Koronawirus i tarcza antykryzysowa a skuteczna windykacja

08-05-2020

Pandemia koronawirusa i kolejne uchwalane tarcze antykryzysowe znacząco wpływają na sytuację wierzycieli. Ograniczenia utrudniają kontakt z dłużnikiem, a tym samym odzyskiwanie pieniędzy. Jak koronawirus oddziałuje na windykację w Polsce i co mogą zrobić wierzyciele, aby przetrwać ten trudny okres? Wyjaśniamy.

Koronawirus i tarcza antykryzysowa a skuteczna windykacja

Koronawirus powoduje opóźnienia w pracy sądów

Pandemia COVID-19 w ostatnich miesiącach wpłynęła na niemal wszystkie aspekty życia Polaków. Ze względu na utrudnienia organizacyjne w funkcjonowaniu sądów wierzyciele muszą liczyć się z tym, że na rozpatrzenie ich spraw w wielu przypadkach będzie trzeba poczekać dłużej. Działalność sądów została „zamrożona”. Aktualnie zajmują się tylko najpilniejszymi, niecierpiącymi zwłoki sprawami. To poważna niedogodność, ponieważ nawet jeszcze przed atakiem wirusa, na rozpoznanie pozornie prostej sprawy o zapłatę, wierzyciele musieli czekać nierzadko miesiącami...

Samo odwołanie czy przełożenie rozprawy to jednak nie wszystko. Koronawirus - w aktualnym na tę chwilę stanie prawnym - wpływa również na same postępowania sądowe i podejmowane w ich trakcie czynności.

Najważniejszą kwestią pozostaje bieg terminów procesowych i sądowych.

 

Tarcza antykryzysowa - zawieszenie biegu terminów w dobie koronawirusa

Przyjmowane kolejne tzw. tarcze antykryzysowe w założeniu mają stanowić realną pomoc dla przedsiębiorców. O ile faktycznie można liczyć na rozjaśnienie pewnych kwestii w zakresie praw gospodarczego, czy prawa pracy, o tyle wierzyciele mogą mieć problem z wyciągnięciem z regulacji pomocowych korzyści dla siebie. Przede wszystkim w dobie koronawirusa, w aktualnym jeszcze stanie prawnym, należy liczyć się ze wspomnianym już zawieszeniem biegu terminów.

Specustawa, tj. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w art. 15 zzs [Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695] stanowi, że:

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w:

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowo-administracyjnych,

2) postępowaniach egzekucyjnych (…),

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Postępowania sądowe czy egzekucyjne - same w sobie - nie uległy zawieszeniu. Zawieszeniu uległ bieg terminów procesowych i sądowych.

Ustawa co prawda przewiduje wyjątki, w których terminy nie są wstrzymywane, jednak dotyczy to jedynie konkretnego katalogu spraw (np. kontrolnych, wyborczych). Wyjątki nie nie leżą raczej w obszarze zainteresowań wierzycieli.

Przykład:
Pan Jan, wierzyciel, odebrał niekorzystny dla siebie wyrok sądu wraz z uzasadnieniem. Sąd nie przyznał mu racji i nie zasądził od dłużnika zapłaty na rzecz przedsiębiorstwa Pana Jana. Pan Jan chce złożyć apelację, ponieważ jego zdaniem wyrok jest niesprawiedliwy. Jako że odebrał już wyrok wraz z uzasadnieniem i termin już rozpoczął swój bieg, termin się zatrzyma i nie będzie biegł dalej.

Warto jednak mieć także świadomość, że wszystkie czynności dokonane w czasie wstrzymania oraz zawieszenia terminu są skuteczne. Dotyczy to zarówno czynności podjętych przez sąd, jak i przez stronę.

Tarcza Antykryzysowa 3.0 a bieg terminów procesowych

W najbliższym czasie w życie wejdzie kolejna tarcza antykryzysowa - Tarcza Antykryzysowa 3.0. Nie została ona jeszcze ostatecznie uchwalona. Najprawdopodobniej jednak wskutek tej regulacji odblokowany zostanie bieg terminów procesowych. Warto zasygnalizować tę zmianę już teraz i być na nią gotowym.

Opisywany powyżej art. 15zzs specustawy zostanie uchylony. Jeśli termin był zawieszony, to ulegnie odwieszeniu. Jeśli termin się w ogóle nie rozpoczął, rozpocznie swój bieg.

Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs, których bieg się nie rozpoczął lub został zawieszony na podstawie art. 15zzs, rozpoczynają bieg lub będą biegły dalej po upływie 7 dni od wejścia w życie nowej ustawy.

Co z tytułami wykonawczymi nakazującymi opróżnienia lokalu mieszkalnego?

