Przeniesienie praw z weksla - indos czy cesja?

20-09-2021

Zabezpieczenie długu wekslem często spotkać można w praktyce. To popularna metoda zabezpieczenia wierzytelności, także ze względu na stosunkową łatwość przygotowania weksla. Co jednak jeśli zajdzie potrzeba przeniesienia praw z weksla? Czy lepiej wybrać przeniesienie praw z weksla w drodze indosu, czy cesji? Sprawdźmy.

Przeniesienie praw z weksla - indos czy cesja?

Indos, cesja i inne ważne pojęcia - krótki słowniczek wekslowy

Weksel jest papierem wartościowym, przy pomocy którego można zabezpieczać wierzytelności. Służy w szczególności do zabezpieczenia wierzytelności takich jak kredyty czy pożyczki. Stosuje się go również w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami.

Istota weksla polega na tym, że jedna ze stron zobowiązuje się do uregulowania określonej kwoty na rzecz drugiej strony stosunku wekslowego - we wskazanym terminie. Weksel stanowi bardzo silne zabezpieczenie.

To jednak spore uproszczenie. Prawo wekslowe [Dz. U. z 2016 r. poz. 160] w Polsce jest niezwykle skomplikowane. Dodatkowo - wyróżnia się specyficzną terminologią. Należą do nich chociażby tytułowy „indos”, czy „cesja”. Dlatego, abyś jako przedsiębiorca mógł jak najlepiej zrozumieć istotę przeniesienia praw z weksla, poniżej przygotowaliśmy krótki słowniczek pojęć wekslowych.

 • Trasant - wystawca weksla trasowanego, czyli dłużnik.
 • Remitent - wierzyciel wekslowy.
 • Trasat - osoba, której wystawca weksla trasowanego (trasant) poleca uregulowanie sumy określonej na wekslu.
 • Awal - poręczenie wekslowe.
 • Awalista - poręczyciel wekslowy
 • Cesja - przeniesienie weksla przy pomocy umowy cesji (wskutek której dochodzi do zmiany wierzyciela).
 • Weksel in blanco - weksel niewypełniony całkowicie.
 • Indos (zwany również „żyro”) - przeniesienie weksla poprzez umieszczenie na odwrotnej stronie weksla odpowiedniego oświadczenia (na tzw. grzbiecie weksla).
 • Indos in blanco - indos niezupełny, najczęściej ogranicza się wyłącznie do podpisu indosanta.
 • Indos pełny - indos zupełny, imienny.
 • Indosant (zwany również „żyrantem”) - osoba przenosząca weksel przez indos.
 • Indosatariusz (zwany również „żyratariuszem”) - osoba, która nabyła weksel w drodze indosu.
 

Przeniesienie praw z weksla - na czym polega?

Ważną cechą weksli jest to, że remitent - czyli wierzyciel wekslowy - co do zasady może przenosić swoje prawa na osoby trzecie. W efekcie takiego przeniesienia zmienia się osoba wierzyciela. W jego miejsce wstępuje osoba trzecia i wówczas to ona może prowadzić windykację z weksla.

Osoba trzecia może wstąpić w miejsce remitenta, aby dochodzić zapłaty z weksla (przeniesienie powiernicze) lub po jego uprzednim wykupieniu.

Przeniesienie praw z weksla może nastąpić na dwa zasadnicze sposoby:

 • przez indos,
 • w drodze cesji.

Przeniesienie praw z weksla - indos

Indos jest czynnością wykonywaną przez pierwotnego wierzyciela (remitenta).

Indos polega na przeniesieniu wierzytelności wekslowej w całości na indosatariusza - czyli wtórnego wierzyciela.

Wierzyciel pierwotny może dokonać takiego przeniesienia zgodnie z art. 11 Prawa Wekslowego.

Indos cechuje się ograniczeniem możliwości podnoszenia zarzutów przez wystawcę weksla przeciwko nowemu wierzycielowi. Przysługują mu one tylko wobec wierzyciela pierwotnego!

Indos polega na umieszczeniu na rewersie weksla (czyli jego drugiej stornie) odpowiedniej klauzuli. Musi ona wprost wskazywać, że pierwotny wierzyciel ustępuje na rzecz innej osoby.

Przykład:
Ustępuję na rzecz Jana Kowalskiego 20 września 2021 r.

Co ważne, nie każdy weksel można przenieść w drodze indosu. Należy sprawdzić, czy w treści weksla nie znajduje się klauzula, która zakazywałaby takiego przeniesienia. Jest to tzw. klauzula nie na zlecenie.

Przykład klauzuli nie na zlecenie: Zapłacę za ten weksel sumę 5 000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) na rzecz Jana Kowalskiego, ale nie na jego zlecenie.

