facebook

Jak zawrzeć ugodę z dłużnikiem?

    26-06-2018

Zdecydowana większość wierzycieli wolałaby uniknąć dochodzenia swojego roszczenia przed sądem. Decydują się więc na zawarcie pozasądowej ugody z dłużnikiem. Ugoda ta należy do polubownych sposobów odzyskania długu, dzięki czemu pieniądze można odzyskać stosunkowo szybko i tanio. W jaki sposób zawrzeć ugodę między wierzycielem a dłużnikiem? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ugody pozasądowej znajdziesz w tym artykule.

Jak zawrzeć ugodę z dłużnikiem?

Dlaczego warto zawrzeć ugodę między wierzycielem a dłużnikiem?

Zawarcie ugody między wierzycielem a dłużnikiem jest bardzo atrakcyjną alternatywą dla sądowego dochodzenia wierzytelności. Droga sądowa średnio może trwać dwa lata. Dzięki zawarciu ugody przy dobrej woli obydwu stron możesz odzyskać pieniądze znacznie szybciej.

Ugoda może być również dobrym rozwiązaniem sytuacji, w której istnieje spór pomiędzy Tobą, a Twoim dłużnikiem dotyczący realizacji usługi czy też dostawy towaru.

Kolejna kwestia to koszty ewentualnego postępowania sądowego. Zapłacisz m.in za wytoczenie powództwa. Kwota będzie zależała od wartości przedmiotu sporu, czyli od wysokości dochodzonego roszczenia. Jeśli dodatkowo skorzystasz z usług profesjonalnego pełnomocnika poniesiesz również koszty zastępstwa procesowego. W sytuacji, w której Twoi dłużnicy uporczywie nie regulują swoich zobowiązań, a nad Twoją firmą wisi widmo utraty płynności finansowej te koszty mogą być naprawdę odczuwalne.

Kiedy zawarcie ugody z dłużnikiem będzie dla Ciebie korzystne?

Ugoda z dłużnikiem bywa nieocenioną pomocą, gdy nie jesteś w stanie przed sądem udokumentować podstawy do roszczenia. Chodzi tutaj o sytuację, w której np.: nie zawarłeś stosownej pisemnej umowy lub nie dysponujesz pokwitowaniem odbioru pieniędzy (w przypadku pożyczki). Poprzez podpisanie ugody dłużnik przyznaje, że uznaje swój dług.

Niezaprzeczalnym plusem jest również pominięcie drogi sądowej, a tym samym skrócenie czasu odzyskiwania wierzytelności i oszczędność pieniędzy.

Jakie korzyści z zawarcia ugody ma dłużnik?

Choć zasadniczo przy ugodzie na pierwszy plan wysuwają się korzyści dla wierzycieli, zyskują również dłużnicy. Wielu z nich z pewnością zadaje sobie pytanie jak porozumieć się z wierzycielem, ale niestety niewielu wychodzi z inicjatywą.

Być może Twojego dłużnika przekona to, że dzięki ugodzie zyska spokój i nie będą już dłużej wobec niego podejmowane czynności windykacyjne. Spłacając zobowiązanie nie będzie również dłużej narażał swojej opinii jako przedsiębiorcy, co z pewnością miałoby miejsce podczas rozprawy sądowej.

Istotą ugody jest to, że obydwie strony idą na pewnego rodzaju ustępstwa. Dłużnik również może więc na tym zyskać, szczególnie jeśli np. zrezygnujesz z dochodzenia odsetek lub zwrotu kosztów postępowania windykacyjnego. W skrajnych sytuacjach niektórzy wierzyciele rezygnują nawet z dochodzenia pewnej części zobowiązania.

 

Co powinna zawierać ugoda między wierzycielem a dłużnikiem?

Ugoda to dokument, który jest zwieńczeniem negocjacji pomiędzy Tobą, a Twoim dłużnikiem. Zawiera warunki spłaty, które ustaliliście - ale nie tylko.

Przede wszystkim w ugodzie musisz zawrzeć precyzyjne określenie stosunku prawnego, z którego wynikają dochodzone przez Ciebie wierzytelności. W praktyce będzie to najczęściej faktura VAT lub umowa. Zdarzają się również np. protokoły odbioru. Musisz również dokładnie określić wysokość dochodzonego roszczenia.

