Czy istnieje minimalna kwota windykacji?

27-11-2023

Twój Klient od miesięcy nie reguluje faktury VAT na małą kwotę. Zastanawiasz się, czy walka o ściągnięcie zaległości będzie opłacalna? A może masz wątpliwości czy tak niskie zobowiązanie w ogóle podlega windykacji? Czytaj dalej, a rozwiejemy Twoje wątpliwości. Przekonaj się jakie korzyści płyną z dochodzenia niewielkich sum. W tym artykule definitywnie obalamy mity dotyczące minimalnej kwoty windykacji.

Czy istnieje minimalna kwota windykacji?

Chcę zadbać o swoje finanse. Od jakiej sumy mogę windykować?

Powiedzmy sobie wprost: prawo nie przewiduje minimalnej kwoty zadłużenia, poniżej której dług nie podlega windykacji. Procedury windykacyjne są zazwyczaj uregulowane ogólnymi zasadami dotyczącymi zobowiązań cywilnoprawnych, a nie limitami kwotowymi. Oznacza to, że każdy dług, niezależnie od wielkości, może zostać objęty działaniami windykacyjnymi.

Pamiętaj! Prawo nie określa minimalnej kwoty windykacji!

Warto jednak wiedzieć, że firmy windykacyjne mogą stosować własne wytyczne dotyczące minimalnej wartości zadłużenia, które uważają za opłacalne, biorąc pod uwagę koszty procesu windykacyjnego. W rezultacie niektóre kancelarie mogą odmówić wsparcia w odzyskiwaniu bardzo małych kwot ze względów ekonomicznych.

Z Vindicat.pl, przejdziesz przez każdy etap windykacji, niezależnie od wartości długu!

Vindicat

Inne firmy windykacyjne

Windykowanie każdej kwoty.

Windykowanie od określonego pułapu kwotowego.

Ściąganie niskich zobowiązań w ofercie dla wszystkich klientów.

Ściąganie niskich zobowiązań tylko w ofercie dla stałych klientów.

Wsparcie w szerokim zakresie na etapie windykacji polubownej, postępowania sądowego, egzekucji komorniczej.

Wsparcie w podstawowym zakresie na etapie windykacji polubownej.

Windykacja małych kwot - czy warto?

Decyzja o windykacji małych kwot nie dla każdego może być jednoznaczna. Wysokie koszty procesu windykacyjnego, zwłaszcza w porównaniu z samą wartością długu, mogą budzić wątpliwości co do opłacalności procesu. Z pewnością jednak znasz powiedzenie „ziarnko do ziarnka aż zbierze się miarka”. Jego znaczenie w kontekście windykacji małych sum jest szczególnie wymowne.

Podejmowanie działań windykacyjnych wobec niewielkich długów może wydawać się czasochłonne i kosztowne, ale warto zauważyć, że skumulowany wpływ niewielkich sum może znacząco wpłynąć na ogólny bilans firmy i przyczynić się do zwiększenia płynności finansowej przedsiębiorstwa. Systematyczne egzekwowanie długów wpływa na kształtowanie świadomości finansowej oraz zmotywuje Twojego klienta do przestrzegania terminów płatności w przyszłości.

Korzyści z windykacji małych długów:

 • zwiększenie płynności finansowej - windykacja małych długów przyczynia się do skumulowanego odzyskiwania środków, co może istotnie zwiększyć płynność finansową przedsiębiorstwa;
 • zachowanie równowagi finansowej - windykacja małych długów pomaga w eliminowaniu negatywnych skutków nieterminowych płatności;
 • pokrycie bieżących potrzeb firmy - pieniądze z odzyskanych długów mogą pokryć bieżące zobowiązania finansowe Twojego przedsiębiorstwa;
 • zdolność do inwestycji - zdobycie dodatkowych środków z odzyskania małych długów może stanowić kapitał do inwestycji w rozwój firmy;
 • dydaktyczna rola wobec klientów - proces windykacyjny stanowi ostrzeżenie dla klientów, podkreśla konieczność terminowej spłaty zadłużenia i tym samym buduje ich świadomość finansową;
 • zarządzanie ryzykiem kredytowym - systematyczne windykowanie małych kwot przyczynia się do lepszego zarządzania ryzykiem kredytowym, chroniąc przedsiębiorstwo przed utratą środków;
 • wzrost zaufania inwestorów - efektywne zarządzanie odzyskiwaniem małych kwot zwiększa zaufanie inwestorów do stabilności finansowej Twojej firmy oraz wzmacnia Twój prestiż, oraz wizerunek odpowiedzialnej i świadomej osoby.

Przykład:

Pan Szymon, przedsiębiorca świadczący usługi okazjonalnego sprzątania biur i lokali prywatnych, przez pewien czas napotykał trudności z terminową płatnością ze strony kilku klientów, dla których świadczył usługi. Mimo uczciwej i starannej pracy zobowiązania finansowe gromadziły się, a brak terminowych płatności negatywnie wpływał na płynność finansową jego firmy sprzątającej.