Przeniesienie praw z weksla - cesja

Osobną możliwością jest przeniesienie praw z weksla w drodze cesji - na mocy art. 509 kodeksu cywilnego [Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509].

Cesja polega na tym, że remitent (wierzyciel pierwotny) przenosi wszystkie prawa z weksla na cesjonariusza (wierzyciela wtórnego). Co ważne, cesja nie ogranicza prawa dłużnika do podnoszenia zarzutów wobec wierzyciela wtórnego.

To ważna różnica pomiędzy indosem a cesją. Oczywiście, w przypadku cesji również zdarzają się wyjątki, w których prawo dłużnika do podnoszenia zarzutów wobec wierzyciela wtórnego, będzie ograniczone. Mają one jednak charakter marginalny.

Cesji wierzytelności wekslowej dokonuje się w odrębnej umowie.

Co wybrać - cesję czy indos?

Z perspektywy wierzyciela korzystniejszą formą przeniesienia praw z weksla jest oczywiście indos. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki ograniczeniu możliwości podnoszenia zarzutów przez dłużnika (wystawcę weksla).

Trzeba jednak pamiętać, że prawo wekslowe jest skomplikowane... a każda sytuacja jest inna.

Nieco inne zasady dotyczą np. weksli in blanco. Nabycie w drodze indosu weksla in blanco, ma skutki zwykłego przelewu (cesji). Nabywcy nie przysługują więc korzyści związane z nabyciem poprzez indos.

Jeśli zatem masz jakiekolwiek wątpliwości i zastanawiasz się, czy przeniesienie praw z weksla w drodze indosu jest możliwe także w Twoim przypadku - najbezpieczniej będzie skontaktować się z prawnikiem.

Zabezpieczenie wierzytelności jest ważne, ale szybkie rozpoczęcie windykacji jest jeszcze ważniejsze!

Weksle (choć sama nazwa „weksel” brzmi może nieco archaicznie!) nadal można spotkać w obrocie gospodarczym. Zdecydowanie warto rozważyć weksel (własny, trasowany, in blanco) celem zabezpieczenia przysługującej wierzytelności. Weksel zapewnia zabezpieczenie silne i (niemalże) niepodważalne.

W odzyskiwaniu należności kluczowa jest jednak regularność, szybkość podejmowania działań i... strategiczne podejście. Dlatego właśnie tak ważna jest windykacja. Każda firma, która traktuje swoje interesy poważnie, powinna przemyśleć i ułożyć procesy windykacyjne. Nowoczesnych przedsiębiorców, którzy cenią swój czas i pieniądze, wyręcza w tym system do monitoringu płatności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl.

System do monitoringu płatności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl to odpowiedź na potrzeby windykacyjne małych i średnich firm. Pozwala szybko i skutecznie odzyskiwać pieniądze od nieuczciwych klientów.

Z Vindicat.pl może bezpiecznie korzystać każdy przedsiębiorca - bez względu na wartość długów, czy branżę, w której działa. Aby korzystać z Vindicat.pl, potrzebujesz tylko komputera z dostępem do Internetu. Wiedza na temat odzyskiwania należności nie jest niezbędna! Przez cały proces przeprowadzi Cię system - a jeśli wybierzesz opcję windykacji automatycznej, zrobi wszystko za Ciebie.

Użytkownicy Vindicat.pl mogą korzystać z możliwości takich jak m.in.:

 • Windykacja automatyczna. Windykacja bez osobistego zaangażowania wierzyciela? W Vindicat.pl to nie tylko możliwe, ale też w pełni bezpieczne! System może samoczynnie wysyłać klientom notyfikacje o płatności, dodawać długi na giełdę długów i podejmować inne czynności polubowne. Łącznie system podejmuje automatycznie aż 10 skutecznych działań windykacyjnych. Opłatę za windykację automatyczną (tylko 6% windykowanej należności) uregulujesz dopiero po odzyskaniu pieniędzy. Dowiedz się więcej o najbardziej innowacyjnej możliwości windykacji na rynku!.
 • Integracja z systemem do księgowości online. Na co dzień do czynności księgowych korzystasz z ifirmy, wFirmy, InFakt lub Fakturowni? Mamy dobrą informację! Możesz połączyć każdy z tych systemów bezpośrednio z Vindicat.pl. Dzięki temu nieuregulowane faktury trafią do Vindicat.pl automatycznie, a Ty zaoszczędzisz sporo czasu na ręcznym wprowadzaniu danych. Unikniesz też ryzyka popełnienia błędu! Przeczytaj, jak to działa.
 • Popularna i wysokopozycjonowana giełda długów. Chcesz nakłonić dłużnika do naprawdę szybkiej zapłaty? Umieszczenie jego danych na giełdzie wierzytelności może być najskuteczniejszym i w pełni bezpiecznym sposobem. Giełda działa także w modelu windykacji automatycznej - success fee.
 • Monitoring płatności. Małe i średnie firmy często rezygnują z monitorowania płatności, bo do niedawna brakowało systemów odpowiadających na ich potrzeby. Na szczęście - system już jest! Vindicat.pl umożliwia prowadzenie regularnego monitoringu płatności, a następnie - jednym kliknięciem - pozwala na rozpoczęcie windykacji.
 • Baza gotowych do użycia i spersonalizowanych dokumentów windykacyjnych. Masz już dość marnowania czasu na samodzielne przygotowywanie wezwań do zapłaty, pozwów, czy wniosków o wszczęcie egzekucji komorniczej? Vindicat.pl może zrobić to za Ciebie!
 • Dostęp do BIG InfoMonitor. Użytkownicy Vinidcat.pl mogą wygenerować raport o wiarygodności potencjalnego klienta z najpopularniejszego BIG w Polsce. Mogą też dodać swój wpis.
 • Pieczęć prewencyjna Vindicat. Dzięki niej, kontrahenci od razu będą mieli świadomość, że w razie braku zapłaty, sprawą zajmą się eksperci windykacyjni Vindicat.

