Przeterminowana faktura, a przedawnione roszczenie - porównanie

08-08-2022

Przeterminowana faktura a przedawnione roszczenie - jakie są różnice? Czym te dwa pojęcia się różnią i jak przekłada się to na relacje między przedsiębiorcami? W dzisiejszym artykule przyglądamy się przedawnionym roszczeniom i przeterminowanym fakturom. Sprawdźmy, co je odróżnia.

Przeterminowana faktura, a przedawnione roszczenie - porównanie

Czym jest przeterminowana faktura?

Przeterminowana faktura to potoczne określenie, którego bardzo chętnie używają przedsiębiorcy.

Przeterminowana faktura to nic innego jak faktura, której termin płatności upłynął, a klient nie zapłacił.

Przykład:
Termin płatności określony na fakturze na dzień 12.06.2022 r. upłynął. Kontrahent nie zapłacił w terminie. O takiej fakturze możemy powiedzieć, że jest przeterminowana.

Długów z przeterminowanych faktur jak najbardziej można dochodzić - a nawet trzeba!

Windykacja takich faktur jest możliwa zarówno na drodze polubowne, jak i sądowej oraz sądowo-egzekucyjnej. Na początek warto wypróbować wszystkie możliwości, jakie daje windykacja miękka, w tym również mniej oczywiste - jak np. dodanie danych kontrahenta na popularną giełdę długów.

Co to jest przedawnienie roszczenia - terminy przedawnienia w polskim prawie

Przedawnienie roszczenia to instytucja zupełnie inna niż „przeterminowana faktura”. Przedawnione roszczenie to roszczenie, od spełnienia którego dłużnik może się skutecznie uchylić - ponieważ minął już odpowiedni czas na jego dochodzenie przez wierzyciela.

Zasadniczy termin przedawnienia w polskim prawie to 6 lat. Dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin ten wynosi 3 lata.

Polskie prawo przewiduje też inne terminy przedawnienia - powyższe są podstawowe i to właśnie je przede wszystkim należy znać. Warto jednak wiedzieć, że np. roszczenia z tytułu umowy o dzieło, czy umowy zlecenie, przedawniają się po dwóch latach. Roszczenia z tytułu umowy przewozu, umowy spedycji oraz przedwstępnej umowy sprzedaży przedawniają natomiast już po roku.

Termin przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego - chyba że jest to termin krótszy niż dwa lata.

Przykład:
Termin płatności określony na fakturze wystawionej przez przedsiębiorcę A przedsiębiorcy B minął w dniu 02.06.2019 r. Już 3.06.2019 r. faktura ta była przeterminowana - ale nie przedawniona. Ta faktura stała się przedawniona dopiero 31.12.2022 r., ponieważ roszczenia w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami przedawniają się w okresie trzyletnim, a termin przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Przedawnienie faktury - od kiedy liczymy termin przedawnienia?

Początek biegu przedawnienia - czyli moment, od którego możemy mówić o roszczeniu, że jest już przedawnione - rozpoczyna się w dniu, w którym roszczenie staje się wymagalne. Chodzi o moment, od którego można skutecznie domagać się zapłaty. Jak widać na powyższym przykładzie, jest to dzień następujący po wyznaczonym terminie zapłaty.

Przykład:
Termin płatności określony na fakturze wystawionej przez przedsiębiorcę A przedsiębiorcy B minął w dniu 02.01.2019 r. Już 3.01.2019 r. rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia.

Jeśli termin zapłaty przypada na niedzielę, święto (tzw. dni ustawowo wolne od pracy) lub sobotę, termin płatności przesuwa się na dzień następny.

Czy można dochodzić przedawnionych roszczeń - czy można windykować przedawnione faktury?

Tak jak zaznaczyliśmy, istotą przedawnienia jest to, że klient może skutecznie uwolnić się od obowiązku spełnienia świadczenia przedawnionego. Nie oznacza to jednak, że wierzyciel nie może próbować wyegzekwować przedawnionej płatności. Nic bardziej mylnego. Wierzyciel w przypadku przedawnienia może nadal podejmować działania windykacyjne i próbować odzyskiwać pieniądze, o ile tylko dłużnikiem jest inna firma (nie jest to możliwe w stosunku do konsumentów). Trzeba się jednak liczyć z tym, że...

Odzyskanie pieniędzy z przedawnionej faktury jest znacznie trudniejsze.

Dłużnik z pewnością nie ureguluje przedawnionego roszczenia dobrowolnie (chyba że zapomni o upływie terminu przedawnienia - w praktyce zdarzają się i takie przypadki). W sytuacji dochodzenia roszczenia przed sądem dłużnik może natomiast zgłosić sądowi tzw. zarzut przedawnienia, czyli wyjaśnić, że nie zapłaci, ponieważ termin przedawnienia minął.

