Na co zwrócić uwagę przy wyborze komornika?

05-12-2022

Wyczerpałeś wszystkie dostępne metody windykacji polubownej, a Twój dłużnik wciąż nie uregulował zobowiązań. W dążeniu do rychłego zaspokojenia roszczeń zamierzasz oddać sprawę w ręce komornika. Masz rację, w Twojej sytuacji jest to racjonalny i uzasadniony krok, jednak wiąże się z gruntownym przygotowaniem. Bez odpowiedniej wiedzy możesz nie tylko opóźnić proces windykacji, ale także całkowicie go zaprzepaścić! Koniecznie sprawdź, co powinieneś wiedzieć przed przystąpieniem do tej procedury.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze komornika?

Komornik - nie taki straszny jak go malują!

Egzekucje komornicze bardzo często owiane są złą sławą. Szkodliwe przekonania biorą się z niewiedzy oraz powielania utartych stereotypów. Z pewnością spotkałeś się z krzywdzącym stwierdzeniem, iż działalność komornika sprowadza się do rekwirowania dóbr oraz nachodzenia dłużnika bez uprzedniej zapowiedzi. Nic bardziej mylnego! Komornik jest organem władzy publicznej, którego obowiązuje etyka zawodowa, a zakres jego zadań jest ściśle określony ustawą. Warto również pamiętać, iż skorzystanie z pomocy kancelarii komorniczej nie jest kaprysem - wynika wyłącznie z niesłowności dłużnika.

Pamiętaj! Egzekucję komorniczą poprzedzają czynności windykacyjne o charakterze ugodowym. Komornik wykonuje orzeczenia sądowe w tych sprawach, których nie udało się rozwiązać na drodze windykacji polubownej.

Czy moja sprawa może być rozwiązana w drodze egzekucji komorniczej?

Zanim zdecydujesz się na egzekucję roszczeń, upewnij się, czy Twoja sprawa kwalifikuje się do zakresu obowiązków kancelarii komorniczej. Zadania leżące w kompetencjach komornika określa ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 poz. 771).

Do zadań komornika należą:

 • wykonywanie tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności,
 • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej,
 • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza,
 • wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Aby skutecznie wykonać powyższe czynności, komornik wyposażony jest w szereg narzędzi niedostępnych na etapie windykacji polubownej. Komornicy posiadający doświadczenie w branży doskonale wiedzą, iż sprawy, jakie trafiają do kancelarii w znacznej mierze, dotyczą niesłownych, unikających kontaktu z wierzycielem dłużników. Z tego względu system ich pracy polega na stanowczych posunięciach, a dłużnik, który świadomie ignoruje zawiadomienia, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.

Obsługa spraw przez komornika obejmuje następujące czynności:

 • dostarczenie zawiadomień, dokumentów sądowych i pism procesowych do dłużnika,
 • ustalanie aktualnego miejsca zamieszkania adresata pisma,
 • sporządzanie protokołu stanu faktycznego na podstawie osobistych oględzin.
 

Czy każdy komornik może się zająć moją sprawą?

Odpowiedź jest zwięzła i klarowna: nie. Dlaczego? W głównej mierze wiąże się to z obwarowaniami dotyczącymi terenu obejmowanego przez sąd rejonowy oraz podległą mu kancelarię komorniczą. Komornicy są przypisani do ściśle wyznaczonych rewirów, w zakresie których mogą podejmować działania komornicze. W większości przypadków sprawy są przyjmowane przez kancelarie, których rewir obejmuje siedzibę firmy dłużnika, jego miejsce zamieszkania bądź adres nieruchomości podległej egzekucji. Zanim więc skorzystasz wyboru konkretnego komornika, koniecznie sprawdź obszar sądu rejonowego, do którego jest on przypisany. Powierzenie sprawy niewłaściwemu komornikowi będzie wiązało się z opóźnieniem egzekucji oraz może spowodować realne utrudnienia w rychłym odzyskaniu należnych Ci pieniędzy!

Przykład:

Pani Agata jest początkującą animatorką kultury. Z uwagi na niewielki staż na rynku pracy z radością przyjęła propozycję przeprowadzenia serii warsztatów dla firmy reklamowej, mającej siedzibę na drugim końcu Polski. Pani Agata starannie wykonała zleconą pracę, jednak prezes firmy, Pan Daniel nie uregulował należności wynikających z umowy.

