Czym jest i jak działa Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych?

28-06-2019

Czym jest i jak działa Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych? Jeśli jesteś wierzycielem i zastanawiasz się czy Twój dłużnik nie ukrywa swojego majątku, koniecznie powinieneś wiedzieć o tym rozwiązaniu. Informacje, które można uzyskać z Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych mogą być przydatne także kontekście odzyskiwania należności. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się wszystkiego, co należy wiedzieć o Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych.

Czym jest i jak działa Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych?

Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych - co to jest?

Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych (CIoRB) to stosunkowo nowe narzędzie. W 2016 r.o udostępniła je Krajowa Izba Rozliczeniowa.

Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych to baza danych na temat rachunków bankowych. Możemy dowiedzieć się z niej jakie rachunki bankowe posiadamy oraz jakie rachunki bankowe posiadali nasi zmarli bliscy.

W kontekście Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych często mówi się o tzw. „rachunkach uśpionych”. Chodzi tu o nieaktywne, dawno nieużywane rachunki, które mogą być stosunkowo ciężkie do namierzenia. Celem stworzenia Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych było właśnie ułatwienie pozyskania informacji na ich temat.

Do czasu powstania CIoRB, aby uzyskać dane na temat „uśpionych rachunków” należało zawnioskować do każdej instytucji finansowej osobno. Biorąc pod uwagę jak wiele różnego typu banków i SKOK-ów działa na polskim rynku, było to bardzo czasochłonne.

Głównymi użytkownikami Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych są osoby, które chciałyby pozyskać informacje o rachunkach bankowych swoich bliskich zmarłych. Wykorzystywana jest też przez osoby, które podejrzewają, że ich dane osobowe wykorzystane zostały przez osoby nieuprawnione do wyłudzenia pożyczek lub innego finansowania. Bywa przydatne również osobom, które otwierają konta w ramach różnego rodzaju promocji bankowych, a później o nich zapominają. Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych przydaje się także... w windykacji, o czym przeczytasz w dalszej części artykułu.

 

Jak uzyskać informację z Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych?

Aby uzyskać dane z CIoRB, należy złożyć wniosek. Co ciekawe, wniosek możesz złożyć w dowolnej placówce bankowej lub w SKOK-u. Nie musisz być klientem konkretnej instytucji finansowej.

Instytucja finansowa nie może odmówić Ci prawa do złożenia wniosku o uzyskanie informacji z Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych. Jeśli składasz wniosek w swoim własnym imieniu, będziesz potrzebował jedynie dowodu osobistego.

Jeśli chcesz złożyć wniosek jako spadkobierca, będziesz musiał przedstawić dokument, na mocy którego uprawniony jesteś do dziedziczenia (np. postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku czy zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia).

Jak działa Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych?

CIoRB wysyła zapytanie do wszystkich SKOK-ów oraz wszystkich banków. W ciągu trzech dni uzyskuje od nich stosowne informacje. Zestawienie tych informacji zawiera:

  • Wykaz podmiotów, które prowadziły lub nadal prowadzą rachunek bankowy wraz z ich numerami. Można uzyskać informacje również na temat rachunków firmowych.
  • Informację na temat tego czy jest to rachunek indywidualny czy prowadzony wspólnie z inną osobą oraz czy jest on nadal
  • Informacje o rachunkach bankowych, które zostały zamknięte lub wygasły na skutek śmierci posiadacza rachunku lub też na skutek braku dyspozycji (brak dyspozycji musi dotyczyć okresu ostatnich 10 lat).

Dokument, z interesującymi Cię danymi możesz odebrać w tej samej placówce, w której wnioskowałeś o ujawnienie informacji na temat rachunku bankowego. Możesz też otrzymać go pocztą.

Uzyskanie informacji z Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych nie jest darmowe. Wysokość opłaty nie jest ściśle sprecyzowana w przepisach - ustalają ją konkretne banki. Ustawodawca mówi jedynie, że „opłata nie może być wyższa niż koszt wygenerowania informacji”.

Zwykle koszt uzyskania informacji z CIoRB to kilkanaście - kilkadziesiąt złotych. Niektóre banki udostępniają tego typu dane nawet za kilka złotych, a inne - za darmo. Warto dowiedzieć się ile wynosi opłata w placówce konkretnego banku lub na jego stronie internetowej.

Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych, a windykacja

Jak już wspominaliśmy, dane udostępniane przez CIoRB mogą być przydatne również w procesie windykacji. Instytucja Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych wpływa na jeden ze sposobów egzekucji komorniczej, a mianowicie egzekucję z rachunku bankowego dłużnika. To jeden z najchętniej wybieranych i zarazem najskuteczniejszych sposobów egzekucji. Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych może więc być przydatna wierzycielowi na końcowym etapie odzyskiwania należności, czyli w postępowaniu egzekucyjnym.

