Po czym poznać, że firma traci płynność finansową?

30-08-2019

Kontrahent nie uregulował faktury i unika kontaktu z Twojej strony? A może zauważyłeś, że jego pozycja rynkowa jest coraz słabsza i inne firmy wycofują się ze współpracy? To mogą być symptomy problemów z płynnością finansową. Mogą doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji i trudności w dalszych kontaktach biznesowych. Przeczytaj artykuł i dowiedz się po czym poznasz, że firma traci płynność finansową.

Po czym poznać, że firma traci płynność finansową?

Płynność finansowa - co to jest?

Płynność finansowa to zdolność firmy do regulowania zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych. To właśnie od płynności finansowej zależy na jakim poziomie funkcjonuje firma, a także czy w ogóle jest zdolna do utrzymania się na rynku. Warunkuje nie tylko terminowe regulowanie zobowiązań, ale również np. zdolność do wpłacania pracownikom wynagrodzeń oraz opłacania zobowiązań publiczno-prawnych.

Płynność finansowa to niezbędny element długoterminowej strategii finansowej firmy.

Eksperci w zakresie finansów często podkreślają, że płynność finansowa jest istotna co najmniej tak samo jak zysk wypracowywany przez firmę. Nawet w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo przynosi zysk, ale równocześnie brak mu zdolności do regulowania krótkoterminowych zobowiązań, skończyć się to może koniecznością ogłoszenia upadłości.

Brak płynności finansowej sprawia, że firma nie jest w stanie prosperować.

Więcej na temat istoty płynności finansowej przeczytasz w artykule Jak poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa?.

 

Przyczyny utraty płynności finansowej

Do utraty płynności finansowej dojść może niestety bardzo szybko. Część przyczyn zależy od przedsiębiorcy i sposobu funkcjonowania firmy. Na sporą część przyczyn potencjalnej utraty płynności przedsiębiorcy nie mają jednak żadnego wpływu.

Wśród najczęściej wymienianych przyczyn problemów z płynnością finansową, a w konsekwencji jej utraty znajdują się:

  • Zmiany w popycie na rynku;
  • Wahania kursów walut;
  • Działania polityczne, np. nałożone na dany towar embarga i inne sankcje gospodarcze;
  • Wzrost podatków;
  • Wzrost kosztów siły roboczej;
  • Niewłaściwie prowadzona polityka finansowa firmy - błędy w kalkulacjach czy też nietrafione inwestycje lub zbyt duża ich liczba;
  • Technologie wykorzystywane w firmie - zbyt drogie, przestarzałe lub nieefektywne.

Wystąpienie tych przyczyn w połączeniu z uporczywym brakiem płatności ze strony kontrahenta, powinny Cię zaniepokoić. Być może kontrahent ma problemy z płynnością finansową i może to być początek poważniejszych problemów w Waszej współpracy.

5 sygnałów, że firma traci płynność finansową - utrata pozycji rynkowej

Pierwszym symptomem, który powinien Cię zaniepokoić jest stopniowa utrata pozycji rynkowej firmy. Jeśli o dotychczas znanej i lubianej marce zaczyna się w branży mówić źle lub drastycznie spada popyt na oferowane przez nią usługi czy produkty - może to zwiastować problemy.

O problemach z płynnością finansową mogą świadczyć m.in. wymieniane między przedsiębiorcami z jednej branży opinie o braku terminowej płatności.

Przedsiębiorcy chętnie dzielą się tego typu problemami nie tylko w rozmowach osobistych, ale również np. na branżowych forach czy grupach. W sytuacji, gdy wiele firm regularnie narzeka na współpracę z konkretnym kontrahentem ze względu na brak terminowej płatności, niekoniecznie świadczy to o złych zamiarach czy braku poszanowania do cudzej pracy. Czasem jest to oznaka znacznie poważniejszych problemów z płynnością finansową.

Rozpowszechnienie informacji o problemach z płynnością finansową negatywnie wpływa także na sprzedaż i dystrybucję produktów lub usług oferowanych przez firmę. Konsumenci, a także potencjalni kontrahenci podświadomie wybiorą firmę, która nie ma problemów finansowych.

W efekcie tych wszystkich trudności, firma traci elastyczność decyzyjną i ma coraz mniejszy, realny wpływ na swoją własną politykę finansową.

Problemy ze spłatą aktualnych zobowiązań i zaciąganiem kolejnych

Kolejnym objawem trudności z płynnością finansową jest brak lub znaczne ograniczenie możliwości pozyskiwania finansowania. Wskutek problemów finansowych, przedsiębiorstwo traci nie tylko zdolność do spłaty aktualnego zadłużenia, ale również - zaciągania nowych zobowiązań.

