• vindicat.pl»
 • Baza wiedzy»Pismo o udzielenie informacji dotyczącej stanu postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi

Pismo o udzielenie informacji dotyczącej stanu postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi

05-04-2019

Wniosek o udzielenie informacji dotyczącej stanu postępowania to instytucja, którą powinien znać każdy wierzyciel. Może się przecież zdarzyć tak, że również i w Twoim przypadku zajdzie konieczność sprawdzenia czy i na jakim etapie znajduje się postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika. Jak sporządzić pismo o udzielenie informacji dotyczącej stanu postępowania egzekucyjnego? Czy za złożenie takiego pisma będziesz musiał zapłacić? Dowiesz się z dzisiejszego artykułu.

Pismo o udzielenie informacji dotyczącej stanu postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi

Wniosek o udzielenie przez komornika informacji o stanie egzekucji - co to jest?

Art. 760 (1) kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296] przewiduje możliwość zwrócenia do komornika z wnioskiem o udzielenie informacji na temat stanu postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika. Dotyczy to sytuacji, w chcesz dowiedzieć się o postępowaniach prowadzonych przeciwko dłużnikowi, ich aktualnym stanie, sposobach egzekucji i wysokości egzekwowanych roszczeń. Wniosek taki składa się zawsze w formie pisemnej.

Art. 760 (1) KPC stanowi, że na żądanie wierzyciela, którego roszczenie stwierdzone jest tytułem wykonawczym lub tytułem egzekucyjnym, organ egzekucyjny, który prowadzi egzekucję lub który jest właściwy do jej prowadzenia według przepisów kodeksu, udzieli mu informacji, czy przeciwko dłużnikowi prowadzone jest przez ten organ egzekucyjny postępowanie egzekucyjne. Jeżeli jest - organ powiadomi go o stosowanych sposobach egzekucji oraz o wysokości egzekwowanych roszczeń, a także o aktualnym stanie sprawy.

 

Pismo o udzielenie przez komornika informacji dotyczącej stanu postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 760 (1) KPC - 5 rzeczy, które musisz wiedzieć

Istnieje kilka rzeczy, o których warto pamiętać, decydując się na złożenie pisma o udzielenie informacji o stanie postępowania egzekucyjnego. Pamiętaj, że:

 1. Właściwym adresatem pisma będzie komornik, który już prowadzi postępowanie. Jeśli jednak nie masz na ten temat wiedzy, zacytowany powyżej art. 760 (1) KPC przewiduje również inne rozwiązanie. Swój wniosek możesz złożyć także do komornika, który byłby właściwy ze względu na miejsce zamieszkania czy siedzibę dłużnika.
 2. Wiesz już gdzie skierować swoje pismo - świetnie! Pamiętaj jednak, że aby w ogóle móc to zrobić, musisz posiadać tytuł wykonawczy lub egzekucyjny. Mimo, że przepis mówi o tytule egzekucyjnym lub wykonawczym, w praktyce, aby uzyskać informację, powinieneś posiadać tytuł wykonawczy. Będzie to najczęściej wyrok lub nakaz zapłaty, zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Chodzi tu o tytuły egzekucyjne, które są podstawą egzekucji. Koniecznie przeczytaj artykuł, w którym szczegółowo wyjaśnialiśmy różnicę pomiędzy tytułem egzekucyjnym, a wykonawczym.
 3. W swoim wniosku powinieneś zapytać komornika czy prowadzi przeciwko konkretnej osobie postępowanie egzekucyjne. Jeśli okaże się, że tak jest, komornik musi udzielić Ci informacji o zastosowanych sposobach egzekucji. Poinformuje Cię także o stanie sprawy i wysokości egzekwowanych roszczeń.
 4. Komornik nie ma obowiązku udzielenia Ci informacji o zakończonych już postępowaniach egzekucyjnych. Jeśli jednak interesuje Cię ta kwestia, takie pytanie również możesz zawrzeć w swoim wniosku. Być może trafisz akurat na komornika, który nie będzie widział przeciwwskazań, aby udzielić Ci takiej informacji.
 5. Pismo o udzielenie przez komornika informacji dotyczącej stanu postępowania egzekucyjnego jest wolne od opłat.

