Monit - co to jest monit o zapłatę i kto go może otrzymać?

25-09-2023

Monit o zapłatę, czyli ponaglenie na piśmie, które przypomina o zaległym roszczeniu. Dłużnik może otrzymać monit na różnych etapach odzyskiwania należności. Pierwsze monity docierają do dłużników zazwyczaj jeszcze przed wejściem na drogę sądową, a nawet przed rozpoczęciem windykacji polubownej. Dopiero monit o zapłatę wysłany w formie przedsądowego wezwania do zapłaty otwiera ścieżkę windykacyjną.

Monit - co to jest monit o zapłatę i kto go może otrzymać?

Co to jest monit o zapłatę?

Monit to zapłatę to pismo, które wierzyciel wysyła do dłużnika z prośbą o uregulowanie zaległej należności.

Dług powstaje w momencie, kiedy faktura się przeterminuje, a nadal nie zostanie opłacona. Jeśli monitorujesz płatności w swojej firmie, pewnie nie jeden monit o zapłatę masz już za sobą. Pierwsze monity dobrze wysyłać jeszcze zanim powstanie dług, aby nie dopuścić do jego powstania.

Podejmując działania profilaktyczne, dbasz o finanse swojego przedsiębiorstwa.

Tym samym pokazujemy klientom, że dbamy o terminowe płatności. Trzymając rękę na pulsie, skłaniamy dłużników do działania. Kontakt między dłużnikiem a wierzycielem jest pozytywnym symptomem, który zwiastuje chęć dogadania się, a to jest jedna z ważniejszych rzeczy na drodze odzyskiwania należności.

Dłużnikowi, który dostanie monit o zapłatę przed terminem, a nie ma pieniędzy na uregulowanie należności, stwarza szansę na uprzedzenie wierzyciela. Daje również czas na zgromadzenie dodatkowych funduszy, aby pokryć zobowiązanie. Z kolei wierzycielowi taka wiedza bardzo ułatwia prowadzenie działań biznesowych, bo pozwala zaplanować budżet.

Przykład:

Kuba prowadzi firmę stolarską, dla ostatniego klienta wykonał meble kuchenne na wymiar. Klient miał zapłacić gotówką w ciągu 7 dni od wystawiania faktury. Jednak dzień po terminie Kuba nadal nie dostał pieniędzy od klienta. Aby wyjaśnić sytuację, wysłał klientowi monit o zapłatę przez maila. Była to naturalna ścieżka kontaktu dla obu panów podczas realizacji usługi, więc Kuba wiedział, że ten kanał działa. W monicie o zapłatę opisał dokładnie, ile wynosi zadłużenie, przypomniał, że termin płatności już minął, a także wyszczególnił wszystkie wykonane na rzecz klienta prace. Kuba dał też wyraz swojemu niepokojowi o brak zapłaty i poprosił o szybkie uregulowanie należności i pilny kontakt. Na szczęście brak zapłaty okazał się pomyłką ze strony klienta. Po otrzymaniu monitu klient szybko skontaktował się z Kubą i opłacił zamówione meble kuchenne.

Załóżmy jednak, że dłużnik nie odniósł się do pierwszego monitu. Wtedy jako wierzyciel musisz wysłać następny monit o zapłatę, który może być już wezwaniem do zapłaty, albo przedsądowym wezwaniem do zapłaty. Zależne od tego, jaką strategię przyjmiesz.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty, to pismo ostatnie pismo windykacji polubownej. Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest dosłownie ostatnią szansą dla dłużnika na zamknięcie sprawy w sposób polubowny. Jeśli wezwanie na tym etapie nie przyniesie skutku, wierzyciel i dłużnik przeniosą rozwiązywanie sporu na salę sądową. Wezwanie do zapłaty może wysłać każdy, wobec kogo powstał dług: partner biznesowy, najemca, bank lub usługodawca.

 

Wysłanie monitu o zapłatę to jedno z narzędzi windykacji polubownej

Wchodząc w relację biznesową jej warunki najlepiej przypieczętować w formie pisemnej umowy. Umowa stanowi zabezpieczenie dla obu stron kontraktu. Poza wykonaniem usługi/zlecenia wiążące są także warunki opłacenia usługi/towaru. Zgodnie z umową płatności trzeba dokonać w ustalonym terminie i umówionej formie np. przelać środki na konto bankowe nie później niż 30 dni po wystawieniu faktury.

Windykacja - proces odzyskiwania należności. Wyróżniamy windykację polubowną i windykację sądowo-egzekucyjną.

Windykację możesz rozpocząć już pierwszego dnia po wyznaczonym terminie płatności. Windykacja polubowna, która rozpoczyna ten proces, jest prawie bezkosztowa i możesz ją przeprowadzić samodzielnie.

Na tym etapie nie ponosisz praktycznie żadnych opłat (poza kosztem wysłania monitu o zapłatę np.w formie listownego wezwania do zapłaty, lub kosztów dojazdu do klienta w celu omówienia warunków).

