Kiedy mamy do czynienia z upadłością firmy?

04-10-2021

Każda firma w toku swojej działalności mierzy się z mniejszymi lub większymi problemami finansowymi. Upadłość jest ostatecznością - ogłasza się ją, gdy firma jest niewypłacalna.
Kiedy dokładnie mamy do czynienia z niewypłacalnością? Jak ogłosić upadłość i jak wygląda cała procedura? O tym piszemy w dzisiejszym artykule.

 Kiedy mamy do czynienia z upadłością firmy?

Kto musi ogłosić upadłość?

Przedsiębiorstwo, które straciło zdolność do regulowania zaciągniętych zobowiązań i stan taki trwa dłużej niż 3 miesiące, jest co do zasady niewypłacalne.

 • To właśnie takie firmy powinny złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości - przy założeniu, że mają co najmniej dwóch wierzycieli oraz majątek o wartości wystarczającej na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego i częściową spłatę wierzycieli.
 • Z niewypłacalnością mamy do czynienia również, gdy zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się dłużej niż dwadzieścia cztery miesiące.

Wniosek o upadłość powinny złożyć podmioty, w przypadku których nie ma żadnych szans na to, że ich sytuacja finansowa w przyszłości ulegnie poprawie.

Wniosek o ogłoszenie upadłości firmy trzeba złożyć w ciągu 30 dni od powstania stanu niewypłacalności.

 

Kiedy mamy do czynienia z upadłością? Gdy na restrukturyzację jest już za późno!

Co istotne, przedsiębiorcy często mylą upadłość (postępowanie upadłościowe) z restrukturyzacją (postępowanie restrukturyzacyjne). Tymczasem to dwa zupełnie rożne postępowania. Upadłość ma na celu całkowite zakończenie działalności firmy. Restrukturyzacja wręcz przeciwnie - jej celem jest „uzdrowienie” firmy i postawienie jej na nogi.

Podstawowym celem postępowania upadłościowego jest spłacenie zobowiązań upadającej firmy wobec jej wierzycieli - w stopniu tak dużym, jak to tylko możliwe. Jeśli jest to możliwe, dąży się do zachowania przedsiębiorstwa dłużnika, ale w postępowaniu upadłościowym nie jest to nadrzędny cel.

Warto też wspomnieć, że od 1 stycznia 2016 r. każdą upadłość ogłasza się w trybie  likwidacyjnym. Nie istnieje już formalnie„upadłość z możliwością zawarcia układu z wierzycielami”, ani „upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika”. Mówimy teraz o „upadłości” - po prostu.

Kto może ogłosić upadłość?

Upadłość mogą ogłosić zarówno spółki prawa handlowego, jak również firmy prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Przypomnijmy, że jako spółki prawa handlowego rozumiemy spółkę z o.o., akcyjną, jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną.

Co ważne, od niedawna przedsiębiorcy prowadzący firmę w formie jednoosobowej działalności, mogą w znacznie prostszy sposób ogłosić upadłość także jako konsumenci. Podstawowym warunkiem jest tu zaprzestanie prowadzenia działalności.

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule Czy jest możliwa upadłość konsumencka przedsiębiorcy?

Jak ogłasza się upadłość?

Upadłość jest sformalizowaną procedurą - poniżej przedstawiamy jej bardzo uproszczony przebieg. Aby przeprowadzić upadłość firmy, należy przede wszystkim złożyć wniosek do wydziału gospodarczego właściwego sądu rejonowego.

Wniosek o upadłość może złożyć sam dłużnik, jak również każdy z jego wierzycieli. W przypadku wierzycieli jest to prawo, a nie obowiązek.

Wniosek o upadłość podmiotu powinien zawierać między innymi:

 • podstawowe dane firmy,
 • uzasadnienie,
 • informację o tym, czy dłużnik jest spółką publiczną,
 • opis majątku firmy i dłużnika,
 • spis wierzycieli wraz z ich danymi oraz spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika,
 • załączniki (mogą okazać się kluczowe; przy ich kompletowaniu warto skonsultować się ze specjalistą!),
 • inne informacje, które mogą być ważne w toku konkretnego postępowania.

Następnie przed sądem toczy się postępowanie upadłościowe. Wierzyciele, którzy chcą wziąć udział w postępowaniu, powinni zgłosić syndykowi swoje wierzytelności.

Z dniem ogłoszenia upadłości firmy majątek podmiotu staje się masą upadłości. Służy ona zaspokojeniu wierzycieli.