Oczywistym symptomem braku płynności finansowej jest również pogorszenie wyniku finansowego firmy. Ze względu na narastające odsetki za opóźnienie w spłacie zobowiązań, utrata płynności finansowej pociąga za sobą wzrost kosztów prowadzenia działalności.

Problemy z płynnością finansową zwykle powodują, że firma wpada stopniowo w spiralę zadłużenia. Chcąc spłacić poprzednie należności, zaciąga kolejne. Przy malejącej sprzedaży oraz dystrybucji usług i produktów, uregulowanie wszystkich zobowiązań staje się w pewnym momencie niemożliwe. Stwarza to ryzyko, że kontrahenci firmy, która boryka się z poważnymi problemami na tle płynności finansowej, nie otrzymają zapłaty za sprzedane produkty czy wykonane usługi. Bardzo ważne są więc odpowiednie działania prewencyjne.

Jeśli podejrzewasz, że Twój kontrahent lub potencjalny kontrahent może mieć poważne problemy, skorzystaj z Biura Informacji Gospodarczej, np. Big InfoMonitor.

To jedyny na BIG, który daje możliwość wglądu do danych bankowych z Biura Informacji Kredytowej (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP). Pozwala również na sprawdzenie czy kontrahent figuruje jako dłużnik w kilku bazach danych. Dostęp do Big InfoMonitor otrzymasz w ramach wybranych abonamentów w systemie do monitoringu należności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl.

Ograniczenie rozwoju przedsiębiorstwa

Ograniczenie lub całkowite zaprzestanie rozwoju firmy jest ściśle powiązane z poprzednim objawem braku płynności. Na skutek niemożności uzyskania kolejnego finansowania, firma przestaje się rozwijać. Nie jest w stanie inwestować w nowe technologie, modernizować wykorzystywanych technik produkcji czy zatrudniać nowych pracowników.

Jeśli firma Twojego kontrahenta do tej pory rozwijała się niezwykle dynamicznie, a w ostatnim czasie zwolniła niemalże do zera - powinno Cię to zainteresować. Szczególnie niepokojące są sytuacje, w których nagły brak inwestycji w rozwój wiąże się z zaprzestaniem regulowania bieżących zobowiązań wobec firmy Twojej i innych.

Ograniczenie rozwoju może mieć również związek ze spadkiem jakości usług lub produktów firmy. Przedsiębiorstwo, stojące u progu utraty płynności finansowej, chwyta się wszystkich możliwości, aby oszczędzić. Jakość przestaje być priorytetem. Spadek komfortu ze współpracy z każdym z wyżej wymienionych aspektów może być objawem poważnych problemów finansowych.

Problemy z zarządzaniem kapitałem

Jednym z symptomów problemów ze zdolnością do regulowania bieżących zobowiązań mogą być problemy z zrządzaniem kapitałem przedsiębiorstwa.

Twój niepokój powinny wzbudzić w szczególności objawy takie jak zmniejszenie produkcji i rosnący stan zapasów w przedsiębiorstwie kontrahenta.

Jeśli kontrahent nie reguluje faktury, a jednocześnie proponuje Ci sprzedaż znacznie większej liczby produktów lub usług po niższej cenie - być może w jego przedsiębiorstwie nie dzieje się dobrze.

Problemy z zarządzaniem kapitałem dotyczą również kapitału ludzkiego. Zachwianie płynności finansowej zwykle powoduje znaczące opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia pracownikom.

Przedsiębiorstwa, borykające się z problemem braku płynności finansowej tracą pracowników. Zdarza się również, że pracownicy pracują mniej wydajnie, przez co spada jakość oferowanych produktów lub usług.

Jeśli dojdą do Ciebie informacje o znaczącej redukcji etatów lub masowych wypowiedzeniach w firmie kontrahenta, powinieneś zachować czujność. Warto również sprawdzić czy niezadowoleni pracownicy nie zostawili w Internecie informacji na temat aktualnej kondycji finansowej firmy. Jeśli negatywne opinie o braku płynności finansowej będą się powtarzać - powinieneś dokładnie przemyśleć, co dalej zrobić z tą współpracą.

