Windykacja w faktoringu - co jeśli dłużnik nie płaci?

29-11-2021

Faktoring na dobre zadomowił się w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Umożliwia stosunkowo proste pozyskanie finansowania przez przedsiębiorcę. Co jednak jeśli dłużnik nie zapłaci Faktorowi? Jakie koszty będzie musiał ponieść przedsiębiorca w takim przypadku? Sprawdźmy.

Windykacja w faktoringu - co jeśli dłużnik nie płaci?

Czym jest faktoring i jak działa?

Na początek przypomnijmy, jak działa faktoring i jakie pojęcia trzeba znać. Jako że jest to dość skomplikowana instytucja, skupimy się na podstawach.

W faktoringu wyróżniamy:

 • Faktoranta - przedsiębiorcę korzystającego z usługi faktoringu.
 • Faktora - firmę udzielającą finansowania (najczęściej to podmiot specjalizujący się wyłącznie w faktoringu lub bank).
 • Odbiorcę - dłużnika faktoranta, nazywanego także dłużnikiem faktoringowym.

Usługa faktoringu poleca na tym, że Faktorant przekazuje Faktorowi faktury z odroczonym terminem płatności. Nie mogą to być faktury przeterminowane. Następnie Faktor wypłaca Faktorantowi należności z tytułu tych faktur.

W tym artykule zajmiemy się najpowszechniejszym przypadkiem, czyli faktoringiem jawnym. To sytuacja, w której Faktor przejmuje wierzytelność i wypłaca Faktorantowi pieniądze, a następnie egzekwuje należność na własną rękę.

 

Faktoring - czy to na pewno korzystne rozwiązanie, gdy pojawia się konieczność windykacji?

Przedsiębiorstwa oferujące faktoring wypłacają Faktorantom różne kwoty. W przeważającej większości przypadków są one wysokie - wynoszą zwykle ok. 80% wartości faktury.

Brzmi to dobrze, ale co jeśli Odbiorca, czyli dłużnik Faktoranta, nie zapłaci Faktorowi? Czy wówczas odpowiedzialność będzie musiał ponieść przedsiębiorca, który skorzystał z faktoringu? Jak nietrudno się domyślić - w takich przypadkach usługa faktoringowa mocno się komplikuje.

Konsekwencje braku zapłaty przez dłużnika zasadniczo zależą od umowy pomiędzy Faktorantem a Faktorem. Przedsiębiorca może być jednak pewien, że nie uniknie dodatkowych kosztów.

Faktorzy w takich przypadkach zwykle przewidują trzy następujące po sobie możliwości działania. Nie jest tak, że jeśli Odbiorca nie płaci, to Faktorant od razu musi zwrócić Faktorowi wszystkie środki, jakie od niego otrzymał. Niestety i tak każde z działań windykacyjnych podejmowanych przez Faktora, niesie ze sobą negatywne skutki finansowe dla przedsiębiorcy.

Krok pierwszy: windykacja polubowna i wydłużenie terminu zapłaty dla Odbiorcy

Faktorzy, którzy mają problem z wyegzekwowaniem zapłaty za fakturę, najczęściej najpierw korzystają z najprostszej możliwości: próby wydłużenia terminu zapłaty.

Wydłużenie terminu zapłaty odbywa się w porozumieniu z przedsiębiorcą (Faktorantem).

Wydłużenie terminu zapłaty stosuje się najczęściej, gdy przedsiębiorcy (Faktorantowi) zależy na utrzymaniu dobrych relacji z dłużnikiem (Odbiorcą). Jeśli dodatkowo Odbiorca nie miga się od kontaktu z dochodzącym zapłaty Faktorem i deklaruje, że spłaci zadłużenie - czasem to proste działanie wystarcza, aby odzyskać pieniądze.

Nie jest to jednak rozwiązanie bez wad dla Faktoranta. Faktor do dnia zapłaty faktury przez Odbiorcę nalicza odsetki za każdy dzień dodatkowego finansowania. Uregulować je musi Faktorant. 

Faktorant musi więc świadomie zdecydować, czy chce z takiego rozwiązania skorzystać. Wydłużenie dłużnikowi terminu zapłaty wiąże się z niemożliwą do uniknięcia koniecznością zapłaty odsetek przez Faktoranta.

Krok drugi: windykacja sądowa i egzekucyjna

Krokiem drugim podejmowanym przez firmy faktoringowe, gdy dłużnik faktoringowy nie płaci, jest windykacja sądowa i egzekucyjna.

Jeśli:

 • wydłużenie terminu płatności nie przyniesie efektu,
 • Odbiorca nie jest zainteresowany takim rozwiązaniem,
 • na wydłużenie terminu zapłaty nie godzi się Faktorant

sprawa toczy się standardową drogą windykacji sądowej i egzekucyjnej.