Jak napisać wniosek o udzielenie przez komornika informacji dotyczącej stanu postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 760 (1) KPC?

Wniosek o udzielenie informacji o stanie postępowania egzekucyjnego nie jest ściśle sformalizowany. Pamiętaj jednak, aby w swoim piśmie zawrzeć:

 1. Dane Twoje i Twojego dłużnika.
 2. Tytuł wniosku, np. „wniosek o udzielenie przez komornika informacji...”
 3. Warto wskazać podstawę prawną - art. 760 (1) kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Prośbę o udzielenie informacji, czy przeciwko dłużnikowi prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, a jeśli tak - w jakich sprawach.
 5. Prośbę o powiadomieniu Cię o zastosowanych sposobach egzekucji, ich skuteczności, wysokości egzekwowanych roszczeń i aktualnym stanie sprawy.
 6. Jeśli jest to dla Ciebie istotne - a w wielu przypadkach tak będzie - poproś także komornika o udzielenie informacji o przeszłych postępowaniach przeciwko dłużnikowi.
 7. Koniecznie załącz kserokopię tytułu wykonawczego i pamiętaj o podpisaniu wniosku!

Czy warto złożyć wniosek o udzielenie przez komornika informacji dotyczącej stanu postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 760 (1)

Wiesz już czym jest pismo o udzielenie przez komornika informacji dotyczącej stanu postępowania egzekucyjnego i jak je sporządzić. Pozostaje jednak jeszcze jedno ważne pytanie - czy aby na pewno warto? Odpowiedź brzmi - w większości sytuacji jak najbardziej.

Jeśli uzyskasz informację o tym, że przeciwko dłużnikowi toczy się już egzekucja, a także o jej sposobach i etapie - będziesz mógł szybko włączyć się w postępowanie.

W praktyce oznacza to dla Ciebie możliwość skierowania egzekucji do majątku dłużnika, o którym z różnych względów mogłeś wcześniej nie wiedzieć. Może też zajść zupełnie odwrotna sytuacja - być może to właśnie Ty wiesz o majątku dłużnika, przeciwko któremu egzekucja jeszcze się nie toczy. Dzięki uzyskanym od komornika informacjom nie będziesz musiał powtarzać zapytań do Urzędu Skarbowego czy starostwa, które już wolne od opłat nie są.

Praktyczną zaletą złożenia pisma o udzielenie przez komornika informacji dotyczącej stanu postępowania egzekucyjnego jest też możliwość uzyskania informacji o braku zaspokojenia. Może być to dla Ciebie jasny sygnał że w tym konkretnym momencie nie warto wszczynać egzekucji i narażać się na dodatkowe koszty. Informacja o bezskuteczności egzekucji da Ci również mocną podstawę do ewentualnego przygotowania i złożenia wniosku o wyjawienie majątku.

Pisma od komornika mogą również przydać się przy wykazywaniu zasadności wniosku o zabezpieczenie powództwa, jeśli masz jeszcze inne roszczenia wobec dłużnika.

