Wierzyciel - kim jest wierzyciel i jakie ma prawa?

11-09-2023

Wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika spłaty długu. Wierzycielem jest zawsze ta osoba lub firma, wobec której powstało zadłużenie. Wierzyciel musi mieć podstawę prawną np. umowę, aby żądać oficjalnie zaspokojenia zobowiązania. Zazwyczaj przedmiotem roszczenia są pieniądze lub rzeczy.

Wierzyciel - kim jest wierzyciel i jakie ma prawa?

Kim jest wierzyciel?

Przedsiębiorco, jeśli jeden z Twoich klientów zalega z płatnością dłużej niż czas przewidywany w umowie, to jesteś już wierzycielem. Widzisz, tak naprawdę tylko tyle trzeba by się nim stać. Jednak każdego wierzyciela obowiązują pewne reguły, niektóre przemawiające na jego korzyść, inne pilnujące, by dłużnik nie został pokrzywdzony.

W kodeksie cywilnym nie znajdziemy osobnej definicji wierzyciela, ale wszystkie wątpliwości co do pojęcia rozwiewa art.353, który omawia zobowiązanie.

Art.  353.  [Zobowiązanie]

§  1. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

§  2. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.

Pojęcia długu i wierzytelności

Wierzyciel występuje w stałym związku z dłużnikiem, istnienie pierwszego automatycznie gwarantuje istnienie drugiego. Pojawiają się tu pojęcia długu i wierzytelności.

Przykład:

Pani Ksenia prowadzi firmę wykończeniową, jej specjalnością jest układanie płytek. Ciesząc się na duże zlecenie w 300 m domu rodziny Kowalskich, zrobiła już pierwsze zakupy i z własnej kieszeni zapłaciła za podstawowe materiały. Kiedy zlecenie się zaczęło nie rozliczyła się od razu z zakupionych materiałów, ani nie pobrała zaliczki - były to już dwa poważne błędy w prowadzeniu biznesu. Niestety okazało się, że i po zakończonej pracy państwo Kowalscy nie byli chętni, aby zapłacić za wykonaną usługę. Minęło 7 dni, które na fakturze określało termin płatności. I tak 8 dnia pani Ksenia stała się wierzycielką, która ma wierzytelność, a państwo Kowalscy stali się dłużnikami, którzy mają dług.

Jak pokazuje przykład dług i wierzytelność, są różnymi stronami tego samego medalu. Wierzyciel może oczekiwać zaspokojenia jego roszczenia, a dłużnik jest zobowiązany do pokrycia długu.

Przykład:

Młoda para Marcin i Barbara wreszcie uskutecznią swoje marzenie o domku za miastem. Spodziewają się dziecka, więc dodatkowa przestrzeń jest im teraz bardzo potrzebna. Aby spełnić marzenie o domu, decydują się na kredyt. W tym celu zgłaszają się do banku, który w momencie podpisania umowy kredytowej staje się wierzycielem Marcina i Barbary, a młodzi stają się dłużnikami wobec instytucji. Jeżeli kredytobiorcy złamią zasady kredytu, bank może wyciągnąć konsekwencje wobec nich.

 

Jakie prawa ma wierzyciel?

Wierzyciel ma przede wszystkim prawo do zaspokojenia roszczenia. A jak dokładnie wygląda zaspokajanie roszczenie, zależy od charakteru długu. W windykacji spotkasz się przeważnie z roszczeniem pieniężnym, rzadziej rzeczowym.

Wierzycielem staje się każda osoba, wobec której powstaje niezaspokojone świadczenie. Wierzycielami są osoby fizyczne, jak i całe organizacje, spółki czy przedsiębiorstwa.

Przykład:

Przedsiębiorstwo zajmujące się naprawą pojazdów obsługuję flotę samochodów dużej firmy ubezpieczeniowej. Flota może liczyć na przeglądy i doraźne naprawy, z czego regularnie korzysta. Rozliczenie ma charakter abonamentowy, co jest dokładnie uwzględnione w umowie między firmami. W ostatnim miesiącu firma ubezpieczeniowa stanowczo przekroczyła limity, które pokrywa opłacany abonament. W związku z tym przedsiębiorstwo naliczyło dodatkowe opłaty, których jak się okazało, firma korzystająca z usług nie pokryła na czas. Pierwszego dnia po terminie, przedsiębiorstwo naprawiające samochody staje się wierzycielem, a firma ubezpieczeniowa dłużnikiem.

Zawsze przestrzegaj zasady, że wszystkie ustalenia ustne powinny mieć swoje odbicie w pisemnej umowie między kontrahentami.

