Podstawy etyki w windykacji

24-06-2024

Branża windykacyjna odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu systemu gospodarczego. Windykacja wspiera codzienne działania dłużników i wierzycieli. Jednak, aby beneficjenci tych usług chcieli z nich korzystać, muszą mieć pewność, że proces zostanie przeprowadzony zgodnie z podstawowymi zasadami etyki. Aby zadbać o płynność finansową przedsiębiorstwa, windykator musi zostać obdarzony zaufaniem, a to dużo łatwiej osiągnąć, kiedy przedsiębiorca jest przekonany o etycznym postępowaniu windykatora. Jednak przez szkodliwe stereotypy krążące o branży zarządzania wierzytelnościami, wizerunek windykatora, może być mocno zakrzywiony w oczach opinii publicznej.

Podstawy etyki w windykacji

Kodeks etyczny windykatora

Mity miejskie przedstawiają windykatora jako żadnego pieniędzy i natarczywego służbistę. Taki obraz rodzi lęk wśród dłużników i sprawia, że częściej unikają kontaktu z windykatorem. W rzeczywistości windykatorowi zależy najbardziej na tym, aby zaspokoić roszczenie wierzyciela i uwolnić dłużnika od ciążącego mu długu.

W drodze do celu windykator gotowy jest prowadzić negocjacje z dłużnikiem, aby znaleźć takie rozwiązanie spłaty zadłużenia, które będzie dopasowane do możliwości finansowym dłużnika. Windykator, który zdobędzie przychylność dłużnika, znacznie szybciej dojdzie z nim do porozumienia, niż ten, którego zachowanie budzi wątpliwości czy strach.

Współpraca z windykatorem jest korzystna zarówno dla dłużnika jak i wierzyciela.

Windykatorzy wspierają przedsiębiorców podczas wychodzenia z zadłużenia oraz w odzyskiwaniu zaległych należności.

Jeśli masz wątpliwości związane z nawiązaniem współpracy z windykatorem, postaw na wsparcie windykacyjne z dużej i sprawdzonej firmy np. kancelarii windykacyjnej. Dzięki temu otrzymasz profesjonalne wsparcie oparte na wieloletnim doświadczeniu oraz pewność, że windykator kieruje się solidnym kodeksem moralnym.

Zatory płatnicze w każdym przedsiębiorstwie, bez względu na wielkość, potrafią narobić poważnych szkód. W przypadku małych przedsiębiorstw, gdzie kolejny przelew może wpłynąć na zaspokojenie podstawowych potrzeb przedsiębiorstwa, brak takiego przelewu może być katastrofalny w skutkach. Może przeważyć o utracie płynności finansowej.

Brak płynności finansowej może doprowadzić do bankructwa i zamknięcia działalności finansowej.

Twoje przedsiębiorstwo dotknął brak płynności finansowej, jeśli masz trudność z regularnym:

 • wynagrodzeniem pracowników.
 • opłaceniem dostawców,
 • opłaceniem podatków i rachunków,

Najważniejsze zasady etyczne, które w branży nazywane są zasadami dobrych praktyk, dokładnie opisują poprawny proces odzyskiwania wierzytelności. Windykator powinien postępować zgodnie z obowiązującymi normami moralnymi oraz przestrzegać przepisów prawa. Windykator nie staje po żadnej ze stron konfliktu.

Zadaniem windykatora jest doprowadzenie do zaspokojenia roszczenia i musi to zrobić z szacunkiem dla wierzyciela i dłużnika.

 

Poznaj najważniejsze normy etyczne w windykacji

Podstawową zasadą, którą musi kierować się dobry windykator, jest szacunek do dłużnika i szacunek do wierzyciela. Windykator powinien dążyć do zaspokojenia roszczenia w drodze windykacji polubownej, wykorzystując przy tym wszystkie swoje umiejętności.

Najważniejsze zasady, których powinien przestrzegać windykator:

 • kontaktować się z dłużnikiem w godzinach pracy i nie zakłócać ciszy nocnej,
 • kontaktować się z dłużnikiem tylko kanałem wskazanym przez dłużnika np. dzwonić na podany numer telefonu, lub mailowo,
 • jeśli windykatorowi zależy na osobistym spotkaniu z dłużnikiem, powinien wcześniej umówić spotkanie, a nie zaskakiwać dłużnika w domu czy w pracy,
 • wszystkie wiadomości kierowane do dłużnika, zarówno te za pośrednictwem komunikatorów, jak i osobiście powinny być kulturalne/ związane ze sprawą,
 • windykator powinien chronić dane dłużnika w przypadkach, kiedy nie musi ich udostępniać.

Windykator powinien sumiennie i z pełnym zaangażowaniem poświęcić się powierzonej mu sprawie. Aby osiągnąć cel powinien wykorzystać wszystkie dostępne metody odzyskiwania należności. Zachowując jednocześnie wzgląd na sytuację finansową dłużnika i potrzeby wierzyciela.

