Co może zrobić windykator, a co komornik?

31-01-2020

Komornik i windykator to dwa zupełnie różne zawody. Uprawnienia komornika są inne niż windykatora i nie należy ich mylić. Mimo to wielu dłużników obawia się, że windykator np. zajmie należące do nich przedmioty. Czy może to zrobić? W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, co może zrobić windykator, a co wyłącznie komornik.

Co może zrobić windykator, a co komornik?

Windykator a komornik - podstawowe różnice

Windykator to osoba, której zadaniem jest polubowne doprowadzenie do spłaty zadłużenia. Działa w imieniu swojego mocodawcy, czyli wierzyciela. Windykator jest pracownikiem firmy windykacyjnej, z którą umowę zawarł wierzyciel.

Komornik jest natomiast funkcjonariuszem publicznym, podobnie jak np. sędzia czy prokurator. Jego pracą jest przymusowe egzekwowanie rozstrzygnięć sądowych w trakcie egzekucji komorniczej.

Zadaniem zarówno komornika, jak i windykatora jest wyegzekwowanie spłaty zadłużenia. Na tym jednak podobieństwa się kończą.

Komornik i windykator dochodzą należności w zupełnie inny sposób. Inna jest ich pozycja, uprawnienia i obowiązki.

Co może zrobić windykator? Uprawnienia windykatora

Zadaniem windykatora jest nakłonienie dłużnika do dobrowolnej spłaty zobowiązania. Co do zasady windykatorzy działają na etapie polubownym windykacji. Dopiero gdy ta zawiedzie, sprawa trafia do sądu, a kolejno - do komornika.

Co może zgodnie z prawem zrobić windykator, aby namówić dłużnika do zwrotu pieniędzy? Przede wszystkim windykator może:

 • wysyłać wezwania do zapłaty,
 • wysyłać SMS-y i e-maile z przypomnieniami o konieczności zapłaty,
 • dzwonić do dłużnika,
 • odwiedzać dłużnika w miejscu zamieszkania,
 • negocjować z dłużnikiem, proponując np. rozłożenie zadłużenia na raty,
 • informować dłużnika o dalszych konsekwencjach braku wpłaty - w tym w szczególności o wpisie do BIK czy BIG.
 

Czego nie może robić windykator, czyli kiedy windykator przekracza swoje uprawnienia

Działania, które może podejmować firma windykacyjna, nie są oczywiście nieograniczone. Przekroczenie przez windykatora uprawnień daje dłużnikowi prawo do zgłoszenia sprawy na policję lub ewentualnie złożenia pozwu do sądu cywilnego o naruszenie dóbr osobistych.

Windykatorzy nie mogą w szczególności:

 • dzwonić do dłużnika w nocy, a także w dzień, jeśli telefony pojawiają się zbyt często,
 • informować o zadłużeniu osób trzecich - rodziny, pracodawcy dłużnika czy jego przyjaciół;
 • wejść do domu lub mieszkania, a nawet na posesję dłużnika bez jego zgody;
 • spisywać stanu majątku dłużnika, ani sugerować wystawienia ruchomości i nieruchomości na licytację;
 • nachodzić dłużnika w miejscu pracy;
 • doliczać dodatkowych opłat do istniejącego długu;
 • grozić dłużnikowi.

Większość firm windykacyjnych działa zgodnie z prawem. Warto jednak przed wyborem windykatora dokładnie sprawdzić przedsiębiorstwo, z którego usług zamierzamy skorzystać. Więcej o tym, jak wybrać windykatora, pisaliśmy w artykule Jak wybrać dobrą firmę windykacyjną?.

Co może komornik? Uprawnienia komornika w trakcie egzekucji komorniczej

Uprawnienia komornika są znacznie szersze niż windykatora. Aby jednak egzekucja komornicza mogła się rozpocząć, wierzyciel musi złożyć wniosek do sądu, a sąd - pozytywnie go rozpatrzeć. To oczywiście bardziej sformalizowana i czasochłonna droga niż zatrudnienie windykatora.

