Windykacja trzeciodłużników - na czym polega?

11-10-2021

Wiele polskich firm na co dzień mierzy się z sytuacjami, w których kontrahent nie chce zapłacić. Czy jedynym sposobem jest odzyskanie pieniędzy od dłużnika w drodze klasycznego postępowania egzekucyjnego? Jest to zdecydowanie możliwość najpopularniejsza, ale nie jedyna. Szansą na odzyskanie należności może okazać się informacja, że ktoś inny ma dług wobec naszego dłużnika. Wówczas mamy do czynienia z instytucją tzw. trzeciodłużnika.

Windykacja trzeciodłużników – na czym polega?

Trzeciodłużnik - kto to jest?

Trzeciodłużnik (inaczej: poddłużnik, dłużnik zajętej wierzytelności) to mówiąc najprościej - dłużnik dłużnika. To osoba, która jest winna pieniądze naszemu dłużnikowi.

Przykład:
Firma A jest dłużnikiem firmy B. Firma B jest natomiast dłużnikiem spółki C. Tym samym firma A jest trzeciodłużnikiem wobec firmy C.

W praktyce trzeciodłużnikami mogą być kontrahenci dłużnika, podmioty będące jego dłużnikami bez więzi gospodarczej, czy też pracodawcy dłużnika. Nietypowym przykładem trzeciodłużnika może być też m.in. Urząd Skarbowy.

 

Windykacja od trzeciodłużnika - jak przebiega?

Wiesz już, że za sprawą instytucji trzeciodłużnika, możliwa jest sytuacja, w której to dłużnik dłużnika odpowie za realizację zobowiązania wobec wierzyciela. W praktyce jednak, aby było to możliwe, niezbędny jest istotny pierwszy krok.

Pierwszym krokiem jest dowiedzenie się przez wierzyciela - bezpośrednio od dłużnika lub z innych źródeł - że trzeciodłużnik ma dług wobec dłużnika.

Pozyskanie tej informacji jest punktem wyjścia. Jeśli podejrzewasz, że inna osoba może być dłużnikiem Twojego dłużnika, warto zrobić research i zasięgnąć języka w branży, wśród wspólnych znajomych itp. Możesz też poprosić wyspecjalizowaną firmę windykacyjną w ustaleniu, czy „Twój dłużnik” ma „swojego dłużnika”.

Następnie informację o tym, że inna osoba (trzeciodłużnik) ma dług wobec dłużnika, taka należy przekazać komornikowi, składając wniosek o zajęcie wierzytelności z podaniem danych trzeciodłużnika. Chodzi oczywiście o komornika prowadzącego postępowanie wobec dłużnika właściwego. Egzekucja od trzeciodłużnika przez komornika może mieć pierwsze tylko, gdy postępowanie toczy się już wobec dłużnika właściwego.

We wniosku o zajęcie wierzytelności zawierającym dane trzeciodłużnika, warto wskazać tytuł, z którego wynika obowiązek płatności. Może to być np. zapłata za fakturę, zwrot pożyczki, czy zapłata za towar. Można też zawnioskować po prostu o zajęcie wszystkich przysługujących dłużnikowi wierzytelności.

Komornik powiadomiony o trzeciodłużniku... i co dalej?

Po otrzymaniu wniosku o zajęcie wierzytelności komornik zawiadomi trzeciodłużnika o zajęciu i wezwie go do przekazania świadczenia na rachunek komornika.

Kolejno komornik podejmuje kontakt z trzeciodłużnikiem i dokonuje zajęcia wierzytelności. Zajęcie wierzytelności przysługujących dłużnikowi od trzeciodłużnika dokonuje się w momencie doręczenia wezwania trzeciodłużnikowi.

Doręczenie wezwania ma istotne konsekwencje dla trzeciodłużnika. Od tego momentu ma on pewne obowiązki - staje się odpowiedzialny za przebieg zajęcia wierzytelności. Jeśli dojdzie do nieprawidłowości, odpowiedzialność poniesie właśnie trzeciodłużnik.

Co jeśli trzeciodłużnik odmówi współpracy z komornikiem?

Zajęcie wierzytelności przysługujących dłużnikowi od trzeciodłużnika z perspektywy wierzyciela wydaje się prostym sposobem na odzyskanie pieniędzy. Rzeczywiście może tak być, ale często w praktyce pojawiają się dość prozaiczne przeszkody.

Często zdarza się, że dłużnik dłużnika to jego znajomy, zaufany kontrahent, czy nawet - rodzina. Z tego względu bardzo prawdopodobne jest, że dłużnik wraz z trzeciodłużnikiem ze wszystkich sił będą starali się ukryć wierzytelność przed komornikiem.

W tym celu mogą np. dokonać rozliczeń w gotowce z datą wsteczną, czy nawet posunąć się do składania fałszywych oświadczeń. W takich przypadkach wierzyciel nie jest jednak bezsilny - prawo przewidziało odpowiednie instrumenty.

