Nietypowe sposoby zabezpieczania należności

30-10-2020

Zabezpieczenie należności to jedno z działań prewencyjnych, jakie może podjąć wierzyciel. Dzięki zabezpieczeniu należności można realnie utrudnić dłużnikowi pozbycie się majątku lub ukrycie go. Warto wiedzieć o takiej możliwości. Dziś piszemy o bardziej niestandardowych sposobach zabezpieczania należności. Należą do nich w szczególności przyszłe przychody i kryptowaluty (bitcoiny).

Nietypowe sposoby zabezpieczania należności

Czy każdy wierzyciel może zabezpieczyć swoją wierzytelność? Warunki zabezpieczenia należności

Na początek dobra wiadomość. Nowelizacja ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych z początku 2020 r. [Dz.U. 2019 poz. 1649] uprościła i przyspieszyła możliwość uzyskania zabezpieczenia. Do czasu zmian w prawie wierzyciele stosunkowo rzadko korzystali z tej możliwości. Aktualnie jednak - warto się nią zainteresować.

Aby móc zabezpieczyć wierzytelność, wierzyciel musi uprawdopodobnić, że ma w tym interes prawny. Interes prawny przejawia się w tym, że brak zabezpieczenia uniemożliwiłby lub bardzo utrudnił odzyskanie należności. Wierzyciel musi to uprawdopodobnić, a nie udowodnić!

Co więcej, od stycznia 2020 r. interes prawny wierzyciela traktuje się jako domniemany, gdy:

 • wartość transakcji nie przekracza 75 tysięcy złotych,
 • roszczenie wynika z transakcji handlowej (obrót B2B),
 • od terminu płatności minęły co najmniej trzy miesiące.

Przykład nr 1:
Dłużnikiem Pana Jana jest Pan Krzysztof. Kwota długu wynosi 2 500 zł. Od terminu płatności minęły cztery miesiące. Pan Krzysztof nie jest przedsiębiorcą - jest zatrudniony na umowę o pracę. Pan Jan nie może więc zabezpieczyć swojej wierzytelności, ponieważ wierzytelność nie wynika z transakcji w obrocie profesjonalnym.

Przykład nr 2:
Spółka ABC jest dłużniczką spółki XYZ. Dług spółki ABC wynosi 4 000 zł i stał się wymagalny sześć miesięcy temu. Mamy tu także do czynienia z relacjami w obrocie profesjonalnym (pomiędzy firmami). Wszystkie przesłanki formalne zostały więc spełnione - spółka XYZ może skutecznie ubiegać się o zabezpieczenie swojej należności.

Standardowym zabezpieczeniem należności może być m.in. zajęcie rachunków bankowych dłużnika, czy nałożenie hipoteki na należące do niego nieruchomości. Do tych bardziej nietypowych zaliczymy: kryptowaluty i przyszłe przychody dłużnika.

 

Zabezpieczenie należności z kryptowalut

Zdecentralizowane waluty, a w szczególności bitcoiny, zdobywają w ostatnim czasie coraz większą popularność. Ich dużą zaletą jest to, że nie zależą od żadnego banku, czy nawet państwa. Ich zasięg rozciąga się na cały Internet.

Jeśli Twój dłużnik jest posiadaczem kryptowalut, możesz postarać się o ich zabezpieczenie na poczet należności.

W jaki sposób można się tego dowiedzieć? Jak nietrudno się domyślić, dłużnik będzie raczej ukrywał ten fakt.

Na szczęście często wystarczy skorzystać z tzw. usług skiptracingowych. To specyficzna forma wywiadu internetowego, w ramach której ma miejsce monitoring czynności dłużnika w sieci. Jeśli dłużnik jest aktywny np. na forach czy facebookowych grupach dotyczących kryptowalut - można wyśledzić, czy jest ich posiadaczem.

Kryptowaluty są stosunkową nowością, a więc jak dotąd polskie prawo nie reguluje tej kwestii wystarczająco precyzyjnie. Nie robią tego także inne regulacje europejskie.

Fakt, że komornik ma prawo zająć kryptowalutę w trakcie postępowania egzekucyjnego nie wzbudza jednak wątpliwości - warto więc wiedzieć, że taka możliwość istnieje.

Zajęcie bitcoina jest możliwe - Vindicat to udowadnia

Na świecie są już znane przypadki, w których faktycznie doszło do zajęcia bitcoina przez komornika. Miało to miejsce już także w Polsce i to w lipcu 2018 r. Specjaliści Vindicat dokonali najprawdopodobniej jednej z pierwszych (o ile nie pierwszej) operacji tego typu. Udało się to, mimo że nadal brakuje dokładnych regulacji prawnych.

Przeczytaj case study Vindicat i dowiedz się, jak doszło do skutecznego zajęcia bitcoina.

Vindicat zawsze wykorzystuje wszystkie dopuszczalne prawem możliwości, dzięki którym wierzyciel może odzyskać swoje pieniądze. Nietypowe sposoby zabezpieczenia należności - w tym także przy pomocy kryptowalut - są jedną z nich.