Jeśli dłużnik posiada kilka rachunków w różnych instytucjach finansowych, Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych zbierze te dane i przekaże je osobie uprawnionej. W kręgu osób uprawnionych znajduje się m.in. komornik. Komornik może więc otrzymać informację o wszystkich rachunkach bankowych posiadacza oraz rachunkach prowadzonych przez niego w SKOK-ach. Dowie się także, który bank lub instytucja finansowa prowadzi rachunek oraz poza ich numery.

Dlaczego komornik może uzyskać informacje z Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych? Umożliwia to art. 105b prawa bankowego [Dz. U. 1997 Nr 140 poz. 939].

Art 105b prawa bankowego stanowi, że podmioty, o których mowa konkretnych artykułach ustawy - w tym komornik - w granicach uprawnień wynikających z tych przepisów, mogą uzyskiwać zbiorcze informacje, o których mowa w art. 92ba ust. 1, w dowolnym banku. Identycznie rozwiązanie znalazło się także w art. 9 fa ustawy o SKOK [Dz.U. 2012 poz.855].

Co może zrobić wierzyciel, aby uzyskać informacje o rachunkach bankowych dłużnika z Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych?

Wierzyciel, jak już wiesz, samodzielnie nie uzyska danych na temat rachunków bankowych dłużnika. Nie znajduje się w kręgu uprawnionych.

Wierzyciel może jednak udać się do komornika z odpowiednim wnioskiem. Komornik następnie może złożyć w banku lub SKOK-u wniosek o uzyskanie zbiorczej informacji uregulowanej w art. 92ba ust. 1 Prawa bankowego.

Komornik nie może oczywiście złożyć wniosku dotyczącego rachunków bankowych danej osoby bez celu. Celem komornika musi być zapewnienie prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego. Z pewnością wniosek taki będzie uzasadniony, jeśli podejrzewasz, że dłużnik może ukrywać pewne składniki swojego majątku.

Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych, a system OGNIVO

Jeśli problemy z brakiem płatności nie są dla Ciebie nowością i zmagasz się co jakiś czas z uporczywymi dłużnikami, być może słyszałeś już o systemie OGNIVO. To system, z którego korzystają m.in. komornicy. Przy pomocy tego systemu komornik może wysłać do banku zapytanie i dowiedzieć się, czy konkretny bank prowadzi rachunek bankowy dłużnika.

Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych jest jednak pod wieloma względami lepsza niż system OGNIVO. W systemie OGNIVO nie znajdziemy danych ze SKOK-ów, jak również korzystanie z niego nie jest obligatoryjne dla wszystkich banków.

Ponadto, korzystając z systemu OGNIVO komornik uzyska zwyczajnie mniej informacji, np. nie pozna konkretnych numerów bankowych kont dłużnika. W zasadzie przy pomocy tego systemu można jedynie ustalić czy w konkretnym banku dłużnik ma otwarty rachunek czy też nie. Z punktu widzenia wierzyciela z Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych można po prostu „wyciągnąć” więcej przydatnych informacji.

Przykład:
Pan Roman jest wierzycielem Pani Joanny. Obydwoje prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze i działają w branży spożywczej. Pan Roman świadczył usługi na rzecz firmy Pani Joanny. Swoje usługi Pan Roman wycenił na 3 000 zł. Niestety, po bezskutecznym upływie terminu płatności faktury i próbach windykacji polubownej, nie uzyskał zapłaty. Skierował więc sprawę do sądu, która to kolejno trafiła do egzekucji komorniczej. Pan Roman, jak większość wierzycieli, zawnioskował o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego dłużnika. Jako, że była to jego pierwsza współpraca z firmą Pani Joanny, nie dysponował jednak żadnymi informacjami na temat jej firmowego rachunku bankowego. Komornik w celu ustalenia tych danych skorzystał z systemu OGNIVO, z którego dowiedział się o rachunku firmowym Pani Joanny. Pan Roman dla bezpieczeństwa złożył jeszcze wniosek do komornika, aby ten zawnioskował w banku lub SKOK-u o uzyskanie zbiorczej informacji na temat rachunków Pani Joanny. Okazało się, że Pani Joanna ma otwarty jeszcze jeden rachunek w jednym z popularnych SKOK-ów. Dzięki temu Pan Roman zwiększył swoje szanse na pomyślną egzekucję z rachunku bankowego.

 

Co zrobić, gdy kontrahent nie płaci? Wypróbuj windykację online

Jeśli Twoja firma zmaga się z kontrahentami, którzy ignorują terminy płatności - mamy coś dla Ciebie. W odpowiedzi na potrzeby polskich przedsiębiorców, którzy na co dzień muszą walczyć o uregulowanie faktur VAT, stworzyliśmy innowacyjne narzędzie do windykacji online - system do monitoringu należności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl.

System do monitoringu należności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl to w pełni kompleksowe rozwiązanie. Prowadzi przedsiębiorców przez całość procesu windykacji - umożliwia regularne monitorowanie firmowych należności, generowanie profesjonalnych pism i dokumentów windykacyjnych i zapewnia wsparcie na każdym etapie odzyskiwania pieniędzy.