Jeśli jednak dłużnik nie zgłosi zarzutu przedawnienia, może sobie poważnie zaszkodzić.

W takich przypadkach wierzyciel ma otwartą drogą do sądowego dochodzenia zapłaty. Teoretycznie może uzyskać nakaz zapłaty od przedawnionej faktury. To czasem się zdarza. Bywa, że dłużnicy nie zgłaszają zarzutu przedawnienia, bo myślą, że sąd uwzględni go z urzędu (nie uwzględni). Czasem też zwyczajnie zapominają. Dlatego właśnie nie można powiedzieć, że odzyskanie pieniędzy z przedawnionej faktury jest zupełnie niemożliwe.

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule Czy można odzyskać pieniądze z przedawnionej faktury?.

Przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia - co zawiesza lub przerywa bieg przedawnienia?

Mówiąc o przedawnieniu, warto wspomnieć również, że bieg terminu przedawnienia może zostać przerwany.

Przerwanie biegu przedawnienia oznacza, że od momentu przerwania biegu, termin przedawnienia liczymy od nowa.

Bieg przedawnienia przerywają:

  • Każda czynność przed sądem lub innym organem. Np. wniesienie pozwu, próby ugodowe, czy złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji.
  • Uznanie roszczenia przed dłużnika. Chodzi o sytuację, w której dłużnik przyznaje, że zalega zapłatą, np. poprzez prośbę o rozłożenie zadłużenia na raty, czy anulowanie odsetek.
  • Wszczęcie mediacji.

Bieg przedawnienia może również ulec zawieszeniu.

Z zawieszeniem mamy do czynienia w wyjątkowych sytuacjach, związanych z działaniem tzw. siły wyższej. Po jej ustaniu przedawnienie ponownie biegnie.

W przypadku zawieszenia biegu przedawnienia termin przedawnienia nie biegnie, ale po zakończeniu stanu, z powodu którego doszło do zawieszenia, jest on kontynuowany. Inaczej jest w przypadku przerwania - wówczas termin przedawnienia liczony jest „od nowa”.

Niezwykle ważne jest, aby każdy przypadek związany z przedawnieniem roszczenia oceniać indywidualnie. Wbrew pozorom to trudne, często nieoczywiste kwestie. Zależą m.in. od rodzaju umowy, jaką zawarły strony, ale też mniej oczywistych aspektów - np. faktu podjęcia, czy niepodjęcia działań windykacyjnych. Przed podjęciem działań mających związek z przedawnieniem roszczenia warto więc skonsultować się z doświadczoną kancelarią windykacyjną. Oszczędzi to czasu, a przede wszystkim - kosztów.

Windykuj już teraz, zanim Twoje roszczenie stanie się przedawnione!

Kwestia przedawnionych i przeterminowanych faktur, choć są to dwa zupełnie różne pojęcia, w pewien sposób się łączą. Przeterminowane faktury trzeba jak najszybciej windykować... aby nie dopuścić do przedawnienia roszczenia! Dlatego jeśli jak większość polskich przedsiębiorców walczysz z klientami, którzy wciąż ignorują terminy zapłaty, nie czekaj. Walcz o pieniądze - pieniądze Twojej firmy.

Jak windykować efektywnie i bezpiecznie? Najlepiej w nowoczesny sposób, przy pomocy systemu do monitoringu płatności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl.

Vindicat.pl to kompleksowa aplikacja do windykacji online. Przy pomocy systemu swoje firmowe należności regularnie odzyskuje już blisko 3 500 przedsiębiorców. Aby windykować online, nie musisz mieć wiedzy prawno-windykacyjnej, ani żadnych specjalnych umiejętności technologicznych. To naprawdę proste. System przeprowadzi Cię przez cały proces windykacji, a etap polubowny może przeprowadzić automatycznie, nie angażując Twojego czasu.

Windykacja online w systemie Vindicat.pl to:

  • Oszczędność czasu dzięki windykacji automatycznej. System może automatycznie wysyłać wezwania do zapłaty, przypomnienia, czy dodawać wierzytelności na giełdę długów. Za wszystkie działania automatyczne zapłacisz dopiero po odzyskaniu należności - tylko 6% windykowanej kwoty. Sprawdź, dlaczego windykacja automatyczna to najprawdopodobniej rozwiązanie również dla Twojej firmy!