Windykator ma dostęp do informacji o finansowej sytuacji dłużnika, niektóre z nich może udostępnić do publicznej bazy danych.Sprawdź, gdzie można zgłosić dłużnika zalegającego ze spłatą długu.

Jak widzisz, windykator może w pełni legalnie pozyskiwać i udostępniać informacje o zadłużeniu. Rejestrów dłużników w Polsce mamy kilka, ale poza nimi są też giełdy długów, na których możesz sprzedać swoją wierzytelność.

Dzięki sprzedaży długu nagiełdzie długów możesz zapomnieć o konieczności odzyskiwania wierzytelności i cieszyć się spokojem i przypływem gotówki.

Działania, po których szybko rozpoznasz, że windykator postępuje niewłaściwie:

 • przedstawianie nieprawdziwych informacji na temat zadłużenia np. wysokości zadłużenia lub terminu spłaty,
 • przedstawianie nieprawdziwych konsekwencji wynikających z zadłużenia,
 • groźby lub niekulturalne uwagi kierowane pod Twoim adresem, tak samo jak stosowanie wulgaryzmów czy krzyczenie na rozmówcę,
 • angażowanie w proces windykacyjny osób, którym informacje na ten temat nie powinny być ujawniane.

Windykatorzy, którzy działają według przyjętych norm etycznych i postępują zgodnie z przepisami prawa, cieszą się większymi sukcesami na polu zawodowym. Dzieje się tak, ponieważ każdy kolejny sukces wpływa na dobry wizerunek, a każdy (zarówno wierzyciel jak i dłużnik) woli współpracować z kancelarią, która ma dobre opinie w środowisku.

Przykład:

Dwóch niezależnych windykatorów próbowało windykować zadłużenie pani Ani. Windykatorzy posiadali to samo wykształcenie i korzystali z prawie tych samych metod. Różni ich właśnie to, w jaki sposób odnoszą się do dłużników. Windykator Marcin zawsze traktuje dłużników z szacunkiem. Windykator Dawid nie szanuje ich, w rozmowach z dłużnikami wyraża się pogardliwie o osobach, które nie potrafią z sukcesem zarządzać własnymi finansami. Obaj zaczynają windykację zadłużenia pani Ani w tym samym czasie. Już po pierwszym telefonie pani Ania wie, z którym windykatorem woli współpracować. Pierwszy kontakt z windykatorem Marcinem dodał dłużniczce otuchy i nadziei na to, że wyjdzie z zadłużenia i uda jej się utrzymać firmę. Natomiast pierwsza rozmowa z windykatorem Dawidem upewniła dłużniczkę w przekonaniu, że jej sytuacja jest beznadziejna i najdalej za dwa dni rzeczy z jej domu zacznie wynosić komornik. Pani Ania rozpoczęła sukcesywną współpracę z windykatorem Marcinem, który pomógł jej opracować harmonogram spłaty zadłużenia dopasowany do jej możliwości finansowych.

Od tamtej sytuacji minęło 5 lat, pani Ania dawno spłaciła swoje zadłużenie. Obecnie, kiedy ma problemy z dłużnikami, zawsze udaje się po pomoc do skutecznego windykatora Marcina, który kiedyś i jej pomógł wyjść z trudnej sytuacji finansowej.

Ten prosty przykład pokazuje, że skuteczny windykator to przede wszystkim windykator otwarty na dialog i szanujący dłużnika i wierzyciela. Taki windykator, który rozumie trudną sytuację dłużnika, ma znacznie większe szanse, na to że dłużnik będzie chciał z nim współpracować i ostatecznie wszystkie strony zaangażowane w sprawę będą zadowolone.

Podczas współpracy windykator powinien zadbać o te kilka rzeczy

Windykator powinien być porządnie przeszkolony w zakresie zarządzania informacjami poufnymi. Powinien dokładnie wiedzieć, które informacje można upublicznić, a przy których obowiązuje tajemnica zawodowa. Proponując rozwiązanie spłaty, windykator powinien wziąć pod uwagę możliwości finansowe dłużnika i zaproponować optymalne rozwiązanie.

Cechy windykatora prowadzącego etyczną windykację:

 • uczciwość,
 • sumienność i odpowiedzialność,
 • profesjonalizm,
 • umiejętne prowadzenie negocjacji między wierzycielem a dłużnikiem.

Dobry windykator będzie też unikał żargonu prawniczego w rozmowach z dłużnikiem i upewni się, że wszystkie informacje i ustalenia zostały przekazane w zrozumiały dla dłużnika sposób.

Nie bój się rozmawiać z windykatorem! Kontakt z windykatorem jest Twoją przepustką do szybkiego i polubownego pożegnania zadłużenia!

Vindicat - automatyczna i bezpieczna windykacja dla Ciebie!