Bardzo ważne zarówno dla Ciebie jak i Twojego dłużnika są też zapisy dotyczące sposobu spłaty długu. Mogą być one przedstawione w postaci np. szczegółowego harmonogramu spłaty. Możesz również po prostu podać datę, do której dług powinien zostać w pełni uregulowany.

Jeśli zgodzisz się na ustępstwa wobec swojego dłużnika powinieneś ująć je w umowie ugody.

3 najczęstsze ustępstwa, na które godzą się wierzyciele

Zawarcie ugody oznacza, że zarówno Ty jak i Twój dłużnik zgadzacie się na określone ustępstwa, dzięki czemu sprawa zostaje rozwiązana szybko i tanio. Bez pójścia na pewnego rodzaju kompromis nakłonienie dłużnika do zawarcia ugody będzie bardzo trudne.

Do ustępstw, na które najczęściej godzą się wierzyciele możemy zaliczyć m.in:

  • Zrzeczenie się roszczenia o zapłatę odsetek lub części zobowiązania;
  • Odroczenie terminu płatności;
  • Spłatę zobowiązania w ratach.

Na czym polega zabezpieczenie wykonania ugody?

Rozłożenie spłaty długu na raty czy też inne ustępstwa wobec dłużnika znacznie przyspieszają zakończenie całego procesu negocjacji. Jeśli zdecydujesz się na wprowadzenie ich w życie, pamiętaj o należytym zabezpieczeniu swoich interesów. Ma to szczególne znaczenie, gdy podejrzewasz, że dłużnik nie będzie chciał wykonać postanowień ugody.

Bardzo ważne jest uświadomienie dłużnikowi, że jeśli będzie się spóźniał z regulowaniem rat, to może się to skończyć wypowiedzeniem umowę ugody. Twój dłużnik od początku musi mieć świadomość, że jeśli będzie kombinował, sąd go nie ominie. Warto umieścić takie postanowienie w umowie.

Warto również wprowadzić zapis o uznaniu przez dłużnika należności jako bezspornej oraz zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia. Jeśli wątpisz w dobrą wolę dłużnika, możesz również zobowiązać go do ustanowienia na Twoją rzecz zastawu rejestrowego lub hipoteki wysokości kwoty objętej ugodą.

Przy sporządzaniu ugody musisz pamiętać o wielu elementach. Umowa taka musi przecież należycie zabezpieczać Twoje interesy. Warto więc, aby została sporządzona w maksymalnie profesjonalny sposób. Jeśli nie masz doświadczenia w tej kwestii, nie podejmuj ryzyka. Aplikacja Vindicat.pl służąca do samodzielnego odzyskiwania wierzytelności oraz prawnicy z Kancelarii Vindicat mogą Ci w tym pomóc.

Vindicat.pl - windykacja bez wychodzenia z domu

Aplikacja Vindicat.pl to innowacyjny system do samodzielnej windykacji online. Działa zarówno w obszarze prewencji jak i odzyskiwania należności. Dzięki niemu mali i średni przedsiębiorcy mogą odzyskiwać pieniądze szybko i bez narażania relacji z kontrahentem.

Aby korzystać z możliwości oferowanych przez Vindicat.pl powinieneś przede wszystkim wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę i zarejestrować się w systemie. Aplikacja poprosi Cię o wprowadzenie danych Twojej firmy oraz danych dłużnika.

Przedsiębiorcy zarejestrowani na platformie Vindicat.pl otrzymują dostęp do wielu narzędzi windykacyjnych, a system sugeruje im najlepszy z możliwych scenariusz postępowania. Przygotowują go specjaliści z dziedziny windykacji w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie. Użytkownicy Vindicat.pl nie muszą zatem głowić się jakie podjąć czynności, aby odzyskać pieniądze - podpowiada im to system.

Co Vindicat.pl może dla Ciebie zrobić?

Vindicat.pl usprawnia komunikację z dłużnikiem, generuje e-maile i wiadomości SMS. Jest przy tym rozwiązaniem szybkim, wygodnym i korzystnym cenowo.

