Zapytanie do komornika o stan sprawy - wzór pisma z omówieniem

13-12-2021

Wierzyciel musi być na bieżąco ze wszystkimi informacjami dotyczącymi  egzekucji. W praktyce jednak często okazuje się, że uzyskanie niezbędnych danych nie jest takie proste. Właśnie dlatego wierzyciel może złożyć do komornika tzw. zapytanie o stan sprawy. Wyjaśniamy, co musi zawierać oraz gdzie je złożyć.

Zapytanie do komornika o stan sprawy - wzór pisma z omówieniem

Zapytanie o stan sprawy - kiedy je złożyć i dlaczego warto wiedzieć, jak to zrobić?

Zapytanie do komornika o stan sprawy to przydatna instytucja. Warto z niej korzystać, tym bardziej że przygotowanie odpowiedniego pisma nie jest skomplikowane i każdy wierzyciel jest w stanie to zrobić. Nie ma sensu zastanawiać się „co słychać w mojej sprawie”. Bezpieczniej po prostu złożyć odpowiednie pismo i poczekać na odpowiedź komornika.

Art. 763 kodeksu postępowania cywilnego [Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, 1981] stanowi, że komornik zawiadamia stronę o każdej dokonanej czynności, o której terminie nie była zawiadomiona i przy której nie była obecna. Na jej żądanie udziela też wyjaśnień o aktualnej sytuacji w postępowaniu. To właśnie ten artykuł jest podstawą prawną zapytania o stan sprawy.

Bardzo często zdarza się, że wierzyciel, choć jest osobą decyzyjną w postępowaniu, nie ma o nim pełnych informacji. Jeśli taka sytuacja dotknęła także Ciebie - bądź pewien, że nie jesteś jedyny.

Zwłoka w informowaniu wynika czasem ze zwykłej opieszałości komornika, czasem z przepracowania kancelarii komorniczej, czasem przyczyną są braki kadrowe. W każdym z tych przypadków warto po prostu złożyć zapytanie o stan sprawy.

Wierzyciel musi dbać o swoje interesy w postępowaniu egzekucyjnym - nie tylko w relacjach z dłużnikiem, ale również z komornikiem!

 

Co musi zawierać zapytanie do komornika o stan sprawy?

Jak już wspominaliśmy, zapytanie o stan postępowania egzekucyjnego, nie jest skomplikowanym pismem. Nie jest też wybitnie sformalizowane. Jego złożenie nie wymaga wnoszenia żadnych dodatkowych opłat.

Pismo wierzyciela, zawierające zapytanie o stan sprawy, musi zawierać:

 1. Datę i miejsce złożenia.
 2. Oznaczenie komornika, do którego składamy pismo.
 3. Dane wierzyciela składającego pismo.
 4. Wskazanie sygnatury sprawy.
 5. Część właściwą - prośbę o udzielenie informacji. Prośbę tę można ująć ogólnie, ale można też wskazać konkretne pytania, na które powinien odpowiedzieć komornik. Warto też podać tu podstawę prawną. W tym przypadku jest to art. 763 kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Prośbę o przesłanie przez komornika kopii karty rozliczeniowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem, dotyczącej kwot wyegzekwowanych już od dłużnika, wraz ze wskazaniem sposobu ich egzekucji (opcjonalnie).
 7. Odręczny podpis wierzyciela.

Zapytanie do komornika o stan sprawy - wzór pisma

Warszawa, 13 grudnia, 2021 r.
 

Jan Kowalski
ul. Wiślana 11/1
00-311 Warszawa

Ewa Nowak
Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Warszawie
ul. Kwiatowa 6
00-006 Warszawa

sygn. akt KM 2143/21

ZAPYTANIE WIERZYCIELA O STAN SPRAWY EGZEKUCYJNEJ

Na podstawie art. 763 kodeksu postępowania cywilnego uprzejmie proszę o udzielenie informacji o przebiegu postępowania egzekucyjnego, które toczy się przeciwko dłużnikowi (miejsce na dane dłużnika).

W szczególności proszę o informację na temat składników majątkowych, z których prowadzona jest egzekucja. Proszę też o informację o dalszych czynnościach, jakie zamierza podjąć komornik, celem wyegzekwowania całości wierzytelności.

Na podstawie art. 9 w zw. z art.13 §2 kodeksu postępowania cywilnego, wnoszę również o przesłanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii karty rozliczeniowej dotyczącej wyegzekwowanych od dłużnika kwot - od wszczęcia postępowania egzekucyjnego do dnia doręczenia niniejszego pisma. Proszę też o wskazanie, z którego sposobu egzekucji pochodzą przedmiotowe wpłaty.

Z wyrazami szacunku
Jan Kowalski

Zapytanie do komornika o stan egzekucji - jakie pytania można ująć w treści pisma?