Na mocy art. 887 kodeksu postępowania cywilnego [Dz. U. 2021 poz. 1805] wierzyciel może wystąpić z powództwem przeciwko trzeciodłużnikowi, który odmawia współpracy z komornikiem. W takim postępowaniu wierzyciela nazywamy tzw. wierzycielem egzekwującym.

Powodem w sprawie jest więc wierzyciel egzekwujący. Żąda on od trzeciodłużnika zapłaty na korzyść dłużnika - a nie bezpośrednio dla siebie. Pozwanym pozostaje oczywiście trzeciodłużnik. Dodatkowym podmiotem, którego trzeba wskazać w pozwie, jest też dłużnik wierzyciela, nazywany w tym przypadku przypozwanym. Z tego względu jeden odpis pozwu należy przeznaczyć dla dłużnika właściwego.

Podsumowując, gdy trzeciodłużnik nie chce współpracować z komornikiem, wierzyciel może wstąpić na drogę w sądzie cywilnym, a role procesowe będą wyglądały następująco:

  • Powód - wierzyciel,
  • Pozwany - trzeciodłużnik (dłużnik dłużnika),
  • Przypozwany - dłużnik właściwy.

Po odzyskaniu pieniędzy od trzeciodłużnika trafią one do przypozwanego. Dopiero później wierzyciel dochodzi z nich zapłaty dla siebie.

Dodatkowo - w niektórych przypadkach - trzeciodłużnik, który nie chce współpracować z komornikiem, może podlegać odpowiedzialności karnej związanej z ubezskutecznieniem egzekucji.

Windacja trzeciodłużników może być rozwiązaniem, ale z windykacją wobec dłużnika właściwego nigdy nie powinieneś zwlekać!

Windykacja trzeciodłużników to zwykle skuteczne i stosunkowo często spotykane rozwiązanie. Warto z niego skorzystać, jeśli tylko przypuszczasz, że Twój dłużnik może mieć swoich dłużników. Kluczowe jest jednak, abyś nie zwlekał z rozpoczęciem windykacji wobec dłużnika. Nie dawaj mu czasu na „kombinowanie”!

Skutecznym rozwiązaniem dla każdej firmy, która chce odzyskiwać pieniądze szybko i efektywnie, jest samodzielna windykacja online przy pomocy systemu Vindicat.pl.

System do monitoringu płatności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl to unikatowa propozycja dla małych i średnich firm. Umożliwia szybkie odzyskiwanie pieniędzy: w ramach samodzielnej windykacji online (model abonamentowy) i w ramach automatycznej windykacji online (model prowizyjny).

W ramach samodzielnej windykacji online przedsiębiorca samodzielnie podejmuje czynności windykacyjne, które precyzyjnie wskazuje mu system. W ramach windykacji automatycznej system działa samoczynnie, podejmując aż 10 czynności na etapie polubownym.

Dzięki Vindicat.pl przedsiębiorcy mogą:

  • Znacznie zredukować czas poświęcany na windykację. Za sprawą windykacji automatycznej nie musisz dłużej poświęcać kilku lub kilkunastu godzin na odzyskiwanie należności. Wystarczy, że wybierzesz w systemie odpowiednią opcję, zlecisz windykację automatyczną... i możesz spokojnie oczekiwać na efekty. A co najlepsze, za windykację automatyczną możesz zapłacić dopiero po odzyskaniu pieniędzy - jedynie 6% wartości należności! Dowiedz się więcej o tym, jak działa automatyczna windykacja.
  • Oszczędzać czas za sprawą integracji z systemem księgowym.pl można połączyć z systemami księgowymi online takimi jak: iFirma, wFirma, InFakt i Fakrurownia. Dzięki temu nieopłacone faktury automatycznie trafią do Vindicat.pl. A stąd już tylko jedno kliknięcie do rozpoczęcia windykacji! Przeczytaj, jak bardzo integracja systemu księgowego z systemem do windykacji online, może przyspieszyć odzyskiwanie pieniędzy.
  • Korzystać z giełdy długów. Giełda długów Vindicat jest popularna, w pełni bezpieczna i wysoko pozycjonowana. Umieszczenie danych kontrahenta na giełdzie wierzytelności to jeden z najskuteczniejszych sposobów zmotywowania go do zapłaty!
  • Korzystać z gotowych dokumentów windykacyjnych. W systemie Vindicat.pl znajdują się gotowe do użytku i spersonalizowane dokumenty windykacyjne - wezwania do zapłaty, czy pozwy. Dzięki Vindicat.pl nie musisz dłużej przygotowywać ich samodzielnie. To takie proste!
  • Monitorować płatności. System Vindicat.pl pozwala także na regularny monitoring należności. Jeśli chcesz zachować kontrolę nad wszystkim płatnościami płatnościami, a w razie potrzeby móc przy pomocy kilku kliknięć szybko przejść do windykacji - to rozwiązanie dla Ciebie.
  • Umieszczać na fakturach pieczęć prewencyjną Vindicat. Pieczęć prewencyjna zagwarantuje Ci większe bezpieczeństwo. Dzięki niej klienci od razu będą wiedzieli, że w razie opóźnień w zapłacie, w Twoim imieniu będą działali eksperci windykacji Vindicat.pl.

