Zaliczka i zadatek a windykacja

09-10-2020

Zaliczka i zadatek to pojęcia, które mogą pojawić się w kontekście współpracy z firmą windykacyjną. Wierzyciel, poszukując wsparcia w odzyskaniu pieniędzy, może spotkać się z ofertą tzw. windykacji z zaliczką.

Zaliczka i zadatek a windykacja

Czym właściwie jest „windykacja z zaliczką” i dlaczego nie powinniśmy mylić pojęcia „zaliczki” z pojęciem „zadatku”? Wyjaśniamy w dzisiejszym artykule.

Zadatek a zaliczka - to nie to samo!

„Zadatek” i „zaliczka” to pojęcia, które bywają ze sobą mylnie utożsamiane - przez wierzycieli, dłużników, jak i inne podmioty obecne w obrocie gospodarczym. Warto jednak znać różnice między nimi. Wiedza ta przydaje się nie tylko przy okazji windykacji, ale przede wszystkim - przy podpisywaniu umów handlowych z kontrahentami. Jest w zasadzie niezbędna dla pełnego i świadomego zabezpieczenia swoich interesów.

Zaliczka a zadatek - co je łączy?

 • zarówno zaliczkę, jak i zadatek wpłaca się zasadniczo jeszcze przed wykonaniem umowy,
 • jeśli dojdzie do wykonania umowy, zarówno zaliczkę, jak i zadatek zalicza się na poczet wynagrodzenia.

Zaliczka a zadatek - różnice

 • jeśli nie dojdzie do wykonania umowy, zaliczka co do zasady podlega zwrotowi - wynika to z faktu, że zaliczkę uiszcza się na poczet przyszłego wynagrodzenia,
 • jeśli nie dojdzie do wykonania umowy, zadatek nie podlega zwrotowi.

Zadatek może wydawać się więc korzystniejszym rozwiązaniem z perspektywy przedsiębiorcy... jest jednak pewien „haczyk”.

Jeśli strona, która otrzymała zadatek, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania, klient może zażądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. Wynika to bezpośrednio z 394 § 1 kodeksu cywilnego [Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495, z 2020 r. poz. 875]

No dobrze, ale jak te informacje mają się do windykacji?

 

Windykacja z zaliczką - co to jest?

Niektóre firmy windykacyjne mają w swoich ofertach propozycję tzw. windykacji powierniczej z zaliczką (z zaliczką - nie z zadatkiem). Wierzyciel, który decyduje się skorzystać z tej formy windykacji, przelewa na firmę windykacyjną prawa do wierzytelności. Usługa taka polega na tym, że wierzyciel po rozpoczęciu działań windykacyjnych przez firmę, otrzymuje od niej część swojej należności (czyli właśnie zaliczkę).

Kwota zaliczki, którą otrzymuje wierzyciel, zwykle wynosi kilkadziesiąt procent wartości wierzytelności. Jest to więc konkretny „zastrzyk gotówki”.

Najczęściej pieniądze trafiają na konto wierzyciela w ciągu 14 dni od rozpoczęcia procesu odzyskiwania należności przez windykatorów danej firmy. Wierzyciel otrzymuje finansowanie i dzięki niemu może uregulować chociaż część własnych zobowiązań.

Co dalej? Po odzyskaniu całości pieniędzy od dłużnika firma windykacyjna dokonuje rozliczeń z wierzycielem.

Pozostałą kwotę wierzytelności wierzyciel otrzymuje po całkowitym jej odzyskaniu przez firmę windykacyjną. Jest ona pomniejszona o wysokość zaliczki, którą klient otrzymał wcześniej oraz o wynagrodzenie firmy windykacyjnej.

Windykacja a zaliczka - jak przebiega windykacja powiernicza z zaliczką?

Zlecenie firmie windykacyjnej tzw. windykacji z zaliczką zasadniczo nie jest skomplikowane. W tym celu należy przede wszystkim przekazać firmie windykacyjnej wszystkie informacje o długu oraz posiadane informacje o osobie dłużnika. Kolejno proces odzyskiwania należności w ramach tej formy windykacji przebiega następująco:

 1. Firma windykacyjna bada kondycję finansową firmy - zazwyczaj robi to nieodpłatnie.
 2. Dochodzi do zlecenia windykacji firmie windykacyjnej.
 3. Następuje cesja - przelew wierzytelności na rzecz firmy windykacyjnej. Więcej o tym, czym jest cesja wierzytelności, pisaliśmy w artykule Co to jest cesja wierzytelności i jak działa?
 4. Firma windykacyjna wypłaca wierzycielowi zaliczkę w wysokości kilkudziesięciu procent wartości długu. W skrajnych przypadkach może to być nawet do 90%. Zwykle jednak jest to 60-70%.
 5. Firma windykacyjna rozpoczyna windykację. Prowadzi ją od etapu polubownego, poprzez postępowanie sądowe, aż po ewentualną egzekucję.
 6. Po odzyskaniu należności windykacyjna rozlicza się z wierzycielem. Wypłaca mu kwotę odzyskanej należności. Jest ona jednak odpowiednio pomniejszona o kwotę zaliczki (którą wierzyciel uzyskał już wcześniej) oraz o wynagrodzenie firmy windykacyjnej. Wynagrodzenie to może mieć różną wysokość - określa je umowa zawarta z konkretną firmą.
 7. Firma windykacyjna wystawia fakturę za usługi, które świadczyła na rzecz wierzyciela.
 8. Firma windykacyjna odzyskuje koszty windykacji od dłużnika.