Po terminie płatności masz już całkowite prawo do wysłania dłużnikowi wezwania do zapłaty. Jest to nadal pismo, które dasz radę samodzielnie napisać, jeśli będziesz trzymać się określonych wytycznych.

Wezwanie do zapłaty, to dokument, który wysyłasz dłużnikowi w celu przypomnienia o istniejącej zaległości. Wezwanie do zapłaty ma skłonić dłużnika do dobrowolnego uregulowania należności.

Prawidłowo sporządzone wezwanie do zapłaty posiada:

 • dane wierzyciela i dłużnika (imię nazwisko, numer dowodu osobistego, numer pesel, adres),
 • wysokość długu,
 • wysokość naliczonych odsetek,
 • termin spłaty,
 • wyszczególnienie danych do przelewu,
 • dokument, na podstawie którego żądasz zaspokojenia roszczenia.

Dłużnik może nie być tak świadomy jak Ty i nie zdawać sobie sprawy z konsekwencji, jakie poniesie jeśli zignoruje wezwanie do zapłaty na tym etapie. Dlatego do każdego wezwania do zapłaty warto dodać informację mówiącą o tym, że brak odpowiedzialności za stworzony dług doprowadzi do rosnących odsetek, a nawet rozprawy sądowej lub egzekucji komorniczej.

Nie wahaj się przed prowadzeniem negocjacji z dłużnikiem i współpracy z nim. Wspólnie opracujcie harmonogram spłaty zadłużenia, które będzie zadowalające dla obu stron. W negocjacjach wierzyciele często idą na ustępstwa, aby jak najszybciej zamknąć sprawę i odzyskać pieniądze za zaległą fakturę.

Najbardziej popularne ustępstwa, na które godzą się wierzyciele w ramach windykacji:

 • nowy harmonogram spłaty zadłużenia,
 • rozłożenie długu na mniejsze raty,
 • odstąpienie od odsetek.

Poza przesłaniem wezwania do zapłaty masz jeszcze kilka narzędzi, za pomocą których zmotywujesz dłużnika do zaspokojenia roszczenia. Możesz dodać dane dłużnika do rejestru dłużników, co znacznie skomplikuje przyszłe interesy dłużnika, a może nawet wpłynąć na decyzję o przyznaniu kredytu. Dłużnicy panikują, kiedy ich dane pojawiają się w Krajowym Rejestrze Długów lub Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

Jeśli męczy Cię sam myślenie o windykacji, nie chcesz tego robić samodzielnie, ani angażować windykatora, możesz sprzedać swoją wierzytelność na Giełdzie długów Vindiat.

Sprzedaż wierzytelności całkowicie zwalnia wierzyciela od troszczenia się o dopięcie transakcji.

W bazie wiedzy znajdziesz artykuły na ten temat, zacznij od tego na temat: Jakie długi można sprzedać na giełdzie długów? I sprawdź, czy Twoje roszczenia się kwalifikują. Wiesz czym, są Biura Informacji Gospodarczej (BIK)? Podlinkowany artykuł wszystko wyjaśnia.

Jeśli żaden z tych sposobów nie sprawdził się u Ciebie, warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, który wedle ustaleń ponowi windykację polubowną, albo rozpocznie działania obejmujące windykację sądową. Pismo sądowe potrafi zdziałać cuda i nagle opieszały dłużnik znajduje brakujące pieniądze. Jeśli samo wniesienie pozwu nie pomoże, to na końcu windykacji sądowej sąd wydaje klauzulę wykonalności, dzięki której rozpoczniesz egzekucję komorniczą.

System Vindicat wspiera wierzycieli w odzyskiwaniu należności

Model automatyzacji, który przygotowaliśmy, to system, który zadba w Twoim przedsiębiorstwie o monitoring płatności, przeprowadzi automatycznie całą windykację polubowną, a jeśli zajdzie taka potrzeba zyskasz możliwość zlecenia windykacji sądowo-egzekucyjnej do kancelarii Vindicat.

Poznaj najważniejsze cechy systemu Vindicat:

 • RoboVindicat, czyli w pełni zautomatyzowana aplikacja, dzięki której zaoszczędzisz czas i nerwy. Zautomatyzowanie procesu znacznie wszystko przyspiesza i sprawia, że nie musisz samodzielnie wykonywać monotonnych czynności windykacyjnych.
 • System Vindicat do monitorowania płatności. Regularny monitoring płatności może rozwiązać wiele problemów finansowych w Twojej firmie. Dzięki regularnym wpływom zachowasz płynność finansową, a klienci będą mieli na uwadze opłacenie w terminie faktury dla Twojej firmy.
 • W systemie Vindicat czeka na Ciebie możliwość skorzystania z pieczęci prewencyjnej, która będzie przestrzegać potencjalnych dłużników.
 • System Vindicat to także gotowe wzory pism sądowych i windykacyjnych. W systemie znajdziesz gotowe pisma, przygotowane pod Twoją sprawę, spersonalizowane na podstawie załączonych dokumentów. Znajdziesz tam m.in. wzór wezwania do zapłaty, pozwu, wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
 • Za pomocą systemu Vindicat możesz dodać dłużnika do BIG InfoMonitor.

