• vindicat.pl»
  • Baza wiedzy» Rekompensata za windykację 40, 70 i 100 euro – kiedy można zastosować wyższą stawkę?

Rekompensata za windykację 40, 70 i 100 euro – kiedy można zastosować wyższą stawkę?

24-04-2020

Nawet 100 EURO rekompensaty za windykację - od 1 stycznia 2020 r. to możliwe. Płacenie faktur po terminie jest dla dłużnika coraz droższe. Przed zmianą przepisów wierzycielowi zawsze przysługiwała stała kwota, wynosząca 40 EURO. Zmiana jest więc znaczna, szczególnie gdy mamy do czynienia z większą liczbą przeterminowanych faktur. Kiedy wierzyciel może dostać aż 100 EURO rekompensaty? Wyjaśniamy.

  Rekompensata za windykację 40, 70 i 100 euro

Kiedy i komu przysługuje rekompensata za windykację?

Rekompensata za windykację, a w zasadzie „rekompensata za opóźnienie w płatnościach” przysługuje zasadniczo każdemu wierzycielowi. Jej celem jest nałożenie dodatkowej dolegliwości finansowej na nierzetelnego kontrahenta. W przypadku wierzyciela chodzi natomiast o wynagrodzenie wydłużonego czasu oczekiwania na płatność a przede wszystkim - kosztów, które trzeba było ponieść, aby odzyskać pieniądze.

Aby wierzyciel mógł żądać rekompensaty za windykację, spełnione muszą zostać jedynie dwa, bardzo podstawowe warunki:

  • wierzyciel musi należycie spełnić swoje świadczenie wobec dłużnika - chodzi tu o wykonanie usługi, dostarczenie towaru itp.
  • wierzyciel nie otrzymuje zapłaty w wyznaczonym terminie, określonym na fakturze VAT, w rachunku, w umowie lub innym dokumencie.

WAŻNE: rekompensaty za opóźnienie w płatnościach można domagać się tylko w stosunkach B2B. Regulacji tych nie stosujemy do umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentami.

Podstawowym aktem prawnym regulującym możliwość domagania się rekompensaty za opóźnienie w płatnościach jest ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych [Dz. U. 2013 poz. 403], a konkretnie - art. 10. Przed zmianami z początku 2020 r. zagadnienie to regulowała ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zmieniły się więc nie tylko stawki rekompensat - wcześniej było to wspomniane już 40 EURO - ale także sama nazwa ustawy.

 

Rekompensata za windykację - 40, 70, czy 100 EURO?

Na mocy zmian z 1 stycznia 2020 r. wprowadzono uregulowanie, zgodnie z którym wierzyciel może domagać się od dłużnika 40, 70 lub aż 100 EURO. Wprowadzono więc trzy zasadnicze progi. Wysokość rekompensaty zależy od kwoty dochodzonego świadczenia, innymi słowy - od kwoty długu.

Wierzycielowi aktualnie przysługuje rekompensata od dłużnika w wysokości:

  • 40 euro - jeśli wartość świadczenia pieniężnego jest niższa niż 5 000 złotych;
  • 70 euro - jeśli wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5 000 złotych, ale równocześnie niższa niż 50 000 złotych;
  • 100 euro - jeśli wartość świadczenia pieniężnego wynosi równo 50 000 złotych lub przekracza 50 000 zł.

Aby domagać się kwoty rekompensaty w wysokości 40, 70 lub 100 EURO, przedsiębiorca nie musi przedstawiać żadnych dowodów.

Nowe stawki rekompensat za windykację - od kiedy?

Opisane powyżej zmiany weszły w życie 1 stycznia 2020 r. Zasadniczo więc stosujemy je do wierzytelności, które powstały po 1 stycznia 2020 r. Przepisy przejściowe dopuszczają jednak możliwość zastosowania nowych stawek rekompensat do należności, w przypadku których dłużnik popadł w opóźnienie po 1 stycznia 2020 r. - nawet gdy faktury wystawiono w roku poprzednim.