To trudniejsze i znacznie bardziej czasochłonne rozwiązanie - o czym zresztą każdy wierzyciel doskonale wie. Bywa jednak niezbędne. Faktor może złożyć do sądu pozew o zapłatę, a następnie, po uzyskaniu nakazu zapłaty, egzekucją zajmuje się komorni. Firmy faktoringowe - na każdym etapie windykacji - umożliwiają także dłużnikowi zawarcie ugody i dobrowolną spłatę należności.

Zwykle firmy faktoringowe nie mają większych problemów z uzyskaniem sądowego nakazu zapłaty przeciwko dłużnikowi faktoringowemu.. ale to kosztuje. Koszty ponosi - a jakże - przedsiębiorca.

Koszty nie są wcale niskie. Zwykle to kilkaset złotych za jedno wezwanie do zapłaty. Na etapie sądowym i egzekucyjnym pojawiają się oczywiście kolejne, dużo wyższe koszty - procesu i egzekucji sądowej.

Co jednak jeśli Faktorant, w obawie przed utratą kontrahenta, nie chce, aby Faktor wszczynał przeciwko dłużnikowi sprawę sądową? W takich przypadkach zdarza się, że Faktorant... sam proponuje spłatę, o ile oczywiście ma takie możliwości finansowe.

Wbrew pozorom bywa to korzystniejsze niż konieczność ponoszenia kosztów sądowo-egzekucyjnych. To też bez wątpienia szybsze. Stawia jednak pod znakiem zapytania zasadność korzystania z usług faktoringowych.

Krok trzeci - ostateczny: zwrot środków wypłaconych przez Faktoranta

Krok trzeci to opcja, której najbardziej obawia się większość przedsiębiorców korzystających z faktoringu - już na samą wiadomość o tym, że Odbiorca nie płaci. Faktoranci obawiają się, że będą musieli zwrócić środki wypłacone przez Faktoranta. Faktycznie, po tym, jak windykacja okaże się nieskuteczna, najpewniej będzie to konieczne - ile w międzyczasie firma Faktoranta np. nie ogłosiła upadłości lub nie zaszły jakieś inne obiektywne przesłanki uniemożliwiające dokonanie zwrotu.

Szczegóły dotyczące konieczności zwrotu wypłaconych przez Faktoranta środków (kiedy, w jakim zakresie, w jakiej formie) określa umowa pomiędzy stronami.

Dodatkowo Faktorant musi pokryć koszty tzw. prowizji faktoringowej. Jeśli tego nie zrobi - tym razem firma faktoringowa może wszcząć proces windykacji przeciwko niemu. Nie dzieje się to jednak od razu. Zwykle jednak firmy faktoringowe idą w tym zakresie przedsiębiorcom na rękę. Umożliwiają rozłożenie należności na raty, które powinien w określonych terminach spłacać.

Czasem firmy faktoringowe oferują też swoim klientom możliwość przekazania innych faktur - od innych kontrahentów, których wcześniej zaakceptują. Wówczas pieniądze pozyskane z ich zapłaty mogą być przeksięgowane na spłatę należności.

Windykacja zamiast faktoringu pozwoli ograniczyć koszty!

Jak widać, choć faktoring pozwala uzyskać szybkie finansowanie, nierozerwalnie wiąże się z kosztami. Koszty te są tym wyższe, im dłużej dłużnik zwleka z uregulowaniem płatności na rzecz Faktora. Czy warto je ponosić? To oczywiście zależy. Z pewnością jednak najpierw warto spróbować rozwiązania skutecznego i znacznie korzystniejszego pod kątem kosztów - samodzielnej windykacji online.

Vindicat.pl to system do monitoringu płatności i samodzielnej windykacji online. To szybkie, bezpieczne i niezwykle wygodne rozwiązanie. Korzysta z niego już blisko 3 500 przedsiębiorców, którzy regularnie odzyskują należności od swoich klientów!

Vindicat.pl pozwala na prowadzenie windykacji o dowolnej porze i z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy tylko komputer z dostępem do Internetu i przeglądarka internetowa - to naprawdę takie proste!

Użytkownicy Vindicat.pl mogą zdecydować się na:

 • W pełni automatyczną windykację. System samoczynnie podejmuje tu aż 10 skutecznych czynności windykacyjnych na etapie polubownym.
 • Samodzielną windykację online. Użytkownika prowadzi tu system, bez podejmowania czynności automatycznie - na etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym.

Szukasz oszczędności? Na pewno ucieszy Cię fakt, że za windykację automatyczną w systemie Vindicat.pl zapłacisz dopiero po odzyskaniu pieniędzy!

System Vindicat.pl to:

Zależy Ci na czasie? Świetnie się składa, bo średni czas odzyskiwania pieniędzy w ramach windykacji automatycznej, po upublicznieniu danych dłużnika na giełdzie długów, to tylko 25 dni.

