Jakie są kary za niepłacenie ZUS i podatków?

28-03-2022

Czy można nie płacić ZUS? Czy można nie płacić podatków? Co grozi przedsiębiorcy, który nie dopełni obowiązków w tym zakresie? W dzisiejszym artykule sprawdzamy, jakie kary mogą spotkać firmę, która nie płaci podatków lub składek ZUS. Katalog możliwych konsekwencji jest całkiem szeroki - warto, aby każdy przedsiębiorca miał ich świadomość.

Jakie są kary za niepłacenie ZUS i podatków?

Niepłacenie ZUS - jakie kary?

W myśl aktualnych przepisów, składki do ZUS przedsiębiorcy muszą odprowadzać w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności do 5., 15. lub 20. dnia miesiąca.

Z obowiązku płatności składek ZUS nie można się zwolnić. Jedynym „wyjątkiem” zbieg tytułów ubezpieczeniowych lub zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawnej, której nie dotyczą wszystkie składki.

Jeśli nie można się w żaden sposób zwolnić, to... trzeba płacić. Konsekwencje braku regulowania na czas należności do ZUS to:

 • Konieczność zapłaty odsetek za zwłokę. Ich wysokość każdy przedsiębiorca może obliczyć samodzielnie. ZUS umieścił na swojej stronie internetowej kalkulator odsetkowy, przy pomocy którego można dowiedzieć się, ile będzie trzeba dopłacić.
 • Dodatkowe opłaty pieniężne. Mówiąc wprost - kary. Są naliczane przez ZUS, gdy przedsiębiorca zbyt długo zwleka z zapłatą zaległych składek. Maksymalna wysokość dodatkowej kary to nawet 100% należnych składek. Możliwa jest więc sytuacja, że w przypadku dużych i powtarzających się opóźnień, wysokość zaległości wobec ZUS, zostanie nawet podwojona.
 • Droga sądowa. Oczywiste jest, że jeśli ZUS nie otrzyma zapłaty na skutek wezwań, skieruje sprawę do sądu. To oczywiście oznacza kolejny wzrost zaległości. Zostaną one powiększone o wszystkie dodatkowe opłaty wiążące się z postępowaniem sądowym i koszty egzekucyjne. ZUS może podjąć też dodatkowe kroki, w tym m.in. wystąpić o ustanowienie tzw. hipoteki przymusowej, jeśli dłużnik jest właścicielem jakiejś nieruchomości.
 

Czy można uniknąć kary za niepłacenie ZUS?

Uniknięcie kary za niepłacenie ZUS nie będzie możliwe w każdym przypadku. Z takiej możliwości skorzysta przedsiębiorca, który nie może opłacić składek „z uzasadnionej przyczyny” - co może być interpretowane w różny sposób w zależności od sytuacji. Nie mniej, taki przedsiębiorca powinien:

 • złożyć do ZUS wniosek o odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek
 • wniosek o rozłożenie należności na raty.

Jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatrzy wniosek pozytywnie, to dłużnik nie będzie musiał opłacać odsetek za opóźnienie. Warto jednak pamiętać, że nadal będzie musiał opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne pracowników i ubezpieczenie własne.

Jakie są kary za niepłacenie podatków?

Katalog kar za niepłacenie podatków jest stosunkowo szeroki. Zależą one m.in. od rodzaju podatku, którego dotyczy opóźnienie. Podatnik, który nie reguluje należności wobec Urzędu Skarbowego na czas, musi liczyć się z:

 • Odsetkami - nalicza się je na podstawie należnych kwot. W niektórych przypadkach odsetki mogą być podwyższone lub obniżone.
 • Opłatą prolongacyjną - jeśli podatnik zwróci się do Urzędu Skarbowego z prośbą o odroczenie terminu zapłaty.
 • Dodatkowymi sankcjami - przyjmują one formę nałożenia na nierzetelnego podatnika dodatkowych zobowiązań podatkowych.
 • Grzywnami - grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem w 2022 r. może wynieść od 301 zł do 60 200 zł. Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez urząd skarbowy mandatem może natomiast wynieść od 301 zł do 15 050 zł.
 • Kosztami egzekucji - wchodzą one w grę, gdy podatnik „wyczerpie” już całą drogę i nadal nie zapłaci dobrowolnie; może wówczas dojść do zajęcia jego konta bankowego, egzekucji z ruchomości, czy nieruchomości.

Kary za niepłacenie PIT

Podatkiem, którego nieuregulowanie często sprowadza na podatników kłopoty, jest PIT. Warto jednak zaznaczyć, że o problemy te pojawiają się, dopiero gdy podatnik zacznie generować tzw. nadprogramowe koszty - jednorazowe opóźnienie nie spowoduje żadnych trudności.