Stanowi również nieocenioną pomoc przy pozyskiwaniu dokumentów związanych z windykacją. Większość pism niezbędnych podczas procesu windykacji możesz wygenerować z systemu. Nie musisz zatem zastanawiać się nad ich prawidłową konstrukcją. Vindicat.pl wygeneruje dla Ciebie również profesjonalną ugodę z dłużnikiem.

Przy pomocy aplikacji Vindicat, przedsiębiorca w kilka minut może wygenerować i pobrać również profesjonalne wezwanie do zapłaty czy też pozew do sądu lub e-sądu. Może również wystawić wierzytelność na popularną i wysoko pozycjonowaną giełdę długów Vindicat. W razie gdyby zaszła konieczność prowadzenia egzekucji komorniczej, system również jest przydatny - wygeneruje wszystkie konieczne wnioski i podpowie kolejność działań.

System Vindicat.pl przeprowadzi Cię przez całość procesu windykacji - przez etap polubowny, sądowy, a także egzekucyjny.

Wszystkie pisma generowane przez system są kompletne i opierają się na danych, które wprowadzisz. Nie musisz ich zatem uzupełniać. Jedyne co musisz zrobić, to złożyć podpis. O tym również przypomni Ci system.

Negocjacje i ugoda z dłużnikiem w Vindicat.pl

Zawarcie ugody z dłużnikiem przy pomocy systemu Vindicat.pl jest niezwykle proste.

Ugoda jest zwieńczeniem negocjacji pomiędzy stronami. Powinieneś więc najpierw zaprosić dłużnika do negocjacji i spróbować wspólnie ustalić warunki spłaty. Wszystko oczywiście odbywa się w sferze online przy pomocy modułu negocjacje dostępnego w systemie. Jest to znacznie wygodniejsze i mniej krępujące niż spotkania twarzą w twarz.

Ponieważ system Vindicat.pl sugeruje użytkownikowi kolejne działania, samoczynnie przypomni Ci, że możesz przystąpić do negocjacji. Propozycja rozpoczęcia negocjacji pojawia się w zakładce proponowane działania.

Po kliknięciu przycisku rozpoczęcie negocjacji będziesz mógł zaproponować dłużnikowi swoje warunki. Wyznaczysz termin rozpoczęcia negocjacji, czas ich trwania oraz propozycję terminu, od którego dłużnik może rozpocząć spłatę długu. Negocjacje prowadzone przy pomocy aplikacji Vindicat.pl mogą trwać 7, 14 lub 21 dni. Sam zadecydujesz ile czasu chcesz negocjować.

Przy pomocy tego modułu możesz również wysyłać dłużnikowi inne informacje, które mają na celu ułatwienie zawarcia porozumienia. Ustalisz również czy i na ile rat chcesz podzielić dług. System obliczy za Ciebie ile wynosi dług wraz z odsetkami na dany dzień.

Jeśli zdecydujesz się na umorzenie części kwoty, aplikacja pozwoli Ci na jej zmniejszenie. Po uzupełnieniu tych danych i zatwierdzeniu rozpoczęcia negocjacji, Twój dłużnik będzie o tym natychmiast informowany. Otrzyma wiadomość SMS i e-mail oraz tzw. wezwanie do zawarcia porozumienia.

Co dalej po rozpoczęciu negocjacji z dłużnikiem?

System wyśle wezwanie do zawarcia porozumienia na Twoją skrzynkę mailową. Powinieneś je podpisać i wysłać dłużnikowi.

W treści tego dokumentu zawarta jest informacja ile na dany dzień wynosi zadłużenie, co się na nie składa i z czego wynika. Informuje również dłużnika ile ma czasu na spłatę zobowiązania oraz zawiera stosowny numer konta bankowego. Równocześnie zawiera pouczenie, że wpłata w wyznaczonym terminie jest gwarancją zamknięcia sprawy na etapie polubownym.

W wezwaniu dłużnik otrzyma login i hasło do systemu Vindicat.pl. Po zalogowaniu się może zapoznać się ze szczegółowymi warunkami spłaty, które zaproponowałeś. Może również przedstawić Ci swoją propozycję spłaty.

Wezwanie do zawarcia porozumienia wygenerowane przez system Vindicat.pl zawiera też przystępny schemat graficzny obrazujący ścieżkę dalszego postępowania w konkretnej sprawie. Dzięki temu Twój dłużnik już na tym etapie będzie miał świadomość konsekwencji, które mogą go spotkać jeśli nie zgodzi się na polubowne rozwiązanie sprawy.

