Czy komornik może zająć alimenty?

16-03-2017

Często wiele osób zastanawia się, czy mając zasądzone od rodziców bądź małżonka winnego rozpadowi małżeństwa alimenty, podlegają one egzekucji komorniczej. Takie pytania nurtują także wierzycieli takich osób, którzy wiedzą, że często jedynym dochodem dłużnika są alimenty.

obrazek przedstawia dziecko, które rękami zasłania twarz

Art. 833 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296] stanowi, że „nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne”, co oznacza, że Kodeks jednoznacznie stwierdza o wyłączeniu spod egzekucji komorniczej alimentów. Komornik nie będzie mógł dokonać zajęcia alimentów.

 

Jakich jeszcze świadczeń nie może zająć komornik?

Poza alimentami na mocy art. 833 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego komornik nie może zająć także świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów (zasady wypłacania tych świadczeń określa ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1378); świadczeń rodzinnych, dodatków rodzinnych, pielęgnacyjnych, porodowych, dla sierot zupełnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z pomocy społecznej, a także świadczeń integracyjnych.

Zwolnione z egzekucji są także świadczenia wychowawcze, które zostały wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci [Dz.U. 2016 poz. 195]. Na podstawie ustawy, rodzinom wychowującym dzieci do 18 roku życia zostało przyznane świadczenie określone jako „świadczenie wychowawcze” (Program 500+, ). Ustawa ta stanowi, że matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka przysługuje po spełnieniu warunków określonych w ustawie świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Komornik także nie może zająć pieniędzy przyznanych na mocy programu 500+.

Nie podlega także egzekucji świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” [Dz.U. 2016 poz. 1860]. Stanowi on, że w przypadku urodzenia żywego dziecka, które posiada zaświadczenie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie, które zagraża życiu i które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje świadczenie w wysokości 4 000 zł. Tego świadczenia również nie może zająć komornik, który prowadzi egzekucję.

 

Oceń ten artykuł:

Czy komornik może zająć alimenty?
Ocena: 5/5
Głosowano: 6 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!