Windykacja - od czego zacząć?

24-04-2023

Musisz przyznać, że nikt nie chce zawiązywać relacji biznesowych z podmiotami, które zalegają z regulowaniem zobowiązań. Mimo ostrożności znalazłeś się w takiej sytuacji? Jeśli Twój Klient zwleka z regulowaniem płatności, potrzebna jest Ci wiedza o tym, jak zacząć windykację. Zapoznaj się z naszym artykułem i sprawdź jakie kroki powinieneś podjąć, aby odzyskać należne Ci pieniądze.

Windykacja - od czego zacząć?

Jak uchronić się przed nieuczciwym klientem?

Zanim podpiszesz umowę, zastosuj działania prewencyjne. Sprawdź, czy Twój potencjalny klient widnieje w rejestrach dłużników. Aby tego dokonać, najczęściej potrzebujesz wyłącznie NIP-u, który jest informacją ogólnodostępną.

Przykład:

Pani Jolanta jest właścicielką przedsiębiorstwa, które zajmuje się produkcją i dystrybucją filmów. W związku z tym, że potrzebuje odpowiedniego oświetlenia do realizacji swoich produkcji, postanowiła nawiązać współpracę z firmą oświetleniową pana Łukasza. Przed podpisaniem umowy, kobieta postanowiła sprawdzić wiarygodność firmy pana Łukasza w rejestrze dłużników, aby upewnić się, że potencjalny współpracownik nie jest poważnie zadłużony. Okazało się, że Pan Łukasz jest obciążony poważnymi długami w wysokości kilku tysięcy złotych.

Mając tę wiedzę, pani Jolanta zdecydowała się zrezygnować ze współpracy z firmą pana Łukasza, co uchroniło ją i jej firmę przed współpracą z dłużnikiem oraz przed ryzykiem utraty środków finansowych. Pani Jolanta postanowiła szukać innej firmy oświetleniowej, która spełni jej oczekiwania i będzie wiarygodnym partnerem biznesowym.

Choć takie działanie może zapobiec współpracy z obecnymi dłużnikami, nie daje Ci stuprocentowej gwarancji na wypłacalność klienta w przyszłości. Płynność finansowa firm zależy od wielu czynników, które trudno przewidzieć na etapie zawierania umowy.

Jeśli chcesz zminimalizować to ryzyko, zadbaj o:

 • pozyskanie wszelkich danych od klienta - szczegółowe dane teleadresowe ułatwią Ci kontakt z dłużnikiem w przypadku powstania zaległości,
 • sformułowanie profesjonalnej umowy - zawrzyj w niej warunki płatności wraz z konsekwencjami ich niedotrzymania,
 • porządkowanie dokumentacji finansowej firmy - dzięki sprawnej segregacji faktur i umów będziesz w stanie na bieżąco monitorować upływające terminy płatności.
 

Jak zacząć proces windykacyjny?

Przygotowanie to podstawa! Jak zacząć windykację? Zanim podejmiesz czynności windykacyjne, powinieneś gruntownie zaznajomić się z dostępnymi metodami i mechanizmami. Aby skutecznie odzyskać pieniądze, musisz działać metodycznie. Podstawą do przeprowadzenia czynności windykacyjnych może być nawet jeden dzień zwłoki w płatności. Warto reagować od razu, ponieważ posiadanie wierzytelności wpływa negatywnie na Twoją płynność finansową.

Pamiętaj! Każde przekroczenie terminu płatności upoważnia Cię do podjęcia kroków windykacyjnych!

Początkowy etap windykacji polega na przypomnieniu dłużnikowi o konieczności opłacenia faktury. Powstałe zadłużenie nie musi wynikać z niechęci dłużnika do opłacenia należności. Choć nie powinno to mieć miejsca, Twój Klient mógł po prostu zapomnieć o dokonaniu przelewu lub zlecić go w dzień, w którym nie został zaksięgowany. Pamiętaj jednak, że jako poważny przedsiębiorca powinieneś domagać się terminowości.

Jeśli Twój kontrahent nieznacznie przekroczył czas płatności:

 • porozmawiaj z nim telefonicznie,
 • wyślij przypomnienie SMS-em,
 • wyślij e-maila powiadamiającego o niedotrzymanym terminie.

Łagodna próba zaspokojenia roszczeń pozwoli Ci zachować dobre relacje z klientem, a także skłoni go do uregulowania zobowiązań w najszybszym możliwym czasie. Co jednak w przypadku, gdy Twój kontrahent zignoruje powiadomienia? Jak powinieneś zachować się w takiej sytuacji?

Wezwanie do zapłaty - narzędzie, które musisz znać!

Współpraca biznesowa to zbiór obopólnych obowiązków wynikających z zawartej umowy. Każdy kontrahent powinien dbać o owocne relacje z innymi podmiotami. Jeśli jednak Twój klient zignorował dotychczasowe prośby o spłatę należności, nadszedł najwyższy czas na sporządzenie profesjonalnego wezwania do zapłaty.

