Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki komandytowej

08-04-2024

Twoim dłużnikiem jest spółka komandytowa? Nie znasz zasad funkcjonowania tego rodzaju przedsiębiorstwa? Spółka komandytowa charakteryzuje się specyficznym podziałem obowiązków i odpowiedzialności między wspólników. Znajomość tych zagadnień ma ogromne znaczenie dla procesu skutecznej windykacji. Zapoznaj się z naszym artykułem i zdobądź kompleksową wiedzę, która ułatwi Ci skuteczne odzyskanie należności.

Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki komandytowej

Czym jest spółka komandytowa?

Spółka komandytowa jest jednym z podstawowych rodzajów spółek osobowych występujących w polskim prawie handlowym. Cieszy się ona popularnością ze względu na szereg korzyści, które oferuje swoim wspólnikom. Przede wszystkim jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą pod własną firmą, co oznacza, że może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.

Art. 102 Kodeksu spółek handlowych: „Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona”.

Zarząd spółki komandytowej

Zarząd w firmie pełni kluczową rolę w realizacji jej celów i strategii. Jest to organ odpowiedzialny za kierowanie działalnością spółki i podejmowanie decyzji operacyjnych oraz strategicznych. Zwykle obowiązkiem zarządu jest także reprezentowanie firmy na zewnątrz. Aby zrozumieć odpowiedzialność zarządu za długi w spółce komandytowej, musimy szczegółowo poznać strukturę jej funkcjonowania. Dlaczego jest to tak istotne?

Otóż Kodeks spółek handlowych nie przewiduje organu zarządu w spółce komandytowej.

Co więc z długami, które posiada spółka komandytowa? Czy nie da się ich odzyskać? Jakie kroki powinien podjąć wierzyciel, aby zaspokoić swoje roszczenie? Aby mieć pewność, że kierujesz działania we właściwą stronę, skorzystaj ze wsparcia profesjonalnej firmy windykacyjnej Vindicat.pl.

 

Wspólnicy w spółce komandytowej - prawa i obowiązki

Odpowiedzialność za długi w spółce komandytowej jest złożonym zagadnieniem. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, przyjrzyjmy się jej wspólnikom. Zakresy odpowiedzialności komplementariusza i komandytariusza diametralnie się różnią.

Wyróżniamy dwa rodzaje wspólników spółki komandytowej:

 • komplementariusze - wspólnicy aktywni,
 • komandytariusze - wspólnicy pasywni.

Komplementariusz jest osobą, która czynnie zajmuje się sprawami spółki. Do jego obowiązków należy również reprezentowanie spółki na zewnątrz.
Komandytariusz natomiast lokuje w spółce kapitał i najczęściej nie miesza się w prowadzenie jej spraw. Pełni jednak funkcję nadzorczą nad działaniami komplementariusza.

Co bardzo ważne, komandytariusz, czyli osoba wnosząca kapitał do spółki, nie ponosi pełnej odpowiedzialności za zobowiązania finansowe firmy. Odpowiedzialność ta jest ograniczona jedynie do wysokości jego wkładu finansowego w spółkę. Komplementariusz z kolei, korzystając z wkładu wspólnika, zajmuje się prowadzeniem firmy, ale odpowiada za zobowiązania firmy bez ograniczeń.

Art. 117 Kodeksu spółek handlowych: „Spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki”.

Art. 111 Kodeksu spółek handlowych: „Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej”.

Przykład:

Pan Jan był doświadczonym przedsiębiorcą o silnych umiejętnościach zarządczych. Wraz z panem Markiem, postanowili założyć spółkę komandytową. Pan Jan zdecydował się objąć rolę komplementariusza, ponieważ miał odpowiednie doświadczenie i umiejętności do zarządzania firmą. Pan Marek, będąc właścicielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.), zdecydował się wnieść kapitał do spółki komandytowej jako komandytariusz.

Dzięki takiemu podziałowi pan Jan mógł skoncentrować się na prowadzeniu codziennej działalności firmy, podejmowaniu strategicznych decyzji i rozwijaniu biznesu, wykorzystując swoje umiejętności zarządcze. Z kolei pan Marek, będąc komandytariuszem, nie musiał angażować się w codzienne sprawy firmy ani poświęcać swojego czasu na jej zarządzanie. Zamiast tego mógł skupić się na innych projektach, jednocześnie czerpiąc korzyści z udziału w zyskach spółki komandytowej.Dzięki temu podziałowi ról i odpowiedzialności, obaj wspólnicy mogli efektywnie wykorzystać swoje mocne strony i osiągnąć sukces w prowadzeniu biznesu.

