Jak poprawić konkurencyjność przedsiębiorstwa?

09-06-2017

Konkurencyjność przedsiębiorstwa to nic innego jak zdolność danego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą do osiągania większych zysków niż jego konkurenci. Oczywiście konkurencyjność zależy od szeregu czynników, jednak obszarem, który w największy sposób wpływa na konkurencyjność danego podmiotu jest sposób realizowania procesów biznesowych przez ten podmiot. Tylko efektywnie zarządzane i maksymalnie zautomatyzowane procesy biznesowe dają efekty synergiczne. I to właśnie te efekty synergii powodują powstanie przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa.

mężczyzna przegląda dane na tablecie

Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa


Odpowiadając na tak postawione pytanie, trzeba od razu zastrzec, że zupełnie inaczej buduje się konkurencyjność danego biznesu na arenie międzynarodowej i w stosunkach krajowych. Budowanie sukcesu międzynarodowego jest oczywiście znacznie trudniejsze i zależy od większej liczby czynników i to w dużej mierze od takich czynników, na które dany podmiot nie ma wpływu – jak np. ogólna konkurencyjność kraju pochodzenia. Natomiast budowanie krajowej konkurencyjności danego podmiotu opiera się głównie o optymalizację wewnętrznych procesów biznesowych w danej firmie. Właśnie na tym drugim aspekcie skupimy się poniżej.

Automatyzacja procesów biznesowych jako sposób na zwiększenie konkurencyjności danego podmiotu


Najlepszym sposobem na zwiększenie konkurencyjności danego biznesu jest dokonanie jego maksymalnej automatyzacji (czyli skomputeryzowania procesów biznesowych). W obecnych czasach przedsięwzięcie biznesowe nie jest w stanie konkurować na rynku bez automatyzacji procesów wewnętrznych, bowiem tylko działania skomputeryzowane (ang. computer-assisted) są uporządkowane, mierzalne i łatwo kontrolowalne, dzięki czemu wewnętrzny proces decyzyjny jest elastyczny, a przepływ informacji zoptymalizowany.

Windykacja jako jeden z procesów biznesowych mogących budować przewagę konkurencyjną


Każdy proces biznesowy należy zoptymalizować poprzez automatyzację – nawet (a w zasadzie przede wszystkim) te działania, które nie są główną działalnością firmy (pozwala to oszczędzić czas, który może zostać poświęcony na działalność główną).

zautomatyzowanie procesów biznesowych pozwala nam na oszczędność czasu, który możemy wykorzystać na rozwój swojego biznesu

Dobrym przykładem działań, które należy zoptymalizować jest proces windykowania niespłaconych terminowo należności. Wielu przedsiębiorcom wydaje się, że działania windykacyjne należy podejmować dopiero jak pojawi się jakiś zator płatniczy. Takie działanie nie jest efektywne. Biznes nie może efektywnie konkurować na rynku, jeżeli tak ważny proces jak zapewnienie płynności finansowej nie jest należycie zautomatyzowany. Każdy przedsiębiorca powinien podejmować działania zapewniające płynność finansową już na etapie negocjacji z potencjalnymi kontrahentami. Dopiero dzięki zautomatyzowaniu całości działań (od prewindykacji, czyli sprawdzenia stanu zobowiązań kontrahenta w biurze informacji gospodarczej, czy umieszczenia pieczęci prewencyjnej na wystawianych fakturach aż po tzw. twarde narzędzia windykacyjne – od postępowania polubownego, przez sądowe, aż do egzekucji należności z udziałem komornika) powinien być wspierany przez aplikacje, systemy czy inne narzędzia internetowe.

schemat pokazuje, że automatyzacja procesów biznesowych wpływa na wzorst konkurencyjności przedsiebiorstwa poprzez zapewnienie mu tak ważnej płynności finansowej

Najlepszym narzędziem pozwalającym na budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez automatyzację procesów budujących płynność finansowa przedsiębiorstwa jest system VCAT dostępny na stronie vindicat.pl. Decyzja o współpracy z tą firmą to pewność zaangażowania w sprawy każdego klienta, gwarancja doświadczenia w zakresie skutecznego odzyskiwania należności i intuicyjne oprogramowanie (którego łatwość obsługi zaskoczy nawet użytkowników, którzy nigdy nie mieli doświadczenia w zakresie odzyskiwania należności).

 

Oceń ten artykuł:

Jak poprawić konkurencyjność przedsiębiorstwa?
Ocena: 5/5
Głosowano: 8 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!