Wezwanie do zapłaty jest podstawowym narzędziem windykacyjnym. Pełni ono przede wszystkim funkcję negocjacyjną, ale także ponownie przypomina dłużnikowi o powstałej zaległości. Mając na uwadze zachowanie pozytywnych relacji z Twoim klientem, wezwanie do zapłaty jest delikatnym, ale jednocześnie skutecznym narzędziem walki o Twoje pieniądze. Stosując taką metodę, pokazujesz swojemu dłużnikowi chęć wypracowania kompromisu.

Tego rodzaju pismo możesz sformułować samodzielnie, jednak aby było skuteczne, powinno cechować się profesjonalizmem i dbałością o każdy szczegół. Stosuj fachową terminologię oraz o kulturę wypowiedzi.

Efektywne wezwanie do zapłaty powinno zawierać:

 • dane wierzyciela i dłużnika,
 • wskazanie umowy lub faktury, będącej podstawą powstania zaległości,
 • informacje o wysokości długu,
 • propozycja i harmonogram uregulowania zaległych zobowiązań,
 • dodatkowe koszty wynikające z opóźnień,
 • wskazanie konsekwencji dalszego wstrzymywania się od płatności.

Wysyłając wezwanie do zapłaty, pokazujesz swojemu klientowi, że uwzględniasz jego sytuację finansową. To bardzo istotne dla tych kontrahentów, którzy z niezależnych przyczyn stracili płynność finansową. Wielu dłużników przystaje na warunki ugody w obawie o powstanie dodatkowych kosztów związanych z dalszym postępowaniem windykacyjnym.

Konsekwencje niedotrzymania warunków ugody

Aby zachęcić dłużnika do szybszej reakcji, poinformuj go o następujących konsekwencjach wynikających z opóźniania płatności:

 • wpisanie danych dłużnika do ogólnodostępnych rejestrów długów,
 • naliczanie odsetek za każdy dzień zwłoki,
 • możliwości wejścia na drogę sądową.

Przykład:

Pani Malwina zamówiła usługę reklamową dla swojego przedsiębiorstwa od firmy Pana Andrzeja. Kobieta nie uregulowała faktury w terminie. Pan Andrzej przypominał o płatności kilkakrotnie, jednak Pani Malwina nie podejmowała żadnych działań, aby pokryć zobowiązanie. Ostatecznie, po otrzymaniu ostrzeżenia o możliwości wpisu do rejestru dłużników BIG, Pani Malwina uregulowała zaległą płatność.

Kobieta zdecydowała się uregulować płatność dopiero po otrzymaniu takiego ostrzeżenia, ponieważ wpis do rejestru dłużników BIG miałby dla niej poważne konsekwencje. Doskonale zdawała sobie sprawę, że tego rodzaju wpis negatywnie wpłynąłby na zdolność jej firmy do uzyskania kredytów lub innych źródeł finansowania, a także na jej wizerunek w środowisku biznesowym. Dopiero po otrzymaniu ostrzeżenia o możliwości wpisu do rejestru dłużników BIG, Pani Malwina zdecydowała się na uregulowanie zobowiązania, aby uniknąć negatywnych konsekwencji dla swojej firmy.

Opublikowanie danych w rejestrach dłużników stanowi poważne zagrożenie dla podejmowania relacji biznesowych w przyszłości. Świadomi przedsiębiorcy monitorują rejestry, a co za tym idzie, będą unikać klientów cieszących się złą sławą. Wpisanie danych o dłużniku do rejestrów rzutuje dalekosiężnie na przyszłość biznesową podmiotu. Wielu dłużników w obawie o utratę wiarygodności na rynku, przychyli się do warunków ugody, aby uniknąć publikacji długu.

Ustal sposób naliczania odsetek za każdy dzień zwłoki i poinformuj o tym swojego dłużnika. W przypadku dalszych negocjacji rezygnacja z odsetek może okazać się Twoją szczęśliwą kartą - dłużnik chętniej spłaci zobowiązanie, aby uchronić się przed dodatkowymi kosztami.

Na etapie windykacji polubownej, nie angażujesz w swoją sprawę wymiaru sprawiedliwości. Warto jednak uświadomić dłużnikowi, że przyjdzie na to czas jeśli konsekwentnie będzie uchylał się od płatności. Podjęcie kroków prawnych wiąże się nie tylko z wielomiesięczną batalią, ale także powstaniem kosztów postępowania, którymi może zostać obarczony dłużnik.

Windykator terenowy - ostatnia deska ratunku na etapie windykacji polubownej

Twój dłużnik ignoruje wezwania do zapłaty? Jeśli wysyłane przez Ciebie pisma nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, skorzystaj ze wsparcia windykatora terenowego. Sięgnięcie po tego typu narzędzie w dalszym ciągu stanowi dążenie do polubownego rozstrzygnięcia sporu.

Działania windykatora terenowego mają na celu wynegocjowanie warunków spłaty długu, które zostały zawarte w wezwaniach do zapłaty. Fachowa rozmowa z dłużnikiem w jego miejscu pracy bądź zamieszkania, bardzo często przynosi owocne efekty. Osoba dłużna zdaje sobie wówczas sprawę z powagi sytuacji i chętniej przystaje na zaproponowane sposoby zawarcia ugody.