Zabezpieczenie należności z przyszłych przychodów lub z dłużnika

Kryptowaluty to nie jedyny alternatywny sposób zabezpieczenia należności. Warto też wspomnieć o zabezpieczeniu z przyszłych przychodów dłużnika.

Zabezpieczenie przeciw dłużnikowi nie musi mieć źródła wyłącznie w jego aktualnych składnikach majątku. Wierzyciel może sięgnąć także do... przyszłych.

Taka możliwość będzie oczywiście istniała, o ile dłużnik nadal prowadzi swoją firmę. Jeśli przedsiębiorstwo nadal aktywnie działa, bardzo możliwe, że w przyszłości uzyska przychody, z których zadłużenie mogłoby zostać spłacone. Warto więc je zabezpieczyć, aby mieć pewność, że z pieniędzy tych np. nie zostaną zaspokojeni inni (sprytniejsi) wierzyciele.

Zabezpieczeniem „na przyszłość” jest także zabezpieczenie z przysługujących dłużnikowi wierzytelności.

Nawet jeśli aktualnie dłużnik nie posiada majątku, może być czyimś wierzycielem. Warto więc wiedzieć, że można wnioskować także o zabezpieczenie przysługujących dłużnikowi wierzytelności.

Co więcej, jeśli dłużnik jest przedsiębiorcą, może też w przyszłości uzyskiwać środki z tytułu udziałów w spółce. W przypadku zabezpieczenia udziałów w spółce przedmiotem zabezpieczenia będą jednak prawa i roszczenia dłużnika. Chodzi o takie prawa i roszczenia, które mają związek z udziałem dłużnika w spółce i prowadzą do uzyskiwania świadczeń pieniężnych.

Jak wygląda postępowanie zabezpieczające 2020?

Aby zabezpieczyć swoje roszczenie pieniężne, wierzyciel powinien złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek o zabezpieczenie można:

 • zawrzeć w pozwie,
 • złożyć osobno przed wniesieniem pozwu o zapłatę.

Jeżeli sprawa sądowa o zapłatę już trwa, także można dodatkowo wnieść o zabezpieczenie.

Co do zasady sąd powinien rozpoznać wniosek o zabezpieczenie roszczenia bezzwłocznie, nie później niż w terminie tygodniowym. W praktyce jednak terminy te bywają jednak dłuższe - warto się z tym liczyć.

Wniosek nie powinien oczywiście zawierać żadnych braków formalnych czy błędów - to naturalnie przedłuży rozpoznanie.

Po udzieleniu zabezpieczenia przez sąd wierzyciel ma otwartą drogę, aby zgłosić się do komornika.

Komornik „zamraża” zabezpieczony majątek dłużnika - wierzyciel nie otrzymuje więc środków od razu po udzieleniu zabezpieczenia. Najpierw musi wygrać sprawę.

Po wygraniu sprawy sądowej wierzyciel może odzyskać pieniądze na skutek egzekucji z uzyskanego zabezpieczenia.

Nietypowe sposoby zabezpieczania należności - do zapamiętania

 1. Nietypowe sposoby zabezpieczenia należności to w szczególności zabezpieczenie należności z kryptowalut i przyszłych przychodów dłużnika.
 2. W Polsce znane są już przypadki zajęć komorniczych kryptowalut. Vindicat doprowadził do prawdopodobnie jednego z pierwszych tego typu zajęć w naszym kraju.
 3. Sąd co do zasady ma 7 dni na rozpatrzenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia.
 4. Komornik „zamraża” zabezpieczony majątek dłużnika.
 5. Wierzyciel dopiero po wygraniu sprawy może egzekwować z zabezpieczonego majątku. Dzięki uzyskaniu zabezpieczenia ma jednak pewność, że majątek ten na niego „czeka”.

O bardziej typowych sposobach zabezpieczenia wierzytelności, częściej spotykanych w praktyce, pisaliśmy w artykule Jak zabezpieczyć wierzytelność? Sposoby zabezpieczenia wierzytelności.

 

Zabezpieczenie należności to dobre rozwiązanie...
... ale jeszcze lepszym jest odpowiednio szybkie wszczęcie windykacji

Poprzez zabezpieczenie należności wierzyciel znacząco zwiększa swoje szanse na sukces w odzyskaniu pieniędzy - to pewne. Kluczem do efektywnej windykacji jest jednak przede wszystkim właściwy czas jej rozpoczęcia. Nigdy nie należy z tym zwlekać! Z każdym miesiącem pieniądze coraz trudniej odzyskać.

Trzeba działać szybko i z głową. Najlepiej w nowoczesny i w pełni bezpieczny sposób - przy pomocy systemu do monitoringu należności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl.

