Jak wnieść pozew do e-sądu w Lublinie?

20-02-2023

Postępowanie elektroniczne w sądzie internetowym to uproszczony i przyśpieszony proces, którego koszty są obniżone i skrócony jest czas wydania nakazu. Ze względu na te korzyści popularność e-sądu w Lubinie stale rośnie. Rocznie wpływają do niego blisko 3 miliony spraw. Prawie 2 miliony z nich kończy się wydaniem nakazu zapłaty. Dowiedz się czym jest sąd elektroniczny oraz jak napisać pozew do e-sądu i gdzie go złożyć.

Jak wnieść pozew do e-sądu

Czym jest sąd elektroniczny?

Instytucja sądu internetowego pojawiła się w 2010 r. - sąd elektroniczny ma już kilkuletnią tradycję w polskim porządku prawnym. Obecnie postępowanie elektroniczne to jeden z najbardziej atrakcyjnych dla wierzyciela trybów postępowania.

E-sąd jest sądem, który rozpoznaje sprawy w trybie elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU). Jego instytucja została wprowadzona w 2010 roku. Stanowi alternatywę dla postępowania przeprowadzanego tradycyjnie, ponieważ pozwala na ograniczenie formalności oraz przyśpiesza możliwość odzyskania pieniędzy. Jakie jeszcze korzyści przynosi przeprowadzenie postępowania w trybie elektronicznym? Oto najważniejsze z nich:

 1. Umożliwia zmniejszenie kosztów i zaoszczędzenie czasu przy dochodzeniu wierzytelności;
 2. Całe postępowanie odbywa się na platformie elektronicznej;
 3. Koszt wniesienia pozwu jest niższy niż do sądu tradycyjnego;
 4. Pozew do sądu elektronicznego, wierzyciel może złożyć z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Jedynym warunkiem jest to, aby dłużnik mieszkał w Polsce lub miał adres doręczenia pozwu;

Pozew do e-sądu składa się poprzez internet. E-sąd rozstrzyga sprawy w tzw. EPU - Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. Prowadzi je VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie.

Celem EPU jest szybkie uzyskanie nakazu zapłaty przeciwko dłużnikowi. Skutkiem nakazu zapłaty jest nałożenie na dłużnika obowiązku spłaty zadłużenia. Ma na to dwa tygodnie. Liczy się je od momentu doręczenia mu nakazu.

Jak i kiedy możesz skorzystać z sądu elektronicznego?

Sąd elektroniczny rozpoznaje tylko sprawy o zapłatę, dlatego możesz dochodzić tylko roszczeń pieniężnych.Zajmuje się jedynie sprawami prostymi i nieskomplikowanymi pod kątem dowodowym. Rozpoznaje sprawę co do istnienia długu, jeśli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości. zadłużenie musi wynikać wprost z umowy, nieopłaconej faktury, rachunku, mandatu.

W czasie toczącego się postępowania w e-sądzie nie ma ograniczeń kwotowych co do wartości przedmiotu sporu. Oznacza to, że w EPU - ile istnienie roszczenia nie budzi wątpliwości - możesz dochodzić nawet bardzo wysokich kwot pieniężnych.

Za pomocą EPUmożesz dochodzić jedynie roszczeń, które stały się wymagalne najpóźniej w ciągu trzech lat poprzedzających wniesienie pozwu.

Jeżeli chcesz odzyskać dług, który więcej niż lata, e -sąd w Lublinie nie rozpozna sprawy.

Czym dłużej zwlekasz z windykacją, tym trudniej będzie Ci odzyskać pieniądze. Przeczytaj dlaczego zawsze powinieneś rozpoczynać windykację jak najszybciej.

 

Dlaczego warto złożyć pozew do sądu elektronicznego w Lublinie?

Przeprowadzenie postępowania w sądzie elektronicznym trwa krócej niż postępowanie wszczęte tradycyjnie.

Czas rozpoznania pozwu zależy od  liczby spraw, które w danym tygodniu lub miesiącu wpłynęły od stopnia skomplikowania. Najkrótszy czas, w którym esąd może wydać nakaz zapłaty może wynosić zaledwie 48 godzin,  natomiast maksymalny do 1,5 miesiąca.

Komunikacja między e-sądem, a wierzycielem składającym pozew jest łatwiejsza i szybsza niż w klasycznych warunkach. Wszystko odbywa się w sferze online. Komunikacja z pozwanym również może odbywać się przez internet. Wszystkie czynności rejestrowane są w systemie teleinformatycznym.

EPU jest również tanim sposobem odzyskiwania pieniędzy. Opłata sądowa od pozwu w EPU to 1,25% wartości przedmiotu sporu, czyli 1,25% Twojego roszczenia. Nie może być jednak mniejsza niż 30 zł. W klasycznym postępowaniu upominawczym opłata sądowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu.

