli w dochodzeniu roszczeń od kontrahentów. Dzięki zaawansowanym narzędziom sprawnie odzyskamy Twoje pieniądze niezależnie od kraju, w którym znajduje się firma Twojego dłużnika.

Aż 93% spraw podjętych przez Vindicat zakończyło się na etapie windykacji polubownej!

Dołącz do zadowolonego grona klientów Vindicat.pl i ciesz się dostępem do:

 • personalizowanych pism - wystarczy, że wprowadzisz do naszego systemu dane dotyczące długu, a aplikacja wygeneruje dla Ciebie profesjonalne wezwanie do zapłaty i inne dokumenty windykacyjne,
 • wygodnego zarządzania wierzytelnościami - windykuj online o każdej porze, z dowolnego miejsca,
 • szerokiej bazy wiedzy Vindicat.pl - zapoznaj się z naszymi artykułami i zdobądź profesjonalną wiedzę na temat procesów windykacyjnych.
 

RoboVindicat - narzędzie do samodzielnej windykacji online!

Potrzebujesz wsparcia w windykacji polubownej? A może jesteś już na etapie windykacji sądowo-egzekucyjnej? Nieważne, na jakim etapie windykacji się znajdujesz - Vindicat.pl wesprze Cię zarówno podczas zawierania ugody jak i w trakcie postępowania sądowego. Nieocenionym wsparciem jest także sprawny system do monitoringu płatności.

RoboVindicat wyśle do Twojego dłużnika:

 • powiadomienia o upływających terminach płatności,
 • zawiadomienie o możliwości wpisu długu do rejestru BIG InfoMonitor,
 • pisma procesowe,
 • wniosek o nadanie klauzuli wykonalności w przypadku postępowania sądowo-egzekucyjnego.

Wszystkie dokumenty opatrzymy pieczęcią kancelarii Vindicat, dzięki czemu dłużnik zrozumie powagę sytuacji i chętniej ureguluje dług.

Z Vindicat.pl windykowanie się po prostu opłaca!

Niezależnie od wysokości czy charakteru długu, każdy klient Vindicat.pl może być pewien, że walka z dłużnikiem jest opłacalna.

Przeanalizuj swoją sytuację i wybierz jeden z modeli rozliczenia:

 • abonamentowy (od 169 zł miesięcznie),
 • prowizyjny - success fee (6% windykowanej kwoty).

W przypadku wariantu prowizyjnego płacisz tylko za sukces - Vindicat.pl pobierze opłatę za usługi wyłącznie w przypadku skutecznego odzyskania długu.

Vindicat.pl oferuje skuteczne rozwiązania w dochodzeniu roszczeń krajowych i zagranicznych. Wybierz Vindicat.pl i skutecznie odzyskaj swoje pieniądze!

FAQ:

Czy zatrudnienie lokalnej firmy windykacyjnej w kraju dłużnika może przyspieszyć proces odzyskiwania należności

TAK. Zatrudnienie takiej firmy przyspiesza proces windykacji. Profesjonalni windykatorzy znają lokalne przepisy i procedury, co pomaga im efektywniej komunikować się z dłużnikiem.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozpoczęcia windykacji zagranicznego kontrahenta?

Niezbędne dokumenty to: umowa handlowa, faktury, dowody dostarczenia towarów lub usług, korespondencja z dłużnikiem, oraz ewentualne porozumienia dotyczące płatności.

Jakie metody komunikacji są najbardziej skuteczne w kontakcie z zagranicznymi dłużnikami?

Najbardziej skuteczne metody to bezpośrednie rozmowy telefoniczne, e-maile, wideokonferencje oraz oficjalne pisma wysłane za potwierdzeniem odbioru. W przypadku windykacji zagranicznego klienta warto skorzystać z usług doświadczonych agencji windykacyjnych.

Oceń ten artykuł:

Co utrudnia dochodzenie roszczeń za granicą?
Ocena: 5/5
Głosowano: 1 raz.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!