Pani Agata, po wielu bezskutecznych miesiącach windykacji polubownej zdecydowała się na egzekucję rachunku bankowego, informując o tym Pana Daniela. Podejmując taką decyzję, udała się do komornika działającego w jej miejscu zamieszkania. Niestety - wniosek został odrzucony ze względu na niezgodność rewiru, a Pani Agata straciła cenny czas. Ponowienie wniosku we właściwej kancelarii wymagało kolejnych dni oczekiwania. Gdy komornik podjął wreszcie stosowne działania, okazało się, że rachunek Pana Daniela jest pusty. W czasie gdy Pani Agata naprawiała błąd związany z wyborem właściwej kancelarii, Pan Daniel świadomy egzekucji wypłacił z konta wszystkie zgromadzone środki, uniemożliwiając ściągnięcie należności.

Złożenie sprawy do niewłaściwej kancelarii przyczyniło się do określonej reakcji ze strony Pana Daniela. Poinformowanie go o szczegółach postępowania również było ogromnym błędem - jako nieuczciwy dłużnik zyskał czas na opróżnienie rachunku bankowego i pokrzyżowanie planów Pani Agaty. Brak podstawowej wiedzy na temat działań komornika utrudni Pani Agacie szybkie zaspokojenie roszczeń.

Sądy rejonowe obejmują zwykle jedną lub kilka gmin, więc ustalenie prawidłowej jednostki nie powinno stanowić dla Ciebie problemu. W szczególnych przypadkach, w jednej gminie może być powołana większa liczba sądów.

Aby upewnić się, że powierzasz sprawę we właściwe ręce, sprawdź przy jakim sądzie rejonowym działa wybrany przez Ciebie komornik. Zwróć także uwagę czy Twoja sprawa dotyczy obszaru zbieżnego z rewirem sądu rejonowego.

Szczegółowych informacji na temat właściwości sądów rejonowych szukaj na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Znajdziesz tam aktualizowany wykaz komorników wraz z adresami kancelarii oraz wytyczonymi rewirami. Informacje te publikowane są także na oficjalnych witrynach sądów.

Rejon Twojego dłużnika jest odległy? Skorzystaj z prawa wyboru komornika!

Prawo wyboru komornika ma swoje zastosowanie wówczas, gdy chcesz skierować sprawę do kancelarii przypisanej innemu rewirowi. Wyobraź sobie, że przedsiębiorstwo klienta, który nie uregulował należnych Ci zobowiązań, znajduje się na drugim końcu Polski. Jak już wiesz, właściwym dla sprawy rewirem będzie ten obejmujący adres siedziby Twojego dłużnika. To jednak naturalne, że chciałbyś mieć rękę na pulsie i skierować sprawę do lokalnej kancelarii.

W szczególnych przypadkach możesz wybrać komornika spoza rewiru.

Jeżeli Twój wniosek nie dotyczy egzekucji nieruchomości, wydania jej, wprowadzenia nieruchomości w posiadanie lub opróżnienia pomieszczeń z osób i rzeczy, masz możliwość przekazać sprawę dowolnemu komornikowi.

Pamiętaj jednak, że od tej reguły jest wyjątek! Jeśli na stronie kancelarii bądź odpowiedniego dla niej sądu rejonowego widnieje zapis: „Na podstawie art. 8 ust 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych informuje się, że zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela” nie możesz skierować swojej sprawy do takiej jednostki.

Aby uniknąć sprzeciwu ze strony kancelarii, skontaktuj się z wybranym komornikiem telefonicznie. Zapytaj, czy w Twojej sprawie mogą pojawić się okoliczności skutkujące odmową przyjęcia sprawy. Takie działanie z pewnością usprawni proces odzyskania Twoich pieniędzy oraz pozwoli Ci szybko skierować sprawę do właściwej kancelarii.

W celu uruchomienia postępowania w kancelarii poza przypisanym jej rewirem, do wniosku o wszczęcie egzekucji dołącz pisemne oświadczenie o korzystaniu z prawa wyboru komornika. Pamiętaj również, że wybór komornika spoza rewiru może się wiązać z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez wierzyciela, nie dłużnika! Szczególnie tyczy się to egzekucji, które wymagają od komornika dokonywania wizji lokalnych. Opłaty związane z dojazdem poza rewir czy specjalistycznym transportem leżą po stronie wnioskodawcy.

Czy komornik może odmówić wszczęcia egzekucji?

Jak już wiesz, kluczową kwestią w powodzeniu działań windykacyjnych jest szybka reakcja. Twój dłużnik spóźnia się z płatnością o jeden dzień? Nawet w przypadku kilkudniowej zwłoki powinieneś niezwłocznie podjąć działania windykacyjne. Czas jest Twoim sprzymierzeńcem także wtedy, gdy decydujesz się na skorzystanie z pomocy komornika. Musisz wiedzieć, iż istnieją sytuacje, w których komornik ma prawo wstrzymać się od działań egzekucyjnych.