Przykład:
Pan Michał, właściciel firmy transportowej, uzyskał tytuł wykonawczy przeciwko spółce TRANS. Wysokość długu wynosiła 18 000 zł. Pan Michał dowiedział się o instytucji pisma o udzielenie przez komornika informacji dotyczącej stanu postępowania egzekucyjnego i postanowił sprawdzić na jakim etapie są postępowania egzekucyjne prowadzone wobec spółki TRANS. Z informacji, którą otrzymał od komornika po upływie kilku dni, dowiedział się, że czterech innych wierzycieli skierowało egzekucję do majątku dłużnika w postaci samochodów ciężarowych marki Renault o wartości 10 000 zł jeden. Pan Michał wiedział jednak, że dłużnik oprócz floty piętnastu aut marki Mercedes dysponuje trzema sztukami samochodów matki Volvo o wartości 12 000 zł. Postanowił więc szybko złożyć wniosek do komornika, który nie prowadzi jeszcze egzekucji przeciwko TRANS, aby ten jak najszybciej spieniężył auta marki Volvo. Dzięki wnioskowi o udzielenie przez komornika informacji dotyczącej stanu postępowania egzekucyjnego, Pan Michał dowiedział się, że skierowanie egzekucji do majątku dłużnika w postaci kilku sztuk aut marki Volvo może być w tym przypadku znacznie bardziej efektywne.

Dbaj o interesy swojej firmy - monitoruj należności i windykuj w systemie Vindicat.pl

Konieczność sprawdzenia czy wobec dłużnika jest prowadzone postępowanie egzekucyjne i na jakim znajduje się etapie jest konsekwencją braku terminowej zapłaty. Ten problem dotyka większości małych i średnich przedsiębiorców. Jeśli również się z nim borykasz, koniecznie zapoznaj się z możliwościami, które oferuje wierzycielom system do monitoringu należności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl.

System do monitoringu należności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl to jedyne tak kompleksowe narzędzie na rynku. Umożliwi Ci bieżącą kontrolę firmowych należności oraz profesjonalnie przeprowadzi Cię przez każdy z etapów windykacji.

Jeśli w przypadku któregoś z Twoich dłużników zaszła konieczność zawnioskowania o udzielenie informacji dotyczącej stanu postępowania egzekucyjnego, oznacza to, że w przypadku tego dłużnika na windykację polubowną jest już za późno. Być może jednak w przypadku innych Twoich dłużników uda się uniknąć etapu sądowego i egzekucyjnego. Warto się o to postarać, ponieważ polubowne rozwiązanie sprawy zwykle jest najkorzystniejsze dla obydwu stron. Aż 93% spraw prowadzonych w systemie do monitoringu należności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl kończy się właśnie na najkorzystniejszym etapie polubownym.

Dzięki usłudze monitoringu należności, dostępnej w systemie Vindicat.pl zachowasz kontrolę nad firmowymi należnościami. Monitoring należności pozwala na wykrycie nawet kilkudniowej zwłoki w zapłacie, a tym samym - podjęcie odpowiednich kroków.

 

System przeprowadzi Cię także przez całość windykacji polubownej. Wygenerujesz z niego m.in. wezwanie do zapłaty, wniosek o ustalenie danych dłużnika, a w razie potrzeby wystawisz wierzytelność na giełdzie długów. Jeśli jednak dojdzie do etapu sądowego i egzekucyjnego, system Vindicat.pl również zaoferuje Ci odpowiednie wsparcie. Wygenerujesz z niego gotowy i spersonalizowany pozew o zapłatę należności, e-pozew oraz szereg wniosków przydatnych na etapie egzekucji komorniczej.

Jeśli obawiasz się samodzielnego sporządzania pism i wniosków, system do monitoringu należności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl umożliwi Ci wygenerowanie ich w ciągu kilku minut. Zaoszczędzony czas będziesz mógł poświęcić swojej firmie.

Dodatkowo, po założeniu konta w systemie Vindicat.pl i wyborze oferty najlepszej dla Ciebie, zyskasz możliwość negocjacji z dłużnikiem online i dostęp do popularnej giełdy długów. W zależności od wybranej oferty, otrzymasz także dostęp do BIG Info Monitor.

