Jak rozpocząć działalność gospodarczą?

12-06-2017

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na samozatrudnienie (czyli prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej) oraz na zakładanie spółek prawa handlowego (najczęściej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Dzisiaj kilka słów o tych najbardziej popularnych formach aktywności zawodowej prowadzonej na własny rachunek.

na obrazku mężczyzna podpisuje umowę

Jednoosobowa działalność gospodarcza


Aby stać się przedsiębiorcą prowadzącym JDG - jednoosobową działalność gospodarczą, osoba fizyczna musi uzyskać wpis do CEIDG (czyli do specjalnej ewidencji). Do dokonania wpisu nie są potrzebne żadne dokumenty, a jedynie informacje, które trzeba umieścić w formularzu rejestracyjnym takie jak: dane osoby składającej wniosek (imię, nazwisko, data urodzenia, dane rodziców, adres zameldowania, adres zamieszkania itp.), jej PESEL, NIP (o ile dana osoba fizyczna go posiada – jeżeli go nie posiada to zostanie on nadany po złożeniu wniosku), numer konta (prywatnego osoby składającej wniosek – konto „na działalność” musi zostać założone dopiero po uzyskaniu wpisu) oraz informacje dotyczące nowozakładanego podmiotu (nazwa, adres siedziby – może być tożsamy z adresem zamieszkania, forma opodatkowania, podmiot prowadzący księgowość, itp.). I to koniec formalności dotyczących nowo założonej działalności gospodarczej, bowiem wniosek o rejestrację składany do CEIDG jest jednocześnie zgłoszeniem działalności (jako płatnika składek) do właściwego organu emerytalno-rentowego (ZUS dla większości osób lub KRUS dla rolników), Głównego Urzędu Statystycznego i właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego. Po uzyskaniu wpisu, osoba fizyczna musi jeszcze zarejestrować siebie jako osobę ubezpieczoną, założyć konto firmowe, wyrobić pieczątki i już jest przedsiębiorcą.  Oczywiście rejestracja to tylko pierwszy krok do sukcesu. Teraz trzeba podjąć wcześniej przemyślaną działalność i zamienić nowopowstały twór w sprawnie działający podmiot odnoszący sukcesy w rywalizacji na wolnym rynku, co wcale nie jest takie proste.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Założenie spółki kapitałowej (bowiem do takiego typu spółek należy spółka z o.o.) nie jest już takie proste i bezkosztowe jak założenie jednoosobowej działalności, bowiem do powstania takiej spółki niezbędne jest zawarcie umowy spółki (w formie aktu notarialnego, co wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów takich jak taksa notarialna czy podatek od czynności cywilnoprawnych), wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego przez wszystkich wspólników, powołanie organów spółki (zarządu, rady nadzorczej i/lub komisji rewizyjnej) i wreszcie uzyskanie wpisu do KRS (jest to druga ewidencja działalności gospodarczych – ta dotyczy wszystkich innych podmiotów niż działalności jednoosobowe). Nie jest to jednak koniec formalności, spółka z o.o. musi sama dokonać rejestracji w odpowiednich organach ubezpieczeniowych, skarbowych i statystycznych. Mimo tych kosztów i pewnego skomplikowania działań, które trzeba podjąć, prowadzenie działalności w postaci spółki z o.o. ma jedną ogromną zaletę w stosunku do działalności jednoosobowych - jest nią możliwość prawnego odseparowania majątku prywatnego i biznesowego (czyli minimalizacja ryzyka niepowodzenia).

 

Oceń ten artykuł:

Jak rozpocząć działalność gospodarczą?
Ocena: 5/5
Głosowano: 7 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!