    Windykacja automatyczna jest szybka. Po upublicznieniu danych dłużnika na giełdzie długów, przedsiębiorcy korzystający z Vindicat.pl średnio czekają na odzyskanie należności tylko 25 dni!

  • Wygoda, jakiej nie znałeś. Konto w Vindicat.pl możesz połączyć z ifirmą, wFirmą, InFaktem oraz Fakturownią. Dzięki tej integracji wszystkie nieuregulowane faktury będą automatycznie trafiały do systemu Vindicat.pl. Przeczytaj, jak dużo zyskasz dzięki temu rozwiązaniu.
  • Gotowe pisma windykacyjne. Nie chcesz samodzielnie przygotowywać wezwań do zapłaty, pozwów, czy wniosków egzekucyjnych? Nie ma problemu. Z systemu w kilka minut wygenerujesz je wszystkie - spersonalizowane i gotowe do użycia.
  • Skuteczna prewencja. Vindicat.pl to nie tylko windykacja. Pozwala również zapobiegać kolejnym opóźnieniom. Umożliwia monitorowanie płatności i korzystanie z pieczęci prewencyjnej Vindicat, dzięki której klient od razu wie, że jeśli nie zapłaci, sprawa trafi do Vindicat.
  • Vindicat.pl oferuje użytkownikom stały dostęp do bezpłatnego programu edukacyjnego. Jeśli chcesz wiedzieć, jak być jeszcze lepszym przedsiębiorcą i jeszcze skuteczniej dbać o finanse swojej firmy, to coś dla Ciebie!

Czas, abyś poznał nowe oblicze windykacji - windykację szybką, efektywną i naprawdę prostą. Windykacja online zmieni Twoje przekonania!

Czas nie jest Twoim sprzymierzeńcem, jest sprzymierzeńcem dłużnika - działaj!

Szybkie rozpoczęcie działań windykacyjnych to klucz do sukcesu. Jeśli masz już dość proszenia klientów, aby płacili w terminie, a jednocześnie nie robisz nic, poza proszeniem... to może skończyć się źle. Być może to czas, aby podjąć bardziej zdecydowane działania i zawalczyć o przyszłość finansową swojej firmy. Nieodzyskane płatności kumulują się szybciej, niż myślisz, a w efekcie Twoja firma może mieć problem z uregulowaniem swoich własnych należności. Nie pozwól, aby do tego doszło i windykuj!

Wypróbuj windykację online w systemie Vindicat.pl w modelu:

FAQ:

Czy przedawnienie i wygaśnięcie roszczenia oznacza to samo?

Nie. Wskutek przedawnienia, roszczenie nie przestaje istnieć, a w przypadku wygaśnięcia - tak właśnie się dzieje. Te dwa pojęcia mają zupełnie inne skutki prawne i podatkowe.

Co jeśli dłużnik spłaci przedawnione roszczenie?

Jeśli dłużnik się „zagapi” i faktycznie spłaci takie roszczenie, to... z perspektywy wierzyciela bardzo dobrze. Jeśli dłużnik dobrowolnie spłacił przedawnione roszczenie, nie może domagać się jego zwrotu.

Czy przedawnienie sprawia, że roszczenie przestaje istnieć?

Nie. Dług nie przestaje istnieć, na skutek przedawnienia nie ulega też umorzeniu. Wierzyciel może dochodzić go na drodze sądowej, choć oczywiście będzie to dużo trudniejsze.

Kiedy przedawniają się roszczenia potwierdzone prawomocnym wyrokiem?

Roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem lub ugodą sądową przedawniają się z upływem sześciu lat. Jeśli jednak mamy do czynienia ze świadczeniem okresowym, to przedawni się ono z upływem trzech lat.

Czy wysłanie dłużnikowi wyzwania do zapłaty przerywa bieg przedawnienia?

Nie. Do przerwania biegu przedawnienia przyczynią się tylko czynności dokonane przed sądem, np. złożenie pozwu.

W jakim okresie przedawniają się odsetki?

Odsetki przedawniają się z upływem trzech lat. Przedawniają się w ostatnim dniu kalendarzowym roku.

Czy wszystkie roszczenia się przedawniają?

Zasadniczo wszystkie roszczenia majątkowe się przedawniają. Od tej zasady jest kilka specyficznych wyjątków. Nie przedawniają się roszczenia właścicieli rzeczy o zniesienie współwłasności rzeczy, roszczenia wydobywcze wynikające z prawa własności nieruchomości, czy roszczenia o zaprzestanie naruszeń wynikające z prawa własności nieruchomości.

Oceń ten artykuł:

Przeterminowana faktura, a przedawnione roszczenie - porównanie
Ocena: 3,67/5
Głosowano: 3 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!