Następnie masa upadłości zostaje spieniężona. Uzyskane środki rozdziela się pomiędzy wierzycieli biorących udział w postępowaniu. Szczegóły dotyczące podziału środków mogą wyglądać różnie, w zależności od okoliczności sprawy.

Więcej bardziej szczegółowych informacji na temat przebiegu postępowania upadłościowego, znajdziesz w innym naszym artykule: Postępowanie upadłościowe - 10 podstawowych informacji.

Jakie są skutki upadłości firmy?

Z chwilą ogłoszenia upadłości dochodzenie roszczeń w stosunku do dłużnika jest możliwe tylko w postępowaniu upadłościowym. Odbywa się poprzez zgłaszanie wierzytelności.

W trakcie postępowania sądowego dłużnik może kontynuować prowadzenie działalności. Musi też nadal płacić składki ZUS i odprowadzać podatki.

Zobowiązania pieniężne upadającej firmy, których termin zapłaty jeszcze nie minął, stają się wymagalne w dniu ogłoszenia upadłości.

Zobowiązania niepieniężne zmieniają się natomiast w pieniężne. Z dniem ogłoszenia upadłości także stają się wymagalne, nawet jeśli termin ich realizacji jeszcze nie minął.

Ile firm w Polsce ogłasza upadłość?

W ostatnim czasie mamy do czynienia z upadłością firm znacznie częściej niż w latach ubiegłych. Przyczyniła się do tego oczywiście pandemia i związany z nią kryzys finansowy, który niestety dotknął wielu branż.

Tylko do końca czerwca 2021 r. czerwca opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacje o upadłości 230 firm.

Najwięcej bankructw odnotowano w branżach takich jak m.in. budowlana, hotelarska, wynajmu nieruchomości, czy transportowa.

Statystycznie najwięcej postępowań upadłościowych dotyczy:

 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (63,04%)
 • firm prowadzonych jako jednoosobowe działalności gospodarcze (22,17%).

W 2021 rokuajwięcej postępowań upadłościowych rozpoczęto w województwach mazowieckim wielkopolskim i dolnośląskim.

Szybka windykacja - odzyskaj pieniądze, zanim dłużnik ogłosi upadłość!

Upadłość dłużnika może zaskoczyć wierzyciela... ale nie musi. Często zdarza się, że kontrahent zdradza symptomy poważnych trudności finansowych. Jednym z nich jest oczywiście brak regularnych spłat należności. Dlatego właśnie tak ważny jest monitoring płatności i regularna windykacja.

W jednym i drugim nowoczesnych przedsiębiorców wspiera system Vindicat.pl.

System do monitoringu płatności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl to odpowiedź na najpoważniejsze problemy małych i średnich firm. Pozwala szybko i skutecznie odzyskiwać pieniądze od nierzetelnych kontrahentów.

Vindicat.pl to rozwiązanie dla każdej firmy - bez względu na branżę, czy wysokość dochodzonych kwot. To także propozycja dla przedsiębiorców, którzy do tej pory obawiali się, że nie znajdą czasu na samodzielną windykację online. System Vindicat.pl może odzyskiwać pieniądze całkowicie automatycznie.

Vindicat.pl to m.in.:

 • Windykacja automatyczna. Brzmi nieprawdopodobnie? A jednak! System może samoczynnie wysyłać klientom przypomnienia o konieczności zapłaty. Może też automatycznie dodawać wierzytelności na giełdę długów. Łącznie podejmuje automatycznie aż 10 efektywnych działań windykacyjnych.
 • Windykacja success fee. Nie chcesz inwestować w windykację? Rozumiemy to. Dlatego opłatę za windykację automatyczną (tylko 6% windykowanej należności) uregulujesz dopiero po odzyskaniu pieniędzy. Dowiedz się więcej o innowacyjnym modelu success fee.
 • Integracja z Twoim systemem do księgowości online. Vindicat.pl można połączyć z najpopularniejszymi programami do księgowości online - iFirmą, wFirmą, InFaktem i Fakrurownią. Dzięki temu nieopłacone przez klientów od razu faktury trafią do Vindicat.pl... i do windykacji. Przeczytaj, jak to działa.
 • Popularna giełda długów. Dodanie danych dłużnika na giełdę długów to jedno z najskuteczniejszych działań windykacji polubownej. Jeśli chcesz odzyskać pieniądze jak najszybciej, zdecydowanie powinieneś je wypróbować! Tym bardziej, że w systemie Vindicat.pl giełda długów działa także w modelu success fee.
 • Monitoring płatności. Tylko regularna kontrola nad tym, co dzieje się w firmowych finansach, pozwoli na czas zidentyfikować, który z kontrahentów może mieć problemy finansowe... i komu może grozić upadłość. Jeśli nadal nie monitorujesz płatności, najwyższy czas zacząć - nawet gdy nie wystawiasz setek faktur miesięcznie!
 • Baza gotowych do użycia i spersonalizowanych dokumentów windykacyjnych. Z systemu Vindicat.pl w kilka minut wygenerujesz gotowe do użycia dokumenty windykacyjne - dotyczące każdego etapu odzyskiwania pieniędzy.
 • Dostęp do BIG InfoMonitor. Niezwykle przydatny zarówno na etapie weryfikacji potencjalnego klienta, jak i windykacji.
 • Pieczęć prewencyjna Vindicat. Dzięki niej klienci od razu będą mieli świadomość, że w razie opóźnień w zapłacie sprawą zajmą się eksperci Vindicat.

