Czy jednoosobowa działalność gospodarcza może ogłosić upadłość?

22-04-2024

Ogłoszenie upadłości przez dłużnika może budzić obawy wierzyciela co do możliwości odzyskania pieniędzy. Warto jednak zauważyć, że taka sytuacja nie przekreśla możliwości zaspokojenia roszczeń. Istnieją środki prawne oraz efektywne strategie, które pomogą w takiej sytuacji. W artykule rozwiewamy wszelkie wątpliwości związane z plajtą jednoosobowej działalności gospodarczej oraz przedstawimy dostępne opcje windykacji.

Czy jednoosobowa działalność gospodarcza może ogłosić upadłość?

Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to atrakcyjna forma prowadzenia firmy dla wielu przedsiębiorców. Jej założenie jest względnie łatwe i nie wymaga znajomości skomplikowanych mechanizmów prawnych

Art. 3 Prawa przedsiębiorców: „Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły”.

Oto najpopularniejsze powody, dla których przedsiębiorcy decydują się na jednoosobowy charakter działalności gospodarczej:

 • niski koszt - nie ma konieczności wnoszenia kapitału zakładowego,
 • brak zawiłości prawnych - nie trzeba zawierać umowy i formułować statutu firmy,
 • niezależność - zachowanie pełnej kontroli nad sprawami przedsiębiorstwa.

Jak się pewnie domyślasz, prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej ma także ciemniejsze strony. Największym ryzykiem jest pełna odpowiedzialność właściciela za wszelkie powstałe zobowiązania. Odpowiada on za długi własnym majątkiem bez ograniczeń kwotowych. Co istotne, w odniesieniu do jednoosobowej działalności gospodarczej nie stosuje się zasady subsydiarności - wierzyciel ma prawo windykować właściciela z pominięciem windykowania majątku firmy.

Przykład:

Pan Robert, pasjonat podróży i entuzjasta historii, zdecydował się na założenie własnej firmy jako przewodnik wycieczek. Mężczyzna postanowił rozpocząć działalność na własny rachunek, będąc przekonanym, że będzie mógł samodzielnie kształtować strategię firmy i cieszyć się pełną kontrolą.

Niestety, pewnego dnia pan Robert otrzymał nieoczekiwaną wiadomość. Okazało się, że firma naraziła się na pewne finansowe zobowiązania, które mężczyzna początkowo zbagatelizował. Teraz musiał zmierzyć się z rzeczywistością - jego firma była zadłużona, a on musiał wziąć na siebie odpowiedzialność za powstałe długi.

Mimo że droga do ponownego stabilnego funkcjonowania firmy nie była łatwa, pan Robert pokonał trudności. Ta sytuacja była dla niego cenną lekcją, że prowadzenie własnego biznesu wymaga nie tylko pasji i zaangażowania, ale także rozwagi i znajomości przepisów prawnych.

 

Ogłoszenie upadłości - kiedy i dlaczego?

Ogłaszając upadłość dłużnik informuje, iż jest niezdolny do uregulowania swoich zobowiązań. Sąd, po otrzymaniu dokumentów i informacji, które potwierdzają niewypłacalność dłużnika, wszczyna procedurę upadłościową.

Ogłoszenie bankructwa może być wynikiem różnych czynników, takich jak:

 • niepowodzenia biznesowe,
 • niewłaściwe zarządzanie finansami,
 • zmiany na rynku,
 • nadmierna zadłużenie.

Postępowanie upadłościowe można przeprowadzić wyłącznie wówczas, gdy dłużnik jest niewypłacalny. Niewypłacalność jest sytuacją, w której dłużnik nie jest w stanie spłacać terminowo swoich zobowiązań finansowych. Ogłoszenie upadłości może być rozwiązaniem mającym na celu uregulowanie długów, chroniąc zarówno interesy wierzycieli, jak i dłużnika.

Art. 11 Prawa upadłościowego: „Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych”.

Celem ogłoszenia upadłości jest oddłużenie przedsiębiorstwa. Ma ono na celu zminimalizowanie strat finansowych dla wszystkich zaangażowanych stron. Ogłoszenie upadłości umożliwia dłużnikowi i jego wierzycielom przejście przez trudną sytuację finansową w sposób uporządkowany i zgodny z prawem.

Zagadnienia związane z upadłością reguluje Ustawa z 28 lutego 2003 roku o prawie upadłościowym.

Ogłoszenie upadłości oznacza, że dłużnik traci kontrolę nad swoim majątkiem, a wszelkie działania związane z nim są prowadzone przez nadzorcę sądowego.

Konsekwencją postępowania upadłościowego może być restrukturyzacja lub likwidacja przedsiębiorstwa.