Jeśli systematycznie borykasz się z brakiem terminowych płatności ze strony kontrahentów, system do monitoringu należności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl to rozwiązanie dla Ciebie. To proste w obsłudze i w pełni kompleksowe narzędzie windykacyjne, przy pomocy którego możesz prowadzić windykację z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

Wierzycielu, orientuj się - poznaj swoje prawa i możliwości w postępowaniu egzekucyjnym

Wniosek o udzielenie przez komornika informacji dotyczącej stanu postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 760 (1) nie jest najpopularniejszą instytucją wśród wierzycieli. Warto jednak wiedzieć o takiej możliwości, bo czasami daje ona wierzycielowi szansę sprytnego pokierowania losami postępowania egzekucyjnego. Niezbędne w postępowaniu egzekucyjnym wnioski i pisma możesz sporządzić samodzielnie albo wygenerować je w prosty sposób z systemu do monitoringu należności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl. System Vindicat.pl to kompleksowe wsparcie w działaniach windykacyjnych, stworzone z myślą o małych i średnich firmach. Przekonaj się, ze ułatwi prowadzenie biznesu również Tobie. 

FAQ:

Czy za złożenie pisma o udzielenie informacji dotyczącej stanu postępowania egzekucyjnego trzeba zapłacić?

Nie. Złożenie pisma jest wolne od opłat.

Czy jeśli konkretny komornik nie prowadzi przeciwko mojemu dłużnikowi egzekucji, w odpowiedzi na pismo o udzielenie informacji dotyczącej stanu postępowania egzekucyjnego wskaże właściwego komornika?

Nie. Możesz zapytać jedynie o to czy ten konkretny komornik prowadzi przeciwko Twojemu dłużnikowi postępowanie egzekucyjne i taką odpowiedź otrzymasz. Komornik nie udzieli Ci informacji na temat tego czy inny komornik już rozpoczął postępowanie.

Ile czasu ma komornik na odpowiedź na pismo o udzielenie informacji dotyczącej stanu postępowania egzekucyjnego?

Komornik takiej odpowiedzi powinien udzielić w tzw. normalnym toku czynności. Zwykle udzielenie takiej odpowiedzi zajmuje od tygodnia do dwóch. Jeśli komornik ignoruje pismo i nie udziela odpowiedzi, można złożyć skargę.

Czy komornik w odpowiedzi na pismo o udzielenie informacji o stan postępowania egzekucyjnego musi poinformować o umorzonych egzekucjach?

Nie musi... ale może. Warto w swoim wniosku dopytać również o umorzone postępowania. Może to dać Ci cenną informacje w jakim zakresie egzekucja była skuteczna, a w jakim nie.

Czy można wysłać komornikowi pismo na podstawie art. 760 (1) kodeksu postępowania cywilnego mailem wraz ze skanem tytułu egzekucyjnego?

Doradzamy wysyłkę klasyczną drogą - pocztą. Ze względu na to, że przy korespondencji elektronicznej brakuje tzw. „zwrotki” w aktach, komornicy niezbyt chętnie udzielają odpowiedzi na zapytania mejlowe.

Czy istnieje odpowiednik instytucji przewidzianej w art. 760 (1) kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji?

Nie. Nie stosuje się też odpowiednio art. 760 (1) KPC.

Czy komornik musi powiadomić strony o rozpoczęciu egzekucji komorniczej?

Tak. Komornik zawiadamia strony o wszczęciu postępowania, wysyłając stosowne zawiadomienie o wszczęciu egzekucji.

W jaki sposób uzyskać informacje o stanie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi, jeśli jest się stroną postępowania?

W takiej sytuacji należy napisać analogiczny wniosek, ale na podstawie art. 763 kodeksu postępowania cywilnego. Stanowi on, że komornik zawiadamia stronę o każdej dokonanej czynności, o której terminie nie była zawiadomiona i przy której nie była obecna, i na jej żądanie udziela wyjaśnień o stanie sprawy. Masz pełne prawo wiedzieć na jakim etapie znajduje się Twoja sprawa.

Oceń ten artykuł:

Pismo o udzielenie informacji dotyczącej stanu postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi
Ocena: 5/5
Głosowano: 4 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!