Formy kontaktu z dłużnikiem akceptowane podczas windykacji polubownej:

 • kontakt telefoniczny,
 • sms,
 • mail,
 • wiadomość za pomocą systemu Vindicat,
 • listowne monity o zapłatę.

<stronmg>Pierwsze monity o zapłatę przypominają dłużnikowi o konieczności zaspokojenia roszczenia, ale nie niosą jeszcze konsekwencji prawnych.</stronmg>

Wysyłanie monitów o zapłatę nie należy do obowiązków wierzyciela, jednak jest praktyką, która już na stałe weszła w obieg. Nie ma obowiązku przypominania dłużnikowi o zbliżającym się terminie czy fakcie, że termin płatności już minął. Obie strony podpisały tę samą umowę, więc dane o terminie płatności są jawne.

Jednak praktyka pokazuje, że wysyłanie <stronmg>monitów o zapłatę i bieżący monitoring płatności</stronmg> przynoszą większe korzyści niż zaniechanie działania.

Każdy dłużnik może otrzymać monit o zapłatę. Wiesz, jak wygląda takie pismo?

Monit o zapłatę nie posiada odgórnie ustalonej formy, więc monity mogą się od siebie różnić. Zawsze jednak spełnia funkcję informacyjną. Monit o zapłatę możesz przesłać dłużnikowi przez SMS, maila czy wysyłając list polecony. Jeśli zdecydujesz się upomnieć dłużnika w rozmowie telefonicznej, zadbaj, aby powstało pisemne potwierdzenie tej rozmowy.

Chociaż monit o zapłatę nie jest pismem sądowym, to warto sporządzić go dość skrupulatnie i zawrzeć w piśmie wszystkie najważniejsze informacje dotyczące długu.

Każdą korespondencję z dłużnikiem traktuj jako przyszły potencjalny dowód sądowy przemawiający na Twoją korzyść.

Postaraj się, aby wysłany monit o zapłatę zawierał wszystkie poniższe informacje:

 • dokładna data nadania monitu,
 • dane dotyczące wierzyciela i dłużnika tj.: imię i nazwisko, dane firmy,
 • numer faktury lub umowy,
 • dokładna kwota zadłużenia i numer konta bankowego, na które dłużnik ma wpłacić należność,
 • przypomnienie o konieczności opłacenia należności.

Jeśli próby kontaktu z dłużnikiem nie przynoszą rezultatów, musisz sięgnąć po inne narzędzia. Zanim wejdziesz na drogę sądową, warto jeszcze skorzystać, a przynajmniej wiedzieć o możliwości z korzystania z poniższych możliwości.

Czego jeszcze spróbować, jeśli monit o zapłatę został zignorowany?

Jeśli dłużnik przysparza Ci zmartwień, możesz wstawić informację o zadłużeniu do KRD (Krajowego Rejestru Dłużników) lub innego Biura Informacji Gospodarczej np. InfoMonitor. Dłużnicy nie lubią płacić długów, ale jest coś, czego nie lubią jeszcze bardziej. Nie lubią, kiedy ich długi trafiają do takich rejestrów.

Wpis do rejestru może pokrzyżować dłużnikowi niejedną współpracę biznesowe, bo kto by chciał nawiązywać współpracę z partnerem, który nie płaci swoich zobowiązań?

Masz także możliwość całkowitego pozbycia się wierzytelności i problemów z nią. Możesz sprzedać swoją wierzytelność na giełdzie długów Vindicat i uwolnić się od konieczności korespondowania z nierzetelnym kontrahentem. Nawet jeśli ostatecznie nie sprzedasz zadłużenia, to samo wstawienie długu na giełdę długów, może dać dłużników bodziec do tego, aby zapłacić zobowiązanie.

Wpis do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej może wpłynąć też na negatywne rozpatrzenie wniosku kredytowego.

Wyślij monit o zapłatę za pomoca systemu Vindicat

System Vindicat to narzędzie skierowane do wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą odzyskać kontrolę nad swoimi finansami. Vindicat to system do monitoringu należności i automatycznej windykacji online. Wejdź na Vindicat.pl, wpisz dane o zaległej fakturze i pozwól, że wyślemy pierwszy z wielu monitów w Twoim imieniu.

Kiedy już zalogujesz się w systemie, możesz na zawsze zapomnieć o ręcznym przeglądaniu faktur i terminów. Od tej pory system Vindicat zrobi to samodzielnie i automatycznie wyśle potencjalnym dłużnikom uprzejme i profesjonalne monity przypominające o konieczności uregulowania roszczenia.

Co poza automatycznie wysyłanymi monitami zyskasz dołączając do Vindicat?

