Jak odzyskać pieniądze od spółki i zarządu spółki z o.o.

25-07-2018

Jeśli twoim dłużnikiem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na pewno próbowałeś już odzyskać od niej pieniądze. Twoim dłużnikiem jest przecież spółka, a nie jej wspólnicy. Co jednak jeśli windykacja z majątku spółki okaże się bezskuteczna lub niemożliwa? Zobacz co zrobić w takiej sytuacji i dowiedz się jak skutecznie egzekwować spłatę długów zaciągniętych przez spółkę z o.o.

Jak odzyskać pieniądze od członków zarządu i spółki z.o.o.

Co to jest spółka z o.o.

Spółka z o.o. to nic innego jak jedna z form prawnych, w których można prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Tworzy ją jedna lub więcej osób, zwanych wspólnikami.

Spółka z o.o. działa za pomocą swoich organów - zarządu, rady nadzorczej i zgromadzenia wspólników. W spółce z o.o. może również zostać powołany dodatkowy organ - komisja rewizyjna. Z punktu widzenia wierzyciela najważniejsze jest kto zasiada w zarządzie sp. z o.o.

Spółka z o.o. posiada osobowość prawną. Oznacza to, że jest osobnym bytem prawnym i nie należy utożsamiać jej ze wspólnikami.

Długi spółki z o.o. - od kogo żądać zapłaty?

Skoro spółka z o.o. jest osobnym podmiotem prawa. W związku z tym uregulowania długu powinieneś żądać od samej spółki. W tym przejawia się fakt posiadania przez spółkę z o.o. osobowości prawnej.

Zgodnie z regulacją zawartą w kodeksie spółek handlowych [Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037], wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiadają za zobowiązania tej spółki. Czyni to ze spółki z o.o. niezwykle korzystną z punktu widzenia dłużnika formę prowadzenia działalności gospodarczej. W pierwszej kolejności powinieneś podjąć czynności windykacyjne wobec samej spółki z o.o.

 

Czy można pozwać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o zapłatę?

Tak. Jeśli windykacja polubowna zawiedzie, a Twoje wezwania do zapłaty okażą się bezskuteczne, pozostaje droga sądowa. Zobacz w jaki sposób przeprowadzić skuteczną windykację polubowną.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może pozywać i być pozywana. Odróżnia ją to od nieposiadającej zdolności prawnej spółki cywilnej. W pozwie przeciwko spółce z o.o powinieneś dokładnie określić firmę spółki, czyli podać jej pełną nazwę wraz z „końcówką” określającą formę prawną. W tym przypadku będzie to sp. z o.o. Musisz również podać pełny adres rejestrowy spółki, figurujący w jej dokumentach rejestrowych. Adres ten możesz sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jako, że pozywasz osobę prawną, a nie fizyczną, do pozwu musisz dołączyć również odpis z KRS. Odpis ten stanowi dla sądu potwierdzenie, że dana spółka faktycznie istnieje.

Bezskuteczność egzekucji z majątku spółki z o.o., a odpowiedzialność członków zarządu

Może zdarzyć się tak, że mimo pozwania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i uzyskania tytułu wykonawczego, komornik nie będzie w stanie niczego dla Ciebie odzyskać. Spółka może zwyczajnie nie mieć już żadnego majątku. Bezskuteczność egzekucji z majątku spółki z o.o. to częsty przypadek. Jeśli w Twojej sytuacji również doszło do ustalenia, że spółka zwyczajnie nie ma już żadnego majątku i nic od niej nie odzyskasz - wiedz, że nie wszystko stracone.

Wymogi, które stawia przed Tobą w takiej sytuacji kodeks spółek handlowych zasadniczo są dwa. Jeden z nich jest oczywisty:

 • Dług spółki z o.o. musi istnieć
 • Ustalono, że egzekucja z majątku spółki z o.o. jest bezskuteczna

Druga przesłanka oznacza, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada żadnego majątku, z którego komornik mógłby wyegzekwować należność. Po spełnieniu tych dwóch przesłanek, jako wierzyciel, będziesz uprawniony do wystąpienia o zapłatę przeciwko członkom zarządu danej spółki z o.o. Pod pewnymi warunkami będziesz mógł prowadzić windykację skierowaną przeciwko majątkowi członka zarządu sp. z o.o., a nie samej spółki.

Przykład:
Pan Jan wszczął u komornika sądowego postępowanie egzekucyjne przeciwko swojemu dłużnikowi - spółce z o.o. W toku postępowania okazało się, że Pan Jan zbyt późno rozpoczął windykację. Spółka z o.o. nie posiadała już żadnego majątku, który komornik mógłby zająć. Firmowe konto bankowe spółki z o.o. również jest puste. Komornik wydał więc postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Pan Jan pomyślał, że mógłby uzyskać zaspokojenie długu z majątku członków zarządu tej spółki. Posiada już dowód bezskuteczności egzekucji z majątku spółki, którym jest postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Pan Jan jak najbardziej może więc starać się o uregulowanie należności z majątku członków zarządu.