Vindicat.pl to bezpieczne i niezwykle skuteczne rozwiązanie. Skuteczność windykacji automatycznej wynosi aż 86% w przypadku faktur, których termin płatności upłynął w ciągu 30 ostatnich dni i aż 67% dla faktur przeterminowanych do 60 dni.

Systemowi Vindicat.pl zaufało już ponad 3 500 przedsiębiorców z różnych branż. Pora na Ciebie!

 

Windykuj i nie czekaj, aż upływ czasu uniemożliwi odzyskanie Twoich pieniędzy!

Windykacja online jest prosta, szybka i możliwa z dowolnego miejsca na świecie. To rozwiązanie, które sprawdzi się także u przedsiębiorców, którzy do tej pory twierdzili, że nie mają czasu na samodzielną windykację lub że brakuje im odpowiedniej wiedzy. Windykacja w systemie Vindicat.pl rozwiązuje każdy z tych problemów.

Jeśli Ty także masz dość nierównej walki z klientami, którzy za nic mają terminy płatności - już teraz sprawdź ofertę Vindicat.pl. Dzięki innowacyjnemu systemowi rozliczenia, za windykację automatyczną możesz zapłacić dopiero po odzyskaniu pieniędzy. Korzystniej się nie da!

Zapoznaj się z ofertą Vindicat.pl:

Działaj i nie czekaj, aż ubiegną Cię inni wierzyciele Twojego dłużnika!

FAQ:

Gdzie umieścić indos, jeśli na odwrocie nie ma miejsca?

Gdy na rewersie weksla zabraknie miejsca, indos należy zamieścić na przedłużku. Przedłużek to dołączona do weksla dodatkowa karta (ważne: musi być dołączona w sposób trwały!).

Na czym polega indos in blanco?

Indos może ograniczać się do podpisu indosanta złożonego na odwrocie weksla lub na przedłużku - to właśnie indos in blanco. Posiadacz weksla może wypełnić ten indos swoim nazwiskiem lub nazwiskiem innej osoby. W efekcie będzie mógł indosować weksel in blanco dalej lub przenieść weksel na osobę trzecią przez wręczenie weksla nabywcy.

Czy możliwe jest, aby nabywca weksla w drodze indosu miał więcej praw niż jego poprzednik?

Tak. Nabywca weksla w drodze indosu uzyskuje wszystkie prawa, jakie wynikają z treści weksla - bez względu na to, czy przysługiwały one indosantowi.

Czy umowa przelewu (cesji) powinna być zawarta na piśmie?

Tak. Stanowi tak art. 519 kodeksu cywilnego.

Czy trzeba zawiadomić dłużnika wekslowego o dokonaniu cesji (przelewu)?

Zdecydowanie warto to zrobić. Brak zawiadomienia może mieć nieprzyjemne konsekwencje. Zgodnie z art. 512 kodeksu cywilnego - „dopóki zbywca nie zawiadomi dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy, chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie”.

Czy podpis na wekslu musi być odręczny?

Tak. Podpis na wekslu musi być odręczny, musi także mieć charakter trwały. Niedopuszczalne są parafy.

Jak windykować należność zabezpieczoną wekslem?

Windykacja taka również odbywa się na trzech zasadniczych etapach: polubownym, sądowym i egzekucyjnym. Szczegółowo pisaliśmy na ten temat w artykule Jak wygląda windykacja długu zabezpieczonego wekslem?

Oceń ten artykuł:

Przeniesienie praw z weksla - indos czy cesja?
Ocena: 5/5
Głosowano: 2 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!