KomplementariuszKomandytariusz
Wniesienie kapitałuNIETAK
Prowadzenie spraw spółkiTAKNIE
Odpowiedzialność za zobowiązania finansoweBez ograniczeniaOgraniczona do wysokości wniesionego wkładu

Chcesz sprawdzić kto pełni rolę komplementariusza, a kto komandytariusza w firmie Twojego dłużnika? Dokonasz tego na portalu Krajowego Rejestru Sądowego. Wspólnikami w spółce komandytowej mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne (np. spółka z o.o.).

Od czego zacząć windykację spółki komandytowej?

Zarówno komplementariusze jak i komandytariusze ponoszą odpowiedzialność za powstałe zadłużenia spółki.

Pierwszym krokiem wierzyciela powinna być jednak windykacja polubowna samej spółki. Dlaczego nie pozywać wspólników? Z bardzo prostej przyczyny - wspólnicy spółki komandytowej odpowiadają za jej zobowiązania subsydiarnie, a w myśl tej zasady, wierzyciel może windykować wspólników spółki dopiero wtedy, gdy windykowanie z majątku spółki okaże się bezskuteczne.

Windykacja polubowna obejmuje negocjacje prowadzące do ugodowego rozwiązania sprawy. Dzięki windykacji polubownej unikniesz długotrwałego procesu sądowego, a zaoszczędzony czas przeznaczysz na rozwój własnego przedsiębiorstwa. Aby negocjacje zakończyły się pomyślnie, skorzystaj ze wsparcia Vindicat.

W Vindicat.pl aż 93% spraw zostało pomyślnie rozwiązanych w toku zawarcia ugody.

Do metod windykacji polubownej należą m.in.:

 • opracowanie nowego harmonogramu spłaty,
 • wydłużenie terminu płatności,
 • rozłożenie płatności na raty,
 • negocjowanie wysokości odsetek za nieterminową płatność,
 • wysłanie dłużnikowi wezwania do zapłaty (taki dokument opatrzony pieczęcią prewencyjną sporządzisz w aplikacji RoboVindicat).

Przykład:

Pani Agata, właścicielka firmy eventowej, zauważyła, że jeden z klientów,pan Robert, nie uregulował płatności za zorganizowanie imprezy integracyjnej dla swoich pracowników. Zamiast pochopnie kierować sprawę do sądu, kobieta postanowiła zaproponować pewien kompromis. Pani Agata skontaktowała się bezpośrednio z panem Robertem, przypominając mu o nieuregulowanej płatności i zaproponowała spotkanie w celu omówienia sytuacji. Na spotkaniu przedyskutowali warunki umowy, przyczyny opóźnienia płatności oraz potencjalne konsekwencje związane z brakiem uregulowania długu. Dzięki otwartej i konstruktywnej rozmowie udało im się osiągnąć porozumienie. Pan Robert zrozumiał wagę sprawy i zobowiązał się uregulować zaległą płatność w określonym terminie. Pani Agata wykazała natomiast elastyczność, oferując różne opcje spłaty, które odpowiadały aktualnej sytuacji finansowej mężczyzny. Efektem porozumienia było skuteczne uregulowanie zaległej płatności, co pozwoliło uniknąć angażowania się w długotrwałe i kosztowne procesy sądowe. Zarówno Pani Agata, jak i pan Robert byli zadowoleni z rezultatu, co umocniło relacje biznesowe między nimi i przyczyniło się do podjęcia owocnej współpracy w przyszłości.

Pamiętaj: Jeżeli spółka ignoruje Twoje wezwania i nie wyraża zgody na proponowane rozwiązania, najwyższy czas na zaangażowanie wymiaru sprawiedliwości.

Aby wkroczyć na drogę sądową i odzyskać pieniądze w drodze egzekucji komorniczej, powinieneś:

 • złożyć pozew o nakaz zapłaty przeciwko spółce,
 • uzyskać klauzulę wykonalności,
 • złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z majątku spółki.

Windykowanie wspólników spółki komandytowej

Windykacja z majątku spółki okazała się bezskuteczna? Jeżeli dostarczysz do sądu dowody na to, że konkretny komplementariusz był wspólnikiem w momencie powstania długu, sąd automatycznie nada przeciwko niemu klauzulę wykonalności.

Naturalne jest, iż w pierwszej kolejności to właśnie komplementariusz trafi na celownik, bowiem odpowiada swoim majątkiem bez ograniczeń za całe zobowiązania spółki.