Wierzyciele, którzy chcieliby uzyskać odpowiedzi na pytania bardziej konkretne niż ogólne „udzielenie informacji o przebiegu sprawy”, mogą w swoim piśmie zapytać komornika m.in.:

 • o wskazanie składników majątku, z którego można przeprowadzić egzekucję (jeśli komornik ma taką wiedzę),
 • o to, czy w sprawie wysyłane były zapytania do odpowiednich instytucji, np. Urzędu Skarbowego, czy ZUS-u (a jeśli tak, można uwzględnić też prośbę o przesłanie kopii odpowiedzi tych instytucji),
 • o to, czy w trakcie postępowania prowadzone były czynności terenowe (a jeśli tak, można uwzględnić też prośbę o przesłanie kopii protokołów),
 • o to, czy w sprawie mają udział tzw. wierzyciele uprzywilejowani, np. Urząd Skarbowy, czy ZUS - a jeśli tak, to na jaką kwotę.
 • o to, czy w sprawie zachodzi zbieg egzekucji (czyli mówiąc w uproszczeniu sytuacja, w której wielu wierzycieli prowadzi egzekucję wobec tej samej osoby).

Wierzyciel, który działa samodzielnie (nie przez pełnomocnika), nie musi przejmować się „mało prawniczym” sformułowaniem zadawanych przez siebie pytań.

Ważne, aby komornik po prostu zrozumiał pytanie. Od osób, które nie działają z pomocą adwokata czy radcy prawnego, nie oczekuje się przesadnego profesjonalizmu.

Komornik zwleka z odpowiedzią na pismo - co można zrobić?

Na koniec kilka wskazówek dla wierzycieli, którzy zmagają się nie tylko z problemem nierzetelnych kontrahentów, ale też... nierzetelnych komorników.

Pamiętaj, że jeśli mimo złożenia zapytania o stan sprawy, kolejne dni mijają, a komornik milczy, możesz:

 • Poinformować o opieszałości komornika nadzorujące go organy, w tym w szczególności Prezesa Sądu Rejonowego, przy którym działa komornik.
 • Napisać pismo z informacją o zwłoce komornika do Krajowej Izby Komorniczej.
 • Złożyć skargę na czynności komornika.

Choć w teorii komornik powinien współpracować z wierzycielem, wyegzekwowanie tej współpracy bywa trudne. Warto więc zrobić wszystko, aby odzyskać należność na etapie polubownym... i nie musieć angażować w sprawę ani sądu, ani komornika.

Postaw na skuteczną windykację polubowną i odzyskaj pieniądze bez pomocy komornika!

Jak widać, choć komornik powinien zrobić wszystko, aby wesprzeć wierzyciela w jak najszybszym odzyskaniu pieniędzy, w praktyce często kosztuje to wierzyciela wiele nerwów. Dlatego, jeśli Twoja firma także boryka się z problemem nierzetelnych kontrahentów, nie czekaj i działaj już teraz. Czym szybsze i bardziej zdecydowane będą Twoje działania, tym większe będą szanse na odzyskanie środków bez pomocy sądu i komornika. Stawka jest wysoka!

Otwórz się na nowoczesne rozwiązania i wypróbuj windykację online. Przy pomocy systemu Vindicat.pl swoje należności skutecznie odzyskuje już 3 500 przedsiębiorców z wielu różnych branż.

Vindicat.pl pozwala na odzyskiwanie pieniędzy bez wychodzenia z domu - szybko i efektywnie. Jedyne, czego potrzebujesz, aby działać, to komputer z dostępem do Internetu.

Vindicat.pl zapewnia użytkownikom dwie wygodne możliwości:

 • Windykację w pełni automatyczną. System samoczynnie przeprowadza całą windykację polubowną, wykonując aż 10 czynności. Wysyła do dłużnika wezwania do zapłaty, niezbędne przypomnienia oraz dodaje jego dane na giełdę wierzytelności.
 • Samodzielną windykację online. Użytkownik sam podejmuje działania, precyzyjnie wskazywane przez system - na etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym.

Nie chcesz od razu inwestować w działania windykacyjne? Świetnie, bo za windykację automatyczną w Vindicat.pl zapłacisz po odzyskaniu pieniędzy. Prowizja wynosi jedynie 6% kwoty z niezapłaconej faktury!