Jeśli wysokość długu nie przekracza 5 000 zł, wierzyciel nie odczuje zmian. Nadal może domagać się 40 EURO, tak jak wcześniej. Jeśli jednak dług jest wyższy, zmiany należy ocenić jako jednoznacznie korzystne dla wierzyciela. Po zmianach zyskują więc przede wszystkim wierzyciele, dochodzący wyższych kwot należności. Oczywiste jest, że to właśnie oni ponoszą najwyższe koszty windykacji.

O ile w przypadku jednej faktury różnica rzędu 30 lub 60 EURO może nie wydawać się aż tak duża, o tyle w przypadku kilku przeterminowanych faktur, różnica ta staje się już znaczna.

Warto więc zwrócić uwagę, że nierzetelni klienci zwykle mają to do siebie, że popadają w zwłokę regularnie. W wielu przypadkach wierzyciel będzie mógł dochodzić wielokrotności podstawowych kwot rekompensat.

Przykład: Pani Karolina prowadzi hurtownię ze sprzętem fryzjerskim. Od wielu lat współpracuje z zakładem fryzjerskim Pani Krystyny. Pani Krystyna nie zawsze wywiązuje się ze swoich zobowiązań w terminie. W ostatnim czasie nie uregulowała trzech faktur: na kwotę 8 000 zł z terminem płatności na 3 stycznia 2020 r., na kwotę 4 500 zł z terminem płatności na 2 lutego 2020 r. oraz na kwotę 52 000 zł z terminem płatności przypadającym na dzień 26 lutego 2020 r. Pani Karolina może więc domagać się:

  • W przypadku faktury na kwotę 8 000 zł - kwoty 70 EURO Fakt, że termin płatności przypadał na 3 stycznia, a więc faktura została wystawiona w roku poprzednim, nie ma znaczenia. Dłużniczka popadła w opóźnienie w roku bieżącym. Pani Karolina może więc domagać się kwoty 70 EURO.
  • W przypadku faktury na kwotę 4 500 zł - kwoty 40 EURO.
  • W przypadku faktury na kwotę 52 000 zł - kwoty 100 EURO.

Pani Karolina może domagać się każdej z kwot rekompensat oddzielnie lub podsumować je i domagać się wszystkich łącznie. W starym stanie prawym mogłaby domagać się łącznie kwoty 120 EURO (3 x 40 EURO). Aktualnie może domagać się aż 210 EURO, co daje jej aż 90 EURO „zysku” w stosunku do poprzednich regulacji.

100 EURO... czyli ile w złotówkach?

W przypadku rekompensat za windykację bardzo istotne jest odpowiednie przeliczenie kwoty w EURO na złotówki. Ostatecznie od dłużnika będziemy domagać się przecież kwoty podanej w „naszej” walucie.

Równowartość kwoty rekompensaty w złotówkach ustalamy, biorąc pod uwagę średni kurs EURO ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego ten, w którym wierzytelność stała się wymagalna.

Przykład: Dla długu, którego termin płatności przypadał na 7 stycznia 2020 r., weźmiemy pod uwagę kurs z dnia 31 grudnia 2019 r. (wtorek). WAŻNE: należy koniecznie pamiętać, że bierzemy pod uwagę ostatni dzień ROBOCZY miesiąca poprzedzającego, a nie po prostu ostatni dzień miesiąca! Kolejno należy pomnożyć średni kurs EURO z tego dnia, razy kwotę rekompensaty - 40,70 lub 100 EURO.

Archiwum średnich kursów EURO można bez problemu odnaleźć na stronie Narodowego Banku Polskiego.

Czy zawsze trzeba domagać się rekompensaty za windykację?

Możliwość domagania się rekompensaty za windykację jest z punktu widzenia wierzyciela zasadniczo korzystna. To przecież dodatkowe środki, dzięki którym cały proces dochodzenia należności staje się mniej uciążliwy.

Warto jednak pamięć, że możliwość domagania się rekompensaty za opóźnienie w płatnościach, jest PRAWEM, nie OBOWIĄZKIEM wierzyciela. Wierzyciel może więc z tego prawa nie skorzystać.

