Deklaracja wekslowa a weksel in blanco

27-09-2021

Weksel in blanco to nietypowy rodzaj weksla. Nazywany jest też wekslem niezupełnym, ponieważ zwykle brakuje na nim sumy wekslowej. Dołącza się do niego jednak dodatkowy dokument - deklarację wekslową. Co powinna zawierać taka deklaracja? Czy jej dołączenie jest obligatoryjne? Wyjaśniamy.

Deklaracja wekslowa a weksel in blanco

Weksel in blanco - najważniejsze informacje

Weksel in blanco to nic innego jak rodzaj papieru wartościowego, który wykorzystuje się w celu zabezpieczenia wierzytelności. Cechuje go to, że momencie wystawienia jest nieuzupełniony. Nieuzupełnienie weksla in blanco ma charakter celowy i jest to możliwość całkowicie dopuszczalna przez prawo. Więcej o specyfice weksla in blanco pisaliśmy w artykule Weksel in blanco - co to jest, jak zabezpiecza należność, czy jest bezpieczny?.

Najczęściej na wekslu in blanco brakuje sumy wekslowej. Zdarza się jednak, że weksel in blanco zawiera wyłącznie podpis dłużnika lub poręczyciela i słowa: „zapłacę za ten weksel”.

Weksle in blanco najczęściej mają zastosowanie przy zaciąganiu pożyczek i kredytów. To bardzo silne zabezpieczenie, a dłużnikowi ciężko jest „wymigać się” od konieczności spłaty weksla. W wielu przypadkach jest to wręcz niemożliwe.

Jak się pewnie domyślasz, brak uzupełnienia sumy wekslowej, czyli de facto - kwoty długu - rodzi dla dłużnika wekslowego znaczne ryzyko. Wierzyciel, gdyby chciał być nieuczciwy, mógłby w ustalonym momencie uzupełnić weksel in blanco dowolną kwotą i następnie zażądać zapłaty.

Przed nieuczciwymi działaniami wierzyciela dłużnika wekslowego chroni właśnie deklaracja wekslowa.

 

Deklaracja wekslowa - co to jest?

Deklaracja wekslowa to odrębny dokument, dołączany do weksla in blanco. Określa on najważniejsze informacje dotyczące przyszłej spłaty długu.

Deklaracja wekslowa określa warunki, na jakich wierzyciel wekslowy może uzupełnić weksel in blanco.

Określa m.in.:

  • maksymalną kwotę, na jaką weksel może być wystawiony,
  • warunki, od których spełnienia zależy prawo wypełnienia weksla,
  • termin, po upłynięciu którego wierzyciel będzie miał prawo do uzupełnienia weksla.

Treść deklaracji wekslowej wyznaczają ogólne granice swobody umów.

Zwykle dokument ten ma większe znaczenie dla dłużnika - ostatecznie, to właśnie jemu zapewnia ochronę przed potencjalną nieuczciwością wierzyciela. Jeśli wierzyciel wypełniłby weksel in blanco niezgodnie z postanowieniami deklaracji wekslowej, dłużnik mógłby podnieść w tym zakresie odpowiednie zarzuty. Dzięki temu dochodzenie praw dłużnika w sądzie byłoby znacznie łatwiejsze.

Wysokość sumy wekslowej w deklaracji wekslowej

Deklaracja wekslowa powinna zawierać postanowienie o maksymalnej kwocie, na którą wierzyciel będzie mógł uzupełnić weksel.

Zazwyczaj wysokość sumy wekslowej to kwota wysokości zadłużenia, która wynika z umowy zabezpieczonej wekslem.

Postanowienie dotyczące wysokości sumy wekslowej w deklaracji wekslowej jest naprawdę istotne. W interesie dłużnika jest zadbać, aby w możliwie precyzyjnej formie znalazło się w dokumencie. Świadczy o tym m.in. nadal aktualny wyrok Sądu Najwyższego z 15.09.1964 r.(sygn. akt: I CR 103/64). Sąd Najwyższy orzekł, że jeśli strony nie zawrą porozumienia co do warunków wypełnienia weksla in blanco, to posiadacz może go uzupełnić go na każdą kwotę odpowiadającą jego należności, na zabezpieczenie której wystawiono weksel.

Przykład:
Pani Joanna, właścicielka hurtowni odzieżowej, pożyczyła 20 000 zł od swojego znajomego z branży, Pana Jana. Zdecydowała się na pożyczkę u znajomego, a nie w banku, ponieważ zależało jej na czasie. Aby zabezpieczyć swoje interesy, Pan Jan nakłonił Panią Joannę do wystawienia weksla in blanco. Strony nie uzupełniły kwoty na wekslu, ale podpisały deklarację wekslową. Ustalono w niej warunki spłaty, termin, po upływie którego Pan Jan będzie mógł uzupełnić weksel in blanco, oraz maksymalną sumę wekslową. Niestety, po upływie terminu, Pan Jan uzupełnił weksel na kwotę wyższą, niż ustalono w deklaracji. W takiej sytuacji Pani Joanna może dochodzić swoich praw w sądzie. Może skutecznie podnieść zarzut uzupełnienia weksla niezgodnie z porozumieniem. Dzięki temu, że deklarację miała formę pisemną i podpisały ją obie strony, nie powinna mieć większych trudności z udowodnieniem swoich racji.