Wierzycielu, uważaj na upadłość konsumencką swojego dłużnika!

Aby zrozumieć zagadnienie upadłości jednoosobowej działalności gospodarczej, musimy zrozumieć zagadnienie upadłości konsumenckiej. 24 marca 2020 roku weszła w życie bardzo ważna nowelizacja prawa upadłościowego. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą są traktowane podobnie, jak osoby które jej nie prowadzą. Co to oznacza w praktyce?

Nic innego, jak możliwość zastosowania procedury upadłości konsumenckiej w odniesieniu do jednoosobowych działalności gospodarczych. O ile nowelizacja ustawy niesie wiele korzyści dla zadłużonych właścicieli JDG, o tyle wierzyciele znajdują się w gorszej sytuacji.

Tabelka poniżej przedstawia zestawienie kilku najważniejszych obszarów związanych z upadłością konsumencką i gospodarczą:

 Upadłość konsumenckaUpadłość gospodarcza
Cel postępowaniaoddłużenie przedsiębiorcy (na skutek redukcji lub całkowitego umorzenia długów)zaspokojenie roszczeń wierzycieli
Minimalna liczba wierzycieli12
Brak majątkupostępowanie upadłościowe jest możliwepostępowanie upadłościowe nie jest możliwe (zamiast tego postępowanie o charakterze egzekucyjnym)
Koszt wniosku o ogłoszenie upadłości30 zł1000 zł + zaliczka
Koszt postępowania upadłościowegodo 5000 złnawet kilkanaście tysięcy

Jak widzisz, wierzyciel, który chce odzyskać swoje pieniądze, nie może dopuścić do ogłoszenia upadłości konsumenckiej dłużnika. Taki stan rzeczy praktycznie przekreśla szanse na zaspokojenie całości lub nawet części roszczenia.

Przykład:

Pani Anna, otworzyła swoją jednoosobową działalność gospodarczą, która produkuje i sprzedaje ozdoby i upominki z suszonych kwiatów. Początkowo biznes kwitł, a jej produkty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Niestety, po pewnym czasie pani Anna napotkała trudności finansowe. Spadek sprzedaży, wzrost kosztów produkcji i problemy zdrowotne spowodowały, że zaczęła gromadzić długi.

Kobieta nie była w stanie uregulować wszystkich swoich zobowiązań finansowych. W końcu, z głębokim żalem, zdecydowała się ogłosić upadłość konsumencką. W rezultacie wszyscy jej wierzyciele stracili swoje pieniądze, gdyż zobowiązania finansowe nie zostały spłacone, a majątek pani Anny stał się częścią masy upadłościowej.

Bierna postawa wobec trudności finansowych może prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno dla dłużnika, jak i dla wierzycieli. Negocjacje wierzyciela z dłużniczką mogłyby zmniejszyć straty obu stron, ale w tym przypadku, brak działania spowodował negatywne konsekwencje dla wszystkich zaangażowanych.

Boisz się, że Twoje pieniądze bezpowrotnie przepadły? Musisz wiedzieć, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie wiele przykrych konsekwencji dla dłużnika i nie jest dla niego rozwiązaniem idealnym.

Oto główne, negatywne konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla zadłużonego:

 • majątek posiadany wspólnie z małżonkiem wlicza się w skład masy upadłościowej, czyli środków pokrywających długi oraz koszty postępowania,
 • ogłoszenie upadłości prowadzi do automatycznej rozdzielności majątkowej małżonków,
 • utrata prawa do zarządzania majątkiem (za wyjątkiem składników zabezpieczających podstawowe potrzeby życiowe),
 • utrata możliwości zawierania umów kupna,
 • brak możliwości wzięcia kredytu bankowego.

Upadłość JDG w 3 krokach. Krok 1. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. Krok 2. Postępowanie likwidacyjne. Krok 3. Postępowanie upadłościowe pod nadzorem syndyka.

Czy umorzenie długu jest warte utraty prawa do zarządzania własnym majątkiem? Poinformuj swojego dłużnika o następstwach ogłoszenia upadłości konsumenckiej i znajdźcie zadowalającą obie strony alternatywę. Jednym z rozwiązań może być ogłoszenie upadłości gospodarczej lub szczególnie korzystna dla dłużnika restrukturyzacja zadłużonej firmy. Więcej o procesie restrukturyzacji pisaliśmy w osobnym artykule.

 

Windykuj z Vindicat.pl, zanim będzie za późno!

Twój klient zamierza ogłosić upadłość konsumencką i zostawić Cię bez pieniędzy? Nie dopuść do tego - windykacja polubowna jest w takim wypadku koniecznością. Dzięki negocjacjom dłużnik unika trudnych konsekwencji związanych z procedurą upadłościową, a wierzyciel zyskuje szansę na zaspokojenie roszczenia.