Koronawirus wpływa także na sytuację wierzycieli dysponujących tytułem wykonawczym, nakazującym opróżnienie przez dłużnika lokalu mieszkalnego. Jak nietrudno się domyślić, w czasie pandemii nie można wyegzekwować od dłużnika opuszczenia lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z art. 15 zzu ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych1 [Dz.U. 2020 poz. 374]:

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego.

Wyjątkiem od tego uregulowania są jedynie orzeczenia wydane na podstawie art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W praktyce oznacza to, że aż do czasu odwołania stanu epidemii wierzyciele nie mogą wystąpić do komornika z wnioskiem o eksmisję najemcy.

Co ważne, ograniczenie to dotyczy również tytułów wykonawczych opartych o akty notarialne.

Jak odzyskiwać pieniądze w dobie koronawirusa? Windykacja polubowna ważniejsza niż kiedykolwiek

Czy wszystkie te utrudniania sprawiają, że nie warto aktualnie prowadzić windykacji? Absolutnie nie. Czas w windykacji był, jest i będzie kluczowy. Wierzyciele powinni działać i dostępnymi sobie metodami próbować odzyskać należności.

Wierzyciele, mimo pandemii koronawirusa, nadal powinni walczyć o swoje pieniądze. Czym większa będzie zwłoka w podjęciu odpowiednich działań, tym trudniej będzie odzyskać pieniądze, gdy sytuacja się uspokoi. Wygrają jak zawsze ci, którzy działają szybko i korzystają z rozwiązań adekwatnych do sytuacji.

Chociaż teoretycznie sądy pracują, ze względu na trudności organizacyjne, warto jeszcze bardziej skupić się na windykacji polubownej - prowadzonej bez udziału sądu.

 

Bezpieczna windykacja w czasie koronawirusa - windykacja online

Jak windykować, gdy należy minimalizować kontakty międzyludzkie, a najlepiej - nie wychodzić z domu? To proste - windykować online. Windykację, jak wiele innych czynności, można skutecznie prowadzić przez Internet. Osobisty kontakt z dłużnikiem w ogóle nie jest konieczny, aby odzyskać pieniądze.

Windykację online najlepiej prowadzić przy pomocy systemu do monitoringu należności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl. To proste w obsłudze, kompleksowe narzędzie, które prowadzi przedsiębiorcę przez cały proces odzyskiwania pieniędzy.

Jak to działa? Pierwszym krokiem jest rejestracja w systemie. Kolejno aplikacja poprosi o wprowadzenie danych z nieopłaconych faktur oraz szczegółów wierzytelności. Następnie przedstawia najkorzystniejszy, kompleksowy scenariusz postępowania. Dzięki temu przedsiębiorca, nawet ten, który nie posiada żadnego doświadczenia w windykacji, wie co i kiedy powinien zrobić.

Użytkownicy Vindicat.pl otrzymują również dostęp do bogatej bazy gotowych do użycia pism i dokumentów windykacyjnych. W ciągu zaledwie kilku minut mogą wygenerować spersonalizowane wezwania do zapłaty, pozwy, wnioski o nadanie klauzuli wykonalności i szereg innych pism.

To oczywiście nie wszystko - windykacja w systemie Vindicat.pl jest w pełni kompleksowa. Użytkownicy otrzymują dostęp także do wielu innych, bardzo przydatnych w obecnych czasach funkcji. Są to m.in.:

  • Możliwość powierzenia windykacji robotowi windykacyjnemu. Czy windykację można zautomatyzować, a tym samym poświęcać na nią mniej czasu i pieniędzy? W systemie Vindicat.pl - tak! Dowiedz się, jak działa zautomatyzowana windykacja online i uruchom swojego robota.
  • Moduł negocjacji z dłużnikiem online. Kontakty osobiste należy minimalizować, ale dzięki Vindcat.pl negocjacje z dłużnikiem można przenieść do całkowicie bezpiecznej sfery online.
  • Monitoring należności. Monitoring płatności i windykacja przy pomocy jednego systemu - wygodne, prawda? Sprawdź, dlaczego monitorowanie płatności jest tak ważne dla utrzymania płynności finansowej, także w dobie koronawirusa.
  • Dostęp do pieczęci prewencyjnej. Dzięki niej nierzetelny kontrahent od razu będzie wiedział, że jeśli nie ureguluje płatności w wyznaczonym terminie, sprawą zajmą się specjaliści Vindicat.
  • Dostęp do najpopularniejszej i najlepiej widocznej giełdy długów w Polsce pl. Przedsiębiorca może nie tylko wystawić swoją wierzytelność na sprzedaż, ale również zweryfikować potencjalnego kontrahenta i ograniczyć ryzyko.
  • Dostęp do stale aktualizowanego programu edukacyjnego oraz opcja skorzystania z indywidualnej pomocy prawnej.
  • Możliwość dodania wpisu do Big InfoMonitor - w zależności od wybranej oferty.

