Zastaw - czym jest i jak działa?

08-11-2023

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co tak naprawdę kryje się za prawnym pojęciem „zastaw”? Czym dokładnie jest ten mechanizm finansowy i jakie ma znaczenie w kontekście zabezpieczenia wierzytelności? Jest ostatecznością czy strategicznym ruchem w odzyskiwaniu długów? Odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych aspektów związanych z zastawem znajdziesz w naszym artykule. Zapraszamy do lektury!

Zastaw - czym jest i jak działa

Zastaw - ukryte bogactwo prawa finansowego

Windykacja długów to proces, który często jest podyktowany brakiem płynności finansowej ze strony dłużnika. W takich sytuacjach wierzyciel musi podjąć konkretne działania mające na celu odzyskanie swojej wierzytelności.

Jednym z potężnych narzędzi, z których może skorzystać wierzyciel jest właśnie tytułowy zastaw. Stanowi on formę zabezpieczenia wierzytelności, na podstawie której dłużnik przekazuje wierzycielowi pewne mienie lub prawa zbywalne jako zabezpieczenie swojego długu. W przypadku niewywiązania się z obowiązku spłaty długu wierzyciel ma prawo zająć lub sprzedać zastawione mienie w celu zaspokojenia swojej wierzytelności.

Zgodnie z Art. 306. Kodeksu Cywilnego:

„W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, wyjąwszy tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne”.

Zastaw ma kilka innych, istotnych zalet dla wierzyciela. Oto niektóre z głównych korzyści związanych z wykorzystaniem zastawu jako formy zabezpieczenia wierzytelności:

 • zwiększenie pewności spłaty - zastaw daje wierzycielowi pewność, że w razie niespełnienia przez dłużnika zobowiązań, będzie miał możliwość odzyskania swoich pieniędzy,
 • skrócenie procesu windykacji - w przypadku niewypłacalności dłużnika, wierzyciel może dążyć do przejęcia zastawionego mienia, by odzyskać swoje środki i uniknąć długotrwałych postępowań,
 • ochrona przed zmianami w sytuacji finansowej dłużnika - niezależnie od zmian w zdolności dłużnika do spłaty, wierzyciel ma pewność odzyskania części lub całości wierzytelności,
 • elastyczność - zastaw może dotyczyć różnych rodzajów mienia, co daje wierzycielowi możliwość wyboru formy zabezpieczenia w zależności od charakteru wierzytelności.

Przykład:

Pan Jan prowadzi ekskluzywną firmę dekoratorską. Pewnego dnia pani Ewa skontaktowała się z mężczyzną, ponieważ chciała, aby zajął się dekoracją jej luksusowego apartamentu w centrum miasta. Po konsultacji i omówieniu szczegółów projektu pan Jan przygotował wycenę usługi, a pani Ewa zgodziła się na warunki.

Po pewnym czasie mężczyzna dowiedział się, że pani Ewa znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Wartość projektu była znaczna, a pan Jan obawiał się, że nie otrzyma pełnej płatności po zakończeniu pracy. Zamiast odmówić projektu, postanowił podjąć działanie, które zabezpieczy jego interesy, przedstawiając klientce opcję zabezpieczenia wierzytelności za pomocą zastawu. Pani Ewa posiadała auto o wysokiej wartości rynkowej, wobec czego usługodawca zaproponował, że można użyć go jako zabezpieczenia.

Dzięki podpisaniu umowy o zastaw pan Jan miał pewność, że jeśli pani Ewa nie ureguluje pełnej kwoty za dekorację wnętrza, będzie mógł sprzedać auto i odzyskać swoje pieniądze. Kobieta zgodziła się na tę opcję, ponieważ zdawała sobie sprawę ze swojej trudnej sytuacji finansowej, a projekt dekoracji wnętrza był dla niej ważny.

Po zakończeniu projektu pan Jan otrzymał pełną płatność, więc nie musiał korzystać z prawa do zastawu na aucie pani Ewy. Jednak mógł wykonać usługę ze spokojem, ponieważ jego interesy były solidnie zabezpieczone.

Ten przykład pokazuje, iż zastaw może być użyty prewencyjnie, zabezpieczając transakcję biznesową. Aby chronić swoje interesy przed ryzykiem powstania zadłużenia, warto sięgnąć po to narzędzie.

 

Chcę skorzystać z zastawu - co powinienem wiedzieć?

Warto pamiętać, że zastaw (niezależnie od typu) wiąże się z pewnymi formalnościami, procedurami i obowiązkami. W przypadku nieprzestrzegania przepisów lub nadużywania prawa do zastawu, zarówno wierzyciel jak i dłużnik mogą narazić się na ryzyko. Ważne jest skonsultowanie się ze specjalistami, takimi jak doradcy Vindicat.pl oraz dokładne zapoznanie się z obowiązującymi przepisami.

