Co zrobić, gdy dłużnik nie dotrzymuje ugody?

12-09-2022

Udało Ci się wypracować ugodę, prawdopodobnie dlatego, że poszedłeś na pewne ustępstwa wobec dłużnika. Liczyłeś na to, że ugoda przełoży się na szybsze i tańsze zakończenie sporu, a okazało się, że dłużnik i tak nie wywiązuje się ze zobowiązania? Na szczęście nie wszystko stracone! Z artykułu dowiesz się, dlaczego, mimo wszystko, ugoda była dobrym pomysłem i jakie działania powinieneś podejmować dalej.

Co zrobić, gdy dłużnik nie dotrzymuje ugody?

Bezsporne zalety zawierania ugody z dłużnikiem

Prawdą jest, że ugodowe rozwiązywanie sporów, statystycznie przyspiesza ich zakończenie. Jest także opcją, która znacznie minimalizuje środki finansowe przeznaczone na rozstrzygnięcie konfliktu. Dodatkowo daje możliwość ominięcia wstępowania na drogę sądową, co z ulgą przyjmują zarówno dłużnicy, jak i wierzyciele. Jednak wymaga zaangażowania - przynajmniej na początkowym etapie - podczas negocjacji.

Zapamiętaj, że jedną z największych zalet ugody jest, to, że podpisanie jej jest formalnym uznaniem długu przez dłużnika.

Jeżeli przypadkiem nie masz innego dokumentu potwierdzającego związek między zobowiązaniem a dłużnikiem, za wszelką ceną dąż do zawarcia ugody! Tzw. uznanie właściwe, sprawia, że masz pisemny dowód powiązania dłużnika z długiem. Dzięki temu zyskujesz oficjalne potwierdzenie terminu zapłaty oraz wysokości długu.

Zachętą do rozpoczęcia dialogu będzie deklaracja, że jesteś gotów odstąpić od odsetek. Kiedy uzyskasz uwagę dłużnika, możecie wspólnie sformułować warunki oraz umowę ugody.

Często na etapie przedłużającego się zadłużenia i rosnących kosztów dłużnik unika kontaktu z wierzycielem. Takie zachowanie nie zwiastuje niczego dobrego, dłużnik „chowa głowę w piasek” i próbuje zamieść sprawę pod dywan. Nie zrażaj się tym, pomimo uników ze strony dłużnika, spróbuj nawiązać z nim porozumienie.

Jeżeli nie chcesz rezygnować z odsetek, możesz zaproponować również:

  • rozłożenie długu na raty,
  • zmniejszenie końcowej kwoty zadłużenia,
  • wydłużenie terminu płatności.

Dłużnicy zdają sobie sprawę, że ugoda, chociaż atrakcyjna finansowo, to prawnie korzystniejsza jest, dla wierzyciela. Dlatego w wielu przypadkach, to wierzyciel dokłada większych starań, aby zawrzeć ugodę. Poza argumentami wypunktowanymi wyżej w rozmowie z dłużnikiem warto odwołać do jego potrzeby bezpieczeństwa oraz zachowania dobrego imienia.

Dłużnik to osoba, która już raz zawiodła Twoje zaufanie, dlatego upewnij się, że umowa ugody, którą podpisujesz, zabezpiecza Twoje żądanie na warunkach, które akceptujesz. Musisz przygotować się także na to, że dłużnik nie dotrzyma warunków ugody.

 

Zabezpieczenie wykonania ugody

Szalenie ważne jest, aby podczas ustaleń jasno wybrzmiało, że ugoda obowiązuje tylko w sytuacji, w której dłużnik realizuje umówione postulaty. Jeżeli ponownie będzie łamał postanowienia, to wypowiesz mu umowę i wrócicie do stanu sprzed ugody. A nawet pokierujesz sprawę dalej, bo tym razem, zamiast zaproponować ugodę, wniesiesz sprawę do sądu.

Twój dłużnik nie dotrzymuje ugody? Pierwsze co musisz zrobić, to zajrzeć do swojego zabezpieczenia wykonania ugody. Sprawdź, co zostało tam ustalone i porównaj swoją sytuację z naszymi wskazówkami.

