5 największych mitów windykacji. W co wierzą wierzyciele i dłużnicy?

17-10-2022

Windykacja jako narzędzie do odzyskiwania należności w wielu kręgach owiana jest złą sławą. Przez niewiedzę i strach przed windykatorem, wokół procesu narosło mnóstwo mitów, które zakrzywiają prawdziwy obraz. Raz na zawsze rozprawmy się z tym! Dziś skonfrontowaliśmy mity i rzeczywistość windykacyjną.

5 największych mitów windykacji. W co wierzą wierzyciele i dłużnicy?

Jakie jest najważniejsze zadanie windykatora?

Profesjonalne firmy windykacyjne wypracowały mechanizmy, które pomagają wierzycielom odzyskać pieniądze. Współpraca z firmą windykacyjną tak naprawdę jest również najlepszym rozwiązaniem dla dłużnika. Dzięki ingerencji specjalistów możliwe jest opracowanie skutecznego harmonogramu spłaty, dostosowanego do możliwości finansowych dłużnika. Windykatorzy chcą pomóc rozwiązać spór o pieniądze i zwrócić je właścicielowi.

Jakie działania może podejmować windykator:

 • kontaktować się z dłużnikiem telefonicznie np. rozmowa lub wysyłanie sms-ów,
 • przypomnieć o spłacie zadłużenia wysyłając maila,
 • wysłać papierowe wezwanie do zapłaty,
 • zaproponować spotkanie w celu opracowania harmonogramu spłat.

Jest ogromna różnica między windykatorem a komornikiem. Mają oni zupełnie inne kompetencje i możliwości egzekwowania zadłużenia. Zanim dłużnik stanie w obliczu bezlitosnej egzekucji komorniczej, będzie miał kilka sposobności do polubownego rozwiązania sporu. Na taką możliwość otwiera go negocjacja z windykatorem.

 

Windykacja - co to jest i jak z niej skorzystać?

Windykacja to odzyskiwanie roszczenia. Można ją przeprowadzić samodzielnie lub skorzystać z usług firm zajmujących się tym zawodowo. O tym, jak odzyskać należności samodzielnie i kiedy warto, wybrać taką opcję pisaliśmy tutaj.

Najważniejsze cele windykacji:

 • odzyskanie długu,
 • wypracowanie porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem,
 • jak najszybsze zakończenie sporu i uniknięcie drogi sądowej.

Nieuregulowany dług dostarcza stresu zarówno wierzycielowi, jak i dłużnikowi. Wierzyciel, który oczekuje na środki, może odczuwać przykre skutki nierzetelności dłużnika w postaci np. braku płynności finansowej. Z kolei -- dłużnik, stresuje się rosnącym długiem i brakiem środków na pokrycie naliczonych odsetek.

Obydwie strony mają obiekcje przed skierowaniem sprawy do kancelarii windykacyjnej.

Wierzyciele najczęściej obawiają się, że opłaty pobierane przez windykatorów są wysokie, a gwarancji, że odzyskają pieniądze, nie ma. Poza tym nie chcą wypaść źle w oczach dłużnika, który jest ich klientem. Sądzą, że jeśli rozpoczną windykację, to relacje z klientem zostaną bezpowrotnie zniszczone. Dłużnicy obawiają się, że windykator przejmie ich rachunek bankowy, obciąży długiem najbliższą rodzinę, albo będzie nagabywał dłużnika.

Obalenie mitów windykacyjnych przyczyni się do sięgania po narzędzia windykacyjne z większym zaufaniem.

Warto podkreślić, że najlepszym rozwiązaniem jest zakończenie konfliktu na drodze polubownej windykacji. Pozwala to uniknąć egzekucji komorniczej i wielu nieprzyjemnych sytuacji z tym związanych.

Poznaj największe mity na temat windykacji!

Bardzo ważne jest, aby wiedza o procesach windykacyjnych była powszechna i skutecznie zwalczała społecznie zakorzenione mity. Dzięki windykacji każdy przedsiębiorca ma szansę uporządkować swoje zobowiązania finansowe.

Mit 1. Ściganie dłużników jest niezgodne z prawem?

Jednym z najbardziej popularnych mitów jest zarzucenie windykacji i windykatorom bezpodstawnych działań. Dodatkowo takich, które nie mają uzasadnienia prawnego. Oczywiście jest to zupełnie niezgodne z prawdą.

MITEgzekucja roszczeń to postępowanie wbrew prawu.
FAKTWindykacja jest całkowicie zgodna z prawem.

Kancelarie i firmy windykacyjne działają w pełni legalnie. W przypadku, kiedy podmiot egzekucyjny prowadzi windykację w sposób nieetyczny lub naruszający granice prawa windykacyjnego, należy takie okoliczności zgłaszać i od razu wyjaśniać.