Jeśli jednak podatnik uporczywie nie będzie regulował PIT, musi liczyć się z nałożeniem odpowiedzialności karnej za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Zależy to od kwoty, którą podatnik dłużny jest urzędowi.

Trzeba również pamiętać, że dotyczy to nie tylko ubezpieczenia własnego. Kary spotkają także przedsiębiorców, którzy nie odprowadzają zaliczek za swoich pracowników.

Kary za niepłacenie VAT

Kolejnym podatkiem, który płaci większość (choć nie każdy) przedsiębiorca, jest VAT. VAT należy zapłacić do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia deklaracji (rozliczanie miesięczne) lub do dnia 25 stycznia, kwietnia, lipca lub października (rozliczanie kwartalne).

Jeśli opóźnienia w zapłacie VAT będą miały charakter jednorazowy lub sporadyczny, przedsiębiorca nie poniesie żadnych konsekwencji poza zapłatą odsetek.

Problem może jednak pojawić się w przypadku zaniżenia lub braku deklaracji odpowiedniej kwoty VAT. Tutaj kary są już znacznie wyższe. Mimo to większość przedsiębiorców dba o porządek w VAT nie tylko ze względu na uczciwość, ale również dlatego, że porządek dotyczący VAT pozwala zaoszczędzić na kosztach księgowości. Pozwala też uniknąć bałaganu w jednych z najważniejszych dla firmy dokumentów.

Czy za niepłacenie ZUS lub podatków można pójść do więzienia?

Na koniec odpowiedź na pytanie, które zadaje sobie wielu, tych najbardziej zaniepokojonych przedsiębiorców:

W skrajnych przypadkach niepłacenie ZUS lub podatków może prowadzić do kary pozbawienia wolności.

Choć sam fakt posiadania zadłużenia w ZUS czy US nie stanowi podstawy do pozbawienia wolności, to taki stan rzeczy zmienia postanowienie o zatrzymaniu lub wydanie przez sąd wyroku. Więzienie za długi podatkowe może grozić, gdy po powstaniu zadłużenia doszło do wykroczenia lub przestępstwa skarbowego - np. podatnik nie uregulował grzywny za wykroczenie skarbowe. Kary więzienia grożą też za wyłudzenia podatku VAT.

W praktyce faktycznie zdarza się, że dłużnicy trafiają do więzienia z powodu braku regulowania należności wobec państwa. Droga do tego jest jednak długa - a w toku jej trwania dłużnik najczęściej dostaje wiele szans, aby zapobiec najgorszemu.

Oczywiście jeśli firma upadła i cała procedura przebiegła w legalny sposób, przedsiębiorca nie musi obawiać się więzienia.

Nie mniej - z perspektywy dłużników, długi wobec państwa są gorsze, niż długi wobec prywatnych kontrahentów. Znane, choć złośliwe powiedzenie, jakoby „państwo nie darowało ci ani grosza”, poniekąd znajduje w tym przypadku zastosowanie.

O tym, czy można pójść do więzienia, mając długi wobec prywatnych firm, pisaliśmy w osobnym artykule: Więzienie za długi - czy w Polsce można iść do więzienia za długi?.

Brak możliwości zapłaty ZUS, czy podatków, najczęściej ma związek z brakiem płynności finansowej

Dlaczego przedsiębiorcom zdarza się nie zapłacić podatków lub ZUS-u w terminie? Cóż, bynajmniej nie z przekory. Najczęstszym powodem jest zachwianie płynności finansowej w firmie.

Kiedy firma ma kilku kontrahentów, którzy zwlekają z zapłatą faktur za usługi lub towary, pojawia się problem. Na skutek nieotrzymania tych pieniędzy, uczciwy przedsiębiorca może mieć trudności z uregulowaniem własnych zobowiązań - także tych wobec ZUS i US.

Rozwiązanie? Dokładna weryfikacja kontrahenta przed nawiązaniem współpracy, ale przede wszystkim - szybka windykacja. Podjęcie działań windykacyjnych już kilka dni po upływie terminu z faktury pozwala odzyskać pieniądze na najkorzystniejszym etapie polubownym - bez udziału sądu.

Jak windykować skutecznie? Najlepiej - online!

 

Windykuj online i zapobiegaj problemom z płynnością finansową Twojej firmy

System Vindicat.pl to kompleksowy system do windykacji online.