Dążenie do ugody skupia się na znalezieniu rozwiązania korzystnego dla obu stron. W drodze negocjacji dłużnik może czuć się zaangażowany w proces spłaty długu, ponieważ wierzyciel wychodzi naprzeciw jego aktualnej sytuacji finansowej. To z kolei może prowadzić do szybszej spłaty zadłużenia.

Mając na uwadze efektywność negocjacji, warto skorzystać z pomocy specjalistów. Aż 93% spraw, które trafiły do Vindicat zakończyło się na etapie windykacji polubownej! Czyż to nie imponujący wynik?

Vindicat po gruntownym zapoznaniu się z Twoją sprawą, wesprze Cię w:

 • przygotowaniu harmonogramu spłaty zadłużenia,
 • opracowaniu korzystnych rat i odsetek za nieterminową płatność,
 • komfortowym prowadzeniu negocjacji on-line, bez wychodzenia z domu.

Logując się do systemu Vindicat.pl, dołączasz do licznego grona byłych wierzycieli!Korzystając z naszego profesjonalnego wsparcia, zyskujesz dostęp do skutecznych narzędzi, które pomogą zaspokoić Twoje roszczenie. Oferujemy automatyzację procesu windykacji oraz dostęp do spersonalizowanych pism, co minimalizuje Twoje zaangażowanie i koszty związane z odzyskiwaniem długów. Dodatkowo Vindicat.pl zapewnia transparentność, co pozwala Ci na bieżąco śledzić postępy w sprawie.

Vindicat.pl - windykacja się opłaca!

W Vindicat oferujemy elastyczne modele rozliczenia, które umożliwiają skuteczną i wydajną windykację długów. Proponowane formy rozliczenia są zaprojektowane tak, aby sprostać różnym potrzebom i preferencjom naszych klientów.

Nasza platforma umożliwia rozliczenie w dwóch opcjach:

 • model abonamentowy,
 • model prowizyjny.

Model abonamentowy to idealne rozwiązanie dla klientów, którzy preferują stałe i przewidywalne koszty. Miesięczna opłata zaczyna się od 169 zł i w tej cenie obsłużymy aż 5 Twoich spraw! Z kolei model prowizyjny jest odpowiedni dla klientów, którzy chcą płacić tylko za efekty. W ramach tego modelu opłata wynosi 6% od odzyskanego zadłużenia. Oznacza to, że klienci Vindicat płacą jedynie w przypadku sukcesu. Jest to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie opłacalność.

W Vindicat.pl wszystkie koszty są przejrzyste i zrozumiałe dla naszych klientów. Wybierz Vindicat.pl i przekonaj się, że windykacja się opłaca!

FAQ:

Czy jednoosobowa działalność gospodarcza może ogłosić upadłość?

TAK. Procedura upadłościowa może jednak mieć poważne konsekwencje dla przedsiębiorcy, w tym utratę majątku osobistego i trudności w przyszłym uzyskaniu kredytów lub prowadzeniu działalności gospodarczej.

Co się dzieje gdy dłużnik ogłasza upadłość konsumencką?

Głównym zagrożeniem wynikającym z ogłoszenia upadłości konsumenckiej dłużnika, jest możliwość umorzenia długów. Sąd może zdecydować o anulowaniu lub częściowym anulowaniu długów, co oznacza, że roszczenia wierzyciela stają się bezzasadne.

Ilu wierzycieli wystarczy, by dłużnik mógł ogłosić upadłość konsumencką?

Do ogłoszenia upadłości konsumenckiej wystarczy posiadanie 1 wierzyciela.

Jakie są potencjalne konsekwencje ogłoszenia upadłości dla jednoosobowej działalności gospodarczej?

Upadłość JDG może to prowadzić do utraty majątku osobistego przedsiębiorcy. Dodatkowo negatywnie wpływa na reputację właściciela oraz jego zdolność do uzyskiwania kredytów i pożyczek. Proces upadłościowy może także wymagać sprzedaży lub likwidacji aktywów firmy, co prowadzi do utraty kontroli nad działalnością.

Co to znaczy, że dłużnik jest niewypłacalny?

Być niewypłacalnym oznacza, że dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań finansowych zgodnie z ustalonymi terminami lub warunkami umów. Może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych dla dłużnika, takich jak egzekucje komornicze, utrata majątku lub dochodu, a nawet ogłoszenie upadłości.

Oceń ten artykuł:

Czy jednoosobowa działalność gospodarcza może ogłosić upadłość?
Ocena: 5/5
Głosowano: 3 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!