Jednak co do zasady, firmy windykacyjne mają pełne prawo do tego, aby odzyskiwać roszczenia na rzecz wierzyciela. Mają prawo do kontaktu z dłużnikiem i wysyłania mu wezwań do zapłaty. Dłużnik, który mimo prób

polubownego rozwiązania sporu dalej nie ureguluje należności, może zostać wezwany przez firmę windykacyjną do rozwiązania sporu na drodze sądowej.

Mit 2. Windykatorzy nadużywają swoich kompetencji, aby nękać dłużników?

Słyszałeś o tym, że windykatorzy wręcz zadręczają dłużników? Bombardują ich częstymi telefonami, mailami, a czasami nawet przychodzą niezapowiedziani do domu czy firmy? Jeśli tak, doskonale, że tu jesteś, bo zweryfikujemy tę informację! Żadna działająca zgodnie ze sztuką firma nie będzie wysyłała Ci miliona sms-ów, nie dostaniesz też przypomnienia wyrażonego w bardzo niekulturalnej formie.

MITWindykator wysyła dłużnikowi setki sms-ów i dzwoni kilka razy dziennie, aby przypomnieć o zadłużeniu. Windykator może dodatkowo szantażować/zastraszać dłużnika.
FAKTWindykator ma prawo do kontaktu za pomocą współczesnych technologii, takich jak telefon czy mail, ale próbę kontaktu podejmie tylko kilka razy i zawsze forma komunikacji będzie formalna i pełna szacunku do rozmówcy.

Prawda jest taka, że firma windykacyjna może kontaktować się z dłużnikiem, zarówno listownie, mailowo, jak i telefonicznie. Opcją na komunikację między dłużnikiem a windykatorem, jest również windykacja terenowa. Jeżeli strony wyrażą taką chęć, istnieje możliwość umówienia spotkania i omówienia szczegółów spłaty zadłużenia.

Możliwości, które windykator może zaproponować na spotkaniu:

 • rozłożenie długu na raty,
 • ustalenie terminów spłat,
 • polubowne zażegnanie sporu.

Wszystkie ruchy podejmowane przez windykatora mają na celu wypracowanie porozumienia i zakończenie konfliktu w sposób polubowny. Próby kontaktu mogą być podejmowane kilkakrotnie i leży to również w interesie dłużnika, aby być w kontakcie z windykatorem. Brak odpowiedzi i próby unikania kontaktu doprowadzą do skierowania sprawy do sądu i komorniczej egzekucji należności.

Mit 3. Windykator złamie prawo, aby odzyskać pieniądze od dłużnika?

Zadaniem windykatora jest odzyskanie środków wynikających z roszczenia. Wierzyciel, zgłaszając się do firmy windykacyjnej, wie, że windykatorzy mają dużo narzędzi, które podnoszą skuteczność spłacania zobowiązań. Windykator wykorzysta wszystkie dostępne prawnie sposoby, aby odzyskać dług. Wbrew obawom leżącym u podłoża tego mitu, windykator nie będzie stosował nielegalnych praktyk, które by zmusiły dłużnika do spłaty zobowiązania.

MITWindykator podejmuje nielegalne metody i łamie prawo, aby pozbawić dłużnika pieniędzy.
FAKTWindykator wykorzystuje dostępne i popularne w branży metody windykacyjne.

Jeżeli jako dłużnik masz podejrzenia, że podejmowane działania przekraczają ramy standardowej windykacji, możesz zwrócić się m.in. do:

 • Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Komisji Etyki ZPF,
 • Rzecznika Praw Konsumentów.

Moment, w którym windykator kontaktuje się z dłużnikiem, jest dla dłużnika sygnałem do działania. Dzięki podjęciu aktywnej współpracy z windykatorem dłużnik dowie się, jakie ma możliwości rozłożenia zobowiązania oraz ile wynosi dotychczasowe obciążenie finansowe. Dzięki kalkulatorom odsetek windykator wie dokładnie jaka kwota została obliczona na konkretny dzień. Polubowna windykacja jest najtańszą i najszybszą drogą do uregulowania zobowiązania. Właśnie na tym skupiają się firmy windykacyjne.

Mit 4. Windykator zajmie konto bankowe dłużnika i pozbawi go wszystkich oszczędności?

Profesja ściągania długów błędnie kojarzona jest również z zajmowaniem środków bankowych. Wyjaśnijmy to: windykator nie jest komornikiem! Windykator nie ma możliwości pobrać środków do zaspokojenia roszczenia z rachunku bankowego dłużnika. Może doprowadzić do egzekucji komorniczej. Jednak to zajmuje trochę czasu i wydarzy się, dopiero kiedy sąd zatwierdzi klauzulę wykonalności. Pisaliśmy już o klauzuli wykonalności w naszej bazie wiedzy.

MITWindykator odbierze dłużnikowi pieniądze z konta bankowego.
FAKTWindykator nie jest komornikiem i nie ma prawa zajmować dostępnych środków finansowych, mienia ani nieruchomości.

Windykator nie może:

 • dokonać eksmisji zadłużonego lokatora,
 • zająć środków z konta bankowego,
 • zająć majątku w postaci nieruchomości lub wartościowego mienia.