W systemie Vindicat.pl, dzięki funkcji monitoringu należności, zachowasz kontrolę nad firmowymi płatnościami. System przypomni Ci, który termin płatności się zbliża oraz który właśnie minął. W razie potrzeby szybko rozpoczniesz windykację. System przeprowadzi Cię przez każdy z jej etapów. Otrzymasz również dostęp do gotowych do użycia i spersonalizowanych pism i dokumentów windykacyjnych, m.in. wezwań do zapłaty, pozwów czy wniosków niezbędnych na etapie egzekucyjnym.

Oprócz dostępu do bogatej bazy profesjonalnych i gotowych do użycia pism i dokumentów windykacyjnych, system do monitoringu należności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl umożliwia:

  • Korzystanie z pieczęci prewencyjnej Vindicat.
  • Negocjacje z dłużnikiem
  • Możliwość wystawienia wierzytelności na sprzedaż na popularnej i wysoko pozycjonowanej giełdzie długów.
  • Dostęp do Big InfoMonitor - w zależności od wybranej oferty.
  • Możliwość przekazania sprawy wyspecjalizowanej kancelarii prawnej.

Dowiedz się więcej o możliwościach oferowanych przez system Vindicat.pl i przekonaj się, że windykacja online to bezpieczne i skuteczne rozwiązanie.

Nie pozwól, aby dłużnicy pokrzyżowali plany Twojej firmy

Problemy z otrzymywaniem regularnych zapłat prowadzą najczęściej do problemów z płynnością finansową. W przypadku małych i średnich firm problemy takie mogą prowadzić do naprawdę nieprzyjemnych konsekwencji. Nie pozwól więc, aby nierzetelni kontrahenci stale utrudniali funkcjonowanie Twojej firmy. Reaguj szybko. Jeśli kontrahent spóźnia się z płatnością, telefon z prośbą o wyjaśnienie możesz wykonać już kilka dni po upływie terminu płatności.

Pamiętaj, że czas jest kluczem do sukcesu w windykacji. Nie odkładaj odzyskiwania należności na później. Wypróbuj system do monitoringu należności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl i zachowaj pełną kontrolę nad firmowymi płatnościami. Sprawdź naszą ofertę i wybierz najlepszą dla Twojej firmy.

FAQ:

Czy zestawienie otrzymane z Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych będzie zawierało szczegółowe informacje na temat konta?

Nie. Będzie zawierało jedynie te elementy, o których pisaliśmy powyżej. Jeśli chcesz uzyskać szersze informacje, np. na temat salda rachunku lub dokonywanych na nim operacji, możesz spróbować skontaktować się z bankiem, który prowadzi ujawniony rachunek.

Jakich danych nie zawiera Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych?

W CIoRB nie znajdziesz informacji m.in. na temat rachunków maklerskich, polis inwestycyjnych i innego typu inwestycji. Takich składników majątku dłużnika nadal musisz poszukiwać na własną rękę.

Czy komornik może jeszcze w jakiś sposób - poza skorzystaniem z systemu OGNIVO i Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych - ustalić, w którym banku konto posiada dłużnik?

Tak. Może to zrobić jeszcze np. w drodze czynności terenowych lub poprzez skierowanie zapytania do do biura rachunkowego dłużnika, będącego przedsiębiorcą (na podstawie art. 761 kodeksu postępowania cywilnego Dz.U. 1964 Nr 43 poz.296).

Co oznacza dla dłużnika „zajęcie rachunku bankowego” przez komornika?

Oznacza nic innego jak blokadę środków pieniężnych - niezwłocznie po dokonaniu zajęcia.

Jak przebiega zajęcie rachunku bankowego dłużnika?

W przypadku zajęcia rachunków bankowych, w tym prowadzonych przez banki spółdzielcze, zajęcie przybiera formę elektronicznego zawiadomienia, opatrzonego kwalifikowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym. Jeśli natomiast konto dłużnika prowadzi SKOK, zawiadomienie musi mieć tradycyjną, papierową formę.

Czy komornik, aby dokonać zajęcia musi dysponować konkretnym numerem rachunku bankowego dłużnika?

Nie musi. Jak już jednak wiesz, z Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych może go uzyskać. Nie mniej - jeśli dłużnik jest posiadaczem kilku rachunków bankowych, to do wysokości zadłużenia dochodzonego w danym postępowaniu każde z nich zostanie zajęte.

Czy zajęcie rachunku bankowego obejmuje tylko środki, które znajdują się na nim aktualnie?

Nie tylko. Obejmuje również środki, które dopiero wpłyną na konto dłużnika, rzecz jasna do wysokości długu, dochodzonego w danym postępowaniu.

Oceń ten artykuł:

Czym jest i jak działa Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych?
Ocena: 5/5
Głosowano: 6 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!