Rozpoczęcie postępowania komorniczego odbywa się na podstawie złożonego do sądu i pozytywnie rozpatrzonego przez sąd wniosku wierzyciela.

Komornik w realizuje jedynie postanowienie sądu, czyli tzw. tytuł wykonawczy. Powierzone mu zadania wykonuje na podstawie trzech zasadniczych ustaw: kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296], ustawy o kosztach komorniczych [Dz.U. 2018 poz. 770] oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji [Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882]. Zgodnie z ostatnią z wymienionych ustaw, komornik może:

 • Wykonywać orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne niepieniężne.
 • Zarządzać postanowieniami o zabezpieczeniu spadku oraz sporządzać spis inwentarza.
 • Wykonywać inne tytuły wykonawcze oraz tytuły egzekucyjne, które podlegają egzekucji.
 • Osobiście doręczać zawiadomienia sądowe, pisma procesowe, a także inne dokumenty sądowe - o ile zostanie mu to zlecone przez sąd.
 • Wykonywać zadania określone w innych ustawach.
 • Sprawować kontrolę nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami - na wniosek organizatora licytacji.

Mimo że uprawnienia komornika są szersze niż windykatora, trzeba pamiętać, że one także są regulowane prawem. Komornik nie decyduje samodzielnie o tym, co zajmie, a co pozostawi dłużnikowi.

Komornik nie może zabrać dłużnikowi wszystkiego. Na skutek jego działań dłużnik i jego rodzina nie mogą pozostać bez środków do życia.

Co może zająć komornik?

Postać komornika najczęściej kojarzy się nam z zajmowaniem różnego rodzaju ruchomości i nieruchomości. Słusznie - uprawnienia komornika w tym zakresie są szerokie. Komornik może zająć:

 1. Wynagrodzenie za pracę. Może zająć całą kwotę, która wyższa jest od kwoty wolnej od zajęcia. Musi jednak pozostawić dłużnikowi kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Jeśli wynagrodzenie dłużnika jest wyższe niż pensja minimalna, komornik może zająć do 60% wynagrodzenia, jeśli dług jest efektem niezapłaconych alimentów oraz 50%, gdy długi powstały w inny sposób (np. na skutek nieuregulowanych faktur).
 2. Wynagrodzenie z umów cywilno-prawnych - umowy o dzieło i umowy zlecenie. Co do zasady komornik może zająć 100% kwoty, chyba że jest to jedyne źródło dochodu dłużnika, a jego zarobki mają charakter stały i powtarzalny.
 3. Środki z rachunku bankowego. Dłużnikowi musi jednak pozostawić kwotę wolną od zajęcia.
 4. Nieruchomości. Komornik może zająć je nawet jeśli dłużnik jest jedynie współwłaścicielem.
 5. Ruchomości. Komornik ma prawo zająć większość ruchomości, z wyjątkiem tych najbardziej podstawowych. Zajęciu mogą podlegać sprzęty AGD i RTV, dzieła sztuki, drogocenne elementy wyposażenia wnętrz itp.
 6. Emeryturę i rentę. Komornik nie może jednak zająć całości tych kwot. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2020 r. wskazujący wysokość minimalnej emerytury powinien zostać ogłoszony na przełomie stycznia i lutego 2020 r.

Czego nie może zająć komornik?

Chociaż komornik może zająć bardzo dużą część majątku dłużnika, jego uprawnienia w tym zakresie nie są nieograniczone. Komornik nie może zagarnąć wszystkiego, czego życzyłby sobie wierzyciel. Wyłączone spod egzekucji są w szczególności:

 • świadczenia z programu 500+;
 • zasiłki pielęgnacyjne;
 • renty dla sierot;
 • alimenty;
 • zasiłki macierzyńskie i ojcowskie;
 • zasiłki socjalne;
 • przedmioty osobiste dłużnika, w tym m.in. ubrania, pościel, lekarstwa, żywność, narzędzia i przedmiotów potrzebne dłużnikowi do pracy lub zdobywania wykształcenia, przedmioty niezbędne do funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Warto pamiętać, że jeśli komornik zajmie coś, czego nie powinien lub w inny sposób przekroczy swoje uprawnienia, dłużnik może złożyć skargę na czynności komornika.