Brzmi dobrze? A to jeszcze nie wszystko. Vindicat.pl to także:

 • Ogromna oszczędność Dowiedz się więcej o innowacyjnej możliwości windykacji automatycznej. Poświęcaj swój czas na rozwój biznesu, a nie walkę z dłużnikami!
 • Wygodne integracje. Korzystasz z księgowości online? Doskonale. Konto Vindicat.pl można połączyć m.in. z ifirmą, wFirmą, InFaktem oraz Fakturownią. Dzięki temu nieopłacone przez klientów faktury od razu znajdą się w Vindicat.pl. Bez konieczności ich ręcznego wprowadzania!.
 • Eliminacja błędów. Nie wiesz, jak windykować skutecznie? Vindicat.pl to najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. System przeprowadzi Cię przez cały proces windykacji (w opcji windykacji samodzielnej) lub przeprowadzi ją automatycznie. Dodatkowo otrzymasz dostęp do bazy spersonalizowanych i gotowych do użycia dokumentów windykacyjnych. Wystarczy je tylko wydrukować i podpisać - koniec z głowieniem się, jak napisać wezwanie do zapłaty czy pozew!
 • Pomoc w zapobieganiu problemom z nieuczciwymi klientami. Vindicat.pl to nie tylko windykacja, ale również możliwość monitorowania firmowych płatności. Użytkownicy mogą też umieszczać na wystawianych przez siebie fakturach pieczęć prewencyjną, która skutecznie motywuje do szybszej zapłaty!
 • Edukacja wierzycieli - aby mogli prowadzić swój biznes bezpiecznie. Dbamy, aby wierzyciele byli świadomi swoich praw. Użytkownicy Vindicat.pl otrzymują więc bezpłatny dostęp do rzetelnego programu edukacyjnego.

93% spraw prowadzonych przy pomocy systemu Vindicat.pl kończy się na najkorzystniejszym dla wierzyciela etapie polubownym.

Użytkownicy Vindicat.pl odzyskują przy pomocy systemu należności, których średni czas przeterminowania wynosi 65 dni. Rozpocznij windykację już teraz i nie pozwól, aby upływ czasu uniemożliwił odzyskanie Twoich pieniędzy!

 

Windykuj online i odzyskaj pieniądze bez angażowania sądu i komornika!

Windykacja online to rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy mają już dość poświęcania długich godzin na windykację w klasycznej formie. Każdy, kto choć raz musiał zmierzyć się z nierzetelnym klientem, wie, że efekty standardowego windykowania, nie zawsze są satysfakcjonujące. Czas więc otworzyć się na nowe możliwości. Windykacja online to opcja w pełni bezpieczna, sprawdzona, a także - zoptymalizowana kosztowo.

Wypróbuj system do windykacji online Vindicat.pl już teraz. Wybierz - zgodnie z potrzebami Twojej firmy - windykację automatyczną lub samodzielną windykację online w modelu abonamentowym.

Zaufaj technologii i działaj już teraz!

FAQ:

Czy zapytanie do komornika o stan sprawy trzeba złożyć pisemnie?

Tak. Komornik nie udzieli informacji w tak szerokim zakresie np. telefonicznie. Co więcej, razie dalszej opieszałości komornika, wysłanie takiego pisma w formie pisemnej, będzie miało również walor dowodowy.

Ile czasu ma komornik na odpowiedź na zapytanie o stan sprawy?

Teoretycznie komornik powinien udzielić takiej odpowiedzi w terminie 7 dni. W praktyce najczęściej wierzyciele czekają ok. 2 tygodni.

Jak wybrać dobrego komornika?

Aktualnie kopalnią informacji są opinie zamieszczane przez wierzycieli w Internecie. Jeśli inni wierzyciele piszą, że kontakt z komornikiem jest utrudniony, akta są stale w terenie, a pracownicy kancelarii nie są w ogóle poinformowani o sprawie - to sygnał, że lepiej szukać dalej.

Czy można zmienić komornika w trakcie postępowania?

Tak. Taką możliwość daje art. 8 ust. 13 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji [Dz. U. z 2018 r. poz. 1309, 1669]. Stanowi on, że komornik, za zgodą wierzyciela, może przekazać całość lub część sprawy egzekucyjnej innemu komornikowi, jeżeli ten wyrazi na to zgodę. Warto jednak liczyć się z tym, że może to przedłużyć całe postępowanie.

Gdzie złożyć skargę na czynności komornika?

Skargę należy złożyć do sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Skargę składa się jednak za pośrednictwem komornika. W praktyce oznacza to, że skargę wysyła się do komornika, choć adresatem pisma jest sąd.

Czy skarga na czynności komornika jest darmowa?

Nie. Należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł.

Czy wierzyciel może w dowiedzieć się, czy przeciwko dłużnikowi toczą się też inne egzekucje?

Tak, jeśli tylko dysponuje tytułem wykonawczym lub tytułem egzekucyjnym. Do uzyskania takiej informacji służy inny wniosek, sporządzany na podstawie art. 760 (1) kodeksu postępowania cywilnego. Więcej o tym rodzaju dokumentu pisaliśmy w artykule Pismo o udzielenie informacji dotyczącej stanu postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi.

Oceń ten artykuł:

Zapytanie do komornika o stan sprawy - wzór pisma z omówieniem
Ocena: 5/5
Głosowano: 5 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!