Cennik usług odzyskiwania pieniędzy online

Oszczędź czas i pieniądze oraz działaj zgodnie z prawem unikając pomyłek i błędów

Działaj zdecydowanie i skutecznie

Odzyskaj swoje pieniądze krok po kroku dzięki sprawdzonym scenariuszom postępowania

Postępowanie polubowne
Negocjacje online
z dłużnikiem
Wezwanie do zapłaty
Wniosek o ustalenie
danych dłużnika
Giełda długów
Postępowanie sądowe
Pozew do sądu
Pozew do e-sądu
Wniosek o nadanie klauzuli
wykonalności
Postępowanie egzekucyjne
Wniosek o wszczęcie
postępowania
Wnioski o egzekucję
z majątku dłużnika
Wniosek o udzielenie
informacji
Wniosek o zawieszenie lub
umorzenie postępowania

A ponadto otrzymujesz unikalne know how i doradztwo

Pomogą Ci one szybciej odzyskać należność od dłużnika

Odbierz bezpłatnie pieczęć prewencyjną kancelarii!

Możesz ją wstawić do faktur wystawionych kontrahentom

Pieczęć prewencyjna

A jeśli nie chcesz sam windykować dłużnika...

Możesz zlecić sprawę naszej kancelarii

Usługa Cena netto
Przyjęcie sprawy 0 PLN
Postępowanie polubowne od 3% wartości wierzytelności
Postępowanie sądowo - egzekucyjne od 14% wartości wierzytelności

Zarejestruj się i poznaj system bez żadnych zobowiązań