facebook

Baza wiedzy

Materiały edukacyjne dotyczące różnych etapów windykacji

W artykule znajdziesz:

  Jak poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa?

   02-06-2017

  Płynność finansowa przedsiębiorstwa to nic innego jak zdolność danego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą do terminowego wywiązywania się z jego zobowiązań o charakterze finansowym. Pojęcie to można analizować w dwóch ujęciach: statycznym i dynamicznym. Statyczna płynność finansowa odnosi się do konkretnego punktu w czasie (zazwyczaj dnia), a płynność dynamiczna do konkretnego okresu (np. miesiąca, kwartału czy roku).

  kalkulator oraz pieniądze - EURO wokół

  Zarządzanie płynnością finansową

  Zarządzanie płynnością finansową jest szczególnie ważnym procesem w każdym przedsięwzięciu biznesowym, bowiem utrzymywanie właściwego poziomu płynności jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania danego biznesu. Jeżeli zobowiązania nie są spłacane terminowe to firma traci kontrahentów, zdolność kredytową i opinię w środowisku branżowym. Natomiast jeżeli aktywów jest zbyt dużo to kapitał jest zamrożony i przez to nie wspiera we właściwy sposób podstawowej działalności firmy.

  Konsekwencje utraty płynności finansowej

  Utrata przez firmę płynności finansowej pociąga za sobą wiele negatywnych konsekwencji. Pierwszą z nich jest znaczne pogorszenie pozycji konkurencyjnej danego podmiotu na rynku. Kolejną - utrata elastyczności w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych. Wreszcie, utrata płynności może doprowadzić do ograniczenia rozwoju przedsiębiorstwa lub nawet (o ile jest długotrwała, a nie przejściowa) do zakończenia bytu prawnego danego podmiotu (w wyniku likwidacji czy upadłości).

  Prewindykacja i windykacja jako sposoby przeciwdziałania utracie płynności finansowej przedsiębiorstwa

  Sposobem na optymalizację procesu zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa jest podejmowanie działań prewindykacyjnych i windykacyjnych. Prewindykacja to nic innego jak podejmowanie działań mających na celu zabezpieczenia spłaty przyszłych należności. Prewindykacja zaczyna jeszcze przez podpisaniem umowy z potencjalnym kontrahentem. Najpierw trzeba sprawdzić stan jego bieżących zobowiązań (np. za pomocą raportów dostępnych w biurach informacji gospodarczej). Następnie na etapie rozliczeń należy umieścić pieczęć prewencyjną na każdej wystawianej fakturze (taka pieczęć informuje kontrahentów, że brak spłaty faktury spowoduje automatyczne przekazanie sprawy firmie windykacyjnej). Jeżeli te działania nie okażą się wystarczające to należy przejść do tzw. twardych działań windykacyjnych już pierwszego dnia po upływie terminu płatności faktury. Dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców chcących optymalizować proces zarządzania płynnością finansową mogą być platformy, systemy i aplikacje automatyzujące działania windykacyjne, takie jak system VCAT dostępny na stronie vindicat.pl.

   
  Artykuł napisany pod redakcją: Bogusław Bieda
  Załóż konto

  Oceń ten artykuł:

  Ocena: 5/5
  Głosowano: 9 razy.
  Twoja ocena: Brak
  Skutecznie odzyskuj długi
  Bądź na bieżąco!
  Polub nas na Facebooku!