 • Brak konieczności czasochłonnego wprowadzania danych do systemu. Obawiasz się, że windykując online, każdą fakturę będziesz musiał wprowadzać do systemu ręcznie? Nic bardziej mylnego. Konto Vindicat.pl można połączyć z ifirmą, wFirmą, InFaktem oraz Fakturownią. Dzięki temu nieuregulowane faktury automatycznie znajdą się w Vindicat.pl. Gotowe do rozpoczęcia windykacji!.
 • Eliminacja ryzyka. Nie znasz się na prawie i za każdym razem, gdy musisz przygotować wezwanie do zapłaty, pozew, czy wniosek o wszczęcie egzekucji, obawiasz się o błędy formalne? Z Vindicat.pl możesz szybko wyeliminować ryzyko tego typu błędów. W systemie znajdziesz bogatą bazę spersonalizowanych dokumentów windykacyjnych. Opierają się one o dane z faktur - i są gotowe do użycia! Wystarczy je tylko wydrukować i podpisać.
 • Więcej niż windykacja. Vindicat.pl to także rzetelne wsparcie na etapie prewencyjnym. Przedsiębiorcy korzystający z systemu mogą m.in. regularnie monitorować firmowe płatności. Mogą też umieszczać na fakturze pieczęć prewencyjną, dzięki której kontrahent ma większą motywację do szybkiej zapłaty!
 • Troska o Twój rozwój. Zależy nam, aby wierzyciele byli świadomi swoich praw i mogli skutecznie odzyskiwać należne im pieniądze. Dlatego użytkownicy Vindicat.pl otrzymują nieodpłatne dostęp do programu edukacyjnego.

93% spraw prowadzonych przy pomocy systemu Vindicat.pl kończy się polubownie. Pozwala to uniknąć etapu sądowego i egzekucyjnego. I zbędnych kosztów!

 

Ograniczaj koszty, tam, gdzie to możliwe. Windykuj online!

Windykacja online to rozwiązanie bezpieczne, sprawdzone, a także - optymalne kosztowo. Dodatkowo - za automatyczną windykację online możesz zapłacić dopiero po odzyskaniu pieniędzy. To idealne rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy nie chcą już na starcie inwestować w odzyskiwanie pieniędzy. To też możliwość dla wszystkich firm, które chcą ograniczyć ryzyko finansowe związane z nieodzyskaniem pieniędzy od Odbiorcy w faktoringu.

Wypróbuj system do windykacji online Vindicat.pl już teraz. Do wyboru masz dwa korzystne modele:

Ograniczenie kosztów dzięki windykacji online jest możliwe. Odzyskuj pieniądze skutecznie i nie trać tam, gdzie nie musisz!

FAQ:

Czy warto korzystać z faktoringu?

To zależy. W dobie kryzysu, gdy pozyskanie kredytu bankowego jest dla wielu firm utrudnione, faktoring może być ciekawym rozwiązaniem. Trzeba jednak też uwzględnić jego wady, w tym przede wszystkim - koszty. Bezpieczniej więc, rozważając faktoring, zastanowić się nad samodzielnym odzyskaniem pieniędzy. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule Faktoring czy odzyskiwanie należności - co wybrać?

Czy Faktor weryfikuje zdolność Odbiorcy faktury do zapłaty?

Tak. Firmy faktoringowe deklarują, że przeprowadzają szczegółowe weryfikacje, aby ograniczyć ryzyko braku zapłaty.

Czy do faktoringu można zgłosić faktury, których termin płatności minął?

Nie. Podstawowym warunkiem finansowania faktur w faktoringu jest nieprzeterminowanie faktury. Termin zapłaty nie może minąć.

Faktoring jawny czy tajny - co wybrać?

To zależy od oczekiwań przedsiębiorcy. Faktoring jawny polega na tym, że Faktor przejmuje wierzytelność, wypłaca środki i ściąga należność na własną rękę. Faktoring tajny ma miejsce, gdy dłużnika nie informuje się o zmianie właściciela wierzytelności. Drugi te faktoringu może być interesujący dla przedsiębiorców, którym zależy na dobrych relacjach z klientem.

Jakie są koszty faktoringu?

Koszty faktoringu to m.in. prowizja za sfinansowaną fakturę, prowizja w przypadku konieczności windykacji, czy prowizja za tzw. udostępniony limit faktoringowy. Koszty te z pewnością będą dla firmy odczuwalne! Dla wyliczenia ich dokładnej wysokości firmy faktoringowe udostępniają specjalne kalkulatory.

Czy faktoring jest kosztem podatkowym?

Tak. Do rozliczenia faktoringu stosuje się analogicznie odpowiednie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy faktoring jest bezpieczny?

Tak. Po wyborze renomowanej firma faktoringowej, cieszącej się dobrymi opiniami i rzetelnej, przedsiębiorca nie musi obawiać się o bezpieczeństwo. Powinien za to dokładnie rozważyć koszty!

Oceń ten artykuł:

Windykacja w faktoringu - co jeśli dłużnik nie płaci?
Ocena: 5/5
Głosowano: 4 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!