facebook

Dlaczego warto złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej?

    07-02-2017

Prowadząc z dłużnikiem negocjacje dotyczące spłaty zadłużenia, większość przedsiębiorców stara się unikać drogi sądowej.

zdjęcie ukazuje dwóch mężczyzn, którzy ściskają sobie ręce nad swoimi biurkami

Dlaczego warto złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej?

Prowadząc z dłużnikiem negocjacje dotyczące spłaty zadłużenia, większość przedsiębiorców stara się unikać drogi sądowej. Obawiają się nie tylko dodatkowych obciążeń finansowych (opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego) ale także tego, że pozew sądowy nadszarpnie ich relacje handlowe lub wręcz doprowadzi do zerwania współpracy z firmą, która zalega z płatnością.

Z drugiej strony trzeba jednak pamiętać, że przeciągające się negocjacje i próby polubownego odzyskania należności mogą doprowadzić do przedawnienia długu. Co należy  zrobić, by nie prowadzić przeciwko dłużnikowi sprawy przed sądem a, jednocześnie nie doprowadzić do przedawnienia sprawy?

Jak mogę zapobiec przedawnieniu?

W takiej sytuacji warto skorzystać z zawezwania do próby ugodowej (art. 184 - 186 Kodeksu postępowania cywilnego). Postępowanie ugodowe jest prostsze i tańsze niż wytoczenie powództwa, a także zabiera mniej czasu (wymaga tylko jednego posiedzenia sądu), a co najważniejsze ma korzystne dla wierzyciela skutki prawne – powoduje przerwanie biegu przedawnienia.

Co powinno zawierać  zawezwanie do próby ugodowej ?

Wniosek o postępowanie ugodowe powinien zawierać: 

  • datę i miejsce sporządzenia wniosku;

  • dane dłużnika oraz dane wierzyciela;

  • nazwę sądu, do którego kierowany jest wniosek;

  • zwięzły opis istoty sporu;

  • szczegółowe informacje o przedmiocie sporu (wysokości zadłużenia);

  • uzasadnienie wniosku;

  • podpis wierzyciela.

Wniosek o postępowanie ugodowe należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca siedziby (firma)/miejsca zamieszkania (osoba prywatna) dłużnika.  Do wniosku należy załączyć dowód opłaty w wysokości 40 zł, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 zł albo 300 zł, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 10000 zł.

(Wzór wniosku – https://www.ms.gov.pl/Data/Files/_public/prawa_i_obowiazki/post_cyw/Obyw-w-post-cywilnym-calosc52.pdf).

Jakie są konsekwencje zawezwania do próby ugodowej?

Zawezwanie do próby ugodowej rzadko kończy się zawarciem ugody. Najczęściej dłużnik po prostu nie stawia się w sądzie albo stwierdza, że nie jest zainteresowany ugodą Nawet, gdy  dłużnik w żaden sposób nie zareaguje na wezwanie do ugody, wierzyciel osiąga swój cel, jakim jest przerwanie biegu przedawnienia (przedawnienie, będzie biegło od nowa od chwili, gdy sąd orzeknie, że nie doszło do zawarcia ugody).

Jeśli postępowanie pojednawcze skończy się ugodą, wierzyciel może przekazać sprawę do egzekucji komorniczej. Nie ma już wtedy potrzeby dalszego prowadzenia sporu przed sądem.

Przerwanie biegu przedawnienia – podstawa prawna

Zgodnie z art. 123 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego bieg przedawnienia przerywa się: 

- przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw

lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo  przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (m.in. pozew),

- przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,

- przez wszczęcie mediacji.

Załóż konto

Oceń ten artykuł:

Ocena: 5/5
Głosowano: 8 razy.
Twoja ocena: Brak
Cofnij
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!