Polubowna czy sądowo-egzekucyjna windykacja długów

07-01-2019

Czy lepsza jest polubowna windykacja długów czy sądowo-egzekucyjna? To pytanie zadają sobie tysiące polskich przedsiębiorców, którzy nie otrzymują od swoich kontrahentów płatności na czas. Odpowiedź zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Zarówno windykacja polubowna i sądowo-egzekucyjna mają swoje plusy. Jakie? Którą z nich powinieneś wybrać? Odpowiedzi poniżej.

Polubowna czy sądowo-egzekucyjna windykacja długów

Windykacja polubowna - porozumienie z dłużnikiem bez udziału sądu

Windykacja polubowna - inaczej „miękka” - to szereg działań, podejmowanych przez wierzyciela bez udziału sądu. Ich celem jest jak zdyscyplinowanie dłużnika i nakłonienie go do jak najszybszej zapłaty. Windykacja polubowna trwa od momentu powstania zadłużenia do skierowania sprawy do sądu, zapłaty długu lub przeniesienia go na inny podmiot.

Pamiętaj, że nie zawsze brak terminowej zapłaty ze strony kontrahenta jest wynikiem jego złej woli. Z tego powodu warto zawsze najpierw sięgnąć po działania polubowne.

Wierzyciel może prowadzić polubowne działania windykacyjne samodzielnie lub skorzystać z usług firmy windykacyjnej. W ramach windykacji polubownej można podejmować następujące działania:

  • Wysyłanie wezwań do zapłaty;
  • Kontakt mailowy i telefoniczny z dłużnikiem;
  • Osobiste wizyty u dłużnika;
  • Propozycja zawarcia ugody np. podziału spłaty zadłużenia na raty;
  • Informowanie dłużnika dostępnymi środkami komunikacji o środkach, które może podjąć wierzyciel w przypadku dalszego unikania spłaty. Należy do nich np. umieszczenie danych dłużnika na giełdzie długów lub przekazanie jego danych do biur informacji gospodarczych - BIG Info Monitora, Krajowego Rejestru Długów czy też Biura Informacji Gospodarczej ERIF.

W ramach windykacji polubownej, warto uświadamiać dłużnikowi możliwe negatywne konsekwencje unikania zapłaty. Wizja znalezienia się na giełdzie długów lub w rejestrze dłużników, często działa jak zimny prysznic. Straty wizerunkowe w takich przypadkach często są już nie do narobienia. Warto też podkreślać, że w razie dalszego unikania zapłaty, sprawa ostatecznie trafi do sądu, a w przyszłości również do komornika.

Celem windykacji polubownej jest uświadomienie dłużnikowi, że dalsze zaleganie z płatnością jest dla niego niekorzystne - ekonomicznie i wizerunkowo.

W niektórych sytuacjach wskazane będzie zaproponowanie dłużnikowi rozłożenia spłaty zadłużenia na raty lub nawet umorzenie części należności, szczególnie w sytuacji, gdy dłużnik balansuje na granicy upadłości. Wszystko zależy od okoliczności konkretnego przypadku i sytuacji wierzyciela.

Windykacja sądowo-egzekucyjna - gdy windykacja polubowna zawiedzie

Windykacja sądowo- egzekucyjna to złożony proces. Najczęściej wyróżnia się 5 zasadniczych etapów:

  1. Po nieudanych próbach polubownego zakończenia sprawy, wierzyciel - samodzielnie lub przy pomocy kancelarii prawnej - składa pozew o zapłatę należności do sądu. Inicjuje tym samym postępowanie sądowe przeciwko dłużnikowi.
  2. Sąd, po przeprowadzeniu rozprawy i zbadaniu sprawy, wydaje nakaz zapłaty lub wyrok, w zależności od trybu postępowania.
  3. Wierzyciel wnioskuje o nadaniu wyrokowi lub nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności.
  4. Jeśli dłużnik natychmiast nie ureguluje należności powiększonej o koszty postępowania sądowego, wierzyciel kieruje sprawę do komornika. Komornik, po rozpatrzeniu odpowiedniego wniosku, wszczyna postępowanie egzekucyjne.
  5. Komornik prowadzi egzekucję z majątku komornika - najczęściej z rachunków bankowych, wynagrodzenia za prace, ale również ruchomości i nieruchomości.