Rozważając różne możliwości działania, pan Szymon zdecydował się na podjęcie kroków windykacyjnych wobec klientów, którzy zalegali z płatnościami. Skorzystał z usług profesjonalnej firmy windykacyjnej, aby zabezpieczyć swoje interesy i skutecznie odzyskać pieniądze za wykonaną pracę.

W rezultacie, dzięki skutecznej windykacji, na rachunek pana Szymona zaczęły wpływać zaległe kwoty od nierzetelnych klientów. To umożliwiło mu poprawę płynności finansowej firmy, zabezpieczając jej bieżące funkcjonowanie oraz pozwalając na zainwestowanie w rozwój i uniezależnienie się od problematycznych kontrahentów.

Jak widzisz, dzięki słusznej decyzji o rozpoczęciu działań windykacyjnych, firma pana Szymona odzyskała płynność finansową i mogła kontynuować swój rozwój na stabilnych podstawach.

Jak windykować małe długi?

Postanowiłeś windykować małą kwotę? Gratulacje - to odpowiedzialna i słuszna decyzja! Pamiętaj jednak, że klucz do sukcesu tkwi w racjonalnych i szybkich działaniach. Pierwszym etapem windykacji małych długów jest dążenie do ugody.

Jak się za to zabrać? Przede wszystkim zgromadź wszelkie dowody dokumentujące powstały dług. Na tym etapie najważniejsza jest umowa określająca zasady relacji biznesowej oraz nieopłacone przez Twojego klienta faktury. Sprawdź, czy posiadasz niezbędne dane, na podstawie których sformułujesz swój pierwszy i niezwykle istotny dokument windykacyjny - wezwanie do zapłaty.

Co wezwanie do zapłaty powinno zawierać?

 • dane osobowe wierzyciela i dłużnika (imię i nazwisko, pełna nazwa firmy, numery identyfikacyjne (PESEL, NIP, REGON), adres zamieszkania lub adres siedziby firmy),
 • dokładny opis zadłużenia, w tym: kwota, daty wystawienia faktury, pierwotny termin płatności,
 • informacje o możliwych konsekwencjach w przypadku nieuregulowania zadłużenia (np.: odsetki, koszty windykacyjne, skierowanie sprawy do sądu, wpis na listę BIG Info Monitor),
 • alternatywna propozycja spłaty (odstąpienie od odsetek, prolongata płatności, rozłożenie zadłużenia na raty),
 • informacje dotyczące sposobu płatności (np. przelew, wpłata na konto bankowe) oraz dane niezbędne do dokonania zapłaty,
 • dane teleadresowe do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny),
 • podpis wierzyciela lub pełnomocnika upoważnionego do wystawiania wezwań do zapłaty.

Pamiętaj! Jeśli wyrazisz taką chęć Twoje wezwanie do zapłaty zostanie opatrzone pieczęcią prewencyjną kancelarii Vindicat.pl. Dzięki temu pokażesz dłużnikowi, iż za działaniami windykacyjnymi stoi zespół specjalistów, co z pewnością skłoni go do szybszego uregulowania zobowiązania.

Choć jednym z pierwszych narzędzi używanych podczas windykacji polubownej jest wezwanie do zapłaty, wierzyciel ma jeszcze kilka innych sposobów nacisku na dłużnika. Co ważne, aby Twoje starania przyniosły oczekiwane skutki, działania powinny być nie tylko konsekwentne, ale także komplementarne.

Uzupełnij wezwanie do zapłaty o:

 • ponaglenia SMS,
 • wysyłka pism windykacyjnych drogą e-mailową lub tradycyjną,
 • rozmowę telefoniczną z dłużnikiem.

Przy wszelkich kontaktach z dłużnikiem pamiętaj o zasadzie etycznej windykacji - wykorzystuj wyłącznie te kanały komunikacji, na które Twój klient wyraził zgodę lub wcześniej wskazał je w umowie.

Zanim jednak skontaktujesz się ze swoim dłużnikiem i podejmiesz dalsze kroki w celu zaspokojenia swojego roszczenia, upewnij się, że masz wystarczającą wiedzę. Czerp ze sprawdzonych i rzetelnych źródeł, takich jak baza wiedzy Vindicat.pl lub skorzystaj z pomocy specjalistów.

Jeśli dostępne narzędzia windykacji polubownej nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, kolejnymi krokami są postępowanie sądowe oraz będąca ostatecznością - egzekucja komornicza.

Lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli prewencja przed małymi długami

Małe długi, czyli zadłużenia o relatywnie niskiej wartości, mogą powstawać z różnych przyczyn. Warto wiedzieć, że niektóre sytuacje biznesowe są obarczone większym ryzykiem nieterminowych płatności. Sprawdź co zrobić, by uniknąć relacji biznesowej z potencjalnym dłużnikiem.

