Pozew o zapłatę wobec członków zarządu spółki z o.o.

18-07-2022

Pozwanie o zapłatę członków zarządu spółki z o.o. ma miejsce, gdy egzekucja wobec spółki z o.o. okazała się bezskuteczna. Warto wiedzieć, że taka możliwość istnieje oraz kto i kiedy może z niej skorzystać. Wśród Twoich dłużników są spółki z o.o., a Ty obawiasz się, ż odzyskanie od nich pieniędzy będzie bardzo trudne lub niemożliwe? Przeczytaj koniecznie!

Pozew o zapłatę wobec członków zarządu spółki z o.o.

Pozew o zapłatę wobec członków zarządu spółki z o.o. - kiedy członkowie zarządu odpowiadają za długi spółki?

Co do zasady spółka z o.o. sama odpowiada za swoje zobowiązania. Oznacza to, że jeśli Twoim dłużnikiem jest spółka z o.o. w pierwszej kolejności powinieneś dochodzić zapłaty od samej spółki. W praktyce jednak często egzekucja z majątku spółki okazuje się bezskuteczna. Wówczas za długi spółki odpowiedzą członkowie zarządu - i to przeciwko nim będzie należało skierować pozew o zapłatę.

Zgodnie z art. 299 § 1 KSH „jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania”.

Aby móc pozwać członków zarządu:

 • zobowiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi istnieć,
 • dochodzi do szkody po stronie wierzyciela,
 • egzekucja z majątku spółki okazuje się bezskuteczna,
 • istnieje przyczynowy między szkodą, a niezłożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

Szykując się do pozwania członków zarządu, trzeba pamiętać, że ich odpowiedzialność członków zarządu nie jest bezwzględna, co też sugeruje ostatnia z wymienionych przesłanek. Członkowie zarządu mogą uwolnić się od odpowiedzialności za długi spółki, jeśli złożą we właściwym terminie wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

Odpowiedni termin to termin 30 dni od dnia wystąpienia obiektywnej niewypłacalności spółki.

Niewypłacalność pojawia się, jeżeli spółka nie jest w stanie dłużej wykonywać zobowiązań wobec dłużników i stan taki trwa dłużej niż trzy miesiące. W praktyce członek zarządu powinien złożyć wniosek o upadłość spółki gdy spółka ma już poważne problemy finansowe, ale nie jest jeszcze bankrutem. Więcej o istocie niewypłacalności pisaliśmy w artykule

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z.o.o. jest szeroka, a z perspektywy dłużnika - bardzo poważna. Członkowie zarządu odpowiadają całym swoim majątkiem osobistym.

 

Jak wykazać bezskuteczność egzekucji wobec spółki z o.o., aby pozwać członka zarządu?

O ile przesłanki takie jak istnienie zobowiązania (długu), czy szkoda po stronie wierzyciela, pewnie nie wzbudzają Twoich wątpliwości, zastanawiająca może być przesłanka bezskuteczności egzekucji. Jej wykazanie jest niezbędne, aby skutecznie pozwać członka zarządu.

Najbardziej oczywistym sposobem wykazania bezskuteczności egzekucji jest uzyskanie postanowienia o bezskuteczności postępowania egzekucyjnego.

Zakłada to jednak konieczność wszczynania postępowania egzekucyjnego wobec spółki. Takie postępowanie jest nierzadko niezbędne, ale równocześnie - trwa długo i jest kosztowne. Na szczęście bezskuteczną egzekucję w spółce z o.o. można wykazać również poprzez:

 • przedstawienie sprawozdania finansowego spółki z o.o. potwierdzającego, że spółka z o.o. nie dysponuje majątkiem wystarczającym na spłatę zobowiązań.
 • złożenie przez członków zarządu wykazu majątku spółki, który potwierdzi że spółka z o.o. nie ma majątku pozwalającego na spłatę zadłużenia,
 • dojdzie do oddalenia wniosku o upadłość spółki z o.o. ze względu na brak środków na uregulowanie kosztów postępowania upadłościowego,

Pozwanie członka zarządu spółki z o.o. - kogo pozwać?

Kluczową sprawą przy pozywaniu członków lub członka zarządu spółki z o.o. o zapłatę jest ustalenie... kogo właściwie pozwać. W spółkach zachodzą przecież zmiany osobowe, jedni wspólnicy odchodzą, drudzy przychodzą. Wbrew pozorom nie jest to wcale prosta sprawa. Ma za to ogromne znaczenie dla powodzenia procesu.

Pozwać o zapłatę możemy członka lub członków zarządu spółki z o.o. sprawujących tę funkcję w okresie, gdy zaistniała podstawa do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Oznacza to, że nawet jeśli dana osoba nie jest już obecnie członkiem zarządu spółki  ale była nim w momencie, gdy był właściwy czas na złożenie wniosku o upadłość - wobec takiej osoby możemy skierować pozew o zapłatę. Analogicznie nie możemy dochodzić zapłaty od „nowych” członków zarządu, którzy nie sprawowali tej funkcji, gdy zaistniała podstawa do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

W razie wątpliwości, którego członka zarządu możemy pozwać, a którego nie - najbezpieczniej jest skonsultować się z prawnikiem. Oszczędzi to czasu i zbędnych kosztów.