Przykład:
Pan Janusz od wielu lat współpracuje z Panem Krzysztofem. Oboje działają w branży budowlanej i dotychczas współpraca przebiegała bezproblemowo. Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy Pan Janusz przestał jednak regulować należności. Zaczął także unikać kontaktu, chociaż zwykle szybko reagował na wszystkie wiadomości. Do Pana Krzysztofa dotarły także informacje, że Pan Janusz znacząco zmniejszył ilość produkowanych dóbr, przeprowadził redukcję etatów oraz wynajął kolejne magazyny, aby przechowywać niesprzedane towary. W branży zaczęły także krążyć na jego temat niepochlebne opinie. Dla Pana Krzysztofa, doświadczonego przedsiębiorcy, były to jasne sygnały, że firma Pana Janusza ma poważne problemy z płynnością finansową.

Zmiany w zachowaniu kontrahenta

Przedsiębiorcy, którzy współpracują ze sobą od wielu lat zwykle dobrze znają swoje zwyczaje biznesowe. Jeśli kontrahent, który dotychczas zawsze odbierał telefony, odpisywał na maile i wyjaśniał Twoje wątpliwości, nagle unika kontaktu - być może ma problemy z płynnością finansową.

Negatywne zmiany w zachowaniu partnera biznesowego w połączeniu z zaprzestaniem terminowego regulowania faktur to poważny sygnał ostrzegawczy.

W sytuacji, gdy z kontrahentem łączą się naprawdę dobre relacje, być może wprost opowie Ci o dręczących jego firmę problemach finansowych. Warto postawić na szczerą rozmowę. O ile odpowiednie działania podejmiesz na czas, może ona uchronić Twoją firmę przed poważnymi problemami. Być może wyjściem z sytuacji okaże się rozłożenie płatności na raty, a być może umorzenie części zobowiązania. Warto zawalczyć o odzyskanie jakichkolwiek pieniędzy. Kluczem do sukcesu jest jednak odpowiednio szybkie działanie. Zapewne nie Ty jeden upomnisz się o zaległości.

Jeśli obawiasz się, że proces odzyskania pieniędzy będzie długi, skomplikowany i mało efektywny, wypróbuj system do monitoringu należności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl.

 

Twój kontrahent nie reguluje faktur? Wypróbuj windykację online

Utrata płynności finansowej przez kontrahenta zawsze jest dla firmy sporym wyzwaniem. Można sobie jednak z nim poradzić, o ile odpowiednie działania zostaną wdrożone szybko. Warto postawić nie tylko na skuteczną windykację, ale również sprawdzone działania prewencyjne. W jednym i drugim przedsiębiorców wspiera system do monitoringu należności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl.

Działania prewencyjne możliwe do podjęcia w systemie do monitoringu należności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl to: kompleksowa weryfikacja kontrahenta, dostęp do pieczęci prewencyjnej Vindicat oraz regularny monitoring należności.

Szczególną rolę odgrywa monitoring należności. Dzięki bieżącej kontroli nad wystawianymi fakturami, będziesz w stanie szybko zweryfikować, który kontrahent spóźnia się z płatnością. Twoje szanse na odzyskanie należności będą znacznie większe, jeśli upomnisz się o płatność w ciągu dwóch tygodni, a nie w ciągu dwóch miesięcy od daty wymagalności. Dowiedz się więcej o tym dlaczego regularny monitoring w małej i średniej firmie jest niezbędny .

Z systemu Vindicat.pl możesz również wygenerować raport z Big InfoMonitor na temat bieżącego stanu zobowiązań kontrahenta. Możesz także pobrać pieczęć prewencyjną Vindicat i dodać ją za pomocą programu księgowego do wystawianych faktur.

System Vindicat.pl kompleksowo przeprowadzi Cię również przez całość procesu windykacji - zarówno przez etap polubowny, sądowy jak i egzekucyjny.

Z systemu Vindicat.pl wygenerujesz wszystkie niezbędne dokumenty windykacyjne, m.in. wezwania do zapłaty, pozwy, e-pozwy czy wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Są one spersonalizowane i gotowe do użytku.

Aplikacja Vindicat.pl zapewnia także dostęp do sprawdzonych scenariuszy windykacji. To znacznie więcej niż tylko zbiór różnego rodzaju narzędzi windykacyjnych. System na bieżąco podpowiada przedsiębiorcy co należy zrobić, dzięki czemu za rękę prowadzi przedsiębiorcę przez całość procesu odzyskiwania pieniędzy.

Windykacja online to rozwiązanie idealne dla świadomych, nowoczesnych przedsiębiorców. Pozwala zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze.

Dowiedz się więcej o tym, jak działa system do monitoringu należności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl i nie pozwól, aby problemy z płynnością finansową dłużnika wpłynęły również na Twoją firmę.