Skargę wnosi się w terminie tygodniowym do sądu rejonowego. Początek biegu termin uzależniony jest od konkretnej sytuacji, a szczegóły określa art. 767 § 4 kodeksu postępowania cywilnego. Skargę rozpoznaje właściwy sąd, przy którym działa komornik.

Przykład:
Pani Elżbieta jest dłużniczką Pana Dariusza. Początkowo Pan Dariusz próbował odzyskać dług polubownie. Skorzystał z pomocy firmy windykacyjnej, jednak windykatorowi nie udało się doprowadzić do polubownej spłaty zadłużenia. Skierował więc sprawę do sądu. Sąd wydał korzystny wyrok, kolejno zaopatrzył go w klauzulę wykonalności i sprawa trafiła do egzekucji komorniczej. Komornik zajął wynagrodzenie Pani Elżbiety oraz kilka ruchomości, w tym drogocenne futra oraz kolekcję torebek o wartości 10 000 zł. Pani Elżbieta złożyła skargę na czynności komornika. Jej zdaniem zajęte futra i torebki to przedmioty osobiste, podobnie jak żywność, czy pościel, a komornik nie powinien był ich zajmować. Czy dłużniczka ma rację?
Nie. Komornik faktycznie nie może zajmować przedmiotów osobistych dłużnika. Będą to jednak przedmioty takie jak np. lekarstwa, pościel czy bielizna. Kolekcja drogich ubrań i torebek, nawet jeśli to przedmioty użytkowe, z których dłużniczka korzysta na co dzień, co do zasady mogą być przez komornika zajęte.

Co może windykator a co komornik? Podsumowanie

Na koniec, mamy dla Ciebie praktyczną tabelę, w której podsumowaliśmy najważniejsze informacje na temat uprawnień komornika i firm windykacyjnych.

 KOMORNIKWINDYKATOR
Telefony do dłużnikaTAKTAK
Wysyłanie wezwań do zapłatyTAKTAK
Negocjacje polubowne z dłużnikiemNIETAK
Przymusowe wejście do lokalu dłużnikaTAK, w asyście policji, co do zasady w dni roboczeNIE
Zajmowanie ruchomości i nieruchomości, z wyjątkiem wyłączonych spod egzekucjiTAKNIE
Zajęcie rachunku bankowegoTAKNIE
Zajęcia wynagrodzenia za pracę i z umów cywilno-prawnychTAKNIE
Zajęcie rent i emeryturTAKNIE
Spieniężenie majątku dłużnika na licytacjiTAKNIE
Zajęcie świadczenia 500 plusNIENIE
Grożenie dłużnikowiNIENIE
 

Nie chcesz korzystać z usług profesjonalnego windykatora? Odzyskaj pieniądze samodzielnie w systemie do monitoringu należności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl

Skorzystanie z usług firmy windykacyjnej ma swoje zalety... ale i liczne wady. Jeśli chcesz mieć kontrolę nad przebiegiem windykacji, zależy Ci na dobrych relacjach z dłużnikiem, ale równocześnie nie chcesz inwestować zbyt dużo swojego czasu - wypróbuj windykację online.

Windykację online prowadzi się przy pomocy profesjonalnej platformy - Vindicat.pl.

Chociaż mówimy o „samodzielnej” windykacji online, system prowadzi użytkownika przez każdy etap odzyskiwania pieniędzy. Podpowiada jakie czynności należy podjąć i w jakim terminie. Umożliwia także regularne monitorowanie firmowych płatności. System przypomina użytkownikowi, który termin płatności właśnie minął, a który właśnie się zbliża. Do kontrahenta wyśle natomiast odpowiednie powiadomienie.

Przy pomocy jednego systemu możesz kontrolować firmowe płatności windykować - samodzielnie, bez konieczności angażowania windykatorów. Wygodne, prawda?