Czy postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego zawsze jest konieczne?

Nie zawsze. Nie będzie to niezbędne między innymi w poniższych sytuacjach:

 • Gdy jedynym majątkiem spółki jest jakaś nieruchomość obciążona ponad swoją wartość wierzytelnościami z pierwszeństwem zaspokojenia
 • Gdy inny wierzyciel wykaże bezskuteczność prowadzonej przez siebie egzekucji wobec danej spółki
 • Gdy wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony, ponieważ majątek dłużnika nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania

Postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego jest jednak zdecydowanie najczęstszym dowodem bezskuteczności egzekucji.

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki, gdy egzekucja prowadzona wobec spółki z o.o. okaże się bezskuteczna, jest bardzo surowa. Jest to odpowiedzialność osobista i solidarna.

Odpowiedzialność osobista oznacza, że pod pewnymi warunkami wierzyciel może sięgnąć do osobistego majątku członka zarządu i z tego majątku uzyskać pokrycie długu spółki. Odpowiedzialność solidarna oznacza, że wszyscy członkowie zarządu odpowiadają za całość długu.

Jest to bardzo surowy rygor odpowiedzialności. Ma on na celu ochronę wierzycieli przed członkami zarządu, którzy celowo mogliby doprowadzić do niewypłacalności spółki i pokrzywdzenia wierzycieli. Kodeks spółek handlowych przewiduje jednak kilka sytuacji, w których członek zarządu nie odpowie.

W jakich sytuacjach członek zarządu może zwolnić się od odpowiedzialności za długi sp. z o.o.?

Członek zarządu nie będzie odpowiadał m.in., gdy wykaże, że:

 1. We właściwym czasie został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub podanie o otwarcie postępowania układowego. Wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnik musi złożyć w sądzie nie później niż w terminie dwóch tygodni liczonych od dnia, w którym zaszła podstawa do ogłoszenia upadłości.
 2. Niezgłoszenie wniosku nastąpiło bez winy członka zarządu.
 3. Niezgłoszenie wniosku w odpowiednim czasie nie doprowadziło do powstania szkody po stronie wierzycieli.
 4. Istnieje realny majątek spółki, z którego wierzyciele mogą się zaspokoić lub zakwestionuje bezskuteczność egzekucji wobec spółki.
 5. Obowiązek złożenia wniosku o upadłość powstał, gdy pozwany nie był członkiem zarządu.
 6. Wierzyciel nie wykorzystał możliwości egzekucji z majątku spółki w odpowiednim czasie.
 7. Wierzyciel nie wykorzystał możliwości egzekucji z majątku spółki, gdy spółka, nawet będąc w likwidacji, nie wykazuje ujemnego bilansu.

W przypadku zaistnienia powyższych przesłanek ciężar dowodu każdorazowo spoczywa na pozwanym członku zarządu. W praktyce takie udowodnienie bywa bardzo trudne.

Powyższe sytuacje, choć zdecydowanie najbardziej powszechne, mają charakter jedynie przykładowy. W praktyce mogą zdarzyć się również inne przypadki, w których wierzyciel mimo ustalenia bezskuteczności egzekucji z majątku spółki z o.o., nie będzie mógł zaspokoić się z majątku członków zarządu.

 

Masz problemy z odzyskaniem pieniędzy od spółki z o.o.? Wypróbuj aplikację Vindicat.pl

Jako przedsiębiorca pewnie regularne spotykasz się z problemem nieregulowania na czas należności wynikających z wystawionych przez Ciebie faktur VAT lub zawartych umów. Bez względu na to czy Twoim dłużnikiem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, inna spółka czy też może osoba fizyczna - mamy dla Ciebie rozwiązanie.

Vindicat.pl to innowacyjny system, dzięki któremu mali i średni przedsiębiorcy mogą samodzielnie prowadzić windykację i odzyskiwać długi. System działa kompleksowo. Przedstawia najlepszy w danej sytuacji scenariusz windykacji i prowadzi przedsiębiorców przez całość tego procesu. Na bieżąco przypomina również o czynnościach, które należy podjąć i wyjaśnia w jaki sposób to zrobić. Umożliwia również zaproszenie dłużnika do negocjacji za pośrednictwem systemu i złożenie mu propozycji ugodowego rozwiązania sprawy.

Użytkownicy Vindicat.pl otrzymują dostęp do dokumentów i pism niezbędnych w trakcie windykacji. Pisma są spersonalizowane i gotowe do użycia. Opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. Przygotowali je prawnicy i specjaliści w dziedzinie windykacji. Przedsiębiorcy mają pewność, że składają pisma legalne i profesjonalne.

Aplikacja Vindicat.pl generuje m.in.:

 • wezwania do zapłaty
 • wniosek o ustalenie danych dłużnika
 • pozwy do sądu i e-sądu oraz
 • wnioski i pisma niezbędne na etapie postępowania egzekucyjnego

System jest niezwykle prosty w obsłudze. Na bieżąco objaśnia na czym polegają kolejne kroki, które należy podjąć w sprawie. Dzięki temu każdy przedsiębiorca jest w stanie samodzielnie odzyskiwać długi. Przedsiębiorcy zarejestrowani w systemie Vindicat.pl oszczędzają czas, pieniądze i mnóstwo nerwów.

