facebook

Wpływ RODO na Twój biznes

    05-01-2018

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych (w skrócie RODO). Zastąpi ono przepisy dotychczasowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Jest to największa od przeszło dwudziestu lat zmiana przepisów dotyczących tego tematu. Jak ta zmiana wpłynie na Twój biznes? Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie.

wpływ RODO na Twój biznes

Bezpośrednia odpowiedzialność tego, kto przetwarza dane osobowe

Każdy podmiot, który będzie przetwarzał dane osobowe (nawet, jeżeli są to dane pochodzące z innej firmy i przetwarzane na jej zlecenie) będzie ponosić odpowiedzialność za złamanie RODO. Dobrym przykładem tak szerokiego zakresu odpowiedzialności może być bezpośrednia odpowiedzialność, jaką od maja będzie ponosił dostawca dostarczający rozwiązania w chmurze.

Bardziej restrykcyjne wymagania co do umów o przetwarzaniu danych

Oprócz bezpośredniej odpowiedzialności za zgodność z RODO każdego, kto przetwarza dane, dodatkowym utrudnieniem będą bardziej restrykcyjne wymagania co do umów o przetwarzaniu danych pomiędzy różnymi podmiotami.

Obowiązek zgłaszania naruszeń przez administratorów danych

Kolejny obowiązek wynikający z RODO, który będzie miał wpływ na Twój biznes to konieczność zgłaszania naruszeń przez administratorów danych w ciągu 72 godzin od wykrycia naruszenia. Każda nieprawidłowość, która będzie mogła doprowadzić do zagrożenia praw osób, których dane są przetwarzane będzie musiała zostać zgłoszona do właściwego organu nadzoru. Co więcej, jeżeli naruszenie będzie duże, to będzie istniał dodatkowo obowiązek niezwłocznego poinformowania samej osoby, które prawa zostały naruszone przez daną nieprawidłowość.

Pojawią się nowe i znacznie szersze prawa obywateli 

Na mocy RODO wprowadzone zostaje „prawo do bycia zapomnianym”. Jest ono adresowane do osób, które zażyczą sobie, aby ich dane osobowe zostały usunięte z bazy danych, którą dysponuje dany podmiot. To rozwiązanie może mieć znaczący wpływ na powadzoną przez Ciebie działalność. Jeżeli Twój klient zechce być zapomnianym, to będziesz musiał skasować wszystkie dane z nim związane, a dane to przecież skarbnica wiedzy o danym kliencie.

RODO wprowadzi również prawo do żądania przeniesienia danych oraz wzmocni prawo do dostępu i wglądu każdego w jego dane. Również te regulacje będą miały duży wpływ na każdą działalność, która swój marketing, produkt, czy swoją strategię opiera o analizę danych.

Profilowanie tylko za zgodą klienta 

Profilowanie klientów to nic innego, jak grupowanie pewnych informacji na temat klientów, np. wieku, płci czy miejsca zamieszkania oraz wyciąganie wniosków na podstawie tych danych, które mogą być następnie wykorzystane np. w reklamie. RODO wprowadzi znaczne ograniczenia w zakresie profilowania klientów. Po pierwsze, trzeba będzie uzyskać zgodę klienta na profilowanie przed rozpoczęciem zbierania danych. Następnie, będzie istniał obowiązek informowania o prowadzeniu profilowania. I wreszcie, RODO wprowadza konieczność akceptacji braku zgody klienta na przeprowadzenie profilowania. Są to kolejne zmiany, które mocna uderzą w podmioty bazujące na big data.

Obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych

RODO wprowadza również obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Osoba powołana do tej roli będzie musiała dysponować wiedzą ekspercką w zakresie ochrony danych osobowych.

Obowiązkowe wszechstronne rejestry dotyczące przetwarzania danych, ale znika obowiązek rejestrowania samych zbiorów danych

W wyniku wprowadzenia RODO odejdzie obowiązek rejestrowania samych zbiorów danych u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zamiast tego, trzeba będzie prowadzić wszechstronne rejestry dotyczące przetwarzania danych (tzw. rejestry czynności przetwarzania). Rejestry te mają uwzględniać, m.in.: powody przetwarzania danych, kategorie podmiotów danych i danych osobowych oraz adresatów danych. Konieczne będzie również prowadzenie rejestrów międzynarodowych transferów danych, czy rejestrów naruszeń i incydentów. Wreszcie, konieczne będzie przechowywanie potwierdzonych zgód na przetwarzanie danych.

Zmiany w zakresie zgód na przetwarzanie danych

RODO zmieni zasady dotyczące pozyskiwania zgód na przetwarzanie danych osobowych. Do momentu wejścia w życie RODO, klienci często zaznaczali jeden przycisk wyboru (tzw. „checkbox”) i wyrażali zgodę na przetwarzanie danych do kilku różnych celów. Po wejściu w życie RODO taka praktyka będzie niedozwolona. Klient będzie musiał wyrazić osobną zgodę na przetwarzanie swoich danych w celu realizacji zamówienia, a także w celach marketingowych czy w celu udostępnienia danych podmiotom trzecim. Dodatkowo zgody trzeba będzie sformułować językiem tak prostym, aby były zrozumiałe dla każdego. Zabronione będzie również umieszczanie zgód w regulaminach bez wiedzy klienta.

Rozbudowanie obowiązku informacyjnego 

Przepisy RODO wskazują liczne informacje, które muszą być uwzględnione w komunikacji sposobu przetwarzania danych osobowych kierowanej do osób, których dane dotyczą.

Obowiązek wykonania oceny wpływu ochrony danych

Wykonanie takiej analizy będzie obowiązkowe przed podjęciem działań „wysokiego ryzyka”, takich jak na przykład profilowanie na dużą skalę czy wykorzystanie danych szczególnych kategorii (takich jak dane dotyczące zdrowia).

Transfer danych poza Unię Europejską 

Niedostosowanie się do zakazu przesyłania danych, bez zachowania odpowiedniego poziomu zabezpieczeń, będzie zagrożone możliwością nałożenia bardzo wysokich kar finansowych.

Już niewielu czasu na dostosowanie się do zmian

Nowe przepisy wchodzą w życie już 25 maja na terenie całej Unii Europejskiej.  Nie będzie okresu przejściowego, przepisy zaczynają obowiązywać od razu z pełną mocą. Koniecznie musimy na to przygotować swój biznes. Inaczej kary mogą być bardzo duże – 20 mln euro lub 4% rocznego obrotu.

Załóż konto

Oceń ten artykuł:

Ocena: 4,67/5
Głosowano: 12 razy.
Twoja ocena: Brak
Cofnij
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!