Czy dłużnik może odwołać lub zmienić deklarację wekslową?

Może zajść sytuacja, w której dłużnik po wystawieniu weksla in blanco, będzie chciał zmienić treść deklaracji wekslowej - w szczególności w zakresie sumy wekslowej. Niestety, zasadniczo nie będzie to możliwe.

Wystawca weksla (dłużnik) nie może cofnąć upoważnienia wynikającego z porozumienia wekslowego. Nie może też swobodnie modyfikować treści deklaracji wekslowej.

Dłużnik nie może też oczywiście „umyć rąk” i wycofać się z umowy wekslowej. Nawet jeśli spróbowałby to zrobić i np. dostarczyłby wierzycielowi jednostronne oświadczenie o wypowiedzeniu deklaracji wekslowej, taki dokument w żaden sposób nie byłby dla wierzyciela wiążący.

Pierwotnej deklaracji wekslowej nie można też zmienić przy przenoszeniu weksla na kolejnego posiadacza (weksel in blanco, jak każdy inny, można przenosić). Deklaracja wekslowa będzie więc wiążąca dla każdego kolejnego nabywcy weksla.

Zabezpieczenie wekslem in blanco może być dla wierzyciela doskonałą opcją - ale i tak trzeba pamiętać o windykacji!

Weksel to ciekawa możliwość zabezpieczenia wierzytelności. Gwarantuje wierzycielowi silną, ciężką do wzruszenia ochronę.

Zabezpieczenie wierzytelności to jednak nie wszystko. Każdy wierzyciel, który poważnie traktuje finanse swojej firmy i chce bezpiecznie rozwijać biznes, powinien pamiętać o regularnej windykacji. Przedsiębiorców, którzy chcą odzyskiwać pieniądze szybko i skutecznie, bez względu na zabezpieczenie wierzytelności lub jego brak, wspiera system do monitoringu płatności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl.

System do monitoringu płatności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl to rozwiązanie dla małych i średnich firm, które chcą w końcu efektywnie dochodzić należności od kontrahentów. Za windykację można zapłacić dopiero do odzyskaniu pieniędzy!

Vindicat.pl to rozwiązanie w pełni kompleksowe. Pomaga odzyskiwać pieniądze na każdym etapie windykacji - zarówno polubownym, sądowym, jak i egzekucyjnym. Wspiera także w działaniach prewencyjnych.

Użytkownicy Vindicat.pl mogą m.in.:

  • Windykować w pełni automatycznie i zapłacić za windykację dopiero po odzyskaniu pieniędzy. System może automatycznie wysyłać klientom powiadomienia o płatnościach, dodawać wierzytelności na giełdę długów i podejmować inne działania polubowne. Łącznie Vindicat.pl automatycznie wykonuje aż 10 skutecznych działań windykacyjnych. Co bardzo korzystne dla wierzyciela - opłata za windykację automatyczną to tylko 6% windykowanej należności. Uregulować ją można dopiero po odzyskaniu pieniędzy! Przeczytaj, jak to działa i nie przepłacaj za windykację!.
  • Wygodnie kierować faktury do windykacji wprost z systemu do księgowości online. System Vindicat.pl integruje się z najpopularniejszymi systemami do księgowości online - ifirmą, wFirmą, InFaktem oraz Fakturownią. Dzięki temu nieopłacone przez klientów faktury trafią do Vindicat.pl automatycznie. To ogromna oszczędność czasu!
  • Dodawać długi na giełdę długów. Giełda długów Vindicat jest popularna i doskonale widoczna w wyszukiwarce. Sprawia to, że dane dłużnika wyświetlą się jego partnerom biznesowym i klientom, co obniża wiarygodność firmy. Umieszczenie danych kontrahenta na giełdzie wierzytelności to bardzo skuteczny sposób motywacji dłużnika do szybkiej zapłaty! Giełda działa także w modelu windykacji automatycznej - success fee.
  • Działać prewencyjnie. W systemie Vindicat.pl małe i średnie firmy mogą nie tylko windykować, ale też prowadzić regularny monitoring płatności. Mogą też umieszczać na wystawianych fakturach pieczęć prewencyjną Vindicat.
  • Korzystać z gotowych i spersonalizowanych dokumentów windykacyjnych. Czy każdy przedsiębiorca musi spędzać długie godziny, głowiąc się nad tym, jak prawidłowo przygotować wezwanie do zapłaty czy pozew o zapłatę? Nie! Użytkownicy Vindciat.pl wszystkie dokumenty, gotowe do użycia, mogą w kilka minut wygenerować z systemu.
  • Korzystać z BIG InfoMonitor. BIG InfoMonitor to najpopularniejszy BIG w Polsce. Użytkownicy Vinidcat.pl mogą wygenerować raport o wiarygodności potencjalnego klienta lub dodać własny wpis.

