Co zrobić w sytuacji, gdy dłużnik jest jednocześnie wierzycielem?

16-02-2017

Może się zdarzyć, że dwie osoby lub firmy są sobie nawzajem coś winne. Co w takiej sytuacji? Posiadając wierzytelność wobec swojego wierzyciela, można nią płacić, a nawet na niej zarobić.

Co zrobić w sytuacji, gdy dłużnik jest jednocześnie wierzycielem?

Co to jest potrącenie wierzytelności?

Zgodnie z prawem gdy dwie osoby mają wobec siebie dług, każda z nich może go potrącić z długu drugiej strony. W wyniku takiego działania oba długi wzajemnie się umarzają do wysokości niższego długu.

Przykład:
Kowalski jest winien Nowakowi 50 000 zł, a Nowak jest winien Kowalskiemu 30 000 zł.
W ramach potrącenia wierzytelności ich długi się wzajemnie anulują do wysokości niższego długu czyli do 30 000 zł. Kowalski będzie wtedy winien Nowakowi 20 000 zł.

 

Potrącenie wierzytelności - jak powinno wyglądać od strony formalnej?

Są dwa rodzaje potrącenia: potrącenie przez oświadczenie (na podstawie art. 498 Kodeksu cywilnego - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) i potrącenie umowne.

1) potrącenie wierzytelności przez oświadczenie nie wymaga skomplikowanych działań.Wystarczy przekazać drugiej stronie oświadczenie o potrąceniu wierzytelności. Najczęściej przesyła się je listem poleconym lub pocztą e-mail, ponieważ taki list czy e-mail może potem stanowić ważny dowód w sądzie. Potrącenie przez oświadczenie jest proste do wykonania, ale nie zawsze można je zastosować. Wymaga spełnienia kilku warunków.

Potrącenie przez oświadczenie jest możliwe, gdy zostaną spełnione wszystkie wymienione niżej warunki:

  • obie strony są wobec siebie zarazem wierzycielami i dłużnikami

  • przedmiotem potrącenia są pieniądze lub rzeczy tego samego rodzaju np. samochody osobowe, telefony komórkowe itp;

  • upłynął termin spełnienia obu zobowiązań;

  • obie wierzytelności mogą być dochodzone przed sądem.

Za pomocą oświadczenia nie mogą być potrącone:

  • wierzytelności niepodlegające zajęciu,

  • wierzytelności z czynów niedozwolonych,

  • wierzytelności, które stanowią środki utrzymania

  • wierzytelności, dla których przepis szczególny wyłącza potrącenie.

2) potrącenie umowne jest wtedy, gdy obie strony się na to umówią. Nie obowiązują tu żadne ograniczenia ani co do przedmiotu umowy ani formy.

Potrącenie wierzytelności - jak na tym zarobić?

Wierzytelności, które można potrącić, nie muszą wynikać z jednej umowy. Można bowiem potrącić wierzytelność kupioną na giełdzie wierzytelności, nabytą przez cesję, przejęcie firmy
czy przez spadek. Wielu przedsiębiorców stosuje obrót wierzytelnościami do rozliczania
się z wierzycielami. Obracanie wierzytelnościami może się opłacać, ponieważ cena zakupu wierzytelności jest zwykle niższa niż jej wartość nominalna, a to właśnie wartość nominalna obowiązuje przy potrąceniu.

 

Oceń ten artykuł:

Co zrobić w sytuacji, gdy dłużnik jest jednocześnie wierzycielem?
Ocena: 5/5
Głosowano: 7 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!