Vindicat.pl prowadzi przedsiębiorców „za rękę” przez każdy etap windykacji. To pewne i profesjonalne rozwiązanie, któremu zaufało już ponad 3 000 użytkowników.

System Vindicat.pl umożliwia automatyczną windykację online. Jeśli do tej pory brakowało Ci czasu na skuteczne działania - to idealne rozwiązanie dla Ciebie. W ramach windykacji automatycznej system całkowicie automatycznie i w pełni profesjonalnie prowadzi cały etap polubowny. Tzw. robot windykacyjny przeprowadza aż 10 czynności windykacyjnych, a Ty w tym czasie możesz skupić się na rozwoju swojego biznesu. To naprawdę takie proste!

Rozliczenie automatycznej windykacji online odbywa się na zasadach success fee. Prowizję w wysokości zaledwie 6% pobieramy, dopiero gdy odzyskasz pieniądze!

A il będziesz musiał czekać na odzyskanie swoich należności od nieuczciwych klientów? Na szczęście - niedługo. Windykacja automatyczna jest nie tylko skuteczna, ale na tle innych metod odzyskiwania należności, wypada korzystnie także pod kątem czasu.

Średni czas odzyskiwania należności po uruchomieniu robota windykacyjnego to tylko 25 dni.

Ponadto system Vindicat.pl to także:

 • Integracja z systemami księgowości online. Vindicat.pl łączy się z najpopularniejszymi systemami do księgowości online (ifirmą, wFirmą, InFaktem oraz Fakturownią). Efekt? Wszystkie nieuregulowane faktury trafiają wprost do systemu. To jeszcze większa oszczędność czasu!.
 • Bogata baza pism i dokumentów windykacyjnych. Z systemu w kilka minut wygenerujesz wezwania do zapłaty, czy pozwy. Wszystkie spersonalizowane i gotowe do użycia.
 • Możliwość monitoringu płatności i umieszczania na fakturze pieczęci prewencyjnej. Bo zapobieganie opóźnieniom w płatnościach jest równie ważne!

Vindicat.pl to rozwiązanie dla każdej małej i średniej firmy - bez względu na branżę, czy poprzednie doświadczenia windykacyjne. Otwórz się na nowe i windykuj bez wychodzenia z domu!

Odzyskuj pieniądze swojej firmy na bieżąco - nie czekaj, aż nie wystarczy Ci na podatki!

Kary za niepłacenie ZUS i podatków mogą być poważne. Zdecydowanie nie warto więc ryzykować. Aby mieć pewność, że w momencie terminu zapłaty należności na konto ZUS czy US, na Twoim koncie będą środki w odpowiedniej wysokości - windykuj jak najszybciej. Nie pozwól, aby nierzetelni kontrahenci poważnie nadwyrężyli płynność finansową Twojej firmy. Działaj - najlepiej w skuteczny i bezpieczny sposób, razem z systemem Vindicat.pl.

Wypróbuj pewny system do windykacji online Vindicat.pl w modelu:

FAQ:

Czy można korzystać z chorobowego, jeśli nie płaci się ZUS-u?

Nie. Ubezpieczenie przestanie być aktywne już pierwszego dnia miesiąca, za który nie opłacono składek.

Co to jest opłata prolongacyjna?

To opłata, która powstaje na skutek odroczenia terminu płatności podatku (lub zaległości podatkowej) oraz na skutek rozłożenia płatności na raty.

Ile wynosi termin przedawnienia dla składek ZUS?

Należności z tytułu składek przedawniają się po 5 latach, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne.

Ile wynosi termin przedawnienia dla podatków?

Zobowiązania podatkowe przedawniają się po 5 latach, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Od kiedy nalicza się odsetki za brak zapłaty podatku w terminie?

Odsetki za zwłokę nalicza się od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym przedsiębiorca powinien był zapłacić.

Ile wynoszą odsetki za zwłokę w zobowiązaniach podatkowych?

Stawka odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań podatkowych jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Ustala się ją zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że w 2022 r. stawka ta nie może być niższa niż 8%. Na stronie podatki.gov.pl można znaleźć specjalny kalkulator i wyliczyć, ile będą wynosiły odsetki w konkretnym przypadku.

Czy organ podatkowy może umorzyć zaległości podatkowe?

Tak, jednak taka sytuacja nie będzie miała miejsca zbyt często. Organ podatkowy może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, opłatę prolongacyjną lub odsetki za zwłokę, gdy będzie to uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Podatnik musi w tej sprawie złożyć wniosek.

Oceń ten artykuł:

Jakie są kary za niepłacenie ZUS i podatków?
Ocena: 5/5
Głosowano: 2 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!