Jak przebiega windykacja?

17-07-2017

Windykacja należności to proces dość skomplikowany. Składają się na niego różne działania, których finalnym efektem ma być odzyskanie przez wierzyciela środków, do spłaty których zobowiązany jest dłużnik.

Przebieg procesu windykacji można podzielić na kilka etapów. Najpierw należy podjąć działania polubowne, następnie sądowe, aby wreszcie przejść do postępowania egzekucyjnego. Te działania są klasycznie uznawane za kompletny przebieg procesu windykacji. Warto jednak podjąć pewne kroki wcześniej - można je zbiorczo nazwać jako działania prewindykacyjne.

 

obrazek przedstawia pieniądze EURO w nominale 500 w banderolach

Pre-windykacja

Warto rozpocząć proces odzyskiwania należności już od działań prewencyjnych, których podjęcie znacznie zwiększa szanse na terminową spłatę należności przez dłużnika. Te najbardziej typowe (i jednocześnie najbardziej skuteczne) działania prewencyjne to weryfikacja stanu zobowiązań kontrahenta, sprawdzenie czy kontrahent nie występuje na giełdzie długów i umieszczenie pieczęci prewencyjnej na wystawianych przez wierzyciela fakturach.

 

Postępowanie polubowne

Postępowanie polubowne to nic innego jak nieformalne kontakty wierzyciela z dłużnikiem mające na celu przypomnienie o konieczności spłaty i ustalenie jej warunków. Kontakty mogą odbywać się za pośrednictwem rozmów telefonicznych, wiadomości tekstowych, e-maili, itp. Strony mogą negocjować np. umorzenie odsetek, czy rozłożenie płatności na raty. Aby zmotywować dłużnika do jak najszybszej spłaty można upublicznić jego zobowiązanie na giełdzie długów oraz wpisać go do bazy nierzetelnych kontrahentów, która jest prowadzona przez biura informacji gospodarczej, takie jak np. BIG InfoMonitor.

Postępowanie sądowe

Jeśli nie uda się odzyskać środków na etapie postępowania polubownego to trzeba przejść do środków o bardziej formalnych charakterze. Postępowanie sądowe rozpoczyna się od złożenia pozwu w celu uzyskania nakazu zapłaty. Następnie wierzyciel musi wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności, po którego uzyskaniu może przejść do postępowania egzekucyjnego.

Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się od wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji. Następnie wierzyciel decyduje z jakich części majątku dłużnika będzie dochodził przymusowej spłaty. Cały proces egzekucyjny jest prowadzony za pośrednictwem komornika.

 

Za trudno?

Jeżeli ten proces wydaje się za bardzo skomplikowany to zawsze można szukać pomocy u profesjonalistów – w wyspecjalizowanych kancelariach prawnych czy w systemach automatyzujących proces odzyskiwania należności (takich jak np. Vindicat).

Oceń ten artykuł:

Jak przebiega windykacja?
Ocena: 5/5
Głosowano: 7 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!