W myśl ustawy zastaw może obejmować m.in.: rzeczy ruchome, wierzytelności, prawa na dobrach niematerialnych czy prawa z papierów wartościowych.

Pamiętaj! Przedmiotem zastawu nie mogą być prawa czy wierzytelności objęte hipoteką!

Do sporządzenia zastawu wymagana jestumowa zastawnicza zawarta na piśmie. Brak takiego dokumentu może skutkować nieważnością operacji.

Umowa powinna przede wszystkim zawierać:

 • datę zawarcia umowy,
 • dane zastawnika i zastawcy (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania lub adres siedziby firmy)
 • przedmiot zastawu,
 • wierzytelność zabezpieczoną zastawem (w szczególności określenie stosunku prawnego, z którego wynika zaległość dłużnika oraz sumę zabezpieczenia).

W niektórych przypadkach zastaw może być ustanowiony z mocy ustawy. Pamiętaj jednak, że są to sytuacje szczególne i jeśli nie posiadasz dostatecznej wiedzy na ten temat, skorzystaj ze wsparcia specjalistów.

Istotną zaletą zastawu jest ochrona przed utratą praw do ściągnięcia długu, w przypadku jego przedawnienia.

WAŻNE: Jeśli wierzytelność zabezpieczona zastawem ulegnie przedawnieniu, wierzyciel nie traci możliwości uzyskania zaspokojenia roszczenia z rzeczy (za wyjątkiem odsetek lub świadczeń pobocznych).

Zastaw rejestrowy i zastaw zwykły - znasz podobieństwa i różnice?

Istnieją dwa podstawowe rodzaje zastawu: zwykły i rejestrowy. Różnice uwidaczniają się nie tylko w sposobie ich ustanowienia, ale także w sposobie realizacji zabezpieczenia czy korzystania z przedmiotu zastawu.

Charakterystyką zastawu rejestrowego jest wpisanie go do jawnego rejestru. Tego typu spis prowadzi sąd właściwy dla miejsca zamieszkania bądź siedziby zastawcy. Opłata za dokonanie wpisu wynosi obecnie zgodnie z ustawą 200 zł, a do jej uiszczenia jest zobowiązana strona, która składa wniosek.

Zastaw zwykły nie wymaga powyższego wpisu. Ponadto, przez cały czas trwania zastawu rejestrowego, zastawca (dłużnik) może korzystać z przedmiotu zastawu zgodnie z jego przeznaczeniem (o ile umowa nie określa inaczej). Do jego obowiązków należy dbanie o to, by mienie było zachowane w stanie niepogorszonym, a zastawnik (wierzyciel) wedle woli mógł je kontrolować.

Zasady działania zastawu rejestrowego określa ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Odmienny jest także sposób egzekwowania zastawu. W przypadku zastawu rejestrowego, zaspokojenie roszczenia może się odbyć na mocy umowy zastawnej. Przy zastawie zwykłym, konieczna jest egzekucja w toku postępowania sądowego.

Przykład:

Pani Anna była właścicielką małego przedsiębiorstwa handlowego, które sprzedawało unikalne antyki. Z czasem potrzebowała dodatkowego finansowania, aby rozwinąć swój biznes i zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki od firmy Finanse+. Firma zgodziła się na udzielenie pożyczki pod warunkiem, że jako zabezpieczenie zostanie ustanowiony zastaw na antykach znajdujących się w sklepie pani Anny.

Strony podpisały umowę zastawu zwykłego, który nie wymagał procesu rejestracji. Był to atrakcyjny wybór dla pani Anny, ponieważ oszczędziła na opłatach związanych z obowiązkowym wpisem, który jest konieczny w przypadku zastawu rejestrowanego.

Niestety, sytuacja zaczęła się komplikować, gdy pani Anna zaczęła mieć trudności finansowe i nie była w stanie spłacać pożyczki zgodnie z umową. Firma Finanse+ postanowiła rozpocząć procedurę egzekucyjną w celu odzyskania swoich pieniędzy. Było to procesem czasochłonnym, opóźniło proces egzekucji i znacząco zwiększyło koszty prawne i administracyjne dla firmy Finanse+.

Powyższy przykład pokazuje, że choć zastaw zwykły może pomóc w uniknięciu kosztów związanych z opłatą za wpis, to może również prowadzić do trudności związanych z egzekucją. W takich sytuacjach zastaw rejestrowany może okazać się bardziej efektywnym rozwiązaniem, pomagając wierzycielowi w skuteczniejszym odzyskaniu swoich środków.