W systemie Vindicat.pl aktualnie toczy się blisko 62 000 spraw. To bezpieczne rozwiązanie, któremu zaufało już ponad 3 500 świadomych przedsiębiorców. Kolej na Ciebie!

 

Windykacja będzie najskuteczniejsza, jeśli rozpoczniesz ją już teraz!

Odzyskiwanie pieniędzy od dłużników firmy jest znacznie łatwiejsze, gdy wierzyciel nie zwleka. Szanse na odzyskanie całości zadłużenia są największe, gdy od upływu terminu z faktury do rozpoczęcia windykacji polubownej minie kilka dni - a nie miesiąc, czy pół roku!

Skuteczność windykacji automatycznej w systemie Vindicat.pl to aż 86% w przypadku faktur, których termin płatności upłynął w ciągu 30 ostatnich dni. Automatyczna windykacja online jest też bardzo skuteczna w przypadku odrobinę starszych faktur - wynosi aż 67% dla należności przeterminowanych do 60 dni.

Nie zwlekaj zbyt długo i sprawdź propozycję od Vindicat.pl już teraz. Za windykację (w modelu prowizyjnym) zapłacisz dopiero po odzyskaniu pieniędzy, dlatego nie ryzykujesz absolutnie nic!

Wybierz ofertę, która najbardziej pasuje do Twojej firmy:

FAQ:

Co to są wierzytelności dłużnika?

Wierzytelności dłużnika są przysługującymi mu prawami majątkowymi. Wynikają z nich roszczenia do otrzymania jakiegoś świadczenia (najczęściej - pieniędzy). Przykładowo, jeśli dłużnik sprzedał osobie X towary i osoba ta nie zapłaciła, to dłużnik ma wobec niej wierzytelność, czyli prawo do żądania świadczenia.

Jak ustalić, czy dłużnik ma swojego dłużnika?

Jeśli nie możemy zrobić tego samodzielnie - warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Firmy windykacyjne mają „swoje sposoby”, w tym m.in. obserwacja firmy dłużnika, czy sprawdzenie przetargów, w których brał udział. Wbrew pozorom nie jest to takie trudne do ustalenia!

Czy nie lepiej - zamiast poszukiwać trzeciodłużnika - po prostu poczekać, aż trzeciodłużnik zapłaci dłużnikowi i z tych środków windykować?

Jest to jakaś opcja... ale warto pamiętać, że dłużnik, gdy pieniądze będą już na jego koncie, ma więcej możliwości działania. Może np. wnioskować o zwolnienie jakichś środków spod egzekucji. Dodatkowo może też okazać się, że jacyś wierzyciele są uprzywilejowani i będą mieli pierwszeństwo w egzekucji. To po prostu ryzykowne!

Czy trzeciodłużnik zawsze musi odpowiedzieć na pismo od komornika?

Tak. Udzielenie odpowiedzi na zajęcie to obowiązek każdego adresata pisma od komornika. Dotyczy to także sytuacji, w których trzeciodłużnik uważa, że żadna wierzytelność dłużnikowi się od niego nie należy.

Czy środki odzyskane od trzeciodłużnika nie mogą wpłynąć wprost na konto wierzyciela egzekwującego?

Niestety nie. Na mocy art. 887 kodeksu postępowania cywilnego wierzyciel może jedynie działać za dłużnika w relacjach z trzeciodłużnikiem, a nie zastępować go. W efekcie świadczenia uzyskane od trzeciodłużnika nie mogą przysługiwać bezpośrednio wierzycielowi. Może on je uzyskać w klasycznej drodze zajęcia i egzekucji.

Ile trwa windykacja trzeciodłużników?

To oczywiście zależy. Najdłuższym etapem może być ustalenie, kto ma długi wobec dłużnika i co to za wierzytelności. W praktyce trzeba liczyć się z co najmniej kilkoma miesiącami.

Co jeśli wierzytelność przysługująca dłużnikowi od trzeciodłużnika jest płatna okresowo?

W takich przypadkach zajęcie będzie dotyczyło także przyszłych należności. W praktyce ma to miejsce najczęściej, gdy dłużnikowi przysługują należności czynszowe z tytułu najmu lokalu.

Oceń ten artykuł:

Windykacja trzeciodłużników - na czym polega?
Ocena: 5/5
Głosowano: 1 raz.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!