Aby przekonać się o tym ile czynności związanych z prowadzeniem firmy może ułatwić Ci system Vindicat.pl, załóż darmowe konto w aplikacji. Rejestracja jest prosta i zajmuje kilka minut.

Twoim dłużnikiem jest spółka z o.o.? Nie zwlekaj z windykacją!

Odzyskanie pieniędzy od spółki z o.o. jest możliwe. Sytuacje, w których wierzyciele odzyskują należności z majątku członka zarządu spółki z o.o. również zdradzają się w praktyce dosyć często. Jeśli Twoim dłużnikiem jest spółka z o.o., nie czekaj. Czym szybciej rozpoczniesz windykację, tym większe są szanse, że spółka z o.o. jest jeszcze w dobrej kondycji finansowej i uda Ci się szybko odzyskać pieniądze. Vindicat.pl służy pomocą na każdym etapie windykacji. Pamiętaj, że założenie konta w systemie jest całkowicie darmowe. Dostęp do narzędzi windykacyjnych, w tym niezbędnych pism i dokumentów, możesz otrzymać już od 169 zł netto miesięcznie.

Pytania i odpowiedzi:

Czy mogę pozwać od razu członka zarządu spółki z o.o. zamiast samej spółki z o.o.?

Nie. Aby móc windykować z majątku członka zarządu spółki z o.o., najpierw trzeba rozpocząć windykację wobec spółki. Dopiero gdy ta okaże się bezskuteczna, można próbować odzyskać pieniądze bezpośrednio od członka zarządu.

Co jeśli spółka z o.o. nie ma zarządu?

Takiej sytuacji polskie prawo nie przewiduje. Spółka z o.o. musi mieć zarząd. Jego ustanowienie to jeden z warunków samego istnienia spółki. Jeśli jednak w trakcie funkcjonowania spółki dojdzie do sytuacji, że spółka z o.o. nie będzie posiadała zarządu, sąd ma kilka możliwości działania. Ustanowi kuratora dla spółki, postara się ustanowić zarząd lub przeprowadzi likwidację spółki.

Czy można pozwać członka zarządu, który jest równocześnie wspólnikiem?

Status wspólnika nie chroni członka zarządu. Jeśli wspólnik jest równocześnie członkiem zarządu, będzie odpowiadał tak samo jak inny członek zarządu, który wspólnikiem nie jest. Taka sytuacja zdarza się często w małych spółkach z o.o., gdzie skład zarządu często nawet w całości pokrywa się ze składem wspólników.

Za jakie zobowiązania może odpowiadać członek zarządu spółki z o.o.?

Może odpowiadać za zobowiązania zarówno prywatnoprawne jak i publicznoprawne. Oznacza to, że po spełnieniu koniecznych warunków członek zarządu odpowiada nie tylko za zobowiązania wobec firm prywatnych, ale również wobec np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy z tytułu roszczeń pracowniczych.

Co to znaczy „odpowiedzialność subsydiarna” w odniesieniu do wspólników spółki z o.o.?

Oznacza to po prostu, że odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. jest drugorzędna w stosunku do odpowiedzialności spółki. W pierwszej kolejności należy dochodzić spłaty długu od spółki, a dopiero później od wspólników.

Czy każdy członek zarządu odpowiada za zobowiązania spółki z o.o.?

Za zobowiązania odpowiadają osoby, które były członkami zarządu spółki z o.o. w trakcie powstania długu. Odpowiadają również te osoby, które pełniły funkcję członka zarządu, gdy zobowiązanie już istniało i było wymagalne.

Czy można pozwać członka zarządu, jeśli dług powstał przed wpisaniem go do KRS?

Tak. Wpis do KRS ma jedynie charakter deklaratoryjny, a więc jedynie potwierdza istniejący już stan rzeczy. Odpowiedzialność wspólnika rozpoczyna się w momencie podjęcia uchwały spółki o powołaniu go do pełnienia funkcji członka zarządu. Jeśli dana osoba była już członkiem zarządu, ale nie figurowała jeszcze w KRS - można ją pozwać.

Czy bezskuteczna egzekucja przeciwko jednemu składnikowi majątku spółki, np. przeciwko jednej nieruchomości uzasadnia zaspokojenie się z majątku członków zarządu spółki z o.o.?

To zależy. Może tak być, jeśli ta nieruchomość stanowi jedyny majątek spółki. Należy jednak to udowodnić. Zasadniczo egzekucja prowadzona przeciwko spółce musi dotyczyć całego jej majątku, a nie tylko jego części.

Oceń ten artykuł:

Jak odzyskać pieniądze od spółki i zarządu spółki z o.o.
Ocena: 4,40/5
Głosowano: 10 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!