Windykując razem z Vindicat możesz liczyć na to, że cały proces został skrupulatnie przygotowany przez specjalistów. Masz więc pewność, że całą windykację przeprowadzisz zgodnie z prawem oraz w poszanowaniu godności dłużnika.

System Vindicat to narzędzie do automatycznej windykacji i monitoringu należności online!

Logując się na www.vindicat.pl, zyskujesz dostęp do całodobowej windykacji. W dodatku wszystko załatwisz, nie wychodząc z domu! Już nie musisz się martwić samodzielnym tworzeniem skomplikowanych pism sądowych/windykacyjnych.

Od teraz wystarczy, że zajrzysz na swoje konto w systemie Vindicat i znajdziesz tam wszystkie potrzebne dokumenty, spersonalizowane dokładnie pod Twoją sprawę. Widzisz jakie to proste!

Jest to możliwe, dzięki zintegrowaniu systemu Vindicat z systemami do fakturowania. Nie musisz wprowadzać do systemu windykacyjnego konkretnej faktury, ponieważ po połączeniu tych dwóch aplikacji, nasz system automatycznie wyszuka faktury, których termin płatności już minął.

 

Windykacja dla każdego współczesnego przedsiębiorcy

W systemie Vindicat czekają na Ciebie takie udogodnienia jak:

 • personalizowanie dokumenty, takie jak wezwanie do zapłaty, pozew sądowy, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności,
 • przełomowy robot windykacyjny RoboVidicat, który dzięki zaplanowanym sekwencjom może przeprowadzić windykację za Ciebie,
 • pieczęć prewencyjna, którą możesz stemplować swoje firmowe faktury,
 • atrakcyjna giełda długów Vindicat,
 • konkurencyjne narzędzie do monitoringu należności,
 • możliwość skorzystania z usług kancelarii windykacyjnej Vindicat.

W Vindicat cieszymy się wysoką skutecznością w rozwiązywaniu spraw na drodze windykacji polubownej. Aż 93% spraw powierzonych naszemu systemowi udało rozwiązać się podczas miękkiej windykacji bez ingerencji sądu.

Cennik automatycznej windykacji prezentuje się następująco:

W przypadku rozliczenia prowizyjnego zapłacisz jedynie 8% od odzyskanej kwoty, a co najważniejsze - zapłacisz, dopiero kiedy faktycznie odzyskamy tę kwotę dla Ciebie! Jest to możliwe, ponieważ działamy w modelu success fee.

Natomiast, kiedy zdecydujesz się na rozliczenie abonamentowe, będziesz płacić co miesiąc stałą kwotę, a jej wysokość jest uzależniona od liczny zleconych spraw. W podstawowej ofercie mamy do wyboru 5, 15 i 50 aktywnych spraw oraz opcję z nielimitowaną ilością spraw do windykowania. W przypadku rozliczenia abonamentowego zakres cenowy rozpoczyna się już od 169 PLN.

Poza wszystkimi zasadami, które opisaliśmy powyżej, jest jeszcze jedna bardzo ważna zasada... Jest to szybki czas reakcji! Bardzo ważne jest, aby szybko reagować i od razu podjąć próbę odzyskania pieniędzy. Dlatego nie zwlekaj ani chwili dłużej i już dziś dołącz do systemu Vindicat, aby windykować z domu, tak jak lubisz, tak jak chcesz!

FAQ:

Kiedy windykacja przebiega nieprofesjonalnie?

Jeśli windykator lub wierzyciel podejmują praktyki niezgodne z prawem, zachowują się nieetycznie lub stosują przemoc. Windykator przekazuje nieprawdziwe informacje, grozi aresztem lub całkowitym pozbawieniem wolności.

Komu powinno zależeć na windykacji?

Na poprawnie przeprowadzonej windykacji powinno zależeć każdemu odpowiedzialnemu przedsiębiorcy, który myśli poważnie o swoim biznesie.

Jakie cechy są pożądane u windykatora?

Przede wszystkim wysokie umiejętności interpersonalne, które predysponują do prowadzenia negocjacji. Poza tym ważna jest wysoka odporność na stres, kultura osobista i dyscyplina.

Jak powinno wyglądać dobrze sporządzone wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty musi zawierać dane dłużnika i wierzyciela oraz dane dokumentu, na podstawie którego naliczane jest zadłużenie. Poza tym warto wyszczególnić należność główną, odsetki, termin płatności oraz opisać konsekwencje, które zostaną wyciągnięte w razie dalszego braku płatności.

Jak wybrać windykatora, aby przeprowadził windykację uczciwie i sumiennie?

Warto postawić na współpracę z kancelarią prawną, ponieważ działania kancelarii prawnej są dokładnie uregulowane.

Oceń ten artykuł:

Podstawy etyki w windykacji
Ocena: 5/5
Głosowano: 1 raz.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!