Jeśli dłużnik zaakceptuje proponowane przez Ciebie warunki lub przedstawi swoją propozycję, na którą przystaniesz, system wygeneruje profesjonalną umowę ugody. Zawiera ona wszystkie konieczne elementy, o których była mowa powyżej.

Pamiętaj jednak, że warunkiem dostępu do umowy ugody jest pomyślne zakończenie negocjacji.

Przez całość procesu - od początku negocjacji aż do zawarcia ugody - przeprowadzi Cię system. Obsługa jest prosta i intuicyjna, a aplikacja będzie na bieżąco podpowiadała Ci kolejne kroki.

 

Ugoda z dłużnikiem - szybkie i tanie rozwiązanie problemu

Zawarcie ugody z dłużnikiem ma wiele zalet i z pewnością warto spróbować nakłonić swojego dłużnika do jej zawarcia.

Jak wspominaliśmy, dłużnik również może odnieść z tego tytułu wiele korzyści Warto, abyś spróbował mu je uświadomić. Pomocny w tym będzie moduł negocjacji dostępny w serwisie Vindicat.pl.

Warto również wiedzieć, że prowadzenie negocjacji nie stanowi przeszkody, abyś równocześnie mógł podejmować inne czynności prawne. W trakcie negocjacji możesz np. wysyłać wezwania do zapłaty czy też skierować sprawę do sądu. Oczywiście pomyślne zakończenie negocjacji i podpisanie ugody oznacza automatyczne zakończenie innych podjętych czynności.

Umowa ugody skonstruowana w odpowiedni sposób zabezpieczy Twoje interesy na wypadek nierzetelności dłużnika i dalszego unikania spłaty zobowiązania. W tej kwestii nie warto ryzykować. Bezpieczniejsze dla Ciebie będzie skorzystanie z pomocy profesjonalistów z Vindicat.pl.

Dokumenty dostępne w aplikacji Vindicat to wysokiej jakości pisma przygotowane przez naszych prawników, które należycie zabezpieczają interesy przedsiębiorców zarejestrowanych w systemie.

Vindicat.pl - więcej niż tylko gotowe pisma

Użytkownicy Vindicat.pl uzyskują dostęp do wielu dokumentów przydatnych na każdym etapie windykacji. Nie jest to jednak jedyna zaleta systemu.

Przedsiębiorcy korzystający z usług Vindicat.pl mogą również weryfikować kontrahentów, pobierać raporty BIG InfoMonitor, wystawiać wierzytelności na giełdzie długów czy też właśnie negocjować z dłużnikiem.

Co więcej, uzyskują też dostęp do tzw. pieczęci prewencyjnej Vindicat.pl. Przy pomocy programu księgowego mogą umieszczać ją na wystawianych przez siebie fakturach VAT. Pieczęć stanowi informację dla kontrahenta, że w razie opóźnień w płatności sprawą zajmie się Vindicat.pl. Pieczęć prewencyjna motywuje więc do terminowej spłaty zobowiązania.

Ponad 90% spraw prowadzonych w aplikacji Vindicat.pl kończy się na etapie polubownym - najbardziej korzystnym dla stron. Jego zasadniczą zaletą jest to, że pozwala na utrzymanie prawidłowych relacji z dłużnikiem. Na etapie sądowym szanse na to są znacznie mniejsze.

Windykuj samodzielnie lub z kancelarią

Vindicat.pl to nie tylko system do samodzielnej windykacji online. Jeśli preferujesz tradycyjne rozwiązania, pomóc Ci mogą eksperci z Kancelarii Prawnej Vindicat.

Po zalogowaniu się do systemu, będziesz miał przez cały czas możliwość powierzenia sprawy prawnikom z Kancelarii Vindicat. Pomogą Ci w korzystnym dla Ciebie rozwiązaniu sprawy i odpowiedzą na dręczące Cię pytania.

Vindicat.pl to kompleksowa pomoc w dochodzeniu należności. Nie czekaj - pomóż swojej firmie utrzymać płynność finansową i załóż darmowe konto już dziś.

Oceń ten artykuł:

Ocena: 5/5
Głosowano: 5 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!