Poprawne sporządzenie umowy ugody, może mieć decydujące znaczenie na pomyślne zakończeniu sporu. Dlatego warto polegać na sprawdzonych umowach, sporządzanych przez prawników. Swoją umowę ugody możesz wygenerować w Vindicat.pl

W solidnie napisanej ugodzie powinieneś znaleźć informację o tym, że oddanie długu jest to bezsporne. Wymiar bezpieczeństwa finansowego zwiększysz, dzięki ustanowieniu zastawu hipoteki w wysokości kosztów, których dochodzisz.

Konsekwencje niedotrzymania ugody

Zdarza się, że pomimo wypracowania dogodnych dla obu stron warunków, dłużnik i tak nie płaci w terminie. Bardzo ważną informacją, którą trzeba popularyzować, jest fakt, że możesz odstąpić od ugody. Dłużnik, który nie dotrzymuje ustaleń ugody, musi pogodzić się z tym, że od tej pory zadłużenie będzie windykowane na zasadach sprzed ugody.

Pamiętaj, że ugoda nie traci ważności automatycznie! Tutaj potrzebne są konkretne działania. Jeżeli zaistniały odpowiednie okoliczności musisz sam odstąpić od zawartej umowy.

W przypadku, kiedy poszedłeś na ustępstwa, zrezygnowałeś z naliczania odsetek lub zgodziłeś się na zapłatę w ratach, teraz - po niedotrzymaniu warunków ugody, możesz żądać pokrycia całego długu na raz i doliczyć do tego odsetki.

Jeżeli umowa ugody sporządzona została właściwie, to w momencie, w którym dłużnik spóźnia się z ratą, już łamie postanowienia ugody. Dzieje się tak dzięki postulatowi o terminowym wywiązaniu się z zobowiązania oraz podaniu bezpośrednich konsekwencji jego braku.

W dobrze sporządzonej umowie ugody brak płatności lub nieterminowe opłacenie raty może powodować utratę mocy ugody. Jak jest u Ciebie?

Skutki łamania postanowień ugody można określić według indywidualnych potrzeb, dlatego nie ma jednej złotej zasady, która mówi, co się dzieje w momencie złamania warunków. Wierzyciel może do ugody dodać zapis nadający mu prawo odstąpienia od umowy albo zapis o wyznaczeniu nowego terminu płatności.

Co zrobić, jeśli w ugodzie nie uwzględniono skutków niedotrzymania jej?

Może zdarzyć się, że w umowie ugody zabraknie wzmianki o tym, jak postąpić, kiedy dłużnik złamie jej postanowienia. Takie niedopatrzenie może pojawić się, ponieważ nie masz doświadczenia w tej dziedzinie lub obdarzyłeś dłużnika za dużym kredytem zaufania.

Jest na to rada, ale zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest spisanie ugody pod okiem zawodowego prawnika z kancelarii Vindicat.

W takiej sytuacji trzeba posiłkować się przepisami o skutkach niewykonania zobowiązań. Dłużnikowi, który zalega z płatnością rat, musisz wystarczyć nowy termin spłacenia zobowiązania. Termin musi być tym razem opatrzony informacją, że brak uregulowania zaległości skutkuje odstąpieniem od umowy.

Poznaj rodzaje ugody

Ugoda pozasądowa, czyli taka zawarta poza sądem, musi zostać sformalizowana umową między stronami. Ugoda sądowa zawierana jest w sądzie, a jej warunki spisywane są podczas rozprawy. Ugodę można wypracować także podczas spotkania z mediatorem. Następnie mediator przekazuje postanowienia stron, a sąd je uprawomocnia.

Podczas windykacji polubownej możesz zaproponować dłużnikowi ugodę pozasądową, czyli umowę, którą regulują przepisy obowiązującego prawa. Jeżeli dłużnik będzie zwlekał z uregulowaniem ustalonych rat, możesz wyznaczyć mu dodatkowy termin na spełnienie żądania. Kolejnym krokiem jest całkowite odstąpienie od umowy. Jeżeli okoliczności pozwalają i taka jest Twoja wola, złóż oświadczenie o odstąpieniu od zawartej ugody.