Przykład:
Firma Pani Anny nie otrzymała płatności od swojego kluczowego kontrahenta. Kwota należności wynosiła blisko 50 000 zł. Z związku z tym nad mikroprzedsiębiorstwem pani Anny zawisło widmo utraty płynności finansowej. Pani Anna rozważała zaciągnięcie pożyczki na pokrycie bieżących zobowiązań swojej firmy. Otrzymała jednak ofertę windykacji z wypłatą zaliczki. Uznała, że to korzystniejsze rozwiązanie i zdecydowała się z niej skorzystać. Dokonała cesji wierzytelności na firmę windykacyjną, a zabezpieczeniem był także weksel. Dzięki temu w ciągu kilku dni po podpisaniu umowy otrzymała zaliczkę w wysokości 60% windykowanej wierzytelności. Za te pieniądze mogła uregulować bieżące zobowiązania swojego przedsiębiorstwa. Pozostałą kwotę, pomniejszoną o wysokość zaliczki i wynagrodzenie firmy windykacyjnej, otrzyma po pomyślnym zakończeniu windykacji.

Czy warto korzystać z windykacji z zaliczką?

Dla przedsiębiorstw, które znajdują się w sytuacji podobnej do opisanej w powyższym przykładzie - windykacja powiernicza z zaliczką może wydawać się dobrym rozwiązaniem. Dzięki otrzymanej zaliczce przedsiębiorstwo może przede wszystkim uregulować swoje bieżące zobowiązania. Uniknie tym samym konieczności np. brania dodatkowych pożyczek. Co więcej, pieniądze z zaliczki trafią na konto wierzyciela bardzo szybko. W wielu przypadkach może to być rozwiązanie naprawdę godne uwagi.

Zanim jednak dojdzie do podpisania umowy, warto wziąć pod uwagę, że:

 • Firma windykacyjna pobierze oczywiście wynagrodzenie za swoje usługi.
 • Nie wszystkie firmy windykacyjne mają w swojej ofercie możliwość windykacji powierniczej z zaliczką.
 • Wyboru firmy windykacyjnej powinniśmy dokonać rzetelnie. Trzeba wybrać taką firmę windykacyjną, która należności będzie dochodzić profesjonalnie - legalnie i z poszanowaniem praw dłużnika. Obecnie działa tak większość windykatorów, jednak niestety na rynku windykacyjnym nadal można trafić na niechlubne wyjątki. O tym, jak wybrać firmę windykacyjną, pisaliśmy m.in. w artykule Jak wybrać dobrą firmę windykacyjną?
 

Wolisz odzyskać pieniądze bez pośrednictwa windykatorów? Windykuj samodzielnie - bez wychodzenia z domu

Opcja windykacji z zaliczką może być ciekawym rozwiązaniem, jednak coraz większa liczba przedsiębiorców chce zredukować koszty windykacji do minimum. W takim przypadku najkorzystniejszym rozwiązaniem jest samodzielne prowadzenie windykacji. To także dobra opcja dla firm, które zwyczajnie nie chcą angażować w sprawę osób trzecich.

Na szczęście - współcześnie samodzielna windykacja także może być bardzo skuteczna i szybka! Szczególnie jeśli mówimy o kompleksowej i nowoczesnej windykacji online - przy pomocy systemu do monitoringu płatności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl.

Jak działa samodzielna windykacja online w systemie Vindicat.pl? Wystarczy zarejestrować się w systemie, wybrać ofertę i podać danez nieuregulowanych faktur. System precyzyjnie i w zrozumiały sposób wyjaśni każdy kolejny krok.

Z systemu przedsiębiorca może m.in. szybko wygenerować wszystkie niezbędne dokumenty - wezwania do zapłaty, pozwy, wnioski o nadanie klauzuli wykonalności oraz inne pisma. Są spersonalizowane i gotowe do użycia. To jednak dopiero początek możliwości samodzielnej windykacji online.

System Vindicat.pl to także:

 • Stały monitoring płatności - dopasowany do potrzeb małych i średnich firm.
 • Robot windykacyjny. Sztuczna inteligencja na życzenie może przejąć od Ciebie proste, powtarzalne czynności. Dzięki temu oszczędzisz to, co najważniejsze - czas!.
 • Wpis do zaufanego i najpopularniejszego Biura Informacji Gospodarczej - BIG InfoMonitor.
 • Giełda długów. Dzięki Vindicat.pl szybko sprawdzisz, czy Twój kontrahent nie figuruje na giełdzie długów. Możesz także dodać dane swoich nierzetelnych klientów i ostrzec innych.
 • Moduł do negocjacji z online. Z systemem Vindicat.pl w pełni zdalne negocjacje są możliwe! Negocjuj bezpiecznie online, a następnie wygeneruj zsystemu gotową ugodę.
 • Pieczęć prewencyjna. Umieść pieczęć Vindicat na fakturze i uświadom klientowi, że w razie jakichkolwiek problemów,pl zajmie się sprawą.