Oszczędzi to czasu i zbędnych kosztów, które mogłyby zaistnieć w razie błędnego określenia pozwanego.

Gdzie złożyć pozew o zapłatę wobec członka zarządu spółki z o.o.?

Po ustaleniu, kogo pozywamy, trzeba zastanowić się... gdzie złożyć pozew. Zasady są tu stosunkowo proste.

 • Jeśli dochodzona należność nie przekracza kwoty 75 000 zł właściwy do rozpoznania sprawy będzie Sąd Rejonowy.
 • Jeżeli dochodzona należność przekracza 75 000 zł, pozew trzeba złożyć do Sądu Okręgowego.

To jeśli chodzi o tzw. właściwość rzeczową. Jeśli natomiast chodzi o właściwość miejscową (czyli mówiąc w uproszczeniu miasto, w którym znajduje się sąd), obecne są dwa stanowiska.

 • Pierwsze z nich mówi pozew składamy sądu właściwego ze względu na siedzibę spółki.
 • Drugie - że pozew przeciwko członkowi zarządu spółki z o.o. można złożyć do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członków Zarządu.

Powód w takiej sytuacji winien rozważyć gdzie korzystniej ze względu na odległość będzie mu złożyć pozew.

Przykład:
Pan Jakub jest wierzycielem spółki z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Spółka jest mu winna 45 000 zł. Egzekucja wobec spółki okazała się bezskuteczna, a zatem Pan Jakub chce pozwać trzech członków zarządu spółki. Wszyscy oni zamieszkują w Olsztynie, spółka natomiast ma siedzibę w Elblągu. Pan Jakub wie już, że powinien złożyć pozew do sądu rejonowego, ponieważ wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 75 000 zł. Zastanawia się jednak, gdy powinien złożyć pozew do sądu elbląskiego, czy olszyńskiego.

Pan Jakub może złożyć pozew zarówno do sądu w Olsztynie (miejsce zamieszkania wspólników spółki z o.o.) lub do sądu w Elblągu (siedziba spółki). Każde z tych działań będzie poprawne. Pan Jakub powinien dokonać wyboru w oparciu o względy logistyczne i zdecydować, czy lepiej mu będzie dojeżdżać do sądu do Olsztyna, czy Elbląga.

Pozew przeciwko członkowi zarządu spółki z o.o. składamy do wydziału gospodarczego właściwego sądu.

Co musi zawierać pozew przeciwko członkowi zarządu spółki z o.o.?

Pozew przeciwko członkowi zarządu spółki z o.o. nie różni się drastycznie od standardowego pozwu o zapłatę. Musi spełnić podstawowe wymogi formalne (m.in. oznaczenie sądu, imiona i nazwiska stron, oznaczenie rodzaju pisma, podpis i załączniki).

Wierzyciel w pozwie przeciwko członkowi zarządu spółki z o.o. powinien wykazać, że jego roszczenie faktycznie istnieje oraz, że egzekucja prowadzona wobec spółki okazała się bezskuteczna.

Szczegółowo o tym, co powinien zawierać pozew o zapłatę, pisaliśmy w artykule Jak w 7 krokach napisać pozew o zapłatę należności?

Chcesz pozwać członka zarządu spółki z o.o.? O tym pamiętaj!

Podsumowując - jeśli chcesz skierować pozew o zapłatę wobec członków zarządu spółki z o.o., pamiętaj przede wszystkim, że:

 • Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. wchodzi w grę dopiero, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna.
 • Wierzyciel nie musi udowadniać, że na skutek nieodzyskania pieniędzy od spółki poniósł szkodę - wystarczy, że wykaże, że egzekucja wobec spółki okazałą się bezskuteczna.
 • Pozwać można członków zarządu spółki z o.o., którzy pełnili tę funkcję w czasie powstania i istnienia tego zobowiązania. Oznacza to, że odpowiadać mogą również byli członkowie zarządu.
 

Windykuj skutecznie i szybko - windykuj online!

Konieczność odzyskania pieniędzy - czy to od spółek, czy członków ich zarządów - pojawia się w polskiej rzeczywistości gospodarczej często. Niemal każda mała i średnia firma boryka się z problemem nierzetelnych klientów, ignorujących terminy zapłaty z faktur. Co zrobić w takiej sytuacji? Przede wszystkim - nie zwlekać i rozpocząć windykację.

Jak windykować skutecznie? Najlepiej w nowoczesny sposób, z pomocą systemu do monitoringu płatności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl.