Weryfikuj kontrahenta na każdym etapie współpracy i dbaj o finanse swojej własnej firmy

Przedstawione powyżej symptomy problemów z brakiem płynności finansowej to jedynie przykłady. Nie muszą występować równocześnie. W rzadkich przypadkach może zdarzyć się również, że brak płynności finansowej u kontrahenta będzie narastać po cichu i ogłosi on upadłość dosłownie z dnia na dzień. Zawsze warto jednak zachować czujność. Przedsiębiorcy często weryfikują kontrahenta jedynie na początku współpracy. Jeśli współpraca jest udana, ignorują pojawiające się po drodze symptomy o możliwych problemach finansowych kontrahenta. Niestety, ale przesadne zaufanie w tych kwestiach zawiodło już niejednego przedsiębiorcę.

Bądź więc czujny i na bieżąco reaguj na pojawiające się opóźnienia w płatnościach. Pomoże Ci w tym system do monitoringu należności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl. Przy pomocy sytemu możesz monitorować płatności, a w razie potrzeby - szybko rozpoczniesz windykację. Wszystko to o dowolnej porze i z dowolnego miejsca. Sprawdź ofertę systemu do monitoringu należności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl i wybierz najlepszą dla swojej firmy .

FAQ:

Jak zmniejszyć ryzyko utraty płynności finansowej?

Kluczem do sukcesu jest regularna analiza potrzeb rynku oraz opracowanie odpowiedniej strategii finansowej. Niezwykle ważne jest również rozpoczynanie działań windykacyjnych na czas. Warto także przeanalizować kompleksowo sposób działania firmy - być może niektóre ze stosowanych technologii są zbyt drogie. Oczywiście nie są to sposoby dające stuprocentową pewność sukcesu, jednak znacznie zmniejszają one ryzyko popadnięcia w kłopoty finansowe.

Brak płynności finansowej, a niewypłacalność - czym się różnią?

Utrata płynności finansowej zwykle objawia się krótkotrwałymi problemami ze spłatą najbardziej wymagalnych zobowiązań. Niewypłacalność to natomiast całkowity brak zdolności spłaty należności. To sytuacja, w której długi firmy są większe niż cały jej majątek - nawet sprzedaż wszystkich aktywów trwałych i spieniężenie wszystkich bieżących, nie wystarczyłoby na spłatę zobowiązań.

Czy utrata płynności finansowej zawsze prowadzi do niewypłacalności?

Nie zawsze. Jeśli przedsiębiorca na czas wdroży stosowne działania naprawcze, może uniknąć poważniejszych problemów. Kontrahenci zagrożonego niewypłacalnością przedsiębiorcy powinni jednak zawsze zachowywać czujność i starać się o jak najszybsze odzyskanie należności.

Co wpływa na płynność finansową firmy?

Jest to pięć zasadniczych czynników. Przede wszystkim jest to struktura aktywów bieżących (np. środki na rachunku firmowym). Ważna jest także płynność aktywów bieżących, czyli szybkość, z którą można spieniężyć dany składnik. Znaczenie mają także długość cyklu operacyjnego wynikająca ze specyfiki branży, struktura długów oraz struktura czasowa długów bieżących.

Czy można zabezpieczyć się przed problemami z zapłatą należności jeszcze przed zawarciem umowy?

Tak. Bardzo ważna jest odpowiednia weryfikacja kontrahenta. Przeczytaj nasz artykuł Jak sprawdzić zadłużenie firmy za darmo. Warto również zadbać o odpowiednią umowę - z uwzględnieniem zaliczki lub zadatku.

Czy wystawienie faktur z odroczonym terminem płatności wpływa na trudności z płynnością finansową?

Faktury z odroczonym terminem płatności mogą mieć negatywne skutki dla płynności finansowej. Duża liczba takich faktur sprawia, że firmie faktycznie może zacząć brakować środków na spłatę najbardziej wymagalnych zobowiązań.

Co jeśli kontrahent, który ma problemy ze spłatą zobowiązań przekazuje swój majątek bliskim, aby uniknąć zapłaty?

W takich przypadkach przydatna jest instytucji tzw. skargi pauliańskiej. Ma ona zastosowanie, gdy dłużnik w celu uchylenia się od spłaty, przekazuje swój majątek bliskim, np. żonie, dzieciom. Jeśli kontrahent dłuży Ci jest np. 20 000 zł i mógłby spłacić dług, sprzedając np. firmowy samochód, a zamiast tego przekazuje auto żonie, prawdopodobnie będziesz miał podstawy do wystąpienia z roszczeniem na podstawie art. 527 kodeksu cywilnego [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93].

Oceń ten artykuł:

Po czym poznać, że firma traci płynność finansową?
Ocena: 5/5
Głosowano: 8 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!