Dobre praktyki

Złe praktyki

Umowy na piśmie.

Umowy ustne.

Profesjonalna archiwizacja i porządkowanie dokumentów (np. dzięki RoboVindicat).

Bałagan w firmowej dokumentacji.

Sprawdzanie potencjalnych klientów w rejestrach dłużników i na giełdach długów.

Zawieranie umów z klientami bez ich wcześniejszej weryfikacji.

Utrzymywanie stałego kontaktu z klientem, monitowanie o upływających terminach płatności.

Kontakt z klientem dopiero w momencie powstania zadłużenia.

Stosowanie dobrych praktyk nie tylko minimalizuje ryzyko zawarcia niepewnej relacji biznesowej, ale również znacznie ułatwia wierzycielom dochodzenie roszczeń w przypadku przedawnienia płatności.

Odzyskuj małe długi z Vindicat.pl!

W naszej firmie windykacyjnej Vindicat.pl stawiamy sobie za cel nie tylko skuteczność w odzyskiwaniu większych kwot, ale również dbamy o to, aby niewielkie zadłużenia były równie istotne. Nasze podejście do windykacji uwzględnia fakt, że nawet małe kwoty mogą mieć znaczący wpływ na stabilność finansową i płynność przedsiębiorstwa. Aż 93% spraw zakończyliśmy z sukcesem na etapie windykacji polubownej!

Współpracując z Vindicat.pl możesz liczyć na:

 • skoncentrowane działania - skuteczność w odzyskiwaniu małych kwot wymaga precyzyjnego i konsekwentnego podejścia, dlatego dostosowujemy nasze strategie do specyfiki niewielkich zadłużeń,
 • niskie koszty - zdajemy sobie sprawę z ekonomicznej strony windykacji małych kwot. W jednym z proponowanych modeli rozliczeń pobieramy zaledwie 6% windykowanej sumy, dzięki czemu ściąganie nawet niewielkich długów jest opłacalne,
 • etyczne podejście - dbamy o zachowanie etyki w procesie windykacyjnym, co jest szczególnie istotne w przypadku małych długów. Nasze działania są nie tylko zgodne z obowiązującym prawem, ale także oparte na uczciwości oraz trosce o zachowanie pozytywnych relacji z dłużnikiem.
 • automatyzacja procesów - wykorzystując nowoczesne narzędzia zebrane w aplikacji RoboVindicat optymalizujemy procesy windykacyjne i skracamy czas odzyskiwania małych kwot.

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia specjalistów Vindicat.pl, aby zapewnić sobie płynność finansową i utrzymać zdrowe relacje biznesowe z klientami.

RoboVindicat - samodzielna windykacja małych długów bez wychodzenia z domu!

W Vindicat.pl to Twoje pieniądze są najważniejsze. Z nami nie musisz obawiać się, że dług, który wobec Ciebie powstał, jest zbyt mały - wesprzemy Cię na każdym etapie jego odzyskiwania. Intuicyjna aplikacja RoboVindicat pozwala windykować każdą, nawet najmniejszą kwotę.

Po zalogowaniu do systemu otrzymasz dostęp do:

 • przejrzystego modułu negocjacji on-line,
 • personalizowanych wzorów pism windykacyjnych,
 • pieczęci prewencyjnej kancelarii Vindicat.pl,
 • giełdy długów Vindcat.pl, gdzie wystawisz swoją wierzytelność na sprzedaż
 • rejestru BIG Info Monitor
 • szerokiej bazy wiedzy Vindicat.pl

FAQ:

Od jakiej sumy mogę windykować z Vindicat.pl?

Z Vindicat.pl możesz walczyć o swoje pieniądze niezależnie od wartości zadłużenia.

Czy każda firma windykacyjna podejmie się windykacji niewielkiej kwoty?

NIE. Część firm windykacyjnych ustanawia minimalny poziom długu, od którego windykowanie jest opłacalne. W Vindicat.pl dbamy przede wszystkim o Twoje interesy i umożliwiamy windykowanie każdej kwoty.

Czy procesy windykacyjne dla małych i większych długów się różnią?

Procesy są podobne, jednak w zależności od sytuacji mogą być odpowiednio dostosowane do wartości zadłużenia.

Czy windykacja małych długów wpływa na relacje z klientami?

Skuteczna, ale etyczna windykacja może przyczynić się do budowy świadomości finansowej klienta, co z kolei może wpłynąć na poprawę relacji.

Czy windykacja małych długów jest opłacalna?

Z Vindicat.pl TAK. Jedną z możliwości rozliczenia jest opłata w wysokości 6% windykowanej sumy, co jawi się korzystnie właśnie w przypadku ściągania małych długów. Co więcej - dzięki modelowi success fee zapłacisz za wsparcie Vindicat.pl dopiero po zaspokojeniu Twoich roszczeń.

Oceń ten artykuł:

Czy istnieje minimalna kwota windykacji?
Ocena: 5/5
Głosowano: 2 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!