 • Monitoring należności prowadzony przez Vindicat zwiększa bezpieczeństwo finansowe. System Vindicat zrobi to profesjonalnie i automatycznie, dzięki czemu unikniesz niedociągnięć i pomyłek.
 • Automatyzacja powtarzalnych czynności pozwoli przenieść ludzi w miejsca, gdzie ich praca jest absolutnie niezbędna
 • Korzystna oferta cenowa. Zajrzyj do cennika automatycznej windykacji tutaj.

Regularny monitoring płatności i kontakt z klientami buduje w klientach poczucie, że traktujesz biznes poważnie i że pilnujesz swoich finansów, więc nie można Cię ignorować jako partnera biznesowego.

 

Automatyczna windykacja należności online w Twojej firmie!

Wyjdź naprzeciw potrzebom współczesnego biznesu i korzystaj z automatycznej windykacji i monitoringu płatności. System Vindicat prowadzi skuteczny monitoring płatności, jednak kiedy termin płatności mija, system Vindicat rozpoczyna automatyczną windykację polubowną.

System Vindicat to gwarancja profesjonalnej windykacji, prowadzonej terminowo i za pomocą fachowej dokumentacji.

Znajdziesz w systemie moduł windykacji, a tam wszystko, co musisz zrobić to zaznaczyć zgodę na rozpoczęcie automatycznej windykacji. System wróci do Ciebie z pytaniem o decyzję w kluczowych momentach windykacji. Przez cały czas decyzję podejmujesz Ty. System wspiera Cię wiedzą i profesjonalnymi pismami.

Vindicat przeprowadzi Cię przez scenariusz windykacji, który jest najbardziej adekwatny do rozwiązania Twojej sprawy. System Vindicat będzie cały czas nad Tobą czuwał, podpowiadał, co należy zrobić i kiedy wygenerować odpowiednie dokumenty. Pisma sądowe i windykacyjne, które znajdziesz w systemie, będą uzupełnione Twoimi danymi, więc musisz je tylko pobrać i podpisać.

Jakie dokumenty znajdziesz w systemie Vindicat?

 • pozwy sądowe,
 • klauzule wykonalności,
 • wnioski o wszczęcie egzekucji komorniczej.

Z Vindicat możesz umieścić na każdej fakturze pieczęć prewencyjną, która będzie informowała Twoich klientów, że w razie problemów z płatnością, egzekucją należności zajmie siękancelaria windykacyjna Vindicat.

Cennik usług automatycznej windykacji:

 • model abonamentowy 169 zł,
 • model prowizyjny 6%.

Dzięki systemowi Vindicat oszczędzisz czas i dużo nerwów. Dla Twojej wygody przygotowaliśmy dwa systemy rozliczeniowe. Sprawdź to!

Wejdź naVindicat.pli windykuj automatycznie online już od dziś!

FAQ:

Czy monit o zapłatę musi być wysłany w formie pisemnej?

Nie musi. Monit o zapłatę możesz wysłać w formie elektronicznej. Jednak jeśli dłużnik unika kontaktu, warto przesłać wezwanie do zapłaty drogą listowną, aby zyskać dowód na podejmowanie prób kontaktu z dłużnikiem.

Co warto dopisać w wezwaniu do zapłaty, aby przekonać dłużnika do zapłaty należności?

W wezwaniu do zapłaty muszą się znaleźć przede wszystkim informacje dotyczące zadłużenia, wierzyciela i dłużnika. Dobrym dodatkiem do takiego pisma jest przedstawienie konsekwencji, które czekają dłużnika jeśli dalej nie opłaci zobowiązania. Jedną z takich konsekwencji może być egzekucja komornicza.

Co robić, kiedy monit przyszedł przed terminem?

Jeśli monit przyszedł przed terminem, nie martw się, nie zobowiązuje Cię to do wcześniejszej spłaty zobowiązania. Termin zapłaty jest ten sam. Wierzyciel wysłał Ci monit o zapłatę, aby przypomnieć o dopiero zbliżającym się terminie i zyskać pewność, że na pewno pamiętasz o płatności. Jeśli nie masz środków na pokrycie zadłużenia, to skontaktuj się z wierzycielem i wspólnie ustalcie dalsze możliwości spłaty (może rozłożenie długu na raty będzie najlepszą opcją).

Co to jest monit?

Monit o zapłatę to pismo (także w formie elektronicznej), które dłużnik może otrzymać od wierzyciela. Czasami wierzyciele wysyłają kilka przypomnień, zanim wybiorą sądowe rozstrzygnięcie sprawy. Ostatnim monitem jest przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Kiedy wezwanie do zapłaty jest nieważne?

Wezwanie do zapłaty jest nieważny, kiedy wierzyciel wysyła je w sprawie przedawnionego długu, lub gdy dane w piśmie są niezgodne z prawdą.

Oceń ten artykuł:

Monit - co to jest monit o zapłatę i kto go może otrzymać?
Ocena: 5/5
Głosowano: 1 raz.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!