93% spraw prowadzonych przy pomocy systemu Vindicat.pl kończy się na etapie polubownym. Bez konieczności angażowania sądu i komornika!

Jeśli jednak preferujesz klasyczne rozwiązania i chcesz skorzystać z pomocy rzetelnych windykatorów - skontaktuj się z kancelarią windykacyjną Vindicat. Kancelaria przeanalizuje Twoją sprawę zupełnie za darmo.

Najważniejsze zalety współpracy z kancelarią windykacyjną Vindicat to:

 • niskie prowizje - jedne z najniższych na rynku,
 • rozliczenie success fee,
 • brak opłaty początkowej,
 • dostęp do stanu sprawy 24/7 w wygodnym systemie online,
 • pełen profesjonalizm i gwarancja zachowania najwyższych standardów windykacyjnych przy jednoczesnej skuteczności.

Windykuj razem z Vindicat - samodzielnie lub z pomocą kancelarii windykacyjnej.

Nie pozwól, aby nierzetelni kontrahenci doprowadzili do problemów finansowych w Twojej firmie

Problem z klientami, którzy nie płacą na czas, zna niemal każdy mały i średni przedsiębiorca. Najważniejsze, aby działać już od momentu wystąpienia pierwszych trudności. Windykację polubowną (telefon do dłużnika, mail, SMS) można rozpocząć tak naprawdę już kolejnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności. Czas jest kluczowy bez względu na wybór metody windykacji. Szybkość działania znacznie zwiększa szansę na odzyskanie pieniędzy. Dotyczy to zarówno windykacji przy pomocy firmy windykacyjnej, jak i windykacji samodzielnej.

Wybierz metodę, która najlepiej sprawdzi się w Twojej firmie. Zapoznaj się z ofertą Vindicat - windykuj samodzielnie lub z pomocą profesjonalnej kancelarii windykacyjnej. Wybierz rozwiązanie, które skutecznie uchroni Twoją firmę przed problemami z płynnością finansową.

FAQ:

Ile najczęściej wynosi wynagrodzenie firmy windykacyjnej?

Każda firma windykacyjna ustala własne stawki. Zwykle jest to kilka procent całkowitej wartości wierzytelności. Dużo zależy jednak od stopnia skomplikowania sprawy i liczby czynności, jakie trzeba będzie podjąć w trakcie windykacji. W przypadku kancelarii Vindicat ceny rozpoczynają się już od 5% wartości sprawy, a kosztami windykacji możesz obciążyć swojego dłużnika.

Na czym polega rozliczenie success fee?

Rozliczenie success fee jest zasadniczo najkorzystniejszą dla wierzyciela formą rozliczenia z firmą windykacyjną. Wynagrodzenie firmy windykacyjnej zależy tutaj od osiągnięcia zakładanego celu. Kancelaria windykacyjna Vindicat rozlicza się z klientami w taki właśnie sposób.

Jakie są rodzaje windykacji z firmą windykacyjną - oprócz windykacji powierniczej z zaliczką?

Oprócz windykacji powierniczej z zaliczką wierzyciel może zlecić firmie windykacyjnej odzyskiwanie należności także w ramach: windykacji powierniczej („zwykłej”, bez zaliczki), windykacji na zlecenie i windykacji polubownej na zlecenie.

Jakie informacje trzeba przekazać firmie windykacyjnej?

Firma windykacyjna poprosi o wszelkie informacje związane z należnością, jak i osobą dłużnika. Najczęściej będą to: dane teleadresowe, informacje o tym, gdzie dłużnik aktualnie przebywa, informacje o składnikach majątkowych dłużnika itp. Ostatecznie firma windykacyjna może zdobyć te informacje samodzielnie, jednak współpraca z wierzycielem w tym zakresie znacznie przyspiesza odzyskanie pieniędzy.

Firma windykacyjna czy kancelaria prawna - co wybrać?

Każde z tych rozwiązań ma swoje plusy i minusy. Podczas gdy kancelaria prawna będzie działać z zachowaniem najwyższych standardów, firma windykacyjna może okazać się skuteczniejsza. Różnice szczegółowo wyjaśnialiśmy w artykule Windykacja z kancelarią windykacyjną czy adwokacką - co wybrać?.

Czy kwota zaliczki lub zadatku może wynosić 100%?

Nie. Bez względu na to, jaką formę przedpłaty ustalisz z drugą stroną umowy, nigdy nie może ona wynosić 100% całości ustalonej kwoty.

Ile najczęściej w przypadku umów z kontrahentami wynosi zadatek?

Przepisy nie precyzują konkretnej wysokości zadatku. Przyjmuje się jednak, że zazwyczaj zadatek wpłaca się w wysokości 10-20% całkowitego wynagrodzenia.

Oceń ten artykuł:

Zaliczka i zadatek a windykacja
Ocena: 5/5
Głosowano: 2 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!