Czy wiesz, że e-postępowanie w sądzie internetowym w Lubinie jest cztery razy tańsze niż tradycyjne sądowe postępowanie upominawcze.

Jeśli Twoje roszczenie nie budzi wątpliwości i posiadasz nieuregulowaną fakturę VAT, umowę lub inny dowód z dokumentu, skorzystaj z pomocy sądu internetowego w Lubinie.

Przykład:
Pani Ola prowadzi hurtownię spożywczą. Rok temu sprzedała pewnej piekarni 5 000 zgrzewek mąki. Wystawiła fakturę VAT na kwotę 12 000 zł z terminem płatności przypadającym na 29.07.2017 r. Kontrahent odebrał towar i podpisał FV, jednak nie uregulował płatności. Pani Ola cały czas czekała na zapłatę. W międzyczasie wysyłała do piekarni wezwania do zapłaty. Kontaktowała się też mailowo i telefonicznie. Piekarnia cały czas obiecywała, że zapłaci, jednak nie zrobiła tego. Niedawno Pani Ola usłyszała o e-sądzie i postanowiła pozwać piekarnię. Mąż Pani Oli twierdzi jednak, że nie ma to sensu. Roszczenie Pani Oli ma już rok, a na poparcie swoich twierdzeń ma jedynie fakturę VAT, kilka wezwań do zapłaty i korespondencję mailową. Kto ma rację?
Zdecydowanie Pani Ola. Roszczenie Pani Oli ma rok - do e-sądu można kierować sprawy o zapłatę należności nie starsze niż trzy lata. Dowody, które zgromadziła Pani Ola powinny wystarczyć do przekonania e-sądu, że istnieją podstawy do wydania nakazu zapłaty przeciwko piekarni. Pani Ola ma spore szanse na odzyskanie swoich pieniędzy w EPU.

Jak przebiega sprawa w EPU?

Sprawa w EPU przebiega w kilku etapach, rozpoczyna się od wniesienia pozwu w formie elektronicznej. Podczas przygotowywania pozwu, powód powinien zadeklarować, że chce skorzystać z postępowania elektronicznego upominawczego.

Następnie powód powinien wypełnić formularz danymi pozwu. Powinien przytoczyć dowody w uzasadnieniu na poparcie okoliczności. Do pisma procesowego nie powinien dołączać załączników ani odpisu pełnomocnictwa. Powód musi podać jedynie te informacje, które są niezbędne do weryfikacji pozwu zgodnie z zasadami postępowania upominawczego, natomiast pozwany ma ustosunkować się do nich.

Jeśli pismo nie zachowa formalnych warunków, wtedy przewodniczący, może zarządzić jego zwrot.

Podczas całego postępowania strony mają wgląd do akt sprawy za pomocą systemu teleinformatycznego. Mają także możliwość wydrukowania dokumentów. Strony otrzymają odpisy z akt sprawy po wprowadzeniu specjalnego kodu. Dokumenty wydane elektroniczne nie muszą zawierać żadnych pieczęci ani podpisów.

Wydanie nakazu zapłaty odbywa się na posiedzeniu niejawnym tak samo, jak w tradycyjnym. Sąd przeprowadza proces w trybie elektronicznym, jeżeli jednak pozwany, wybierze sposób uczestnictwa tradycyjny, sąd prześle pisma skanowane.

Po wydaniu wyroku pozwany ma prawo złożyć sprzeciw, nakaz zapłaty traci wtedy moc w całości. Jeżeli nie skorzysta z tego, nakaz zapłaty po uprawomocnieniu stanie się tytułem egzekucyjnym istniejącym w postaci elektronicznej. Postępowanie klauzulowe przebiega także w postaci elektronicznej.

7 rzeczy, o których powinieneś pamiętać składając pozew do e-sądu w Lublinie?

Pozew do e-sądu jest specyficznym rodzajem pozwu. Składa się go poprzez uzupełnienie odpowiedniego formularza online. Formularz do uzupełnienia znajduje się na stronie e-sądu.