Windykacja sądowo-egzekucyjna trwa znacznie dłużej. Wynika to chociażby z okoliczności kompletnie od wierzyciela niezależnych. Terminy oczekiwania na rozprawę są zwyczajnie długie i wynoszą zazwyczaj kilka miesięcy.

Oprócz tego, że windykacja sądowo-egzekucyjna zajmuje stronom znacznie więcej czasu, jest też droższa. Wierzyciel początkowo musi ponieść koszta związane ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Windykacja polubowna czy sądowa - którą wybrać?

Zasadniczo, w większości przypadków zarówno dla dłużnika jak i wierzyciela korzystniejsza będzie windykacja polubowna. Dzięki zwyczajnemu „dogadaniu się” dłużnik może oszczędzić sobie dodatkowych kosztów sądowych, a wierzyciel - czasu i nerwów. Zawsze warto podjąć próbę polubownego zażegnania sporu. Zdarzają się jednak sytuacje, w których zwyczajnie nie będzie to możliwe. Będzie tam np., gdy dłużnik uporczywie unika kontaktu z wierzycielem, nie wywiązuje się z zawartej ugody lub nie podejmuje innych ustalonych działań. W takich przypadkach pozostaje droga sądowo-egzekucyjna. Jest znacznie dłuższa i droższa, ale cechuje się wysoką skutecznością.

Przykład: Pan Daniel jest właścicielem hurtowni z materiałami budowlanymi. Jego dłużnik, sklep budowlany „Budex”, uporczywie odmawia uregulowania należności w wysokości 5 000 zł, która stała się wymagalna 1 czerwca 2018 r. Panu Damianowi zależało przede wszystkim na czasie, więc zaproponował sklepowi „Budex” rozłożenie należności na raty. Zawarli ugodę. Niestety, sklep „Budex” nie wywiązywał się z jej postanowień i nie spłacał ustalonych rat. Dodatkowo, zaczął unikać kontaktu z panem Damianem. W takiej sytuacji Panu Damianowi nie pozostało nic innego jak skierowanie sprawy na drogę sądową. Jako, że dług stał się wymagalny 1 czerwca 208 r., Pan Damian powinien zrobić to jak najszybciej, aby nie zmniejszyć swoich szans na pomyślne zakończenie sprawy.

Windykacja polubowna, a sądowo-egzekucyjna - porównanie

Windykacja polubownaWindykacja sądowo-egzekucyjna

1. Tańsza

2. Stosunkowo szybka - czas jej trwania zależy od okoliczności.

3. Jej skuteczności nie da się jednoznacznie przewidzieć.

4. Szerokie możliwości „dogadania się” z dłużnikiem.

5.Umożliwia zachowanie dobrych relacji z dłużnikiem i kontynuację współpracy.

6. Mniej stresująca.

1. Droższa, jednak dłużnik w przypadku przegranej zwraca wierzycielowi poniesione koszty

2. Zazwyczaj trwa długo - strony nie mają wpływu np. na czas oczekiwania na rozprawę.

3. Duża skuteczność.

4. Droga windykacji jest jasno określona przepisami prawa.

5. Zachowanie dobrych relacji z dłużnikiem może być trudniejsze.

6. Sprawy sądowe i ewentualna egzekucja zawsze są stresujące dla stron.

Wybór metody windykacji zawsze powinien zależeć od okoliczności sprawy. W znacznej większości przypadków zalecanym działaniem będzie jednak rozpoczęcie od windykacji polubownej, a dopiero w dalszej kolejności podjęcie działań na drodze sądowej. Windykacji polubownej nie należy pomijać - warto dać dłużnikowi szansę. Może to nam oszczędzić naprawdę sporo czasu... i stresu.