Vindicat.pl to sprawdzone rozwiązanie. Zaufało mu już ponad 3 500 przedsiębiorców z różnych branż.

 

Windykuj i nie czekaj, aż Twój klient popadnie w trudności finansowe!

Czas nie jest sprzymierzeńcem w windykacji. Czym więcej dni, tygodni, czy (o zgrozo!) miesięcy mija od upływu terminu zapłaty z faktury, tym trudniej odzyskać należność. To też czas, w którym dłużnik może zacząć kombinować i np. pozbywać się swojego majątku, a także... upaść. Nie dawaj dłużnikowi tego gratisowego czasu, na którym cierpi Twoja firma.

Już teraz sprawdź ofertę Vindicat.pl. Skuteczność windykacji automatycznej wynosi aż 86% w przypadku faktur, których termin płatności upłynął w ciągu 30 ostatnich dni i aż 67% dla faktur przeterminowanych do 60 dni. Dodatkowo, dzięki rozliczeniu success fee, za windykację automatyczną możesz zapłacić dopiero po odzyskaniu pieniędzy.

Zapoznaj się z ofertą Vindicat.pl w dwóch korzystnych modelach i zdecyduj, który z nich lepiej sprawdzi się w Twojej firmie:

Działaj już teraz!

FAQ:

Ile trwa postępowanie upadłościowe?

Niestety jest to procedura długotrwała. Zwykle trwa co najmniej 2-3 lata.

Kto ponosi koszty postępowania upadłościowego?

Zasadniczo - dłużnik. Dlatego, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania, sąd oddala wniosek. W razie potrzeby wierzyciele mogą zostać wezwani do wpłacenia zaliczki na poczet kosztów postępowania.

Jak odbywa się likwidacja majątku upadłej firmy?

Likwidacja odbywa się najczęściej poprzez sprzedaż majątku upadłego. Można także ściągnąć wierzytelności od dłużników upadłego oraz wykonać inne prawa majątkowe. Syndyk, likwidując masę upadłości, musi kierować się przede wszystkim dobrem wierzycieli i ich interesami.

Upadłość a zabezpieczenie majątku dłużnika - czy sąd może dokonać takiego zabezpieczenia?

Tak. Do czasu rozpoznania wniosku, sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika. Odbywa się to m.in. przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządu przymusowego. Dochodzi także do zawieszenia toczących się postępowań egzekucyjnych.

Jak syndyk dzieli pieniądze pomiędzy wierzycieli?

Odbywa się to według tzw. kategorii wierzycieli. Pisaliśmy o nich w osobnym artykule.

Kto musi złożyć wniosek o upadłość spółki?

W przypadku spółek obowiązek ten spoczywa na każdym, kto ma prawo do prowadzenia spraw spółki i reprezentowania jej (samodzielnie lub łącznie z innymi osobami). Każdy członek zarządu spółki może złożyć taki wniosek, nie czekając na pozostałych - w terminie 30 dni od powstania stanu niewypłacalności.

Jak wierzyciel może sprawdzić, czy wobec dłużnika toczy się aktualnie postępowanie upadłościowe?

Najskuteczniejszy może okazać się zwykły... telefon do sądu. O innych sposobach pisaliśmy w artykule Jak i gdzie sprawdzić, czy dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego?

Oceń ten artykuł:

Kiedy mamy do czynienia z upadłością firmy?
Ocena: 5/5
Głosowano: 2 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!