Jeśli zależy Ci na tym, aby e-sąd rozpatrzył twoją sprawę jak najszybciej, powinieneś pamiętać o:

 • Prawidłowym uzupełnieniu formularza. Podobnie jak w pozwie tradycyjnym, powinieneś wskazać strony, wartość przedmiotu sporu i opisać okoliczności sprawy. Powinieneś podać także NIP, PESEL lub KRS Twojego dłużnika.
 • Powinieneś wnieść opłatę sądową w wysokości 1,25 wartości przedmiotu sporu.
 • Dług, o który wnioskujesz zapłatę, nie powinien być starszy niż trzy lata.
 • Do e-pozwu nie dołączasz załączników (dowodów i odpisu pełnomocnictwa)
 • Możesz wnosić o zasądzenie kosztów sądowych na Twoją rzecz od pozwanego. W EPU nie masz jednak możliwości zwolnienia od kosztów sądowych.
 • Pamiętaj, aby w uzasadnieniu pozwu podać szczegóły dotyczące Twoich dowodów. Jeśli powołujesz się na umowę, podaj jej nazwę (np. umowa o wykonanie usługi budowlanej). Możesz również podać formę umowy (np. pisemną). Podaj również datę jej zawarcia i dzień w którym stała się wymagalna.
 •   W pozwie ujmij wyłącznie dowody, którymi faktycznie dysponujesz. To prawda, że nie musisz ich załączać. Sąd może jedna wezwać Cię do fizycznego przedstawienia dokumentów.

Dzień, w którym dług staje się wymagalny to dzień po upływie terminu zapłaty. Jeśli data zapłaty z Twojej faktury przypada na 10.07.2023 r., to płatność staje się wymagalna 11.07.2023 r.

Procedura przygotowania pozwu do sądu elektronicznego w Lublinie przebiega inaczej niż w przypadku składania pozwu tradycyjnie. Jeśli chcesz przygotować pismo sądowe szybko i skutecznie, skorzystaj z systemu Vindicat. To aplikacja do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl pomoże Ci w trakcie całego procesu odzyskiwania należności w e-sądzie.

Vindicat.pl - pobierz gotowy pozew do e-sądu

Aplikacja Vindicat.pl to nowoczesna platforma służąca do samodzielnego odzyskiwania należności. Prowadzi przedsiębiorców przez całość procesu windykacji, podpowiadając im kolejne kroki. Przy pomocy Vindicat.pl windykację można prowadzić bez wychodzenia z domu. Pozwala to zaoszczędzić cenny czas i tym samym pieniądze.

System Vindicat.pl daje możliwość generowania gotowych i spersonalizowanych dokumentów niezbędnych w trakcie windykacji. Aplikacja Vindicat.pl oferuje m.in. gotowe wezwania do zapłaty, pozwy do sądu, do e-sądu oraz wiele innych dokumentów. Jedyne co musisz zrobić, to złożyć podpis i nadać pismo.

Przedsiębiorcy korzystający z aplikacji Vindicat.pl mogą być pewni, że wysyłane przez nich dokumenty są profesjonalne, skuteczne i zgodne z aktualnym stanem prawnym. To znacznie prostsze niż samodzielne sporządzanie pism. Użytkownik podaje dane - system zajmuje się resztą.

Jeśli jednak wolisz tradycyjne rozwiązania, po rejestracji w systemie możesz również powierzyć swoją sprawę prawnikom z Kancelarii Vindicat. Etap, na którym aktualnie znajduje się Twoja sprawa nie ma znaczenia.

 

Jak wygenerować pozew do sądu elektronicznego w aplikacji Vindicat.pl?

Jeśli chcesz wygenerować pozew do e-sądu w aplikacji Vindicat.pl, powinieneś posiadać konto w systemie. Rejestracja jest prosta i zajmuje kilka minut.

Po zarejestrowaniu konta, powinieneś dodać do systemu dane Twoje i Twojego dłużnika. Zostaniesz również poproszony o uzupełnienie podstawowych informacji o długu - ile wynosi, kiedy powstał itp. Przez cały ten początkowy etap przeprowadzi Cię system, podpowiadając kolejne czynności.

Następnie wybierz opcję „windykuj samodzielnie”. System zasugeruje Ci czynności, które możesz podjąć. Wśród nich znajdziesz pozew do e-sądu. System wygeneruje niemalże gotowy pozew - poprosi Cię o uzupełnienie jedynie kilku informacji. Po ich podaniu Twój pozew będzie gotowy w ciągu kilku sekund. Możesz go pobrać bezpośrednio ze swojego konta w systemie. Otrzymasz go również na podany przy rejestracji adres e-mail.

System Vindicat.pl mailowo oraz przy pomocy wiadomości SMS poinformuje Twojego dłużnika o wygenerowaniu pozwu. Taka informacja często działa na dłużnika jak zimny prysznic. Uświadamia dłużnikowi że podejmiesz wszelkie kroki, aby odzyskać pieniądze. W tym momencie dłużnicy często decydują się na dobrowolną spłatę zobowiązania... a Ty omijasz drogę sądową.

Vindicat.pl - pomoc w złożeniu pozwu wo e-sądu

Aplikacja Vindicat.pl to pomoc nie tylko na etapie tworzenia pozwu. Poprowadzi Cię również przez dalsze czynności i ułatwi złożenie pozwu w e-sądzie.