Będzie to uzasadnione, gdy wierzycielowi bardzo zależy na utrzymaniu dobrych relacji z dłużnikiem. Walka o odzyskanie pieniędzy sama w sobie jest już stresująca. Zdarzają się więc przypadki, gdy wierzyciel zwyczajnie nie chce dodatkowo zaogniać sytuacji. Będzie tak np., gdy dłużnikiem jest kontrahent kluczowy dla dalszego funkcjonowania firmy. W takich sytuacjach można zwyczajnie zaniechać domagania się rekompensaty za opóźnienie w płatnościach i dochodzić jedynie kwoty roszczenia wraz z odsetkami.

Możliwość uzyskania rekompensaty za windykację jest dla wierzyciela przywilejem. Warto jednak pamiętać, że każda sytuacja, w której mamy do czynienia z opóźnieniem w płatności, jest inna... i dokładnie ją przeanalizować.

O tym, jak windykować nie narażając relacji z kontrahentem, pisaliśmy w artykule: Jak odebrać pieniądze od dłużnika nie zrażając go do siebie.

Windykacja w nowoczesnej formie - skuteczny sposób na wypracowanie dyscypliny płatniczej u klientów

Prawo stale się zmienia. Zmieniają się kwoty, terminy, możliwości... Wierzyciele, którzy nie śledzą pilnie wszystkich dotyczących ich ustaw, mogą nieumyślnie nie skorzystać ze wszystkich przysługujących im praw. Nie wiesz, czego i ile możesz żądać od dłużnika oprócz podstawowej kwoty należności? Mamy dla Ciebie bezpieczne i sprawdzone rozwiązanie. Windykuj online, w przygotowanym przez profesjonalistów i stale aktualizowanym systemie do windykacji online - Vindicat.pl.

System do monitoringu należności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl to skuteczne narzędzie, ułatwiające dochodzenie należności małym i średnim firmom.

Wystarczy zarejestrować się za darmo, wybrać ofertę, wprowadzić dane z faktur, o które poprosi system... i już. Vindicat.pl prowadzi użytkownika przez każdy z etapów windykacji. Wskazuje co, jak i kiedy należy zrobić. Dzięki temu przedsiębiorca ma pewność, że faktycznie robi wszystko, co może, aby skutecznie odzyskać dług.

Użytkownicy systemu Vindicat.pl otrzymują m.in. dostęp do gotowych scenariuszy windykacji i spersonalizowanych dokumentów windykacyjnych. Przy pomocy kilku kliknięć mogą wygenerować m.in. wezwania do zapłaty, pozwy, czy wnioski o wszczęcie egzekucji.

Wystarczy wprowadzić do systemu dane, wygenerować pismo i złożyć odręczny podpis. Koniec z głowieniem się nad prawidłowym przygotowaniem dokumentów!

Gotowe pisma i dokumenty to oczywiście nie wszystko, co oferuje system. Vindicat.pl to także skuteczne narzędzie do monitorowania płatności. To jedyny na rynku system dedykowany w szczególności małym i średnim firmom. Przypomina o terminach zapłaty klientom w formie SMS lub e-mail i umożliwia zachowanie kontroli nad firmowymi należnościami.

W systemie Vindicat.pl efektywnie monitorować płatności i przeprowadzić cały proces windykacji. Wszystko to w ramach jednego abonamentu, bez dodatkowych opłat.

To jeszcze nie wszystko. Część czynności w systemie Vindicat.pl może wykonać za użytkownika... robot windykacyjny. Pracuje on na wprowadzonych danych. Generuje dokumenty, wysyła przypomnienia i dodaje wierzytelność na giełdę długów . Jak to działa? Przeczytaj artykuł Automatyzacja w systemie Vindicat, czyli robot do ściągania należności i zobacz, jak wiele czasu możesz zaoszczędzić, windykując online!