System Vindicat zapewnia wszystkie te udogodnienia, a jedyne czego potrzebujesz to dostęp do urządzenia mobilnego. Wejdź na stronę Vindicat i przekonaj się jakie to proste! Załóż konto na stronie Vindicat.pl i dołącz do świata, gdzie przedsiębiorcy windykują należności automatycznie i to w pełni online.

Kiedy założysz konto, musisz wprowadzić dane identyfikujące wierzyciela i dłużnika oraz dane z zaległej faktury. I już! Dane wprowadzone, system Vindicat zaczyna pracę, a Ty już tylko zbierasz efekty i odzyskujesz pieniądze. Zastanawiasz się ile to wszystko, może kosztować? A to już zależy od Ciebie. Mamy do zaproponowania dwa modele rozliczeniowe.

 

Cennik usług automatycznej windykacji:

 • model abonamentowy 169 zł,
 • model prowizyjny, zapłacisz tylko 6% od odzyskanej kwoty, którą pobieramy, dopiero jak odzyskamy należne Ci roszczenia.

System Vindicat postępuje zgodnie z zaplanowanymi sekwencjami. Przeprowadzi Cię przez windykację polubowną, przygotuje stosowne pisma na czas, przypomni o wysłaniu ich. Poprowadzi nawet kilkustopniowe negocjacje z dłużnikiem, w celu wypracowania najkorzystniejszego rozwiązania finansowego.

System Vindicat pomaga w monitoringu płatności i umożliwia samodzielną windykację online w Twojej firmie. System Vindicat to oblicze nowoczesnej windykacji, które znacznie usprawnia działania małych i średnich przedsiębiorstw. System jest odpowiedni zarówno dla laików jak i tych, którzy już trochę wiedza o windykacji, ale wolą zająć się rozwojem biznesu, niż egzekwowaniem zaległych płatności.

Postaw na Vindicat, postaw na sprawdzone rozwiązania.

FAQ:

Kto to jest wierzyciel?

Wierzyciel to osoba, wobec której zobowiązanie ma dłużnik. Wierzyciel ma prawo żądać zaspokojenia roszczenia na drodze polubownej i sądowej.

Czy wierzyciel może mi zabrać samochód?

Jeśli auto pomaga wykonywać Ci pracę zawodową,to komornik powinien samochód spod egzekucji zwolnić, nawet jeśli wcześniej go zajął.

Czy wierzyciel może dzwonić do mojej rodziny i rozmawiać z nimi o moich długach?

Nie może. Wierzyciel ma oczywiście uprzywilejowaną pozycję w sporze o pieniądze, które mu się należą, ale musi przestrzegać prawa. Jednym z praw dłużnika jest prawo do prywatności. Co oznacza, że wierzyciel absolutnie nie może przychodzić bez uprzedzenia do domu dłużnika czy obdzwaniać jego rodzinę i znajomych. Jedyną osobą, z którą wierzyciel może rozmawiać o zadłużeniu, jest poręczyciel wskazany w umowie wiążącej dłużnika z wierzycielem.

Czy jako wierzyciel mogę reprezentować swoją sprawę w sądzie?

Tak. Możesz samodzielnie reprezentować swoje interesy. Jednak warto skorzystać z pomocy zawodowca, aby sprawy poszły po Twojej myśli.

Czego może wymagać ode mnie wierzyciel?

Przede wszystkim zaspokojenia roszczenia w podstawowej formie. Jednak jeśli zalegasz z zapłatą, a umowa o tym mówiła, to wierzyciel może wymagać od Ciebie zapłacenia kary lub uregulowania narastających z każdy dniem odsetek.

Czy wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika?

Jeśli wierzyciel podejrzewa, że dłużnik oszukuje i ukrywa swój majątek, aby uniknąć spłaty zadłużenia, to może złożyć wniosek do komornika w celu ujawnienia ukrytego majątku kontrahenta.

Oceń ten artykuł:

Wierzyciel - kim jest wierzyciel i jakie ma prawa?
Ocena: 5/5
Głosowano: 3 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!