Skoro dłużnik nie dotrzymuje ugody pozasądowej, to ma to takie samo znaczenie, co niewykonanie umowy. Mimo tego nie możesz sprawy skierować od razu do komornika, ponieważ nie masz nakazu sądowego. Musisz go zdobyć!

Uwaga! Najlepiej wprowadź do ugody pozasądowej zapis, który napędzi późniejsze działania windykacyjne.

Rzadko kto lubi chodzić na ustępstwa, ale w przypadku dochodzenia należności, naprawdę warto się na to zdecydować. Drugim rodzajem ugody w zasięgu Twoich możliwości, jest ugoda sądowa. Samo jej zawarcie jej już pójściem na ustępstwo, ponieważ zobowiązanie nałożone na dłużnika nie jest wyrokiem sądu, a umową.

Główne cele ugody sądowej:

  • pojednanie stron konfliktu,
  • rozwiązanie konfliktu w sposób polubowny,
  • stałość prawna.

Ugodę zawartą w sądzie możesz opatrzyć obowiązkowym terminem spłaty.

Tego typu ugodę będzie kontrolował sąd, co daje dłużnikowi dodatkową motywację do wywiązania się z zobowiązania.

W przypadku ugody sądowej sąd będzie badał następujące czynniki:

  • zgodność z przepisami,
  • możliwość oszustwa i niestosowanie się do zasad prawnych.

Obydwie omawiane ugody powinny mieć swój fizyczny odnośnik, czyli zapisane ustalenia ugody i przyjęte obowiązki stron. Ugoda sądowa może zostać dołączona jako załącznik do protokołu lub wpisana bezpośrednio do protokołu podczas rozprawy.

Dopiero po nadaniu klauzuli wykonalności ugoda sądowa ma tytuł wykonawczy. Dlatego, jeśli Twój dłużnik nie spełnia warunków ugody, powinieneś wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności.

Poza wstąpieniem na drogę sądową i samodzielnym rozstrzygnięciem sporu jest jeszcze jedna droga, o której warto wspomnieć. Metoda mediacji polega na wprowadzeniu bezstronnego mediatora, który pomaga stronom osiągnąć porozumienie. Jest to opcja w 100% dobrowolna, ponieważ nie można nikogo zmusić, aby dyskutował o swoim długu z mediatorem.

Ugoda omówiona podczas mediacji, którą zatwierdził sąd, ma takie samo znaczenie prawne, co ugoda sądowa.

Załóżmy, że skutkiem mediacji jest ugoda. Jednak, aby omówiona ugoda miała moc prawną, musi ją zaakceptować sąd. Konieczne jest postanowienie o zatwierdzeniu ugody albo klauzula wykonalnością, z którą można udać się do komornika.

Ugoda z dłużnikiem w systemie Vindicat.pl

Moment zawierania ugody z dłużnikiem jest dobrą okazją, aby zalogować się do aplikacji Vindicat. System do samodzielnej windykacji online zapewni Ci ugodę  sporządzoną w profesjonalny sposób. Dzięki temu bez względu na to, czy dłużnik okaże się tym razem słowny, czy znowu złamie warunki umowy, będziesz pewny, że Twoje interesy są odpowiednio reprezentowane i zabezpieczone.

W systemie do windykacji online Vindicat wygenerujesz profesjonalną ugodę z dłużnikiem.

Aby, doprowadzić do ugody niezbędne są negocjacje! Vindicat w tym celu przygotował dedykowany moduł, umożliwiający prowadzenie negocjacji online. Za pośrednictwem systemu ustalisz z dłużnikiem takie kwestie jak: liczba i wysokość rat, termin płatności oraz pozostałe warunki porozumienia.

System Vindicat automatycznie policzy, ile aktualnie wynosi dług i doda do niego odsetki.