Skuteczność windykacji automatycznej to aż 86% dla faktur, których termin płatności upłynął w ciągu 30 ostatnich dni i aż 67% dla faktur przeterminowanych do 60 dni.

Z Vindicat.pl może bezpiecznie korzystać każda mała i średnia firma. Wysokość dochodzonych wierzytelności nie ma znaczenia. Aby odzyskiwać pieniądze nie jest też potrzebna żadna specjalistyczna wiedza o windykacji. Potrzebujesz tylko komputera z dostępem do Internetu. Przez cały proces odzyskiwania pieniędzy bezpiecznie przeprowadzi Cię system - a jeśli wybierzesz opcję windykacji automatycznej, system odzyska pieniądze bez Twojego osobistego zaangażowania.

System Vindicat.pl zdobył zaufanie już ponad 3 500 przedsiębiorców. Tak duża liczba zadowolonych użytkowników nie może się mylić!

 

Żaden weksel nie gwarantuje wypłacalności dłużnika - działaj już teraz!

Wielu wierzycieli sądzi, że weksel, w tym również weksel in blanco, to zabezpieczenie przeciwko niewypłacalności dłużnika. Tymczasem nie do końca tak jest.

Weksel zabezpiecza należności, ale nie daje wierzycielowi gwarancji, że dłużnik po upływie odpowiedniego terminu będzie miał środki na spłatę weksla. Dlatego nawet posiadacze weksli muszą liczyć się z tym, że windykacja może być niezbędna. A windykację zawsze warto rozpoczynać jak najwcześniej - zanim ubiegną Cię inni wierzyciele dłużnika!

Jeśli Twoja firma także zmaga się z problemem klientów, którzy nie płacą na czas - sprawdź ofertę Vindicat.pl. Odzyskuj pieniądze już teraz, a koszty windykacji pokryj dopiero po skutecznym odzyskaniu pieniędzy!

Zapoznaj się z możliwościami Vindicat.pl:

Vindicat.pl to system dla przedsiębiorców takich jak Ty - świadomych, nowoczesnych i otwartych. Poznaj zupełnie nowe oblicze windykacji i działaj!

FAQ:

Czy deklaracja wekslowa musi być pisemna?

Najlepiej, aby była. Pozwoli to uniknąć wielu trudności i nieporozumień. Mimo to deklaracja w formie papierowej nie stanowi warunku ważności weksla. Nawet jeśli jej zabraknie, zobowiązanie z weksla i tak będzie dla dłużnika wiążące.

Czy deklarację wekslową muszą podpisać obie strony?

Nie. Osoba przyjmująca weksel nie ma takiego obowiązku. Bezpieczniej jednak, aby podpis złożyły obie strony. Warto sporządzić deklarację wekslową w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Uchroni to przed nieporozumieniami w zakresie treści deklaracji.

Czy deklaracja wekslowa może znajdować się na wekslu?

Nie. Deklaracja wekslowa musi być odrębnym dokumentem.

Czy deklaracja wekslowa musi mieć jakąś specjalną formę?

Nie. Można ją sporządzić - podobnie jak sam weksel in blanco i umowę, którą zabezpiecza - na zwykłej kartce papieru.

Wypełnienie weksla niezgodnie z deklaracją - na kim spoczywa ciężar dowodu?

Na dłużniku. Jeśli wierzyciel wypełni weksel in blanco niezgodnie z warunkami, jakie ustalił z dłużnikiem, to dłużnik będzie musiał dowieść tego przed sądem.

Weksel in blanco - jakie są zalety dla wierzyciela?

Przede wszystkim, z perspektywy wierzyciela posiadanie weksla in blanco znacząco obniża koszty dochodzenia należności. Wierzyciel dysponujący wekslem in blanco musi uregulować opłatę sądową w wysokości tylko 1/4 ze standardowych 5% dochodzonej wierzytelności.

Co jeśli wierzyciel pierwotny otrzyma zapłatę, a następnie nieuczciwie wypełni weksel in blanco na wyższą kwotę i „puści weksel w obieg”?

Niestety to często nadużycie i poważne ryzyko dla dłużnika. W takim przypadku nowy wierzyciel będzie mógł zgodnie zrealizować weksel lub sprzedać wierzytelność. Dłużnik musiałby natomiast udowodnić w sądzie, że nowy wierzyciel, nabywając weksel, świadomie zadziałał na jego szkodę.

Oceń ten artykuł:

Deklaracja wekslowa a weksel in blanco
Ocena: 5/5
Głosowano: 2 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!