Powyższe czynności może wykonać komornik. Windykator może natomiast pomóc wierzycielowi doprowadzić do momentu, w którym sąd zasądzi takie postanowienie. Dopiero po uzyskaniu sądowego tytułu wykonawczego komornik zajmie środki na poczet uregulowania długu. Firmy windykacyjne zawsze przed wstąpieniem na drogę sądową proponują, aby strony zawarły pozasądowe porozumienie.

Mit 5. Firma windykacyjna bezprawnie udostępnia dane dłużnika?

Firmom windykacyjnym bardzo często zarzuca się, że bezprawnie udostępniają dane dłużników. Prawdą jest, że upublicznianie danych dłużników to działanie 100% zgodne z prawem. Jednym z narzędzi windykacyjnych jest Giełda długów, na której można sprzedać zadłużenie i w ten sposób pozbyć się problemu z nierzetelnym dłużnikiem.

MITWindykator nie może publicznie udostępniać danych dłużnika.
FAKTWindykator ma prawo do upubliczniania danych o zadłużeniu.

Dużą elektroniczną Giełdę długów prowadzi kancelaria windykacyjna Vindicat. Co ważne skupować długi oraz dodawać zobowiązania na sprzedaż mogą osoby prywatne jaki i firmy. Można wyszukać wstawioną wierzytelność wpisując nazwę, NIP oraz miejscowość. Giełda długów Vindicat jest dostępna tutaj.

 

Vindicat.pl - system, który odzyska Twoje niezapłacone faktury

System pozwala na samodzielną windykację z własnego biura. Pomaga także w zarządzaniu wierzytelnościami. System do monitoringu i windykacji online Vindicat to narzędzie dedykowane przedsiębiorcom zarządzającym małymi i dużymi firmami. Dzięki wsparciu Vindicat Twoja firma odzyska środki zamrożone w niezapłaconych fakturach.

Wszystko, co musisz zrobić to zalogować się do systemu i wprowadzić dane z nieopłaconej faktury. Dalej poprowadzi Cię system, po kolei będzie wskazywał pisma i procedury, o których powinieneś pamiętać, aby windykacja była skuteczna. W systemie Vindicat znajdziesz personalizowane wzory pism windykacyjnych i sądowych, takich jak: wezwanie do zapłaty czy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.

Najważniejsze obszary działalności Vindicat:

 • Monitoring płatności, który sprawia, że żaden termin płatności nie zawieruszy się w stosie faktur. Przypomnienie o zapłacie wysłane na czas sprawi, że Twoja firma dostanie środki w wyznaczonym terminie.
 • Dostęp do pieczęci prewencyjnej- dzięki temu minimalizujesz ryzyko pojawienia się kolejnych zaległości.
 • Rozstrzyganie sporów na etapie windykacji polubownej - Vindicat, aż 93% spraw zakończył z sukcesem, korzystając jedynie z windykacji polubownej.
 • Wsparcie podczas windykacji sądowo-egzekucyjnej - pisma wygenerujesz z systemu lub zgłosisz się bezpośrednio do kancelarii Vindicat.

System oszczędza Twój czas i wyklucza możliwość popełnienia błędu podczas wypełniania pism sądowych. Pomoże Ci uporządkować sprawy finansowe i skutecznie zarządzać wierzytelnościami. Dołącz do grona zadowolonych klientów Vindicat i ciesz się płynnością finansową.

FAQ:

Czy mogę ignorować wezwania do zapłaty wysyłane przez windykatora?

Nie. Wezwania do zapłaty to ostatnie próby polubownego porozumienia się. Skorzystaj z tej opcji i spłać swoje długi.

Czy wpisanie do rejestru dłużników może rzutować na problemy w otrzymaniu kredytu?

Tak. Jeśli Twoje dane widnieją na liście dłużników, możesz mieć trudności lub całkowicie zaprzepaścić szansę na otrzymanie kredytu hipotecznego.

Czy rodzina jest zobowiązana do uregulowania mojego zadłużenia?

To zależy. Rodzina może odziedziczyć długi razem z przyjętym spadkiem po zmarłym członku rodziny np. dziadku czy babci. Krewny będzie zobowiązany do spłaty zadłużenia również, kiedy poświadczył Twój kredyt jako żyrant.

Czy firma windykacyjna może zająć moje konto bankowe?

Nie. Windykatorzy nie mają takich uprawnień. Zajmować środki na rachunku bankowym może jedynie komornik.

Czy mogę samodzielnie uzyskać tytuł wykonawczy do egzekucji dłużnika?

Tak. Możesz samodzielnie reprezentować swoje interesy przed sądem. Jednak jeśli brak Ci doświadczenia lub czasu, zalecamy skorzystanie z firmy Vindicat.

Oceń ten artykuł:

5 największych mitów windykacji. W co wierzą wierzyciele i dłużnicy?
Ocena: 5/5
Głosowano: 2 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!