Komunikacja z dłużnikiem w systemie Vindicat jest zautomatyzowana, system generuje adekwatne do etapu windykacji, wiadomości mailowe i SMS-y. Po dopięciu ostatnich ustaleń dłużnik dostanie informacyjne wiadomości (SMS oraz mail), w których zostanie wezwany do zawarcia porozumienia.

 

Kiedy warto włączyć RoboVinbdicat?

Obawiasz się, że nie będziesz wiedział jakich funkcji użyć? Nie martw się, zostaniesz poprowadzony! RoboVindicat wysyła czytelne komunikaty, które przeprowadzą Cię przez wszystkie etapy windykacji. To system podpowie Ci, jakie rozwiązania wybrać, aby jak najlepiej prowadzić windykację. Narzędzia w Vindicat zostały tak opracowane, abyś mógł bezpiecznie i skutecznie odzyskać pieniądze za niezapłaconą fakturę.

Zalogowanie w systemie zajmie Ci kilka minut, do rejestracji przygotuj swój numer NIP. Kiedy będziesz w systemie, wprowadź dane firmy i dłużnika, który zalega z płatnością.

Działając samodzielnie - bez pomocy Vindicat, jesteś odpowiedzialny zarówno za napisanie wzoru ugody, jak i wszelkich pozostałych dokumentów niezbędnych podczas windykacji. Na tworzenie tych pism musisz przeznaczyć czas.

Z kolei, jeżeli sporządzenie dokumentów zlecisz specjaliście, możesz sporo zapłacić (ta kwestia często zniechęca do odzyskiwania długów w ogóle!). Tym sposobem stracisz pieniądze.

Natomiast w Vindicat cała dokumentacja generowana jest za pomocą aplikacji. Pisma tworzone są automatycznie na podstawie wprowadzonych przez Ciebie danych. Twoim zdaniem będzie je podpisać i wysłać. Dzięki systemowi do windykacji online zaoszczędzisz czas i pieniądze. Koszt usługi to 6% od odzyskanego długu! Wszystkie potrzebne dokumenty wygenerujesz kilkoma przyciskami w Vindicat.pl.

FAQ:

Do jakiej grupy wierzycieli skierowana jest aplikacja Vindicat?

Do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki systemowi przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą samodzielnie windykować online oraz zwiększyć działania prewencyjne, które bezpośrednio przekładają się na płynność finansową ich firm. Vindicat sprawia, że przedsiębiorcy odzyskują pieniądze i zachowują dobre relacje z klientami.

Czym różni się ugoda sądowa od ugody pozasądowej?

Ugodę sądową zawiera się podczas rozprawy w obecności sędziego. Natomiast ugodę pozasądową można zawrzeć gdziekolwiek, a najlepiej za pośrednictwem aplikacji Vindicat.

Kiedy ugoda sądowa nabiera mocy prawnej?

Po nadaniu klauzuli wykonalności. Klauzulę może także nadać referendarz sądowy. Może zrobić to już w ciągu 3 dni od złożenia wniosku, ale to najbardziej optymistyczny termin.

Kiedy mogę zacząć prowadzić mediacje z dłużnikiem?

Proces mediacji możesz zacząć już przed rozprawą sądową, ale jeśli widzisz szanse na zakończenie sporu w trakcie rozprawy, to śmiało zaproponuj mediację w tym momencie.

Ile trwają negocjacje prowadzone przez Vindicat.pl?

To zależy od Ciebie. Możesz wybrać 7, 14 lub 21 dni, to od Twojej woli zależy, ile czasu chcesz na to poświęcić.

Czy z Vindicat mogę korzystać jedynie na etapie windykacji polubownej?

Nie. System Vindicat.pl pomoże Ci przejść  windykację  polubowną, sądową oraz egzekucyjną. Jednak najprawdopodobniej działania aplikacji będa tak skuteczne, że windykacja zakończy się już na pierwszym etapie.

Oceń ten artykuł:

Co zrobić, gdy dłużnik nie dotrzymuje ugody?
Ocena: 5/5
Głosowano: 1 raz.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!