Jak rozpocząć działalność gospodarczą?

12-06-2017

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na samozatrudnienie (czyli prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej) oraz na zakładanie spółek prawa handlowego (najczęściej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Dzisiaj kilka słów o tych najbardziej popularnych formach aktywności zawodowej prowadzonej na własny rachunek.

na obrazku mężczyzna podpisuje umowę

Jednoosobowa działalność gospodarcza


Aby stać się przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, osoba fizyczna musi uzyskać wpis do CEIDG (czyli do specjalnej ewidencji). Do dokonania wpisu nie są potrzebne żadne dokumenty, a jedynie informacje, które trzeba umieścić w formularzu rejestracyjnym takie jak: dane osoby składającej wniosek (imię, nazwisko, data urodzenia, dane rodziców, adres zameldowania, adres zamieszkania itp.), jej PESEL, NIP (o ile dana osoba fizyczna go posiada – jeżeli go nie posiada to zostanie on nadany po złożeniu wniosku), numer konta (prywatnego osoby składającej wniosek – konto „na działalność” musi zostać założone dopiero po uzyskaniu wpisu) oraz informacje dotyczące nowozakładanego podmiotu (nazwa, adres siedziby – może być tożsamy z adresem zamieszkania, forma opodatkowania, podmiot prowadzący księgowość, itp.). I to koniec formalności dotyczących nowo założonej działalności gospodarczej, bowiem wniosek o rejestrację składany do CEIDG jest jednocześnie zgłoszeniem działalności (jako płatnika składek) do właściwego organu emerytalno-rentowego (ZUS dla większości osób lub KRUS dla rolników), Głównego Urzędu Statystycznego i właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego. Po uzyskaniu wpisu, osoba fizyczna musi jeszcze zarejestrować siebie jako osobę ubezpieczoną, założyć konto firmowe, wyrobić pieczątki i już jest przedsiębiorcą.  Oczywiście rejestracja to tylko pierwszy krok do sukcesu. Teraz trzeba podjąć wcześniej przemyślaną działalność i zamienić nowopowstały twór w sprawnie działający podmiot odnoszący sukcesy w rywalizacji na wolnym rynku, co wcale nie jest takie proste.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Założenie spółki kapitałowej (bowiem do takiego typu spółek należy spółka z o.o.) nie jest już takie proste i bezkosztowe jak założenie jednoosobowej działalności, bowiem do powstania takiej spółki niezbędne jest zawarcie umowy spółki (w formie aktu notarialnego, co wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów takich jak taksa notarialna czy podatek od czynności cywilnoprawnych), wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego przez wszystkich wspólników, powołanie organów spółki (zarządu, rady nadzorczej i/lub komisji rewizyjnej) i wreszcie uzyskanie wpisu do KRS (jest to druga ewidencja działalności gospodarczych – ta dotyczy wszystkich innych podmiotów niż działalności jednoosobowe). Nie jest to jednak koniec formalności, spółka z o.o. musi sama dokonać rejestracji w odpowiednich organach ubezpieczeniowych, skarbowych i statystycznych. Mimo tych kosztów i pewnego skomplikowania działań, które trzeba podjąć, prowadzenie działalności w postaci spółki z o.o. ma jedną ogromną zaletę w stosunku do działalności jednoosobowych - jest nią możliwość prawnego odseparowania majątku prywatnego i biznesowego (czyli minimalizacja ryzyka niepowodzenia).

 

Oceń ten artykuł:

Jak rozpocząć działalność gospodarczą?
Ocena: 5/5
Głosowano: 7 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!