Użytkownicy Vindicat.pl mogą również korzystać m.in. z pieczęci prewencyjnej Vindicat, popularnej i wysokopozycjonowanej giełdy długów i negocjować z dłużnikiem online. W razie potrzeby otrzymują też wsparcie prawnika i stały dostęp do programu edukacyjnego.

93% spraw prowadzonych przy pomocy systemu Vindicat.pl kończy się na etapie polubownym. Windykacja online jest szybka, bezpieczna, a przede wszystkim -  ponadprzeciętnie skuteczna.

 

Pamiętaj o prawach przysługujących wierzycielowi - możliwość żądania rekompensaty za windykację jest jednym z nich

Nie wszyscy wierzyciele korzystają z prawa do rekompensaty za opóźnienie w płatnościach. Część z nich nie wie, że takie prawo im przysługuje. Inni obawiają się o relacje z klientami, jeszcze inni nie chcą dokładać sobie pracy. Zdecydowanie należy jednak wiedzieć, że taka możliwość istnieje. Po zmianach z początku 2020 r. dłużnikowi naprawdę nie opłaca się przeciągać terminów płatności w nieskończoność.

Warto także wypróbować windykację online w systemie do monitoringu należności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl. System oferuje wyłącznie sprawdzone rozwiązania, jest na bieżąco aktualizowany zgodnie ze zmianami w prawie, a część działań może podejmować całkowicie automatycznie. Sprawdź ofertę i przekonaj się, jak dużo czasu i pieniędzy możesz zaoszczędzić dzięki nowoczesnej windykacji online.

FAQ:

Ile aktualnie maksymalnie może wynosić termin zapłaty w transakcjach handlowych?

Termin zapłaty w transakcjach handlowych może wynosić maksymalnie 30 dni. Jeśli firmy mają podobną pozycję rynkową (np. dwa duże, dobrze prosperujące przedsiębiorstwa), mogą go wydłużyć do 60 dni.

Czy można żądać rekompensaty za windykację, gdy opóźnienie wynosi 1 dzień?

Z prawnego punktu widzenia nie ma ku temu przeciwwskazań. W praktyce jednak zwykle wierzyciele domagają się rekompensat zbiorczo, gdy możliwa do uzyskania suma będzie większa. Oszczędza to wierzycielowi sporo czasu.

Czy można żądać rekompensaty, gdy dłużnik nie uregulował części należności?

Tak. Rekompensaty można domagać się także, gdy dłużnik uregulował już część roszczenia.

Czy zapłaty rekompensaty domagamy się OBOK, czy ZAMIAST odsetek?

Rekompensata za windykację należy się wierzycielowi obok odsetek za opóźnienie. Nie wyklucza także możliwości domagania się innych ewentualnych kosztów odzyskiwania należności.

Ile aktualnie wynoszą odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych?

Stawki odsetek także w ostatnim czasie uległy zmianie i zostały podwyższone. Aktualnie, w przypadku dłużnika innego niż publiczny będący podmiotem leczniczym, stawka to: stopa referencyjna NBP + 10 pp (przy obecnej stopie referencyjnej 11,5%). W przypadku dłużnika publicznego będącego podmiotem leczniczym stawka to: stopa referencyjna NBP + 8 pp (obecnie 9,5%).

Czy nowe stawki odsetek za opóźnienie stosujemy tylko do transakcji zawartych po 1 stycznia 2020 r.?

Nie tylko. Nowe stawki odsetek stosujemy dla wszystkich transakcji, które stały się wymagalne po 1 stycznia 2020 r. Jeśli więc fakturę wystawiono w roku ubiegłym, ale termin zapłaty przypada na 1 stycznia 2020 r. lub później, możemy zastosować nowe stawki.

Co, jeśli poniesione koszty windykacji okażą się wyższe niż 40, 70 lub 100 EURO?

W takich przypadkach przedsiębiorca może dochodzić od klienta tej wyższej kwoty. Będzie musiał jednak udowodnić wysokość poniesionych kosztów.

Oceń ten artykuł:

Rekompensata za windykację 40, 70 i 100 euro – kiedy można zastosować wyższą stawkę?
Ocena: 5/5
Głosowano: 3 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!