Odmowa wszczęcia egzekucji może pojawić się w przypadku wyboru komornika spoza rewiru.

Utrudnienia czekają na Ciebie szczególnie pod koniec roku kalendarzowego. W myśl ustawy komornik spoza rewiru ma prawo odmówić przyjęcia Twojego wniosku jeśli jego kancelaria ma niską skuteczność, posiada zaległości, bądź osiągnęła limit przyjmowanych spraw. Zwlekając ze skierowaniem sprawy do kancelarii spoza rewiru, musisz liczyć się z tym, że może ona zostać podjęta dopiero w przyszłym roku.

Jak widzisz, proces wyboru właściwego komornika jest złożony i wymaga uprzedniego przygotowania. Chcesz skierować sprawę do kancelarii, jednak nie czujesz się na siłach? Uważasz, że posiadasz niewystarczającą wiedzę na temat egzekucji komorniczych? Nie martw się - nie musisz być przecież specjalistą „od wszystkiego”. Z Vindicat pomożemy Ci odzyskać pieniądze oraz skierować Twoją sprawę do właściwej kancelarii komorniczej!

 

Vindicat - zautomatyzowana windykacja bez wychodzenia z domu!

Nie masz czasu ani ochoty na samodzielną walkę o własne pieniądze? Pozwól naszym ekspertom zadbać o Twoje finanse i zakończyć męczący spór z dłużnikiem. W Vindicat służymy wiedzą i doświadczeniem. Aż 93% powierzonych nam spraw zakończyło się z sukcesem na etapie windykacji polubownej. Nasi eksperci zaopiekują się Twoją sprawą na każdym etapie - nawet w przypadku postępowania sądowo - egzekucyjnego!

Będziemy reprezentować Cię podczas rozpraw w sądzie, a w momencie uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty, przygotujemy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Gdy ją uzyskamy, skierujemy wniosek do komornika i będziemy nadzorować egzekucję aż do momentu jej zakończenia. Nasza kancelaria dokona gruntownej analizy Twojej sprawy, przygotowując podłoże do wkroczenia na drogę sądowo-egzekucyjną.

Nasi specjaliści zajmą się:

 • Szczegółową analizą sytuacji finansowej dłużnika (dowiemy się, czy przechodzi on restrukturyzację bądź złożył wniosek o ogłoszenie upadłości).
 • Kontaktem z dłużnikiem w celu nakłonienia go do pozasądowej spłaty zobowiązań.
 • Przygotowaniem pozwu o zapłatę.
 • Wpisaniem dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
 • Upublicznieniem danych dłużnika na Giełdzie długów Vindicat.

Opłaty związane z obsługą Twojej sprawy zostaną ustalone w pełni indywidualnie, na podstawie dostarczonych przez Ciebie dokumentów.

Vindicat - bezpieczna i wygodna windykacja online!

Powierzając sprawę Vindicat możesz być pewien, że każdy etap windykacji będzie nieprzerwanie nadzorowany przez zespół wyspecjalizowanych ekspertów. Z nami nie zaskoczą Cię żadne posunięcia ze strony nieuczciwego dłużnika. Jako profesjonalna kancelaria windykacyjna działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz etyką zawodową.

System windykacji online Vindicat pozwoli Ci na monitoring sprawy windykacyjnej bez wychodzenia z domu. Dostępne narzędzia wspierają zautomatyzowany proces windykacji. Dzięki naszym rozwiązaniom będziesz miał rękę na pulsie - niezależnie od czasu i miejsca.

Nasz system będzie z Tobą na każdym etapie Twojej sprawy. Znajdziesz w nim:

 • personalizowane wzory pism i ponagleń,
 • zautomatyzowaną wysyłkę zawiadomień do dłużnika,
 • zebranie wszystkich dokumentów i faktur w jednym miejscu,
 • monitoring sprawy online o wygodnej dla Ciebie porze,
 • wsparcie naszych profesjonalistów,
 • specjalistyczną bazę wiedzy.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich finansów z Vindicat. Z nami unikniesz zagubionych faktur, przeoczonych długów oraz trików stosowanych przez nieuczciwych klientów. Nie pozwól, aby dłużnik przejął kontrolę nad Twoimi finansami! Zaufaj wiedzy i doświadczeniu - wybierz Vindicat!

Oceń ten artykuł:

Na co zwrócić uwagę przy wyborze komornika?
Ocena: 5/5
Głosowano: 2 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!