Zastaw rejestrowyZastaw zwykły
Wymagane dokumentyUmowa zastawnicza, wpis do rejestru zastawów.Umowa zastawnicza.
Korzystanie z przedmiotu zastawuZastawca (dłużnik), o ile umowa nie stanowi inaczej.Zastawnik (wierzyciel) - konieczne jest przekazania przedmiotu zastawy przez zastawcę
Realizacja zabezpieczeniaNa mocy umowy zastawnej lub w toku egzekucji sądowej.W toku egzekucji sądowej.
OpłataZgodna z ustawą, obecnie 200 zł.Brak opłat.

Vindicat.pl - skorzystaj z zastawu pod okiem specjalistów!

Chcesz zabezpieczyć swoje finanse w relacji biznesowej z nowym klientem? W Vindicat.pl wiemy, że ważnym elementem strategii windykacyjnych jest zastaw. Dzięki nam nie tylko odzyskasz swoje pieniądze, ale także zabezpieczysz się przed ryzykiem dochodzenia swoich roszczeń w przyszłości. Skorzystaj ze wsparcia specjalistów Vindicat.pl i nie pozwól, by procedura zastawu Cię zaskoczyła.

Warto jednak pamiętać, że zastaw nie chroni przed powstaniem długu. Jest natomiast ogromnym wsparciem w procesie dochodzenia roszczeń i gwarancją, że dług zostanie prędzej czy później uregulowany. Jeśli Twój dłużnik w dalszym ciągu unika spłaty - nie zwlekaj i zacznij windykować z Vindicat.pl.

 

Windykuj szybko i skutecznie z Vindicat.pl!

Vindicat.plpomaga wierzycielom w osiągnięciu sukcesu w ściąganiu długów. System monitoringu i odzyskiwania należności służy małym i średnich firmom na różnych etapach - począwszy od działań prewencyjnych, po niezbędne procedury sądowe.

System Vindicat dostarcza szeroką gamę rozwiązań umożliwiających przedsiębiorstwom kontrolowanie swoich finansów oraz zarządzanie procesem windykacji.

Dzięki RoboVindicat możesz ciągu kilku sekund wygenerować m.in.:

 • ponaglenia w formie SMS-ów i maili do dłużnika,
 • profesjonalne wezwanie do zapłaty wraz z pieczęcią kancelarii Vindicat,
 • wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Wszystkie te dokumenty są spersonalizowane i gotowe do użycia. Dzięki zautomatyzowanej wysyłce nie musisz spędzać długich godzin na kontakcie z dłużnikiem. System Vindicat.pl zrobi to za Ciebie!

System do monitoringu należności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl oferuje także dostęp do wielu przydatnych narzędzi windykacyjnych.

Przedsiębiorcy, zarejestrowani w systemie mogą między innymi:

 • negocjować z dłużnikiem online,
 • wystawić wierzytelność na giełdzie długów,
 • otrzymać dostęp do BIG Info Monitor,
 • skorzystać z bazy wiedzy vindicat.pl.

Czas to pieniądz - w Vindicat.pl o tym wiemy!

Czas pełni kluczową rolę w procesie windykacji. Ważne jest, aby działać szybko w kwestii zabezpieczenia wierzytelności i rozpocząć proces windykacji na czas. W Vindicat.pl aż 93% prowadzonych spraw zakończyło się polubownie na korzystnych dla obu stron warunkach.

Choć odzyskiwanie pieniędzy może wydawać się skomplikowane, dzięki kompleksowemu wsparciu Vindicat.pl windykacja nie będzie miała przed Tobą żadnych tajemnic. Zarejestruj się i odkryj możliwości, jakie Vindicat.pl przygotował dla Twojej firmy.

FAQ:

Czy mogę dokonać zastawu na nieruchomości dłużnika?

NIE. Aby dokonać takiego zabezpieczenia, po prostu skorzystaj z hipoteki.

Kto ponosi opłatę za wpis do rejestru zastawów?

Do uiszczenia opłaty zobowiązany jest wnioskodawca - może nim być zarówno zastawnik jak i zastawca.

Ile wynosi opłata za wpis do rejestru?

Wysokość opłaty określa ustawa i obecnie wynosi ona 200 zł.

Czy dłużnik może korzystać z przedmiotu zastawu po podpisaniu umowy zastawnej?

TAK, o ile umowa nie stanowiła inaczej.

Czy wierzytelność zabezpieczona zastawem może się przedawnić?

TAK, jednak zgodnie z obowiązującym prawem wierzyciel może zaspokoić roszczenie z zastawu.

Czy zastaw zabezpieczy mnie przed powstaniem długu?

NIE. Zastaw to przede wszystkim narzędzie prewencyjne, jednak jego największą zaletą jest gwarancja odzyskania powstałych roszczeń, na przykład poprzez uzyskanie środków ze sprzedaży zastawionego mienia.

Oceń ten artykuł:

Zastaw - czym jest i jak działa?
Ocena: 3/5
Głosowano: 2 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!