Składając pozew do sądu internetowego, który wygenerowałeś z systemu Vindicat.pl w e-sądzie nie musisz przejmować się koniecznością wypełnienia skomplikowanego formularza.

Wystarczy, że zalogujesz się na swoje konto w e-sądzie i wczytasz pozew.

Następnie powinieneś wnieść stosowna opłatę sądową. Wiesz już, że jest to 1,25% wysokości Twojego roszczenia. Później... oczekujesz już tylko na wydanie nakazu zapłaty przez e-sąd.

Wygenerowanie pozwu z aplikacji Vindicat.pl to ogromne ułatwienie. Gotowy do złożenia pozew nie tylko oszczędza czas, ale również minimalizuje ryzyko popełnienia błędów.

Pobierz gotowy
pozew do e-sądu   ›

EPU - tani sposób na odzyskanie pieniędzy

Jeśli Twoja sprawa nadaje się do rozpoznania w EPU - nie czekaj. Wiesz już, że czym dłużej zwlekasz z windykacją, tym gorzej dla Ciebie i Twojej firmy. Czym więcej zaległości mają u Ciebie Twoi kontrahenci, tym trudniej będzie Ci utrzymać płynność finansową i prowadzić biznes. Aplikacja Vindicat.pl oraz zespół ekspertów z Kancelarii Vindicat są do Twojej dyspozycji.

Dołącz do tysięcy zadowolonych użytkowników Vindicat.pl i odzyskaj pieniądze Twojej firmy tak szybko jak to tylko możliwe.

Pytania i odpowiedzi:

Kto może złożyć pozew do e-sądu?

Każdy wierzyciel, który dysponuje wiarygodnymi dowodami. Twoje miejsce zamieszkania lub siedziba Twojej firmy nie mają znaczenia. Zasięg sądu w Lublinie jest ogólnopolski. Twój dłużnik musi mieć jednak miejsce zamieszkania lub adres do doręczeń w Polsce.

Jak podpisać pozew do e-sądu?

Aby podpisać pozew do e-sądu musisz mieć ważny certyfikat, który służy do składania elektronicznego podpisu. Zwykły podpis elektroniczny uzyskasz ze strony EPU, bez dodatkowych opłat. Zwykły podpis służy wyłącznie do posługiwania się nim w e-postępowaniu i jest ważny 1 rok. Możesz również uzyskać tzw. bezpieczny popis elektroniczny, który ma szerszy zakres zastosowania. Wyrobisz go u specjalnej firmy certyfikującej.

Jak wysłać pozew do e-sądu?

Pozew wypełnia się i wysyła online. Po prawidłowym uzupełnieniu formularza pozwu system pozwoli Ci go wysłać. E-pozwu nie składamy w formie papierowej.

Ile czeka się na nakaz zapłaty w e-sądzie?

Okres oczekiwania na wydanie nakazu zapłaty w EPU jest znacznie krótszy niż w stacjonarnym sądzie. Ciężko sprecyzować ile Ty będziesz musiał czekać. Zależy to w dużej mierze od tego ile w danej chwili pracy ma sąd w Lublinie. Okres oczekiwania wynosi zazwyczaj od kilku dni do kilku tygodni.

Czy e-sąd może odmówić wydania nakazu zapłaty?

Tak. Jeśli e-sąd stwierdzi, że nie zachodzą podstawy do wydania nakazu zapłaty w EPU, przekaże Twoją sprawę do sądu powszechnego zgodnie z właściwością. W zależności od dochodzonej kwoty, Twoją sprawę e-sąd może przekazać do sądu rejonowego lub okręgowego.

Czy w e-sądzie trzeba mieć pełnomocnika?

Nie trzeba. Możesz prowadzić sprawę we własnym imieniu. Pomoże Ci w tym aplikacja do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl. Jeśli chcesz jednak wolisz powierzyć prowadzenie swojej sprawy profesjonalistom, możesz to zrobić. Prawnicy z Kancelarii Vindicat są do Twojej dyspozycji.

Kiedy otrzymuje się wydany nakaz zapłaty?

Nakaz zapłaty przeciwko Twojemu dłużnikowi zostanie Ci doręczony niezwłocznie po jego wydaniu. Otrzymasz go drogą elektroniczną. Zostanie przesłany na skrzynkę pocztową przypisaną do Twojego konta założonego na stronie e-sądu.

Czy można złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd?

Tak. Prawa pozwanego w EPU są takie same jak w zwykłym postępowaniu upominawczym. Na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty pozwany ma 2 tygodnie. Sprzeciw od nakazu zapłaty w EPU nie musi spełniać żadnych szczególnych wymogów. Wnosi się go w zwykłej formie pisemnej.

Oceń ten artykuł:

Jak wnieść pozew do e-sądu w Lublinie?
Ocena: 5/5
Głosowano: 7 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!