Z systemu szybko i bezproblemowo wygenerujesz gotowe do użycia dokumenty windykacyjne, takie jak m.in. profesjonalne wezwanie do zapłaty, pozew o zapłatę należności, e-pozew czy wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Możesz także skorzystać z modułu do negocjacji online, pieczęci prewencyjnej Vindicat, popularnej giełdy długów. W zależności od wybranej oferty możesz także dodać wpis do BIG InfoMonitor.

System Vindicat.pl gromadzi w jednym miejscu wszystkie funkcje niezbędne dla skutecznego odzyskiwania pieniędzy.

Zakończenie sprawy na etapie polubownym to rozwiązanie najkorzystniejsze dla wierzyciela

Przed powierzeniem sprawy firmie windykacyjnej, warto wypróbować samodzielną windykację online. To bardzo ciekawe rozwiązanie dla nowoczesnych przedsiębiorców, którym zależy na oszczędności czasu... i pieniędzy.

93% spraw prowadzonych w systemie kończy się na etapie polubownym. Pozwala to uniknąć udziału sądu i komornika, co zawsze wiążę się z dodatkowymi kosztami. Nie trać tam, gdzie nie musisz. Wypróbuj system do monitoringu należności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl. Przekonaj się, że samodzielnie także możesz windykować skutecznie - już od 169 zł miesięcznie.

FAQ:

Czy komornik może zająć przedmiot, który nie jest własnością dłużnika?

Tak. Niestety często tak się zdarza, ponieważ komornik może zająć każdą rzecz, która znajduje się we władaniu dłużnika. Jeśli np. dłużnik jeździ pożyczonym samochodem, komornik co do zasady będzie mógł go zająć. Wyjątkiem są nieruchomości.

Co zrobić, gdy komornik zajmuje cudzą własność?

W takim przypadku w ciągu miesiąca od daty zawiadomienia należy skierować do wierzyciela prośbę o wyjęcie danej rzeczy z postępowania egzekucyjnego. Należy przy tym poinformować komornika, że dana rzecz nie jest własnością dłużnika i podać dane właściciela.

Czego nie może zająć komornik w gospodarstwie rolnym?

W przypadku gospodarstwa rolnego zwolnione z egzekucji mogą być m.in.: należąca do dłużnika krowa, dwie kozy, trzy owce oraz pasza potrzebna do ich wyżywienia. Zwolnione są także maszyny rolnicze niezbędne do wykonywania pracy (wraz z zapasem paliwa i częściami zamiennymi) oraz zapasy ściółek i zboże potrzebne do  zasiewu na przyszły rok.

Kto może złożyć skargę na czynności komornika?

Skargę może złożyć strona oraz każda inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.

Czy komornik może zająć wspólne konto?

Tak. Obowiązkiem dłużnika w takiej sytuacji będzie przedstawienie komornikowi w terminie 7 dni od daty zajęcia wspólnego konta bankowego swojego udziału we wspólnym koncie. Po ustaleniu udziału dłużnika zwalnia się pozostałe udziały od egzekucji.

Czy windykator może zmusić dłużnika do spłaty przedawnionej faktury?

Nie. Windykator nie może zmusić dłużnika do niczego, a już w szczególności realizacji przedawnionego zobowiązania. Więcej o tym, czy dłużnik musi spłacać przedawnione długi, pisaliśmy w artykule Czy można odzyskać pieniądze z przedawnionej faktury?.

Czy warto rozmawiać z windykatorem?

Zdecydowanie tak. Dogadanie się z windykatorem leży zarówno w interesie dłużnika, jak i wierzyciela. Polubowne zakończenie sprawy pozwala uniknąć czasochłonnego i drogiego postępowania sądowego.

Czy można domagać się odszkodowania od windykatora, który działał niezgodnie z prawem?

Tak. Zgodnie z art. 24 kodeksu cywilnego [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93], ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. Dotyczy to również działań windykatorów.

Oceń ten artykuł:

Co może zrobić windykator, a co komornik?
Ocena: 5/5
Głosowano: 4 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!