Vindicat.pl to kompleksowy system, dzięki któremu swoje pieniądze regularnie odzyskuje już blisko 3 500 przedsiębiorców. Aby bezpiecznie windykować online, nie musisz być specjalistą, ani mieć wyjątkowej wiedzy. System przeprowadzi Cię za rękę przez cały proces windykacji, a cały etap polubowny może przeprowadzić całkowicie automatycznie.

Vindicat.pl to:

 • Ogromna oszczędność czasu dzięki windykacji automatycznej . Ty zajmujesz się biznesem, a system odzyskuje pieniądze - to naprawdę możliwe. Co więcej, za windykację zapłacisz dopiero po odzyskaniu należności, tylko 6% windykowanej kwoty. Dowiedz się więcej o windykacji automatycznej!

Czy automatyczna windykacja jest skuteczna? I to jak! Po upublicznieniu danych dłużnika na giełdzie długów, użytkownicy Vindicat.pl czekają na odzyskanie pieniędzy średnio tylko 25 dni!

 • Integracja z Twoim systemem do księgowości online. Konto w Vindicat.pl możesz połączyć z ifirmą, wFirmą, InFaktem oraz Fakturownią. Dzięki temu połączeniu nieuregulowane faktury automatycznie znajdą się w systemie Vindicat.pl. Dowiedz się więcej o tym rozwiązaniu.
 • Dostęp do gotowych do użycia pism windykacyjnych. Z systemu w kilka minut wygenerujesz m.in. pozwy, czy wezwania do zapłaty. Automatycznie wypełniają się one danymi z nieopłaconych faktur.
 • Wsparcie prewencyjne. Vindicat.pl umożliwia również monitorowanie płatności i korzystanie z pieczęci prewencyjnej
 • Vindicat.pl zapewnia użytkownikom dostęp do nieodpłatnego programu edukacyjnego. Poszerzysz swoją wiedzę, aby w przyszłości uniknąć problemów z nierzetelnymi klientami!

W Vindicat.pl aktualnie toczy się aż blisko 62 000 spraw. Ty również powinieneś wypróbować windykowanie online!

Postaw na szybkie odzyskiwanie należności - Twoja firma na to zasługuje!

Szybkie rozpoczęcie windykacji to najlepsze, co możesz zrobić dla swojej firmy, jeśli chcesz zapewnić jej bezpieczeństwo i płynność finansową. Nieodzyskane faktury kumulują się szybciej niż myślisz... a w końcu nadchodzi dzień, w których dochodzisz do wniosku, że sam nie masz za co zapłaci kontrahentom, podatków i innych zobowiązań. Nie zwlekaj i windykuj już dziś. Najlepiej skutecznie, szybko i bez wychodzenia z domu, z pomocą systemu Vindicat.pl.

Wypróbuj windykację online w systemie Vindicat.pl w modelu:

FAQ:

Czy spłata długu spółki przez jednego z członków zarządu zwalnia pozostałych?

Tak. Jest to istota tzw. odpowiedzialności solidarnej.

Czy członkowie zarządu spółki z o.o. ponoszą też odpowiedzialność odszkodowawczą?

Tak. Członek zarządu, który nie zgłosi w terminie wniosku o upadłość, poniesie s odpowiedzialność odszkodowawczą wobec spółki i pozostałych wspólników.

Ile trzeba zapłacić za pozew o zapłatę przeciwko członkowi zarządu spółki z o.o.?

Zależy to od wielu czynników, w tym przede wszystkim wartości dochodzonego roszczenia. Szczegółowo o kosztach sądowych w sprawach o zapłatę pisaliśmy w artykule Ile wynoszą opłaty od pozwu o odzyskanie długu?

Ile trwa sprawa sądowa przeciwko członkowi zarządu spółki z o.o.?

Statystycznie sprawa o zapłatę trwa ok. 6 miesięcy. W praktyce jednak może potoczyć się znacznie szybciej (gdy np. Sąd nie będzie w danym momencie zbyt obciążony pracą), jak i trwać nawet kilka lat, gdy będzie bardziej skomplikowana.

Kiedy - ze względu na brak winy - członek zarządu spółki z o.o. nie odpowie za długi spółki?

Wykazanie braku winy członka zarządu spółki z o.o. w razie niezłożenia w terminie wniosku o upadłość spółki jest trudne. Zwykle będą to okoliczności takie jak choroba i pobyt w szpitalu, pozbawienie wolności, czy poważny wypadek. Orzecznictwo wskazuje też, że z odpowiedzialności zwalnia również brak możliwości uzyskania informacji o stanie finansów spółki, mimo takich prób.

Kiedy wierzyciel nie poniesie szkody pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.?

Będzie tak, jeśli zarząd spółki wykaże, że nawet gdyby wniosek o ogłoszenie upadłości złożono w terminie, to wierzyciel nie byłby w stanie wyegzekwować więcej niż to, co i tak otrzymał od spółki.

Oceń ten artykuł:

Pozew o zapłatę wobec członków zarządu spółki z o.o.
Ocena: 5/5
Głosowano: 2 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!