Jakie korzyści daje nam zrzeczenie się długu?

22-02-2017

Wierzyciel może w każdej chwili zrezygnować z odzyskania długu czyli zrzec się swoich roszczeń. Jeśli to zrobi, nie będzie miał już żadnego prawa, aby domagać się od dłużnika jakichkolwiek pieniędzy, ponieważ w świetle prawa dłużnik nie będzie mu po prostu nic winien. Oczywiście, jeśli będzie chciał, może spłacić swój dług, ale będzie to zależało wyłącznie od jego dobrej woli, oficjalnie nie będzie do niczego zobowiązany.

zdjecie przedstawia mężczyznę, który podpisuje długopisem umowę

Dlaczego warto umorzyć dług?

Próba odzyskania pieniędzy od kogoś, kto stał się niewypłacalny, może zająć wiele lat i pochłonąć dużo pieniędzy. Dlatego, choć może trudno w to uwierzyć, umorzenie długu przynosi czasem więcej korzyści niż ściganie dłużnika. Dług można bowiem doliczyć sobie do kosztów uzyskania przychodów. Doliczany w ten sposób dług obejmuje podstawową kwotę, która została pożyczona oraz naliczone odsetki. Stanowi tak interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 lutego 2016 r. ( sygn. ILPB3/4510-1-514/15-2/JG) Zamiast więc ścigać dłużnika, tracić czas i pieniądze na koszty postępowania sądowego i komorniczego, warto zastanowić się nad tą opcją.

 

Dług - jak go umorzyć?

Najbardziej popularną formą umorzenia długu jest tzw. zwolnienie z długu. Potrzebne są do tego dwie osoby – wierzyciel i dłużnik. Wierzyciel musi zaproponować, że zrzeknie się długu, a dłużnik musi tę propozycję zaakceptować. W ustawie nie jest powiedziane jak mają to zrobić, co oznacza że forma jest dowolna – może być pisemna, ale może być też ustna (art. 66 Kodeksu cywilnego, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93). Skutkiem takiego zwolnienia jest anulowanie długu. Przestają też być ważne wszystkie zabezpieczenia nałożone na wierzytelności czyli np. zastaw, hipoteka czy poręczenia.

Przepisy polskiego prawa przewidują także inne formy umorzenia długu - cofnięcie pozwu i zrzeczenie się roszczenia. Można to zrobić osobiście podczas trwania rozprawy lub wysłać do sądu pismo. Do cofnięcia pozwu oraz do zrzeczenia się roszczenia nie jest potrzebna zgoda ani obecność dłużnika.

Warto wiedzieć, że umorzony dług to dla dłużnika przychód, od którego będzie musiał odprowadzić podatek. Przychodem tym będzie jednak tylko należność podstawowa, bez odsetek.

 

Dług - czy ktoś może go przejąć od dłużnika?

Może się zdarzyć, że dług przejmuje od dłużnika inna osoba. W takim przypadku przejęcie długu może nastąpić:

  1. przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron;

  2. przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna.

Umowa o przejęcie długu musi mieć formę pisemną. W sytuacji wierzyciel musi domagać się spłaty długu od osoby, która przejęła dług, a od poprzedniego dłużnika nie może już nic żądać.

Oceń ten artykuł:

Jakie korzyści daje nam zrzeczenie się długu?
Ocena: 5/5
Głosowano: 4 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!