Przykład:

Firma deweloperska, będąca spółką komandytową, zaciągnęła pożyczkę na rozbudowę nowego kompleksu mieszkalnego. Po kilku opóźnieniach w spłacie rat kredytowych bank wdrożył procedurę windykacyjną, próbując odzyskać należności. Niestety, mimo windykacji polubownej, a następnie skierowania sprawy do sądu, bank nie zdołał odzyskać należności.

Sąd, biorąc pod uwagę specyfikę spółek komandytowych, rozpoznał, że konkretny komplementariusz jest osobą odpowiedzialną za spłatę długów w przypadku niewystarczającego majątku spółki. Bank uzyskał nakaz zapłaty oraz klauzulę wykonalności, a w toku egzekucji majątku komplementariusza bank w pełni zaspokoił swoje roszczenie.

Zdecydowałeś się pozwać komandytariusza? Sprawdź, do jakiej sumy odpowiada on za zobowiązania spółki. Zweryfikuj te informacje, aby upewnić się, że kwota odpowiedzialności komandytariusza będzie wystarczająca, by w całości pokryć dług. Pamiętaj, że wspólnikiem spółki komandytowej może być inna spółka. Wówczas proces windykacji staje się bardziej skomplikowany i wymaga profesjonalnego podejścia.

Jeżeli nie posiadasz doświadczenia, a zagadnienia prawno-windykacyjne są dla Ciebie czarną magią, skorzystaj ze wsparcia, znajdziesz je na Vindicat.pl.

 

Windykowanie spółki komandytowej z Vindicat.pl!

Twoim dłużnikiem jest spółka komandytowa? Zadbaj o swoje finanse i skorzystaj ze wsparcia specjalistów! Vindicat.pl to firma windykacyjna, która codziennie pomaga wierzycielom w odzyskiwaniu należności. Nasza firma wykorzystuje wszelkie dostępne narzędzia i strategie, aby skutecznie odzyskać należności dla swoich klientów.

Vindicat.pl gwarantuje:

 • profesjonalizm - skorzystaj z doświadczenia i wiedzy ekspertów,
 • indywidualne podejście - dostosowujemy strategię windykacyjną do Twoich potrzeb,
 • skuteczność - zaspokoimy Twoje roszczenie szybko i efektywnie,
 • transparentność - na bieżąco otrzymasz wszelkie informacje o postępach w Twojej sprawie.

RoboVindicat - innowacyjny robot do samodzielnej windykacji on-line!

Chcesz odzyskać zarobione przez siebie pieniądze tanio i skutecznie? RoboVindicat to nowoczesne narzędzie, które pozwala na samodzielną i profesjonalną windykację o każdej godzinie, bez wychodzenia z domu czy biura. Dzięki automatyzacji nawet niedoświadczeni wierzyciele skutecznie odzyskają swoje pieniądze. RoboVindicat pozwala na oszczędność czasu i zasobów, które możesz przeznaczyć na rozwój swojej firmy.

Wprowadź dane długu do naszego systemu, a następnie ciesz się dostępem do:

 • profesjonalnego modułu negocjacyjnego,
 • generatora pism i dokumentów windykacyjnych,
 • automatycznego wysyłania powiadomień do dłużnika,
 • pieczęci prewencyjnej kancelarii Vindicat.pl,
 • bazy wiedzy Vindicat.pl.

FAQ:

Jakie kroki powinien podjąć wierzyciel, gdy spółka komandytowa nie płaci?

W przypadku, gdy spółka komandytowa nie ureguluje swojego zadłużenia, wierzyciel powinien niezwłocznie rozpocząć windykację polubowną. Jeśli ugoda nie zostanie zawarta, kolejnym krokiem jest skierowanie sprawy do sądu przeciwko spółce.

Co zrobić jeśli majątek spółki komandytowej nie jest wystarczający do pokrycia zobowiązania?

Jeżeli majątek spółki nie wystarcza, by zaspokoić roszczenie, odpowiedzialność za dług przechodzi na komplementariusza. Odpowiada on za zobowiązania finansowe spółki swoim majątkiem osobistym bez ograniczeń. Oznacza to, że w przypadku nieuregulowania długu przez spółkę, wierzyciel może domagać się spłaty należności od majątku osobistego komplementariusza.

Kogo windykować najpierw - spółkę komandytową czy jej wspólników?

Pierwszym krokiem powinno być windykowanie z majątku spółki.

Czy komandytariusz ponosi odpowiedzialność za długi spółki komandytowej?

TAK, ale w sposób ograniczony. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki do kwoty, którą wniósł do jej majątku.

Oceń ten artykuł:

Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki komandytowej
Ocena: 5/5
Głosowano: 4 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!