93% spraw prowadzonych w systemie do monitoringu należności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl kończy się na etapie polubownym. To z perspektywy wierzyciela najkorzystniejsze rozwiązanie - szczególnie w obecnej sytuacji utrudnień w działaniu sądów.

Jeśli jednak sprawa będzie wymagała udziału sądu, przedsiębiorca otrzyma także odpowiednią pomoc i precyzyjne instrukcje postępowania na etapie sądowym.

Pieniądze można skutecznie odzyskiwać bez wychodzenia z domu. Tysiące zadowolonych użytkowników systemu do monitoringu płatności i samodzielnej windykacji Vindcat.pl przekonuje się o tym codziennie.

Windykacja online w dobie koronawirusa - pewne rozwiązanie dla świadomych przedsiębiorców

Windykacja online to w pełni bezpieczne, sprawdzone i legalne rozwiązanie. Odzyskiwanie pieniędzy bez konieczności osobistego kontaktu z dłużnikiem jeszcze nigdy nie było tak ważne.

Zarejestruj się w systemie i rozpocznij odzyskiwanie pieniędzy od dłużnika, zanim zrobią to jego pozostali wierzyciele. Zaufaj najpopularniejszemu w Polsce i jedynemu tak kompleksowemu systemowi do monitoringu należności online i samodzielnej windykacji - Vindicat.pl. Sprawdź oferty i wybierz najkorzystniejszą dla Twojej firmy.

FAQ:

Czy w dobie pandemii warto w ogóle składać do sądu kolejne pozwy o zapłatę?

Tak, mimo znacznych utrudnień organizacyjnych - zdecydowanie warto. Wielu wierzycieli zapewne odłoży to działania do czasu uspokojenia się sytuacji. Wtedy jednak środki na rachunku dłużnika mogą już być znacznie mniejsze, a swoje działania rozpoczną wtedy też pozostali wierzyciele. Należy liczyć się z utrudnieniami, ale mimo to należy działać szybko i zdecydowanie.

Czy w czasie koronawirusa można złożyć do sądu wniosek o zabezpieczenie?

Można, a w wielu przypadkach - warto. Jeśli wierzyciel uprawdopodobni swoje roszczenie i wykaże, że egzekucja za jakiś czas może być już niemożliwa lub bardzo utrudniona, sąd może pozwolić na zajęcie elementów majątku przeciwnika na czas trwania sprawy o zapłatę. Środki co prawda zostaną jedynie zabezpieczone, a nie znajdą się na koncie wierzyciela, jednak w wielu przypadkach i tak może to być korzystne rozwiązanie.

Czy mimo koronawirusa warto złożyć do sądu wniosek o wydanie nakazu zapłaty?

Tak, jeśli zostaną spełnione odpowiednie warunki do wydania nakazu zapłaty - jak najbardziej warto. Warto także wspomnieć, że nakazy zapłaty wydawane są na posiedzeniach niejawnych. Oznacza to, że trudności organizacyjne w pracy sądu nie powinny ich dotyczyć.

Czy bieg terminów procesowych i sądowych w dobie koronawirusa został zawieszony tylko dla spraw egzekucyjnych?

Nie. Zawieszenie dotyczy ogółu spraw, w tym również karnych, administracyjnych itp. Zamknięty katalog wyjątków określa specustawa, jednak wyjątki nie będą obejmowały zasadniczo spraw o zapłatę.

Czy tarcza antykryzysowa wpływa na przedawnienie?

Nie. Przyjęte dotychczas tarcze antykryzysowe nie wpływają na przedawnienie, terminy przedawnienia nadal biegną.

Czy aktualnie można wnosić do sądu pisma procesowe drogą elektroniczną?

Obecnie z tego rozwiązania korzysta już wiele sądów. Warto zadzwonić do sądu i upewnić się, czy jest tak również w naszym konkretnym przypadku.

Czy epidemia koronawirusa wpływa na konieczność zapłaty dłużnika?

Co do zasady - nie. Przyjrzymy się tej kwestii szerzej w jednym z kolejnych artykułów.

Czy windykacja online jest bezpieczna?

Tak! W dobie pandemii to najbezpieczniejsza z dostępnych możliwości windykacyjnych - i w pełni legalna. Wyklucza konieczność kontaktu z dłużnikiem, jest szybka i potrzeba do niej tylko komputera z dostępem do Internetu.

Oceń ten artykuł:

Koronawirus i tarcza antykryzysowa a skuteczna windykacja
Ocena: 5/5
Głosowano: 4 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!