Vindicat - mistrzowie polubownego odzyskiwania pieniędzy!

Jeśli wpisujesz w sieci frazy „windykacja 2023 jak zacząć”, z pewnością niezwłocznie potrzebujesz pomocy specjalistów z zakresu odzyskiwania długów. Eksperci Vindicat spieszą na ratunek! Zarejestruj się w naszym systemie, i powierz swoje finanse profesjonalistom. Jeśli dążysz do szybkiego zaspokojenia roszczeń, na drodze ugody musisz wiedzieć, że w Vindicat aż 93% spraw zostało rozwiązanych z sukcesem na drodze windykacji polubownej! Współpracując z Vindicat zachowasz dobre relacje ze swoim klientem, a także skutecznie odzyskasz pieniądze!

Co daje Ci współpraca Vindicat?

 • spokój i bezpieczeństwo - Twoje finanse są pod stałym nadzorem naszych ekspertów,
 • profesjonalizm działań - specjaliści Vindicat będą dochodzić Twoich roszczeń poprzez stosowanie sprawdzonych i skutecznych metod windykacyjnych,
 • oszczędność czasu i pieniędzy - automatyzacja działań pozwoli Ci na sprawne zarządzanie wierzytelnością i dążenie do zaspokojenia roszczeń w opłacalny sposób,
 • wiedzę na przyszłość - dzięki bazie wiedzy Vindicat dowiesz się jak unikać kontaktów biznesowych z potencjalnymi dłużnikami w przyszłości.

RoboVindicat - wsparcie na każdym etapie windykacji!

Nasz system RoboVindicat został opracowany z myślą o tych wierzycielach, którzy potrzebują wsparcia profesjonalistów już na samym początku windykowania. Nie musisz być omnibusem w każdej dziedzinie - nasza aplikacja oraz stojący za nią eksperci w przystępny sposób przeprowadzą Cię przez wszystkie etapy odzyskiwania długu.

Zaletą korzystania z usług Vindicat jest pełna automatyzacja czynności windykacyjnych. Nasza aplikacja RoboVindicat:

 • wygeneruje dla Ciebie spersonalizowane pisma oraz wyśle je bezpośrednio do Twojego dłużnika - wystarczy, że wprowadzisz dane dotyczące długu,
 • opatrzy wezwania do zapłaty pieczęcią kancelarii Vindicat, aby wszystkie informacje, jakie otrzymuje dłużnik były w najwyższym stopniu profesjonalne
 • pozwoli ci na dogodny monitoring Twojej sprawy z każdego miejsca na ziemi
 • uporządkuje Twoje dokumenty finansowe, aby żadna nieopłacona faktura nie umknęła Twojej uwadze.

Opłacalna windykacja z Vindicat!

W Vindicat gwarantujemy Ci pełną opłacalność skorzystania z naszych usług! Opłatę za wsparcie pobierzemy dopiero wtedy, gdy skutecznie odzyskamy Twoje pieniądze. Dzięki temu możesz być pewien, że masz do czynienia z profesjonalistami, których głównym celem jest zaspokojenie roszczeń.

W zależności od Twoich preferencji możesz skorzystać z dwóch wariantów rozliczenia usług:

 • abonament - 169 zł/miesiąc,
 • prowizja - 6% odzyskiwanej kwoty.

Zastanów się, które rozwiązanie będzie dla ciebie korzystniejsze i zgłoś się do nas już dziś.

Nie musisz już dłużej czytać o skomplikowanych mechanizmach i zasadach windykacyjnych. Przeznacz swój cenny czas rozwój firmy bądź sprawy prywatne, a  ściąganie długów zleć specjalistom Vindicat!

FAQ:

Mój klient przekroczył termin płatności o 3 dni, czy mogę zacząć windykować?

TAK. Czynności windykacyjne obejmują także przypomnienie o powstałej zaległości. Nawet jeśli dług jest kilkudniowy, warto uświadomić kontrahenta o zaistniałej sytuacji i poprosić o możliwie jak najszybszą spłatę.

Wezwanie do zapłaty zostało zignorowane przez mojego kontrahenta. Co powinienem zrobić?

Jeśli Twój dłużnik w żaden sposób nie odniósł się do wysyłanych przez Ciebie pism, możesz skorzystać z pomocy windykatora terenowego. Innym rozwiązaniem będzie wcielenie w życie konsekwencji, jakie zawarłeś w wezwaniu do zapłaty. Skorzystaj z pomocy specjalisty i sprawdź, które rozwiązanie będzie bardziej skuteczne w Twoim przypadku.

Planuję podjęcie nowej współpracy biznesowej. W jaki sposób mogę sprawdzić wiarygodność finansową potencjalnego klienta?

Przede wszystkim sprawdź, czy dane potencjalnego klienta znajdują się w rejestrach długów. W tym celu możesz skorzystać z BIG InfoMonitor lub Biura Informacji Kredytowej. Wartościowe informacje uzyskasz także na giełdach długów udostępnianych przez agencje windykacyjne (giełda długów Vindicat).

Oceń ten artykuł:

Windykacja - od czego zacząć?
Ocena: 5/5
Głosowano: 1 raz.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!