Monitoring należności i samodzielna windykacja online - prosty sposób na uporczywych dłużników

Nowocześni wierzyciele którym zależy na czasie i finansach swojej firmy, coraz częściej decydują się na prowadzenie windykacji online. Jest to możliwe zarówno w przypadku windykacji polubownej, jak i kolejnych jej etapów. Z pomocą systemu do monitoringu należności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl, przeprowadzenie windykacji jest proste, szybkie i możliwe z dowolnego miejsca.

Warto pamiętać również o prowadzeniu regularnego monitoringu należności firmowych - także w małych i średnich firmach. To bardzo ważne działanie prewencyjne, dzięki któremu przedsiębiorca zachowuje kontrolę nad swoimi finansami. Ponadto, regularny monitoring należności umożliwia wykrycie już nawet kilkudniowego opóźnienia w zapłacie, dzięki czemu windykację można podjąć odpowiednio wcześnie.

Przedsiębiorcy zarejestrowani w systemie do monitoringu należności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl, otrzymują dostęp do wielu dokumentów i pism windykacyjnych. Mogą m.in. wygenerować profesjonalne wezwanie do zapłaty, którego skuteczność potwierdzają tysiące zadowolonych użytkowników systemu. Na sądowo-egzekucyjnym etapie odzyskiwania należności, mogą również przy pomocy kilku kliknięć wygenerować gotowy do użycia i spersonalizowany pozew, e-pozew czy też wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

System do monitoringu należności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl to ogromne ułatwienie w procesie windykacji. Już na etapie polubownym pozwala zaoszczędzić przedsiębiorcom dużo czasu i środków, udostępniając szereg przydatnych narzędzi.

Na etapie polubownym przedsiębiorcy mogą wygenerować z systemu wezwania do zapłaty. Mogą również zaprosić dłużnika do negocjacji online, dzięki czemu unikają problematycznego kontaktu osobistego. Ponadto, system pozwala również na wygenerowanie wniosku o ustalenie danych dłużnika oraz wystawienie długu na wysoko pozycjonowanej i popularnej giełdzie długów. System oferuje również darmowy dostęp do BIG Info Monitor.

Na etapie sądowo-egzekucyjnym system umożliwia wygenerowanie pozwu, e-pozwu, wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wniosku o egzekucję z majątku dłużnika, wniosku o udzielenie informacji oraz wniosku o zawieszenie lub umorzenie postępowania. Przez każdą z tych czynności system kompleksowo przeprowadza użytkownika, podpowiadając kolejność działań i sugerując najlepsze.

Windykacja polubowna i sądowo egzekucyjna może być prostsza. Kilka tysięcy przedsiębiorców, którzy zaufali systemowi Vindicat.pl, już się o tym przekonało.

Polubownie lub z pomocą sądu - zawsze odpowiednio wcześnie

Bez względu na to czy zdecydujesz się porozumieć z dłużnikiem czy uznasz, że w Twojej sytuacji lepsza będzie droga sądowa - pamiętaj, aby nie czekać z rozpoczęciem odpowiednich działań. W przypadku windykacji czas działa na Twoją niekorzyść. Czym starszy jest dług, tym trudniej będzie go odzyskać. Ty i dłużnik zapomnicie też więcej szczegółów sprawy, które mogą być kluczowe dla sądu. Jeśli problem z nierzetelnymi kontrahentami jest również Twoim problemem, nie wahaj się i zarejestruj się w systemie Vindicat.pl. Dzięki usłudze monitoringu należności zachowasz kontrolę nad płatnościami w Twojej firmie. Jeśli zajdzie taka konieczność, rozpoczniesz profesjonalną windykację przy pomocy kilku kliknięć. Załóż konto już dziś!

FAQ:

Jak długo można prowadzić windykację polubowną?