System Vindicat.pl przeprowadzi Cię przez cały proces odzyskiwania pieniędzy - wesprze na etapie polubownym, sądowym, przy zabezpieczeniu roszczenia... i na każdym innym. Działa w bardzo prosty sposób. Wystarczy zarejestrować się w systemie i podać dane z nieuregulowanych faktur. System przedstawi najkorzystniejszy scenariusz postępowania i wyjaśni krok po kroku, co i kiedy trzeba zrobić.

System Vindicat.pl to między innymi obszerna baza gotowych do użycia dokumentów windykacyjnych. W ciągu kilku minut wygenerujesz z niego m.in. wezwanie do zapłaty, pozew, czy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.

System do windykacji online Vindicat.pl to także:

 • Opcja monitoringu płatności
  Usługa kluczowa także dla małych i średnich firm - w nich również trzeba monitorować faktury. Dzięki monitoringowi utrzymanie kontroli nad firmowymi płatnościami staje się dużo łatwiejsze.
 • Robot windykacyjny
  Innowacyjna usługa, dzięki której możesz zautomatyzować powtarzalne czynności windykacyjne. Robot wyśle za Ciebie wezwania do zapłaty i doda należności na giełdę długów, a Ty - możesz w tym czasie rozwijać swoją firmę.
 • Moduł do negocjacji z dłużnikiem online. Jak negocjować z dłużnikiem w dobie pandemii, gdy kontakt osobisty jest niewskazany? Najlepiej online! W systemie Vindicat.pl to możliwe.
 • Dostęp do giełdy długów Vindicat.pl. To popularna i świetnie widoczna w wyszukiwarkach internetowych giełda wierzytelności. Możesz sprawdzić, czy nie ma tam danych Twojego potencjalnego kontrahenta oraz dodać swoją wierzytelność na sprzedaż.
 • Dostęp do pieczęci prewencyjnej i programu edukacyjnego.
 • Możliwość dodania wpisu do Big InfoMonitor - najpopularniejszego BIG-u w Polsce. Opcja dostępna w zależności od wybranej oferty.

93% spraw, które toczą się w systemie do monitoringu należności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl, kończy się na etapie polubownym.

Przekonaj się, jak skuteczna jest nowoczesna windykacja. Nigdy dotąd nie było to takie proste!

Zabezpieczenie należności świetnie uzupełnia rozsądnie prowadzoną windykację

Zabezpieczenie należności to możliwość, o której warto wiedzieć - szczególnie w niepewnych w czasach pandemii.

Nie zastąpi innych działań windykacyjnych. Może jednak je świetnie uzupełnić i zwiększyć skuteczność odzyskiwania pieniędzy. Każdy przedsiębiorca samodzielnie decyduje, czy woli zabezpieczyć te bardziej typowe, czy nietypowe składniki majątku dłużnika.

Sprawdź możliwości, jakie oferuje nowoczesna windykacja. Wybierz ofertę najlepszą dla Twojej firmy i razem z Vindicat odzyskuj pieniądze tak szybko, jak to tylko możliwe.

FAQ:

Do jakiego sądu składa się wniosek o udzielenie zapieczenia?

Wniosek należy złożyć do sądu cywilnego, do którego właściwości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji. Najczęściej będzie to sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby pozwanego.

Czy wierzyciel, który chce zabezpieczyć swoją wierzytelność, musi udowadniać sytuację majątkową kontrahenta?

Nie. Ze względu na wprowadzone domniemanie, wierzyciel nie musi udowadniać, że brak zabezpieczenia utrudni dochodzenie zapłaty po uzyskaniu korzystnego wyroku.

Czy dłużnik może ukryć przed wierzycielem bitcoiny?

Niestety tak. Wadą zabezpieczenia należności przy pomocy bitcoinów jest to, że można je szybko przesłać w dowolne miejsce na świecie - bez żadnych pośredników. Tego typu działania dłużnika są jednak przestępstwem uregulowanym w art. 300-302 kodeksu karnego [Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, 1517].

Kiedy dłużnik dowiaduje się o udzieleniu zabezpieczenia?

Najczęściej, gdy zostanie ono już udzielone. W praktyce oznacza to, że dłużnik dowiaduje się o tym, gdy wierzyciel tak naprawdę może już skorzystać z pomocy komornika.

Kiedy sąd nie udzieli zabezpieczenia?

Podstawową przesłanką odmowy udzielenia zabezpieczenia jest nadmierne obciążenie dłużnika.

Czy dłużnik może bronić się przed zabezpieczeniem majątku?

Tak. Dłużnik, który uważa, że zabezpieczenie nałożono niesłusznie (bo np. wierzytelność nie jest bezsporna), może złożyć zażalenie. W takim przypadku będzie musiał obalić przysługujące wierzycielowi domniemanie i wykazać swoją dobrą sytuację majątkową.

Czy raz nałożone zabezpieczenie sąd może zdjąć?

Tak. Jeśli zmienią się okoliczności, dłużnik może wnieść o uchylenie zabezpieczenia.

Oceń ten artykuł:

Nietypowe sposoby zabezpieczania należności
Ocena: 5/5
Głosowano: 3 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!