Nie ma przepisu, który nakładałby w tym zakresie na przedsiębiorców obowiązek przestrzegania jakichś terminów. Windykacji polubownej nie warto jednak prowadzić zbyt długo. Jeśli dłużnik ewidentnie nie chce zawrzeć ugody, nie przestrzega jej postanowień lub unika kontaktu - należy wkroczyć na drogę sądową. Prowadzenie windykacji polubownej latami nie ma sensu. Czy starszy jest dług, tym trudniej go odzyskać również w sądzie.

Czy warto zawrzeć ugodę z dłużnikiem?

W niektórych sytuacjach - warto, szczególnie jeśli np. dłużnik zagrożony jest upadłością. Ugoda pozwala na szybsze i tańsze zakończenie sprawy. Jeśli jest odpowiednio skonstruowana, zabezpiecza również interesy wierzyciela na przyszłość. Zdecydowanie warto rozważyć możliwość zawarcia ugody pozasądowej. Często zdarza się, że w przypadku ugody dłużnik odzyska chociaż jakąś część należności, podczas gdy w przypadku innej drogi mógłby nie uzyskać niczego.

Co zrobić, gdy kontrahent nie chce się porozumieć?

Jeśli Twój kontrahent nie chce polubownie zakończyć sprawy i woli drogę sądową - niewiele możesz zrobić. Możesz jednak spróbować uświadomić mu, że działanie pozasądowe będzie miało pozytywne skutki przede wszystkim dla niego. Pozwoli mu uniknąć wielu kosztów. Jeśli nie odbiera od Ciebie telefonów ani nie odpisuje na maile, wysyłaj pisemne wezwanie do zapłaty, aby mieć później konkretne dowody w sądzie.

Czy kierując sprawę do sądu przeciwko dłużnikowi muszę mieć pełnomocnika?

Oczywiście możesz, ale nie musisz. Po założeniu konta w systemie Vindicat.pl i wyborze odpowiedniej oferty dla Twojej firmy, otrzymasz szczegółowe instrukcje, gotowe pozwy i inne dokumenty. Z pewnością sobie poradzisz. Jednak jeśli wolisz, aby nad Twoją sprawą czuwał profesjonalista, skontaktuj się z kancelarią Vindicat.

Ile w praktyce najczęściej trwa sprawa przeciwko dłużnikowi?

Zależy to od konkretnych okoliczności i obciążeniu sądu pracą w danym momencie. Należy się jednak nastawić na co najmniej kilka miesięcy - często i ten termin okazuje się niewystarczający. Kilka miesięcy to dużo... ale czasami jest to jedyne wyjście. Czas trwania postępowania sądowego nie powinien zniechęcić Cię do walki o należne Ci pieniądze.

Czy zaangażowanie w sprawę komornika wiąże się z dodatkowymi kosztami?

Tak. Będą to przede wszystkim opłaty egzekucyjne - stałe i stosunkowe (zależne od wysokości długu), a także zwrot wydatków, które w trakcie egzekucji poniósł komornik. Będą to też ewentualne koszty zastępstwa prawnego. Dobra wiadomość jest jednak taka, że po wygranej większość tych kosztów będzie musiał wierzycielowi zwrócić dłużnik.

Co jeśli po złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego dłużnik zapłaci?

W takiej sytuacji oczywiście komornik nie rozpocznie postępowania. Zostaniesz jednak obciąży opłatą stosunkową.

Czy windykacja online jest bezpieczna?

Windykacja prowadzona przy pomocy systemu do monitoringu i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl jest bezpieczna na każdym z etapów. Wszystkie dokumenty przygotowali profesjonaliści, a nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu i bezpieczeństwem danych czuwa sztab specjalistów. Przy pomocy systemu Vindicat.pl możesz windykować bezpiecznie i skutecznie.

Oceń ten artykuł:

Polubowna czy sądowo-egzekucyjna windykacja długów
Ocena: 5/5
Głosowano: 5 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!